24 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 160/2013). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; PL-x 160/2013; procedură de urgenţă; caracter organic. Iniţiatorul? Nu. Comisia juridică sau Comisia pentru mediu? Domnul Varga, Comisia juridică. Raport comun - Comisia pentru mediu şi Comisia juridică.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că trebuie eliminată sintagma "şi în administrarea consiliilor locale", pentru că textul art. 1 a fost modificat, la solicitarea Guvernului şi a domnului deputat Lucian Simion. Într-adevăr, comisia a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu acest proiect de lege, care este din 2013 pe rolul Parlamentului. Guvernul a transmis, de altfel, un punct de vedere prin care susţine adoptarea iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii unor observaţii şi propuneri, în 2013; în 2017, de asemenea, acelaşi aviz. Consiliul Legislativ a dat, de asemenea, un aviz favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, precum şi declararea acestora ca bunuri de interes public naţional, în bunuri de interes local. Cele două comisii sesizate în fond au hotărât, în unanimitate de voturi, ca Proiectul de Lege privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Crişan şi Maliuc, în administrarea consiliilor locale ale acestor , cu amendamentele admise prezentate în anexă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simion, Grupul PSD. Se pregăteşte domnul Bichineţ.

Lucian-Eduard Simion Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbim astăzi despre o lege benefică, necesară pentru două localităţi din Delta Dunării, despre comunităţi greu încercate de inundaţii de-a lungul timpului, de perioade de izolare absolută, două localităţi în care oamenii au învăţat să trăiască cu ineditul şi farmecul Deltei, dar şi cu apele care le-au distrus în multe rânduri gospodăriile şi locuinţele, dar nu şi amintirile. Astăzi avem posibilitatea să facem dreptate pentru comunităţile din localităţile Crişan şi Gorgova, comuna Maliuc. Nu doresc să răpesc prea mult timp, dar consider că suntem datori să privim retrospectiv şi să ne amintim de faptul că Delta Dunării a trecut cu sacrificii imense de inundaţiile din 1970 şi 1974. A fost apoi sprijinită prin programul naţional să construiască platforme îndiguite, pentru strămutarea populaţiei afectate. Aceste platforme au fost construite în intravilanul localităţilor, pentru asigurarea de loturi individuale necesare construcţiei de locuinţe, în special pentru locuitorii afectaţi de inundaţii. Prin decizii succesive, după aceea, ale Consiliului Popular Judeţean Tulcea şi prin ordin al Ministerului Agriculturii, platformele au fost trecute la "Apele Române". Programul naţional de protecţie împotriva inundaţiilor a hotărât, după 1992, să se construiască diguri de apărare perimetrale zonelor intravilane, iar platformele construite după inundaţiile din 1970 şi 1974 au fost introduse, prin Planul Urbanistic General, în incinta localităţilor Gorgova şi Crişan, pentru că ele nu mai corespundeau scopurilor pentru care au fost create. La acest moment, intravilanul acestor localităţi nu mai poate fi extins, din cauza îndiguirilor perimetrale, dar şi pentru că structura terenurilor limitrofe, reprezentate prin bălţi, stufărişuri, luciu de apă, aparţin Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Toate studiile din teren demonstrează faptul că aceste platforme pot contribui cu succes la îmbunătăţirea considerabilă a infrastructurii de turism, principala alternativă la activităţile tradiţionale care asigurau locuri de muncă pentru localnici - şi mă refer la pescuitul profesionist care trece printr-o criză, ca urmare a exploatării excesive. Vorbim, de asemenea, despre sprijinul real şi speranţa pe care o putem oferi tinerelor familii, prin acordarea de loturi pentru construirea de case sau chiar pentru pensiuni agroturistice. La fel de importante sunt şi proiectele finanţate prin Programul de Investiţii Teritoriale - ITI - acel instrument financiar introdus de Comisia Europeană, pentru a stimula dezvoltarea teritorială, prin intermediul căreia administraţiile locale pot dezvolta centre locale pentru activităţi tradiţionale. În final, doresc să-l felicit pe iniţiatorul acestui proiect, domnul fost senator Trifon Belacurencu, născut în Delta Dunării, cunoscător al potenţialului, dar şi al problemelor Deltei, care nu a avut timp suficient pentru a-şi vedea iniţiativa transformată în lege! Vă mulţumesc, stimaţi colegi, pentru interesul şi celeritatea de care aţi dat dovadă şi care a făcut ca un proiect de interes local, cu toate amendamentele asumate de mine, care trenează de mai bine de trei ani, să prindă contur în ultimele şase luni şi să primească votul dumneavoastră în dezbaterile din comisiile de specialitate, şi avizul Guvernului. Vă rog să votaţi acest proiect de lege şi vă mulţumesc anticipat pentru acest lucru, în numele localnicilor din spaţiul deltaic, pentru că astăzi votaţi pentru Delta Dunării, unică, nepreţuită, locuită de oameni care merită acest efort din partea noastră!

