5 decembrie 2018 – Discuţii procedurale în legătură cu suplimentarea ordinii de zi.

Florin Iordache Bun. Am încheiat aici prima parte a şedinţei. Este ora 10,00. Putem începe partea... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Imediat, doamnă, lăsaţi-mă să anunţ. Îl invit pe domnul secretar Bulai să ia loc. Imediat, doamnă, să pot deschide şedinţa. După ce deschid şedinţa, vă dau cuvântul pe procedură. Invit colegii să ia loc în sala de plen, să putem începe partea a doua a şedinţei, consacrată dezbaterilor. Înainte de procedură trebuie să... Imediat, doamnă, staţi liniştită. Bun. Da. Deci deschid şedinţa consacrată dezbaterilor şi proiectelor de lege. Vă anunţ că sunt prezenţi 231 de colegi, plus membrii Biroului permanent, 240. Suntem în cvorum. Procedură, vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Doresc să vă menţionez că dumneavoastră aţi condus în afara Regulamentului şedinţa de declaraţii politice, întrucât Biroul permanent a desemnat-o pe doamna Mihălcescu să conducă sesiunea de declaraţii politice. Şi bineînţeles că, dacă se schimbă preşedintele de şedinţă, plenul este suveran şi, ca atare, ar fi trebuit să supuneţi votului plenului preşedintele de şedinţă. Ca atare, o să vă fac câteva propuneri de procedură. 1. Există o înregistrare, la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor, de revocare a domnului Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, pe motive de încălcare a Constituţiei. Şi invoc aici art. 44, cumulat cu două decizii ale Curţii Constituţionale. În acelaşi timp, în baza Regulamentului Camerei Deputaţilor, membrul Biroului permanent a cărui revocare se solicită în plenul Camerei Deputaţilor, nu poate să conducă şedinţa de plen. Mai menţionez aici, în baza Regulamentului, că această decizie este înregistrată la Secretariatul general...

Vasile-Daniel Suciu Nu e decizie.

Raluca Turcan ... această solicitare. Plenul este suveran, iar Biroul permanent are obligaţia ca orice solicitare de revocare să o transmită plenului, şi plenul să voteze. Propunerea de revocare a preşedintelui Camerei Deputaţilor a fost respinsă în Biroul permanent, ceea ce este în afara Regulamentului, pentru că Biroul permanent ar fi trebuit să o transmită plenului. Aşadar, astăzi vă solicităm ca pe ordinea de zi a plenului să fie înscrise două solicitări de revocare - a domnului vicepreşedinte Florin Iordache şi a domnului preşedinte al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. De asemenea, prima solicitare de procedură pe care v-o fac - şi o să vă rog să ţineţi cont de succesiunea solicitărilor de procedură, şi în felul acesta să le supuneţi votului - este ca în locul dumneavoastră plenul să-l valideze la conducerea şedinţei de astăzi pe domnul vicepreşedinte Pirtea, să conducă şedinţa... (Vociferări. Rumoare.) ... întrucât există suspiciunea că dumneavoastră vă mai menţineţi la putere doar prin fraudă şi abuz şi sunteţi predispuşi la încălcarea Regulamentului. De asemenea, vă supun votului... (Vociferări. Rumoare.)... propunerea ca votul, astăzi, să fie exprimat cu mâna ridicată, întrucât am avut nenumărate dovezi că sistemele electronice funcţionează la dispoziţia conducerii Camerei Deputaţilor şi nu avem încredere în modul în care veţi utiliza sistemele electronice de vot. O să vă rog să supuneţi votului aceste propuneri de procedură pe care le-am făcut, sunteţi obligat de Regulament. Dar înainte o să vă rog să părăsiţi conducerea şedinţei Camerei Deputaţilor, întrucât aveţi o solicitare de revocare din funcţia de vicepreşedinte şi nu aveţi dreptul să conduceţi această şedinţă. (Vociferări. Rumoare.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Asta înseamnă să citeşti, şi să citeşti aşa cum îţi convine, atunci când ai deficienţe de a înţelege un regulament. Până la urmă, eu, din respect pentru dumneavoastră, vorbesc de la acest microfon, într-o anumită succesiune. 1. Dacă era atentă, doamna lider de grup citea în integralitate Regulamentul. Deci, pentru a putea fi introdus un proiect pe ordinea de zi, trebuia, potrivit art. 69 alin. (3), ca toţi liderii de grup, deci cu unanimitate de voturi... trebuia ca toţi liderii de grup să fie de acord cu introducerea acestui proiect pe ordinea de zi. Dacă... (Vociferări.)... mai departe, ascultaţi-mă, că aveţi de învăţat! Atunci când ieşiţi, să nu mai spuneţi lucruri neconforme cu Regulamentul. 2. Atunci când se solicită în Biroul permanent revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, preşedintele Camerei la acel moment - şi şedinţa de Birou permanent, cât şi conducerea plenului -încredinţează conducerea Camerei unui vicepreşedinte. Deci, în condiţiile în care ajungeaţi, regulamentar, să solicitaţi revocarea preşedintelui, în acel moment preşedintele era obligat să predea conducerea Biroului permanent, cât şi a plenului, unui vicepreşedinte. 3. Revocarea mea, cât şi a preşedintelui se pot face la solicitarea grupului parlamentar din care provenim. Deci, dacă eraţi atenţi, la art. 26 şi la cele care urmează se spune foarte clar cine numeşte şi cine poate revoca. 4. Dacă pentru sancţionarea preşedintelui se poate discuta întâi introducerea în Biroul permanent, venim apoi cu un vot, dumneavoastră aţi solicitat direct revocarea unui vicepreşedinte şi a unui membru al Biroului permanent, direct în plenul Camerei. Eu v-aş ruga să vă uitaţi dumneavoastră la atribuţiile vicepreşedinţilor. Aţi început cu un lucru total greşit: faptul că nu am putut conduce şedinţa de declaraţii. În şedinţa Biroului permanent s-a hotărât că doamna Mihălcescu conduce şedinţa dedicată declaraţiilor politice, cât şi a plenului. Dar dacă eraţi ceva mai atenţi şi citeaţi art. ... nu mai puţin, să-mi pun ochelarii... art. 35 alin. (1) spune foarte clar: "Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile stabilite de Biroul permanent sau încredinţate de preşedintele Camerei". Preşedintele Camerei... (Vociferări.) Preşedintele Camerei poate încredinţa conducerea. Astăzi de dimineaţă a fost vicepreşedintele Pirtea. L-aţi trimis degeaba, din păcate, de dimineaţă, să conducă şedinţa de declaraţii politice, doamna Mihălcescu a fost prezentă la deschidere. De comun acord cu dumneaei, am condus şedinţa de declaraţii politice şi voi conduce mai departe. În continuare, voi invita liderii de grup să avem o consultare. În niciun caz nu voi supune votului, pentru că preşedintele Camerei are obligaţia... (Vociferări. Rumoare.)... numai puţin... preşedintele Camerei are obligaţia să respecte Regulamentul. Citiţi şi apoi discutăm! (Vociferări. Rumoare. Revine la prezidiu.) (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.)

