28 februarie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare (Pl-x 489/2016/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 11. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Cine prezintă raportul comun? Comisia de muncă, domnul Solomon. Vă rog. Raport comun - Comisia pentru muncă şi Comisia pentru învăţământ.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu un nou articol, art. 35 1 , prin care vârsta de pensionare pentru personalul de cercetare-dezvoltare este de 65 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat cererea de reexaminare şi a adoptat legea, cu amendamente, în şedinţa din 5 februarie 2018. Cele două comisii, în urma dezbaterilor, propun, cu majoritate de voturi, aprobarea cererii de reexaminare şi adoptarea legii, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zisopol, din partea minorităţilor naţionale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Cererea de reexaminare, de altfel, întemeiată, nu conţine obiecţii de fond. Ca atare, nu s-au impus modificări aduse textului. În acest context, membrii comisiilor de specialitate - mă refer aici la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, respectiv, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport - au acceptat solicitările formulate de preşedintele României şi au aprobat cererea de reexaminare, votând în favoarea adoptării legii, cu amendamente. În mod analog, vor vota şi membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, în favoarea proiectului de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Dan Moldovan, sau Raluca? Cine? A, doamna Turcan. Vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte şi dragi colegi, V-aş propune să reevaluaţi raportul transmis de Comisia pentru învăţământ, întrucât el este greşit. Cererea de reexaminare a fost justificată şi, ca atare, s-a votat cererea de reexaminare, nu că a fost nejustificată şi de aceea am votat-o. Dimpotrivă, s-a operat această schimbare, da! Acest lucru l-aţi citit din raport, aşa că vă rog frumos să evaluăm dacă nu trebuie refăcut, pentru că nu putem da un vot contrar pe ceea ce s-a discutat în comisie.

Florin Iordache Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am fost cel care am propus să fie retrimis acest raport la comisie, pentru că nu era clar ce vom vota. Raportul care a venit este clar: votăm respingerea textului iniţial, adică a iniţiativei legislative. Clar ca bună ziua! De ce? Pentru că textul iniţial zicea: "Nu pot fi numiţi interimari nici persoanele care au candidat şi n-au reuşit, nici persoanele... (Din sală i se semnalează că este vorba despre alt proiect de lege.) Mă scuzaţi! Am crezut că sunteţi...

Florin Iordache Nu, nu, nu, despre altceva!

Árpád-Francisc Márton Mă scuzaţi!

Florin Iordache La următoarea, domnule Árpád! Dacă mai sunt intervenţii? Da, domnule Vexler. Vă rog.

Silviu Vexler Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, s-a făcut o mică confuzie între două proiecte de lege. Ambele cereri de reexaminare... (Vociferări.) S-a întâmplat! Pe scurt, cererea de reexaminare a cerut să se introducă clar posibilitatea ca personalul din cercetare-dezvoltare care doreşte să se pensioneze la vârsta standard, prevăzută în Legea nr. 263, să poată face acest lucru. Dacă doresc să mai rămână doi ani, pot să rămână doi ani. Aceasta a solicitat cererea de reexaminare a domnului preşedinte al României şi am eliminat un singur articol, care fusese introdus suplimentar la Senat şi care exceda cererea de reexaminare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? La titlul legii dacă sunt intervenţii? Vă rog. Haideţi! (Vociferări.) Păi, aţi renunţat la intervenţie, aţi lăsat-o pe colega dumneavoastră?! (Se adresează domnului deputat Sorin-Dan Moldovan.) Vă rog. Sunt atent, domnule Dobre! Haideţi, vă rog!

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc. Stimaţi colegi, Cercetarea şi dezvoltarea sunt subfinanţate, deşi există o lege pe care o încălcăm an de an, prin care bugetul acestui domeniu trebuie să fie de cel puţin 1% din PIB. Cercetătorii care practică această meserie, o fac mai mult din pasiune, fiindcă salariile lor sunt cu mult sub pregătirea lor profesională, însă legea care vă este supusă votului nu se referă la vreo mărire de salariu, ci la dorinţa personalului de cercetare-dezvoltare, de a se mări vârsta de pensionare pentru femeile din acest domeniu. Astfel, Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea acestui raport prin care cererea de reexaminare formulată de Preşedinţie asupra acestei propuneri legislative a fost aprobată şi legea adoptată. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. Adoptat. La articolul unic? Adoptat. La nr. crt. 3, art. 35 1 dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final. Caracter organic.