19 august 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 324/2018) ( rămasă pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 23, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 194/2002 privind regimul străinilor din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 324/2018. Raport comun, Comisia juridică, Comisia pentru muncă şi Comisia pentru apărare. Prezentaţi dumneavoastră raportul? (I se adresează doamnei deputat Aida-Cristina Căruceru.) Da, vă rog. Numai puţin. Raport suplimentar. Avem 8 amendamente admise.

Aida-Cristina Căruceru Domnule preşedinte de şedinţă, În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele redate în anexa care face parte din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Acum rog din partea colegilor membri ai grupurilor parlamentare. Intervenţii din partea...? Da, vă rog, domnul Dobre, Grupul PNL.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Vreau să vă informez că Grupul Partidului Naţional Liberal nu va vota acest proiect de lege. Există o serie de observaţii pertinente ale Ministerului de Interne, pentru că se introduc nişte reglementări ce vor complica o problemă atât de sensibilă cum este migraţia. Cred că cel mai bun lucru era ca iniţiatorii să ajungă la o formulă în acord cu Ministerul de Interne. Se insistă pe această propunere. Noi nu o vom vota.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Din partea Grupului PSD, domnul Lucian Simion. Vă rog, faceţi legătura.

Lucian-Eduard Simion Alo!

Florin Iordache Vă rog.

Lucian-Eduard Simion Bună ziua, domnule preşedinte!

Florin Iordache Vă rog, domnule coleg.

Lucian-Eduard Simion Aşa cum se poate observa, vorbim de o iniţiativă legislativă pe care am depus-o în 2018, cu scopul de a debirocratiza procesul de angajare a cetăţenilor statelor non-UE vecine ţării noastre. M-am lovit constant de inflexibilitatea unor instituţii care doresc să păstreze supra-reglementarea existentă acum în piaţa muncii din România. În fapt, vorbim în acest proiect de lege de eliminarea obligaţiei de a obţine avizul de încadrare în muncă pe teritoriul României pentru cetăţenii din Republica Moldova, Ucraina şi Republica Serbia, încadraţi cu contract individual de muncă cu normă întreagă pentru o perioadă de maximum 9 luni de zile într-un an calendaristic. Scopul principal al acestor excepţii este acela de a reduce timpul de aşteptare privind accesul pe teritoriul României, obţinerea avizului de încadrare în muncă durând în realitate câteva luni, aspect de natură să descurajeze angajatorii români şi care afectează în mod semnificativ productivitatea acestora. În acest sens, eliminarea pentru anumite categorii de muncitori, din Moldova, Ucraina, Serbia, care au contract de muncă cu normă întreagă maximum 9 luni a obţinerii avizului de încadrare în muncă ar ajuta la debirocratizarea pieţei muncii în România şi creează un avantaj îndeosebi pentru etnicii români din aceste ţări, care sunt adaptaţi cultural la valorile româneşti şi se integrează fără probleme pe piaţa muncii din România. Având în vedere toate aceste aspecte, vă rog să acordaţi un vot în favoarea economiei româneşti, a debirocratizării şi, nu în ultimul rând, pentru fraţii noştri aflaţi în afara graniţelor ţării. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Avem 8 amendamente admise, cu observaţiile de tehnică legislativă de la stafful tehnic. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Până la marginal 8 sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.