Gabriel Andronache Am apăsat pe buton.

Florin Iordache Până la buton, invit liderii de grup parlamentar la pupitru. Liderii de grup... (Vociferări.)... deocamdată am invitat liderii de grup. (Vociferări. Rumoare.) Liderii de grup! Am invitat... şi apoi pe procedură. Am invitat liderii de grup. Vă rog. (Consultări.) După o scurtă pauză.

Florin Iordache Revenim, stimaţi colegi. Procedură, vă rog. (Rumoare.) Da, domnule Nicolicea, astăzi suntem pe procedură, ca unii să înţeleagă Regulamentul.

Gabriel Andronache Microfon! Da, mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Se pare că dumneavoastră nu înţelegeţi Regulamentul sau, cel puţin, o dată îl înţelegeţi, altă dată nu-l mai înţelegeţi. Citez din dumneavoastră, domnule preşedinte Iordache - foarte interesant. În şedinţa din 3 octombrie îi spuneaţi... Art. 151 din Regulament... Se încalcă Regulamentul; am obligaţia să vin să fac public acest lucru de la microfon. Este stenograma din 3 octombrie, a şedinţei Camerei Deputaţilor. Bineînţeles, domnul vicepreşedinte Iordache, la conducerea şedinţei. Şi îi spune aşa doamnei lider de grup Raluca Turcan: "Vă propun să citiţi - spune domnul Iordache - art. 144 alin. (3). Citez, doamnă, ca să fie uşor şi pentru dumneavoastră, să înţelegeţi: «La solicitarea motivată a preşedintelui de şedinţă sau a unui lider de grup» - spune domnul Iordache -, respectiv domnul Suciu era atunci, «făcută la începutul şedinţei de lucru» - situaţia actuală - «în plen, ordinea de zi sau programul se supun votului». Aici suntem!" - zice domnul Iordache. Tot domnul Iordache spune: "Avem o solicitare! O supun la vot". Pe cale de consecinţă, dumneavoastră, domnule preşedinte de şedinţă, aţi spus în data de 3 octombrie - asta spune un document oficial al Camerei Deputaţilor - că trebuie să supuneţi la vot orice solicitare de aducere pe ordinea de zi a unor puncte, din partea unui lider de grup. Ca atare, aveţi obligaţia să faceţi chestiunea aceasta, pentru a vă respecta cuvântul pe care l-aţi pronunţat exact pe data de 3 octombrie. Numai aici am cel puţin cinci stenograme care arată că dumneavoastră, majoritatea parlamentară, aţi solicitat suplimentarea ordinii de zi, s-a supus la vot şi s-a votat chestiunea aceasta. Faţă de situaţia aceasta, vă solicităm încă o dată să supuneţi la vot solicitările liderului de grup al PNL. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule coleg... Imediat, domnule Nicolicea, să ştie colegii... (Rumoare.) Imediat! Pe procedură. Deci tocmai de aceea am solicitat să vină la pupitru liderii de grup, pentru că e o chestiune foarte simplă. În Regulament, atunci când există unanimitatea - repet - unanimitatea poziţiilor liderilor de grup, se poate introduce un proiect pe ordinea de zi. În acest moment am cel puţin trei grupuri parlamentare care, în discuţiile pe care le-am avut aici, nu susţin introducerea. Deci, dacă am cel puţin trei lideri de grup care nu susţin introducerea şi modificarea ordinii de zi, nu am ce să supun la vot. În continuare, doamna Turcan, domnul Suciu şi continuăm. Astăzi este zi pentru învăţat Regulamentul, pentru cei care-l citesc pe sărite. (Vociferări.) Declaraţiile au fost dimineaţă! Sunt unii care au venit mai târziu.

Raluca Turcan Aroganţa dumneavoastră, domnule preşedinte de şedinţă, este cunoscută în toată Europa. (Rumoare.) Aşadar, v-aş ruga să vă menţineţi la a conduce sau, mă rog, a avea nişte intervenţii de la pupitru, într-un mod ilegal, întrucât, aşa cum am menţionat, acum este înregistrată o propunere de revocare a dumneavoastră, din calitatea de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, şi dumneavoastră sunteţi ilegal la acest pupitru. Invoc art. 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi, de asemenea, două decizii ale Curţii Constituţionale - nr. 601/2005 şi nr. 341/2015. În acelaşi timp, vă invoc procedura pe care dumneavoastră aţi adoptat-o la revocarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, şi deciziile Curţii Constituţionale care au validat la acel moment exact revocarea din funcţie pe care dumneavoastră o invocaţi. Aşadar, dumneavoastră, domnule Iordache, nu mai aveţi dreptul să conduceţi această şedinţă. Aveţi aici stenogramele şedinţelor în care, la propunerea mea, ca lider de grup, am solicitat modificarea ordinii de zi şi înscrierea unor proiecte pe ordinea de zi. Cu votul plenului, acestea au fost făcute, pentru că plenul este suveran. În acelaşi timp, hotărârea de revocare din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a intrat şi în dezbaterea Biroului permanent care, în mod neregulamentar, condus de către unul dintre vicepreşedinţi, din PSD, a făcut ca Biroul permanent să respingă dreptul plenului de a se pronunţa pe propunerea de hotărâre a Parlamentului de revocare a preşedintelui Liviu Dragnea. Deci, practic, dumneavoastră, în ultima perioadă aţi condus doar prin abuz, doar prin încălcări ale Regulamentului, sfidând şi batjocorind această instituţie. Dumneavoastră nu mai puteţi astăzi să conduceţi şedinţa! De aceea, vă solicit, pentru că manipulaţi inclusiv sistemele electronice, să supuneţi votului schimbarea procedurii de vot şi aceasta să fie cu mâna ridicată şi fiecare să-şi asume votul pe care-l dă. De asemenea, vă solicităm să supuneţi ca astăzi şedinţa să fie condusă de un vicepreşedinte asupra căruia nu planează nicio suspiciune de încălcare a Constituţiei, numit Marilen Pirtea. Sunt două propuneri de procedură pe care le-am făcut, şi dumneavoastră, aşa cum aţi procedat în toate aceste situaţii, sunteţi obligat să le supuneţi votului.

