5 iunie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache Mai departe. Tot pe procedură, domnul Şerban, vă rog, Grupul PSD. Apoi doamna Gavrilă şi domnul Bulai.

Ciprian-Constantin Şerban Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi votului următoarea modificare la ordinea de zi, şi anume punctul 76 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; PL-x 121/2019 - îl mutăm pe 4 1 .

Florin Iordache Da. Este vorba de PL-x 121, da?

Ciprian-Constantin Şerban Da.

Florin Iordache PL-x 121... Să înceapă votul. Mulţumesc. 116 voturi pentru, 15 abţineri. A fost adoptată modificarea.

Florin Iordache Domnul Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Domnule preşedinte, Grupul PSD solicită mutarea, de pe poziţia 28 a ordinii de zi, a Proiectului de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară - PL-x 143/2019 - pe poziţia 4 2 .

Florin Iordache Da. Este un raport de la Comisia pentru muncă - domnul Solomon, doamna Răduţ... Bun. Supun votului mutarea PL-x 143. Să înceapă votul. 130 prezenţi; 87 de voturi pentru, 43 de abţineri. A fost adoptată. Alte chestiuni procedurale, înainte de a începe? Nu. Am finalizat.