Florin Iordache Domnul Bichineţ, Grupul PMP. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Vedeţi cum trecem unii pe lângă alţii? Practic, uneori nici nu ne cunoaştem. Cel care a vorbit înaintea mea a fost guvernatorul Deltei Dunării, o perioadă foarte lungă de timp, din punctul meu de vedere, cel mai bun guvernator pe care l-a avut Delta Dunării. De asta l-aţi şi dat afară! (Aplauze.) Şi mă bucur că a venit aici să susţină un proiect de lege, pe care şi PMP îl va vota fără rezerve, care face dreptate în două localităţi emblematice din Delta Dunării - Crişan şi Maliuc. Când eram studenţi, când eram mai tineri, mergem. Mergem şi acum cu plăcere vara în Delta Dunării. Dar cei care trăiesc acolo nu o duc pe roze, din cauza inundaţiilor, din cauza faptului că terenul de acolo nu este propice construcţiilor. Tinerii - şi din această cauză - pleacă masiv înspre Tulcea, înspre Galaţi sau oriunde în lume - cum s-a întâmplat, de altfel, peste tot - şi se zidesc foarte, foarte rar case. De asemenea, foarte rar, pensiuni, care dau faliment, de altfel, în următorii doi, trei ani, după ce sunt construite. Astfel, noi facem un act de dreptate, luând nişte teren de la "Apele Române", care trebuie să se ocupe cu apele, s-a mai luat o insulă acum câteva... aţi văzut ce probleme sunt în ţară, nu comentez. Dacă terenul luat este folosit cum se cuvine, e bine! Şi cred că acest for, forul legislativ al ţării ar trebui să mai reglementeze ceva - ca cei care trăiesc acolo, cu greu, în Delta Dunării, în singurătate, să poată pescui în mod raţional şi pe tot parcursul anului. Ştiţi că în luna septembrie a fost aprobat ca fiecare pescar să prindă câte 3 Kg de caras?! Cum poate trăi?! Şi în octombrie o zi da, una nu! Cum poate să trăiască o familie de acolo, mai ales că şi gura lor trebuie să mănânce ceva, cum se spune?! Deci închei, domnule preşedinte, prin a spune că PMP susţine astfel de proiecte de lege, indiferent de unde vin, fără rezerve, şi, dacă puteţi, puneţi-l înapoi guvernator pe cel care a vorbit, că acum este un aventurier de la Vama Veche. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PNL, domnul Vasile Varga. Vă rog.