Florin Iordache Doamnă, eu voi supune votului numai cererile dumneavoastră perfect regulamentare. Atât timp cât, repet, veniţi cu solicitări neregulamentare... (Vociferări.) Numai puţin, domnule Suciu, că facem citirea Regulamentului. Înţeleg că astăzi mai avem o oră de citire a Regulamentului. Repet. Dacă eraţi interesaţi şi citeaţi art. 28, cele două alineate, acolo aflaţi un lucru foarte simplu, că un membru al Biroului permanent, cât şi preşedintele Camerei Deputaţilor, pot fi revocaţi de cei care l-au propus. Eu am întrebat azi dimineaţă dacă domnul Suciu, cumva, azi- noapte a avut o noapte agitată şi a propus revocarea mea? Mi-a spus că nu a solicitat. În acelaşi timp, domnul Suciu nici revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor nu a solicitat-o. Deci cele două cereri ale dumneavoastră nu sunt pe Regulament. Întâmplător, l-aţi găsit pe domnul Pirtea. Săracu', a venit de dimineaţă, dar era locul ocupat. Aşa că, n-avem decât să respectăm Regulamentul. Domnule Suciu, mai avem o oră de discuţii pe Regulament. Oricum nu voi supune votului, ca să ştiţi de acum, puteţi să faceţi ce vreţi dumneavoastră... solicitări neregulamentare. Vă rog, domnule Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Mă bucur să văd că la ora 10 fără un sfert Parlamentul este aşa de plin! Câtă patimă, stimaţi colegi, câtă efervescenţă! (Vociferări.) Dar stau şi mă întreb: unde, Doamne, sunt marii bărbaţi ai opoziţiei - Pro România, USR, PMP -, de a ajuns doamna Raluca Turcan să încerce aşa ceva?! E foarte, foarte interesant şi vă spun că am dormit foarte liniştit azi-noapte, n-am visat urât, n-am depus nicio hârtie în scris şi am să vorbesc şi politic, dar şi tehnic. Am să încep cu cele două detalii foarte simple, de ordin tehnic. Nu suntem nici într-o situaţie pe care Regulamentul o impune şi o reclamă, să discutăm ceea ce vorbea şi cerea doamna Raluca Turcan. 1. Sunt liderul Grupului parlamentar al PSD şi nu am cerut revocarea preşedintelui Liviu Dragnea. 2. Sunt tot liderul Grupului parlamentar al PSD şi nu am cerut revocarea vicepreşedintelui Florin Iordache. 3. Orice suplimentare a ordinii de zi, fără acordul Biroului permanent, se face cu acordul unanim al liderilor de grup. Nu-l aveţi! Nu aveţi acordul nici al liderului de grup al PSD, nici ALDE şi nici al UDMR şi, dacă nu mă înşel, cred nici al celor de la minorităţile naţionale. Merg mai departe. Cât, Doamne, de important este acest obiectiv pentru dumneavoastră, de l-aţi trezit pe domnul vicepreşedinte Pirtea, de l-aţi trimis la 8 fără 10 să ocupe scaunul de vicepreşedinte, ca să vă iasă jocul?! Nu v-a ieşit! Vă chinuiţi de trei săptămâni să faceţi acest lucru! Vă aşteptam! Aţi chemat in corpore Grupul Pro România, aţi făcut toată mobilizarea pe care aţi putut să o faceţi voi, cei din opoziţie, dar, vă repet, aveţi o obsesie, şi această obsesie se numeşte preşedintele Camerei Deputaţilor, şi vom fi pregătiţi de fiecare dată să ne batem cu dumneavoastră, pentru că nu este postul nimănui, decât al PSD-ului. Câştigaţi alegerile şi obţineţi-le! (Vociferări. Gălăgie.) Voci din sală : La vot!

Vasile-Daniel Suciu Şi, doamnă Raluca Turcan, au apărut şi bărbaţii din Partidul Naţional Liberal. Niciodată, de la acest microfon, nu se vor supune la vot chestiuni neregulamentare. Aşadar, până la ora 11 şi jumătate batem cu pumnul în masă, dar nu veţi obţine ce vreţi. (Gălăgie.)

Florin Iordache Continuăm. Domnule Tomac, vă rog.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Fac apel şi eu, aşa cum a invocat domnul Suciu, la bărbăţia din PSD. (Vociferări. Râsete.) Doar o clipă! Nu vă provoc, domnule Rădulescu! Vreau să vă supun atenţiei un lucru important: când v-a convenit, aţi întors votul în plen de câte ori aţi vrut, până v-a ieşit aşa cum v-a interesat. Fac apel la bărbăţia liderilor din PSD, să nu fugiţi de vot, şi supun acum, în plen - plenul este suveran şi poate accepta sau nu - revocarea domnului Florin Iordache din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. (Aplauze.) 2. Solicit ca pe ordinea de zi să fie introdusă şi supusă votului în plen - pentru că plenul este suveran - revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Liviu Dragnea. Vă rog să supuneţi votului.

Florin Iordache Mai departe. Domnul Tinel Gheorghe. Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Asist astăzi la... (Vociferări.) Exact! ... o mascaradă pe care PSD o gestionează de o bună perioadă de timp. Domnule preşedinte de şedinţă Florin Iordache, gestul dumneavoastră de acum două săptămâni ar fi trebuit să conducă imediat la demisia dumneavoastră din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Nu trebuia să existe niciun act de revocare, nicio solicitare de revocare! În plenul Camerei Deputaţilor, de la această tribună, gesturile obscene n-au ce căuta! Şi dumneavoastră continuaţi să ocupaţi acea funcţie, cu sprijinul grupului parlamentar şi la adăpostul Regulamentului, pe care l-aţi modificat aşa cum aţi dorit dumneavoastră! Unde vă este onoarea? Sunteţi un om de onoare, domnule Florin Iordache! (Rumoare. Gălăgie.) Daţi-vă demisia! Era o chestiune de bun-simţ - nu civic, politic - să faceţi un pas înapoi, să ştiţi! Invocaţi mandatul de la preşedintele Camerei Deputaţilor! Arătaţi mandatul de la preşedintele Camerei Deputaţilor, să conduceţi această şedinţă! Bănuiesc că mai sunt în sală, în Grupul parlamentar al PSD, şi oameni de onoare, şi oameni cu bun-simţ politic! Cum puteţi să susţineţi în funcţia Camerei Deputaţilor un om care, de la această tribună, nu ştie altceva decât gesturi obscene?! Asta reprezintă Camera Deputaţilor şi Parlamentul României?! Astăzi vă reamintesc că a mai fost cineva, tot de la dumneavoastră, care acum câţiva ani de zile, de la această tribună parlamentară, solicita plenului să-i numere ouăle şi astăzi ştiţi unde este! Alte gesturi, alte fraze care n-au ce căuta la tribuna Parlamentului României! Vă solicit, domnule preşedinte de şedinţă, Florin Iordache, să vă daţi demisia, să faceţi un pas înapoi. Este un gest de normalitate şi de respect faţă de Parlamentul României! (Aplauze. Gălăgie.)

