24 octombrie 2017 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Vă propun să facem un vot de control. Vă anunţ, stimaţi colegi, că la etaj, la balcon, de fapt, la balconul doi, sunt participanţii la Programul Internship, pe care îi salutăm, şi sper să deprindă cât mai multe abilităţi din participarea la acest program. Pentru început, vă propun să facem un vot de control. Să înceapă votul. Vă propun... stafful tehnic... Deci, la solicitarea liderilor, repetăm votul de control. Da? Să înceapă votul de control, vă rog. 254 de colegi prezenţi. Sunt observaţii? Nu. Să înceapă votul. Deci... Proiecte de Hotărâre ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a Uniunii Europene pentru învăţământul superior. Este vorba de COM-ul 247. Să înceapă votul. 253 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Dezvoltarea şcolilor şi calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viaţă COM 248. Să înceapă votul. 258 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 colegi care nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor COM 249. Să înceapă votul. 261 de voturi pentru, doi colegi care nu votează. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind aprofundarea Uniunii economice şi monetare COM 291. Să înceapă votul. 256 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 5. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Se adoptă cu votul majorităţii. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, doi colegi care nu votează. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Să înceapă votul. 255 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru. Adoptat. Legi organice. Adoptări. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea. Comisia juridică şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, un vot împotrivă, 5 abţineri. Adoptat. 10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia juridică propune adoptarea legii reexaminate la cererea Preşedintelui României. Să înceapă votul. 167 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptată. Explicarea votului, doamna Turcan.

Raluca Turcan Dragi colegi, La limită, la limită a trecut proiectul prin care tocmai aţi majorat salariul Avocatului Poporului şi pensia acestuia. În condiţiile în care, pentru milioane de oameni aţi amânat majorarea pensiilor, aşa cum i-aţi păcălit în campania electorală... (Rumoare.) ... spunându-le că vor fi primii beneficiari ai actualei majorităţi parlamentare. Partidul Naţional Liberal a votat împotrivă. Din două motive. Unu. Pentru că respingem o astfel de demagogie şi un comportament mincinos, atunci când speculezi nevoia firească a oamenilor de mai bine. Chiar cred că sunt oameni care au votat şi PSD şi ALDE, sperând că vă veţi ţine de cuvânt, şi le veţi majora pensiile, şi le veţi majora salariile, dar nu mărindu-le costurile şi scăzându-le, în felul acesta, puterea de cumpărare. Aţi eşuat, din două perspective. Una. N-aţi majorat pensiile. Şi a doua. Majorările salariale pe care le anunţaţi sunt mâncate de creşterile de costuri pe care le-aţi generat prin această guvernare. Al doilea motiv pentru care am votat împotrivă este acela că la o solicitare de reexaminare, majoritatea parlamentară s-a gândit să folosească un text legislativ care putea fi îmbunătăţit pentru mai buna funcţionare a instituţiei Avocatului Poporului, şi aţi completat textul legislativ cu privilegii, cu salariu mai mare şi pentru Avocatul Poporului, şi o pensie mai mare pentru Avocatul Poporului şi cei din această instituţie. Este revoltător, este respingător. Şi cred că în timp tot acest comportament duplicitar va ajunge să fie sancţionat. PNL respinge acest comportament, aşa cum am votat şi împotriva acestui proiect de lege. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Bichineţ. Şi apoi, domnul Solomon.

