29 mai 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare (Pl-x 143/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 89. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare - Pl-x 143/2016. Domnul vicepreşedinte Păle. Vă rog, raportul Comisiei pentru agricultură, împreună cu Comisia pentru învăţământ. Succint!

Dănuţ Păle Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 45 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 54 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti". Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţe separate.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Dănuţ Păle În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Rămâne la votul final de mâine.