Florin Iordache Bun. Să terminăm dezbaterile şi ajungem şi la vot. Domnul Roman Florin-Claudiu.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Cred că ar fi cazul să ne amintim cu toţii că suntem în Parlamentul României, în templul sfânt al democraţiei, în locul unde se lucrează cu majoritate şi cu minoritate. Domnule Iordache, dumneavoastră nu puteţi lua decizii în numele nostru. Dumneavoastră nu puteţi să vă puneţi deasupra Regulamentului şi deasupra legii! Plenul este suveran. Plenul este cel care decide. Nu dumneavoastră, în mod arbitrar şi abuziv! Vă solicităm, în mod imperativ, dumneavoastră, să respectaţi Regulamentul şi legea. Nu fiţi laş! Nu fiţi laş! Dacă aveţi majoritate, arătaţi-o prin vot! Aveţi acest curaj? (Aplauze.) Aveţi curajul să respectaţi legea şi să votaţi? Dacă nu, sunteţi nişte laşi! Nişte laşi care stau în bancă! Dincolo de aspectele de procedură, domnule Iordache, vă întreb: sunteţi mândru că-l avem în fruntea Camerei Deputaţilor pe domnul Dragnea, condamnat penal de două ori?! O dată definitiv, o dată în a doua instanţă?! Sunteţi fericit când lumea spune afară că Dragnea a furat de la copii?! Vă întreb! Sunteţi mândru, ca parlamentar român?! Vă solicit, domnule Iordache, să vă daţi demisia! Dar, înainte de asta, vă solicit imperativ să respectaţi Constituţia, Regulamentul şi legile ţării. Nu dumneavoastră decideţi, decide plenul. Plenul este suveran! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Fără îndoială! Numai puţin, domnule Popescu! Domnule Roman, vă rog, ascultaţi-mă şi pe mine. În niciun caz nu sunt laş! Am dat dovadă, de fiecare dată, că-mi susţin poziţiile, indiferent că v-au plăcut sau nu v-au plăcut. 2. Obligaţia mea este să respect Regulamentul. Şi am spus că voi supune votului orice cerere care este în spiritul Regulamentului. Să finalizăm dezbaterile şi, fără îndoială, s-a demonstrat că în ultimii doi ani de zile, de când suntem la guvernare, în Camera Deputaţilor am avut şi vom avea majoritate. Deci nu este vorba de o anumită majoritate. Că au plecat doi sau trei colegi, nu e nicio problemă, avem majoritate. Dar, înainte de majoritate, este obligatoriu să respectăm Regulamentul. Spune la Regulament că trebuie să introducem pe ordinea de zi, în ce condiţii...? Da. Domnul Pavel Popescu. Se pregăteşte domnul Daniel Gheorghe. Vă rog. (Vociferări.)

Pavel Popescu Exact! Colegii noştri au început să se bată cu ceea ce ştiu ei mai bine, pentru că voi ştiţi să vă bateţi cu nişte arme foarte simple. Voci din sală : Care voi?!

Pavel Popescu Voi, majoritatea parlamentară! Şi armele voastre sunt următoarele: injurii, îmbrânceli, flegme, semne obscene către noi şi către poporul român, bastoane, gaze lacrimogene. Vă confirm, ştiţi să vă bateţi, ştiţi să daţi în poporul acesta în fiecare zi! Ştiţi să vă bateţi şi prin proceduri parlamentare viciate, ştiţi să vă bateţi şi în comisiile de specialitate pentru interesele proprii! Vă bateţi excelent, domnule lider, aveţi dreptate! Şi vreau să vă mai aduc aminte că ultima dată când aţi vorbit tehnic - că vă lăudaţi aici că ştiţi să vorbiţi şi tehnic - a fost în Comisiile reunite pentru buget, finanţe, când, ferească Dumnezeu, ca noi, cei din PNL, să ne fi luat după dumneavoastră, sau chiar colegii dumneavoastră să se fi luat după dumneavoastră şi să scoatem o lege în forma tehnică pe care dumneavoastră aţi expus-o. Deci nu puteţi invoca modalităţile tehnice şi nu puteţi invoca nici faptul că vă bateţi. Pentru că a te bate în acest ring, Parlamentul, astăzi, nu înseamnă să stai în colţul ringului, cu prosopelele la ochi, legat de domnul Dragnea, ci înseamnă să vii în ring, să păşeşti în ring şi să apeşi pe butonul ăla, că atâta aveţi de făcut astăzi, să apăsaţi pe un butonaş - cu onoare, fără onoare, cu bărbăţie, fără bărbăţie! Asta înseamnă bătaie, asta înseamnă bătălie politică! Şi toţi v-aţi încolonat în spatele unei umbre care odată şi odată va dispărea şi veţi rămâne în istorie ca cei care s-au lăudat că se bat, dar, înainte de a da primul pumn, au luat-o la goană. Felicitări! (Gălăgie.)

Florin Iordache Domnul Daniel Gheorghe. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte, Domnilor colegi, Vreau să vă atrag atenţia asupra unui aspect: nu vă puteţi plasa deasupra Constituţiei României. Art. 61 paragraful (1) din Constituţie spune foarte clar că: "Parlamentul este organul suprem, reprezentativ al naţiunii şi unica putere legiuitoare". De aici derivă şi suveranitatea Parlamentului, în raport cu alte norme despre care aţi vorbit dumneavoastră. Aşadar, vă cerem să daţi un vot, atât tot! Noi dorim doar să daţi un vot! Vă este frică de un vot? Nu mai aveţi majoritate sau care este problema? Suntem în Parlament. Parlamentul este suveran! Vă aduc aminte că ceea ce faceţi este o încălcare a Constituţiei. Doar prin acest vot putem clarifica foarte simplu aceste probleme pe care le-a ridicat Grupul parlamentar al PNL. Aşadar, votăm sau nu votăm? Ce facem până la urmă?

Florin Iordache Terminăm dezbaterile şi vom vota, fără îndoială! Domnul Nicolicea. Vă rog. Voci din sală : Vot! Vot! Vot! (Gălăgie.)

Eugen Nicolicea Deocamdată avem în discuţie schimbarea ordinii de zi; nu avem un alt punct de vedere. Ordinea de zi s-a cerut a fi suplimentată cu propunerea Grupului PNL. Având în vedere că încă n-am ajuns la dezbaterea unei revocări, cel puţin a domnului Iordache, domnul vicepreşedinte Iordache poate să conducă şedinţa, fiind vorba doar de ordinea de zi. Acum, cu privire la propunerea de revocare. Aceasta, în mod normal, se depune la Biroul permanent - atenţie! - care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 26, printre care, una dintre condiţii este aceea ca propunerea de revocare să fie propusă de liderul respectiv. Evident că doar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, se introduce în proiectul ordinii de zi, este validată, apoi de către grupuri şi ajunge la plen. Aveţi cumva vreo hotărâre a Biroului permanent, prin care s-a stabilit că există aceste condiţii îndeplinite? Eu cred că nu. De asemenea, motivele pe care le-aţi invocat dumneavoastră, plus schimbarea de Regulament pe care aţi solicitat-o, sunt copy-paste după propunerea de modificare a Regulamentului, care a fost declarată neconstituţională. Deci, când copiezi exact ceva ce a fost declarat neconstituţional, cred că nu putem să votăm de câte ori are cineva intenţia să introducă pe ordinea de zi un lucru declarat neconstituţional. Deci închei, domnule preşedinte. Dumneavoastră conduceţi şedinţa, pentru că nu e vorba de revocarea dumneavoastră, şi de aici încolo decideţi.

