27 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice (PL-x 391/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice; PL-x 391/2018. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ, raport comun. Domnul Păle, vă rog, foarte succint, raportul dumneavoastră. Scurt.

Dănuţ Păle Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 43/2014. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege, proiectul a fost adoptat, cu majoritate de voturi. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Oros, vă rog, dezbateri generale.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice a fost reglementată prima dată în 1986, prin Directiva nr. 609. Apoi, aceasta a fost revizuită în 2010, prin Directiva nr. 63, transpusă în legislaţia naţională, prin Legea nr. 43/2014. Dar se pare că au fost erori grave în acurateţea transpunerii şi a fost modificată în Legea nr. 96/2015. Dar această rectificare s-a făcut tot necorespunzător. Stimaţi colegi, esenţa acestor reglementări este că trebuie să fie o evidenţă foarte drastică a tuturor unităţilor autorizate pentru desfăşurarea proiectelor care utilizează animale. De asemenea, trebuie să fie nişte proceduri foarte clare, în aşa fel încât, atunci când este posibil, să se utilizeze o metodă sau o strategie de testare satisfăcătoare din punct de vedere ştiinţific, care să nu implice animalele vii. De asemenea, trebuie să se reducă la minimum suferinţele animalelor. În speranţa că autorităţile competente, în primul rând, ANSVSA, de data aceasta îşi vor face treaba cu profesionalism, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. La amendamente admise, sunt 40. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 1 la 10. Intervenţii? De la 11 la 40? Anexa nr. 2? Anexa nr. 4? Rămâne la votul final.