Corneliu Bichineţ Domnule Ciorbea, domnule Avocat al Poporului, tocmai aţi avut un duş rece pe spinare, astăzi. Dar a trecut. V-aş ruga - poate n-am fost explicit, acum jumătate de oră -, dată fiind sorgintea dumneavoastră liberală, să luaţi distanţă de acest partid... (Vociferări. Rumoare.) Da, Partidul Naţional Liberal, când era USL-ul, l-a propus pe domnul Ciorbea, Avocatul Poporului. Clar. V-aş ruga, de asemenea (Aplauze.) ... ia uitaţi... De asemenea, v-aş ruga să luaţi distanţă şi mai mare de PSD. (Râsete.) Acum, aplaudaţi dumneavoastră... (Râsete. Aplauze.) Dar, mai ales, v-aş ruga să luaţi distanţă de preşedintele ţării, care are treburi globale, acolo. Şi să vă apropiaţi mai mult de poporul român pe care sunteţi dator să-l apăraţi. Aveţi salariu mare, o să aveţi o pensie şi mai mare. Să fiţi sănătos, să le puteţi devora în timp! (Râsete.) Sunteţi un om norocos, domnule Ciorbea. Prim-ministru, într-o perioadă grea pentru ţară, Avocat al Poporului, într-o perioadă neclară, dar destul de grea pentru popor. Daţi-mi voie, chiar dacă astăzi am votat împotrivă, pentru că am ezitat, dar pentru că Grupul meu a votat împotrivă, şi eu fiind, prin excelenţă, un om disciplinat, am votat şi eu împotrivă. Eu încă am încredere în dumneavoastră. Şi vreau să vă întreb, fără să-mi daţi vreun răspuns. Dacă colega noastră de la Prahova a fost hărţuită două, trei, cinci luni şi pe urmă, un an, doi, trei, patru, cinci, dumneavoastră nu v-aţi autosesizat? Cât poate să hărţuiască un procuror o femeie? (Aplauze.) Doi. Dacă, din întâmplare, doamna Turcan păţeşte ceva, dumneavoastră îi luaţi apărarea? (Vociferări. Aplauze.) Vă rog... Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Poate că Biroul permanent ar trebui să fie un pic mai atent când distribuie proiectele de lege, şi, inclusiv, această reexaminare. Ar fi trebuit să ajungă pe fond şi la Comisia pentru muncă. N-a ajuns, nu-i nicio problemă. Totuşi, Comisia juridică a făcut nişte trimiteri la legi care sunt abrogate prin Legea salarizării. Poate că aşa ar fi aflat şi doamna lider de grup că salariul domnului Ciorbea este în aceeaşi anexă cu salariul Domniei Sale - în Anexa nr. 9 din Legea salarizării. Şi a fost mărit încă din... (Aplauze.) ... luna iulie. Nu-i nicio problemă că n-a aflat doamna Turcan lucrul acesta. Dar poate ar fi trebuit să afle că, la un moment dat, personalul din instituţia Avocatului Poporului - că dincolo de persoana celui care conduce această instituţie sunt oameni; oameni ca şi cei care lucrează alături de noi, în Parlament - funcţionari, personal contractual - aceia trebuie asimilaţi, conform legii lor de organizare, cu personalul din cadrul aparatului Parlamentului. De aceea erau necesare acele clarificări acolo, să ştim cum se fac acele asimilări. Nu domnului Ciorbea i s-a mărit salariul, nu domnului Ciorbea i s-a mărit pensia, ci celor care lucrează acolo li s-a aplicat acelaşi regim legal ca funcţionarilor parlamentari care, potrivit Legii nr. 7, au nişte drepturi. Şi Legea nr. 7 n-am dat-o noi, aţi dat-o dumneavoastră, doamnă Turcan, când eraţi la putere, în 2006. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Grupul USR. Domnul Seidler Cristian. (Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral solicită să ia cuvântul.) Un singur vorbitor de grup. (Doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral solicită să ia cuvântul pe procedură.)

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Că s-a amintit aici de Legea salarizării, o să vă reamintesc că Grupul USR a votat împotriva Legii salarizării. Şi o să vă reamintesc, atunci când discutăm - poate prea des - despre pensii speciale şi despre măriri salariale începând cu demnitari, că Grupul USR a depus un proiect de lege de eliminare, de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Poate ar fi cazul, dacă discutăm despre justiţie socială, să începem cu noi înşine, ca să dăm un exemplu ţării... (Vociferări.) dacă acesta e interesul... Numai bine! La revedere! (Aplauze.)

Florin Iordache Imediat, doamnă Turcan, imediat, v-am văzut. Procedură, doamna Bîzgan.

Oana-Mioara Bîzgan-Gayral Dragi colegi, Şi, mai ales, dragă colegule, da, Hărţuirea unei femei, şi a femeilor, în general, nu este în niciun caz motiv de glume. Ba, din contră, nu există o mărime care să spună că o femeie a fost hărţuită mai mult sau mai puţin, pe care dumneavoastră să o judecaţi aici. Dacă nici până acum, cu noua situaţie, care este cât se poate de clară, atât în România, cât în toată ţara, n-aţi înţeles că ne-am săturat, noi, femeile, să vă auzim cum faceţi astfel de glume şi de tâmpenii... (Vociferări.) ... la tribuna Parlamentului, vă rog frumos să încetaţi. În acest moment, cerem noi, femeile, să înceteze abuzurile. Abuzuri, aici, de la tribuna Parlamentului, şi abuzuri pe stradă, abuzuri la şcoală, în universităţi, în campusurile universitare şi peste tot. Hărţuirea este hărţuire. Şi vă rog frumos să nu mai toleraţi, dragi colege! Suroritate, vă rog frumos. Dragi colegi, ştiu că mulţi dintre voi sunteţi ceea ce trebuie să fie un parlamentar. Vă rog frumos, luaţi atitudine, cu toţii, şi haideţi odată să încetăm cu violenţa şi abuzurile! În primul rând, aici, şi, după aceea, în toată ţara. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Drept la replică, doamna Turcan. Aveţi un minut, doamnă.

Raluca Turcan Rog să mă cronometraţi. Unu. Nu tolerez minciuna de la acest pupitru. Şi cred că ar trebui să fie un principiu pe care să începeţi să-l respectaţi cu toţii. Şi anume, când veniţi la tribuna Parlamentului, să încercaţi să vorbiţi pe fond şi cu soluţii concrete. Una este să majorezi nişte salarii printr-o lege a sistemului bugetar, unde noi am votat împotrivă, şi una este să vii cu o lege specială, pentru majorarea salariului unei persoane. Că scrie clar: avocatul poporului, care va beneficia şi de salariu, raportat la Curtea Constituţională, şi de pensie specială, raportată la nivelul judecătorilor de la Curtea Constituţională. De aceea, vă rog, respectaţi în primul rând pe cei care v-au votat, dacă se poate!

Florin Iordache Mulţumesc. Mergem mai departe. 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. Legi organice. Respingeri. 12. Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. Comisia pentru apărare propune respingerea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, două voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptată respingerea. 13. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptată. Vă mulţumesc mult. Declar şedinţa închisă. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 12,29.