Florin Iordache Discutăm... Continuăm... Doamna Turcan. Şi la final... A, mai târziu! La final o să vă arăt şi eu acest document, ca să ştiţi. O să-l vedeţi. Doamna Turcan. Haideţi să terminăm dezbaterile şi vă arăt acest document. Sunt şi eu curios să văd până unde puteţi merge cu interpretarea Regulamentului.

Raluca Turcan Vă solicităm vot pe cele două propuneri de procedură şi, în acelaşi timp, dumneavoastră să părăsiţi acest scaun. Îl ocupaţi ilegal, îl ocupaţi abuziv! Folosiţi o majoritate parlamentară în dispreţ faţă de tot ceea ce înseamnă principiul unei instituţii democratice fundamentale, şi acum vă propunem sistarea dezbaterilor şi vot pe cele două proceduri pe care vi le-am supus atenţiei la începutul şedinţei. Voci din sală : Vot! Vot! Vot! (Gălăgie.)

Florin Iordache Am vrut să văd până unde puteţi merge cu interpretarea Regulamentului. (Vociferări. Gălăgie.) Numai puţin! Vreau să vă citesc această decizie din data de 4 decembrie 2018. "Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor, în temeiul art. 34 şi art. 35 din Regulament. Articol unic: În data de 5 decembrie - adică astăzi - atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte." - adică de mine. Deci toată expunerea dumneavoastră şi toată pregătirea... Din păcate, văd că nu stăpâniţi suficient Regulamentul. (Vociferări.) Continuăm. (Revine la prezidiu.) Continuăm, stimaţi colegi. Domnul Ponta Viorel-Victor, deputat neafiliat. Continuăm. (Vociferări.) Da, mai studiaţi! Mai studiaţi, mai citiţi şi vorbiţi mai puţin. Domnul Victor-Viorel Ponta. Vă rog.

Victor-Viorel Ponta Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunt convins că nu mă cunoaşteţi, nu ştiţi că mă cheamă Ponta Victor.

Florin Iordache Ponta Victor-Viorel!

Victor-Viorel Ponta Vă mulţumesc şi mă bucur să fac cunoştinţă cu dumneavoastră, domnule preşedinte de şedinţă, Iordache. Aş vrea să intervin pe procedură, nu în numele Grupului Pro România, cum a spus unul dintre antevorbitori, ci în numele celor care se aflau pe data de 3 iulie 2012 în această incintă, deputaţi. Unii dintre ei, chiar şi dumneavoastră, domnule preşedinte, nu mai ţin minte cum vă cheamă... Iordache Florin, parcă?! ... şi am supus la vot schimbarea din funcţie, revocarea din funcţie a doamnei Roberta Anastase. Atunci a fost un document foarte bine scris, inclusiv de domnul deputat Nicolicea şi de domnul preşedinte de şedinţă... nu ştiu cum îl cheamă - Iordache, parcă -, iar Grupul PDL a invocat aici, a spus: "Noi nu suntem de acord cu introducerea pe ordinea de zi şi, de altfel, nici nu participăm la aceste dezbateri", moment în care colegii deputaţi - ai PSD şi ai PNL - au spus un lucru care cred că este valabil şi azi, şi anume, "Plenul este suveran". Am supus votului schimbarea doamnei Roberta Anastase din funcţie şi plenul suveran a decis prin vot. Sunt convins că în 2012 nu am greşit, cei de la PSD şi PNL, care am supus votului revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor. Sunt convins că nu veţi greşi nici azi, dacă faceţi exact ce aţi făcut dumneavoastră acum 6 ani. Şi dacă există o majoritate pentru schimbare se va vota. Dacă există o majoritate împotrivă, cu siguranţă, va decide. Însă cred că dacă vrem să fim luaţi în serios... (Vociferări.) - eu sunt, cu siguranţă, dumneavoastră, cu amnezia, nu -, trebuie să facem exact cum am făcut pe data de 3 iulie 2012, la solicitarea grupurilor PSD, PNL din Camera Deputaţilor - să supuneţi votului şi plenul, în majoritatea sa, să decidă. Vă mulţumesc. Ponta Victor mă numesc şi mă bucur că v-am cunoscut, domnule Iordache.

Florin Iordache Da, domnule Victor-Viorel Ponta. Bănuiesc, cât aţi fost prim-ministru, nu aţi supus în Guvern hotărâri sau alte acte normative contrare Regulamentului. Deci această solicitare... (Domnul deputat Victor-Viorel Ponta solicită să ia cuvântul.) Numai puţin... Da, da, da, vi-l dau. Chiar vă dau cuvântul. Deci eu nu pot supune votului o solicitare care este contrară Regulamentului. Atât timp cât în Regulament se spune foarte clar că introducerea pe ordinea de zi a oricărui proiect, chiar şi a acestuia de revocare a mea sau a preşedintelui, se poate face cu unanimitatea liderilor grupurilor parlamentare. Vă rog, domnul Ponta.

Victor-Viorel Ponta Da. Vă reamintesc că exact acelaşi lucru pe care îl spuneţi dumneavoastră azi l-a spus, tot în baza Regulamentului, doamna Roberta Anastase. A spus - eu nu pot să introduc pe ordinea de zi ceva ce nu are acordul tuturor liderilor. Moment în care Grupul PSD şi Grupul PNL, din care făceaţi parte, i-au cerut doamnei Anastase... S-a retras, a condus şedinţa, dacă nu mă înşel, domnul Valeriu Zgonea, şi s-a votat revocarea din funcţie. Sunt convins că ceea ce era valabil atunci este valabil şi acum. Şi vă mulţumesc pentru aprecierea pentru activitatea mea ca prim-ministru.

Florin Iordache Fără îndoială, lucrurile bune trebuie reliefate. Vă rog, domnul Suciu. Continuăm.