Vasile Varga Problema care s-a discutat, legată de acest proiect de lege... Se pune întrebarea de ce trenează din 2013 până în 2017? Intervenţia pe care a avut-o domnul deputat Simion a fost aceea că a fost singurul care a înţeles că nu trebuie să vină cu planuri parcelare, aşa cum au venit cei de la "Apele Române", că trebuie să dezmembreze terenul, să-l înscrie în Cartea funciară, să se ştie cu exactitate care sunt suprafeţele de teren care pleacă dintr-o parte în cealaltă. Mai susţin apoi intervenţia celor doi colegi deputaţi de la Tulcea, care au solicitat şi dumnealor să vadă acest proiect de lege, şi-au adus un aport şi m-au rugat tot timpul să-i informez ce s-a întâmplat la Comisia juridică. De aceea, şi Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Pe tehnică legislativă, aş vrea... În anexă mai există o greşeală - este vorba de 6 metri... Nu este vorba de 6 metri, ci este vorba de 6.000 de metri, o dată. Şi apoi, amendamentul adus la art. 1 - amendamentul acela a fost necesar pentru a pune în acord textul cu punctul de vedere al Guvernului. Prin amendament se elimină sintagma "şi în administrarea consiliilor locale ale acestora". De asemenea, se introduce un text cu privire la declararea bunului, din "bun de interes public naţional", în "bun de interes public local".

Florin Iordache Vă mulţumesc. Au fost preluate de stafful tehnic. Următorul? Domnul Márton Árpád, Grupul UDMR.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Consecvent, UDMR susţine orice măsură de descentralizare, orice măsură prin care, din proprietatea publică a statului se trec anumite imobile în proprietatea publică a autorităţilor publice locale, a unităţilor teritoriale. Cred că acesta este calea de urmat, când se scot anumite imobile care nu fac nimic, decât să stea în proprietatea publică a statului, pentru anumite investiţii de interes local sau naţional. Ca atare, am votat pentru. Felicităm Guvernul că de data asta a fost pentru această soluţie, dar credem că orice Guvern trebuie să fie consecvent pentru toate asemenea situaţii şi să nu vină în alte situaţii cu imposibilitatea constituţională de a se acorda autorităţilor publice locale dreptul de proprietate publică asupra unor imobile, evident în funcţie de interesele locale. Eu cred că orice Guvern trebuie să fie consecvent. Încă o dată, îi felicităm pentru această soluţie şi sperăm că în continuare nu se va veni din partea Guvernului cu astfel de neacordări. Pentru că eu cred... Da, într-adevăr, orice Guvern poate să aibă un punct de vedere faţă de oportunitatea sau de importanţa unei investiţii, dar nicidecum să vină cu nişte susţineri pentru respingerea soluţiei legislative, exact preluată de cei care le bagă beţe în roate când Guvernul vine cu aceeaşi soluţie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Miron Ignat, Grupul minorităţilor.

Miron Ignat Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege vine să îmbunătăţească condiţiile de locuit, de trai, ale populaţiei din cele două localităţi specificate, în Delta Dunării. Populaţia din localităţile din Delta Dunării se micşorează continuu, din cauza condiţiilor deosebite de locuit, de trai, de aprovizionare şi de învăţământ, în mod deosebit. Făcând o statistică, vedem că anual populaţia Deltei se micşorează între 8% şi 12%. Fostul nostru coleg, Trifan Belacurencu, născut în Delta Dunării, în aceste localităţi din Crişan, încă din mandatul trecut a făcut această iniţiativă legislativă, a insistat; e bine că măcar acum Domnia Sa o să-şi vadă visul împlinit, considerând că toţi vom vota acest proiect de lege. Ca turist, e bine în Delta Dunării. Dar să locuieşti, în condiţii de iarnă, când canalele îngheaţă, nu ai altă aprovizionare decât resursele proprii... Aşa că, această iniţiativă legislativă este binevenită. Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Trecem la dezbatere. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. 2 marginal, art. 1. Sunt observaţii? Nu. Articolul 2? Articolul 3? La anexă dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Ioan Munteanu Dar la titlul legii?

Florin Iordache Titlul legii este din raport, domnule Munteanu! Aceea am citit! Mulţumesc. Următorul.