Vasile-Daniel Suciu Până la un punct, ceea ce spunea antevorbitorul este corect. Doar că între timp Regulamentul Camerei Deputaţilor s-a modificat, inclusiv... (Vociferări.) ... inclusiv cu votul celui care a vorbit înainte, şi prevede un lucru foarte simplu şi clar, pe care vi-l tot spunem - preşedintele Camerei Deputaţilor poate fi revocat la propunerea liderului de grup. Vă aduceţi aminte, stimaţi colegi, pentru că era discuţia inclusiv ca un antevorbitor să fie preşedinte al Camerei Deputaţilor, şi a votat acea modificare de Regulament. Dacă ne aducem aminte, să ne aducem aminte în integralitate. Atunci se putea schimba preşedintele Camerei Deputaţilor (Vociferări.) şi acum se poate schimba preşedintele Camerei Deputaţilor, dar aveţi nevoie de semnătura liderului de grup care l-a propus. Nu o aveţi. (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Continuăm. Domnul Barna. Domnul Barna. Continuăm dezbaterile.

Ilie Dan Barna Domnule preşedinte de şedinţă, Sunteţi într-o eroare flagrantă, pentru că art. 27 alin. (2) vorbeşte exact despre situaţia în care dumneavoastră vă aflaţi, spunând că preşedintele Camerei Deputaţilor sau vicepreşedintele, în cazul de faţă, căruia i s-a cerut revocarea, nu poate conduce şedinţa Biroului sau cea a plenului în care se discută revocarea sa. Nu este vorba despre punctul referitor la revocare, ci despre întreaga şedinţă. Dumneavoastră sunteţi într-o ilegalitate gravă. Şi vă invit să veniţi la acest microfon şi să răspundeţi la această acuzaţie! Curtea Constituţională spune fără echivoc că plenul Parlamentului este suveran, iar chestiunea solicitării retragerii sprijinului de către grupul care v-a numit se referă doar la sprijinul politic. În situaţia încălcării Constituţiei, plenul Parlamentului este suveran. Şi sunt cele două decizii - Decizia nr. 601 şi Decizia nr. 341 - ale Curţii Constituţionale, care spun exact acest lucru. Domnule Iordache, conduceţi în mod ilegal această şedinţă a plenului Parlamentului! Este în dezbatere introducerea pe ordinea de zi a unui punct care priveşte revocarea dumneavoastră. Nu aveţi dreptul să conduceţi această şedinţă! Şedinţa aceasta este ilegală. Nu aveţi niciun argument. Sunteţi împotriva Regulamentului şi împotriva a două decizii ale Curţii Constituţionale. Vă invit să veniţi la acest microfon şi să argumentaţi dacă aveţi vreun temei pentru actuala poziţie pe care o deţineţi abuziv acum, în această şedinţă! Lucrurile sunt foarte clare. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă mai întreb încă o dată: când sunteţi corect sau când aţi fost corect? În 3 octombrie, când aţi supus votului punctele pe care le-a solicitat domnul Suciu atunci, suplimentar faţă de ceea ce era pe ordinea de zi? Sau astăzi, când vă faceţi că aţi uitat ceea ce aţi supus votului? Iar domnul Suciu uită ceea ce a cerut în data de 3 octombrie. Puţină consecvenţă, stimaţi colegi! Dar să revenim la 2012, 3 iulie - stenograma şedinţei Camerei Deputaţilor. Pentru că asta e, rămân stenogramele. Spune, foarte simplu, că domnul Ciprian Nica ia cuvântul şi spune că prezintă - cui? - plenului Camerei Deputaţilor, atenţie, scrisoarea - scrisoarea - grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL. Doamna Roberta Anastase era cumva membru al PSD? Doamna Roberta Anastase era cumva membru al PNL? În 2012? Nu. Era membru al Partidului Democrat Liberal. S-a supus discuţiei plenului Camerei Deputaţilor scrisoarea - scrisoarea - grupurilor PNL şi PSD. Ca atare, aveţi obligaţia, domnule preşedinte de şedinţă, să supuneţi dezbaterii plenului, în baza a ceea ce s-a întâmplat în acest plen, în 2012, solicitarea Grupului PNL. Mai mult decât atât, în baza acestei scrisori, domnule preşedinte Iordache, pe care probabil aţi redactat-o împreună cu ceilalţi colegi ai dumneavoastră, s-a luat o hotărâre - de revocare a doamnei Roberta Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. Acea hotărâre a fost contestată la Curtea Constituţională şi, surpriză, Curtea Constituţională a validat procedura aplicată. Ca atare, nu aveţi niciun fel de ieşire. Şi să vă mai spun ceva. Vă mai aduceţi aminte, domnule Iordache, ce aţi scris în 2012 în scrisoare? Nu, probabil, nu vă aduceţi aminte. Nu-i nimic, această stenogramă spune şi ce aţi scris în scrisoarea respectivă. Anume - că cereţi revocarea doamnei Roberta Anastase din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor pentru abateri grave de la Regulament şi de la Constituţie. Exact acelaşi lucru scrie în propunerea noastră de revocare a domnului preşedinte Dragnea şi acelaşi lucru scrie în propunerea de revocare a dumneavoastră din funcţia de vicepreşedinte. Ca atare, nu aveţi cum să evitaţi un vot, atât timp cât în 2012 s-a întâmplat lucrul acesta, pe baza aceloraşi dispoziţii regulamentare. Cine vine, aici, la microfon, şi spune că atunci era în vigoare o altă prevedere regulamentară, minte. (Vociferări.) Uitaţi-vă în Regulamentul din 2012, uitaţi-vă în Regulamentul de astăzi, şi veţi vedea că scrie exact acelaşi lucru. Pe prevederile regulamentare, propune liderul grupului care a propus preşedintele Camerei Deputaţilor. Dar a venit Curtea Constituţională şi a spus că atunci când Regulamentul nu este în acord cu Constituţia, trebuie respectată Constituţia. Şi de aceea a validat în 2012 acea hotărâre de revocare a doamnei Roberta Anastase din funcţie. Nu aveţi altă şansă, domnule preşedinte, decât aceea de a respecta Constituţia şi a supune votului solicitările noastre. Vă cerem încă o dată să supuneţi votului solicitările PNL! Mulţumesc.

Florin Iordache Fără îndoială. Domnul Ştirbu Gigel-Sorinel. Vă rog, domnule deputat. (Domnul deputat Vasile-Daniel Suciu solicită să ia cuvântul.) Da, v-am văzut, domnule Suciu. Da, vă rog, domnule Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor, Nu fac parte dintre aceia care iau cuvântul aflându-se în treabă. (Vociferări.) Am stat foarte mult pe gânduri să mă hotărăsc dacă să iau sau să nu iau cuvântul astăzi. Domnule Florin Iordache, Domnule Nicolicea, În Egiptul antic, faraonul era îngropat cu slugile sale. De aceea vă spun... (Râsete. Vociferări. Aplauze.) De aceea vă spun, dragi colegi, ceea ce se întâmplă astăzi aici este o prefaţă a ceea ce se va întâmpla cu siguranţă. Nu puteţi, sub nicio formă, oricât de mult aţi vrea să prelungiţi acest lucru, să evitaţi inevitabilul. Domnule preşedinte de şedinţă, Vreau să vă adresez o întrebare. Aţi fost de acord cu scrisoarea adresată de cele două partide - PNL şi PSD - majorităţii de atunci, în 2012? Dumneavoastră, ca persoană, dumneavoastră, ca deputat, aţi fost de acord? Dumneavoastră, domnule Nicolicea, aţi fost de acord, în 2012? Ce Dumnezeu s-a întâmplat din 2012 până astăzi? Vă spun eu ce s-a întâmplat. (Vociferări.) Liviu Dragnea a devenit preşedintele Camerei, şi preşedintele Partidului Social Democrat, şi premierul acestei ţări. Asta s-a întâmplat, domnilor, din 2012 până astăzi! (Vociferări.) De ce suntem astăzi în această situaţie, domnule lider de grup al Partidului Social Democrat? Sunteţi prea tânăr să fiţi îmbătrânit în rele. Trataţi lucrurile cu dublă măsură. Şi vă mai spun ceva, domnule Suciu. Preşedintele Camerei nu este al Partidului Social Democrat. Preşedintele Camerei este al majorităţii parlamentare din această Cameră. (Vociferări.) Dovediţi-o! Dovediţi-o! Pentru că prin ceea ce faceţi astăzi scoateţi încă o cărămidă de la temelia democraţiei. Vă întrebaţi cu toţii, ne întrebăm cu toţii, de ce oamenii ne privesc cu reticenţă - să fiu elegant -, de ce oamenii ne înjură? Pentru aceste manifestări, domnilor. Şi acum, înţeleg de ce nu supuneţi votului, domnule Florin Iordache. Nu-l văd în această sală pe domnul Mihai Tudose; nu-l văd în această sală pe domnul Marcel Ciolacu; nu văd în această sală parlamentarii de la Olt, ai domnului Stănescu. Vă înţeleg. Majoritatea dumneavoastră nu mai există. Iar acest lucru, doamnelor şi domnilor, este prefaţa a ceea ce se va întâmpla. (Aplauze. Rumoare.) Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Florin Iordache Da. Domnul... Numai puţin. Domnul Vîlceanu. Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Florin Iordache Domnul Vîlceanu. Domnule Vîlceanu, v-aţi înscris. Mai sunt colegi înscrişi. Domnule Ştirbu, domnul Marius Iancu, colegul dumneavoastră de circumscripţie, este pe acest rând. E deputat de Olt. Vă rog.

Dan Vîlceanu Doamnelor şi domnilor, S-au spus foarte multe despre Regulament, despre ce s-a întâmplat în trecut. Cred că este inutil să mai insist pe chestiuni de genul acesta. Dar am venit să vă spun adevărul pe care până acum niciunul dintre dumneavoastră nu l-a spus. Şi adevărul este că vă e foarte mare frică, da, unul de altul. De fapt, PSD nu supune votului, pentru că are o teamă tocmai de PSD-iştii care ar vota, da, pentru demiterea lui Dragnea. Despre asta e vorba. V-aţi lăudat că aveţi majorităţi, că n-aveţi niciun fel de problemă. (Vociferări.) Păi, dar asta nu se vede, nu supuneţi votului. Cât de simplu ar fi fost să supuneţi votului, şi nu vreţi. De ce? Pentru că vă e frică tocmai de dumneavoastră. De trădările dintre voi.

Florin Iordache Da. Domnul Suciu. (Vociferări.) Da. Apoi, domnul Pirtea. Numai puţin. Domnule Suciu, să-l lăsăm pe domnul vicepreşedinte. Domnule Suciu, domnul vicepreşedinte Pirtea şi-a exprimat dorinţa. Apoi, domnul Nicolicea, domnul Suciu, domnul Turcescu. Vă rog. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

Marilen - Gabriel Pirtea Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Acum câţiva ani de zile era un slogan în România, apropo de faptul că mulţi dorm liniştiţi. Şi se spunea: "Dormiţi liniştiţi, că FNI se ocupă de banii dumneavoastră!". Aşa ne-aţi recomandat şi voi, majoritatea parlamentară, să dormim liniştiţi, că cineva se ocupă de această ţară. Şi o duce în derizoriu. Şi o duce în sărăcie. Nu, nu dormim liniştiţi. În România... (Vociferări.) O duceţi voi în derizoriu, nu e o ţară de derizoriu! În România, în istorie am învăţat că minoritatea armatelor noastre în faţa puhoiului otoman avea diverse strategii să învingă - pârjoleau păşunile, otrăveau fântânile, se retrăgeau în munţi. Asta faceţi dumneavoastră. Nu daţi piept cu votul, ci vă ascundeţi în spatele unor discursuri şi trageţi de timp! (Vociferări.) Se vorbea despre bărbăţie. Aveţi bărbăţia să staţi în faţa votului! Să arătaţi lumii, să arătaţi ţării că puteţi să aveţi această majoritate pe care nu o mai aveţi. Nu o mai aveţi! Cer public domnului Iordache să prezinte clar momentul în care domnul preşedinte Dragnea a semnat această delegare de preluare a şedinţei din această zi! De asemenea, cer public domnului Dragnea să ne spună clar dacă poate să conducă această şedinţă, în contextul în care există o cerere de revocare pe numele Domniei Sale! (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mai departe, domnul Suciu.

Marilen - Gabriel Pirtea În drept există un principiu - cine poate mult poate şi puţin. Să vă traduc asta. Dacă... Camera Deputaţilor poate să ia decizii şi hotărâri, poate să ia decizii şi hotărâri pentru Biroul permanent!

Florin Iordache Domnul Suciu, vă rog. Apoi, domnul Turcescu, domnul Varujan Vosganian, domnul Benga, toţi colegii care doresc să vorbească. Vă rog, domnul Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Stimaţi colegi, Ne cerem scuze, nu cred că o să discutăm astăzi absolut nimic de pe ordinea de zi. Vreau să fac doar două menţiuni. Asupra încălcărilor Constituţiei decide Curtea Constituţională. Nu puteţi dumneavoastră să spuneţi ce este constituţional sau nu. 2. Regulamentul Camerei Deputaţilor are putere de lege, pe care cu toţii trebuie să o respectăm. (Vociferări.) Şi 3. Ca să fie circul... (Vociferări.) ... dar chiar complet, vă anunţ, stimaţi colegi, că am depus şi eu, în numele Grupului PSD, cerere de revocare a vicepreşedintelui Pirtea Şi să vedem cine, Doamne, mai poate conduce şedinţele de astăzi?!

Florin Iordache Da. (Vociferări.) Vă rog, domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu De nenumărate ori, domnule Iordache, din postul pe care îl aveţi acolo şi din funcţia de înlocuitor al domnului Dragnea, de cele mai multe ori ne-aţi spus - cred că am auzit asta de sute de ori, în doi ani de zile: "Plenul este suveran!". Plenul este suveran, bun. Astăzi ne spuneţi că plenul nu este suveran. Dar eu vă dau o statistică. Şi vă rog să vă gândiţi, pentru că bănuiesc că mulţi dintre dumneavoastră aţi avut şi un loc de muncă, n-aţi sărit direct în băncile Parlamentului. Păi, în luna iulie a acestui an, o statistică publică ne arăta că preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Liviu Dragnea, absentase la mai mult de jumătate dintre şedinţele Camerei Deputaţilor. Dacă aţi fi avut un angajat pe nume Dragnea şi v-ar fi lipsit de la serviciu, adică din poziţia aceea pe care o ocupaţi acum dumneavoastră, domnule Iordache, îl dădeaţi afară în secunda trei, nu aşteptaţi să nu vină jumătate din timpul de lucru la muncă. L-aţi fi dat afară după primele două, trei, cinci absenţe. Or, Liviu Dragnea, în iulie, la 55% din şedinţele Camerei Deputaţilor n-a fost aici. Sigur, o să spuneţi, e preşedintele Camerei Deputaţilor. Se întâlneşte cu delegaţii, are program şi aşa mai departe. O minciună! Dragnea nu are ce să caute în fruntea Camerei Deputaţilor! (Vociferări.) Mai mult decât atât, în Comisia pentru administraţie, unde a fost ales şi e membru, Dragnea n-a călcat nici măcar o dată. O dată nu s-a dus în Comisia pentru administraţie. Vorbiţi în momentul de faţă şi invocaţi Regulamentul, domnule Iordache. Eu vă invit aici, la o dezbatere clară, să veniţi şi să prezentaţi, cu Regulamentul în mânuţă, unde scrie că nu supuneţi votului cererea plenului în legătură cu revocarea domnului Dragnea şi a dumneavoastră! Şi fără să vă ameninţ, domnule Iordache, dar vă aduc aminte o vorbă românească - şi să o ţineţi minte pentru următoarea perioadă: Fie roata şi pătrată, tot se-nvârte ea odată!

Florin Iordache Da. Domnul Varujan Vosganian, vă rog. Imediat, i-am dat cuvântul domnului Varujan Vosganian. Vă rog. Da, vă rog. (Vociferări.) Vă rog, calm. Nu, nu, domnule Varujan Vosganian, vă rog, v-am dat cuvântul, vă rog.

Varujan Vosganian E loc pentru toată lumea.

Florin Iordache Sigur.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Vă rog... vă rog să-mi permiteţi să nu fac o discuţie legată de persoane. Nu vreau să mă refer acum la prestaţia domnului Liviu Dragnea sau a domnului Florin Iordache, pentru că pentru a ajunge la o astfel de discuţie ar trebui întrunite câteva condiţii prealabile. Dumneavoastră spuneţi că putem ignora Regulamentul, în condiţiile în care plenul este suveran. Eu aş vrea să vă spun că acest lucru nu este posibil. De exemplu, plenul este suveran, dar el nu poate decide în legătură cu candidaţii pentru conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară, decât dacă ei îşi depun candidaturile la comisiile avizatoare. Dacă ei îşi depun candidaturile direct la plen, nu merge. Sau noi nu putem discuta o lege decât dacă comisia înaintează un raport. De aceea, plenul este suveran, cu siguranţă, în momentul în care i se oferă ceva spre vot. El nu poate prelua spre vot ignorând procedurile. Acum, în legătură cu 2012, stimaţi colegi. A fost atât de mult invocată această decizie a Curţii Constituţionale. Aş vrea să vă citesc motivaţia Curţii Constituţionale, în rezumat, pentru a vedea exact la ce s-a referit Curtea Constituţională. E vorba de demiterea doamnei Roberta Anastase. Citez. Citez exact. "Asemenea tipuri de acte juridice nu pot fi supuse controlului exercitat de Curtea Constituţională. Astfel de acte reprezintă manifestări politice care nu au caracter normativ, în sensul că nu conţin reglementări juridice de largă aplicabilitate şi cu efect juridic general sau circumscris unei categorii determinate de subiecte de drept, ci sunt acte juridice cu caracter individual şi cu scop politic, având ca obiect numiri, alegeri sau validări". Şi fiţi atenţi de aici înainte! "De altfel, înlocuirea unei persoane cu alta, cu respectarea procedurilor regulamentare, nu poate reprezenta o problemă de constituţionalitate". Cu alte cuvinte, Constituţia subliniază că o astfel de decizie trebuie să îndeplinească procedurile regulamentare. Şi că, atâta vreme cât nu există o incidenţă de neconstituţionalitate în Regulament, nu este o chestiune de constituţionalitate şi nu incumbă Curţii Constituţionale. Şi atunci, vă întreb. Pentru ce toată această pledoarie iluzorie legată de deciziile Curţii Constituţionale? (Vociferări.) Nu... Încă ceva, stimaţi colegi. Înainte de a... (Vociferări.) Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Varujan Vosganian Înainte de a vorbi aici, aş vrea să vedem cum s-a schimbat între timp Regulamentul... Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Varujan Vosganian ... pentru că în 2012... Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Varujan Vosganian ... ţineţi ritmul! Ţineţi ritmul!... în 2012, prevederile erau altele. Voci din sală : Nu e adevărat!

Varujan Vosganian De aceea, tot ce... (Vociferări.) tot ce vreau să spun în această intervenţie este că precedentul pe care îl invocaţi nu este temeinic pentru soluţionarea cazului în speţă, în care Regulamentul este clar.

Florin Iordache Da. Domnul Benga. Domnule Benga, vă rog.

Tudor - Vlad Benga E remarcabil ce abilitate aveţi, de a vă ascunde după deget şi este remarcabilă cantitatea de ipocrizie pe care o puteţi pune pe masă. Când v-am ţinut în loc la prima tranşă, cu Legile justiţiei, şi am stat aici până la 11,00 noaptea cu discuţia amendamentelor, a doua zi aţi schimbat Regulamentul. Când domnul Iordache n-a putut să vorbească aici, din cauza faptului că nu era vicelider, după ce menţionase domnul Nicolicea lucrul acesta, iarăşi aţi spus: "Nu vor mai putea lua cuvântul decât viceliderii!". Acum nu vă convine cererea aceasta de revocare şi dintr-o dată introduceţi cererea de revocare la domnul Pirtea. Domnule Iordache, eu înţeleg că dumneavoastră ziceţi că Regulamentul e lege, şi ideal ar fi să fie aşa, dar problema este că îl schimbaţi tot timpul peste noapte, cum vă convine. Dar cum vă ascundeţi dumneavoastră aici, nu vă puteţi ascunde în public. Vă huiduie lumea la Bârlad, domnule Solomon! Vă huiduie lumea la Braşov! Vă huiduie lumea la Alba Iulia - pe domnul Nicolae! Vă huiduie lumea în Bucureşti! Domnule, nu vă mai puteţi ascunde la nesfârşit! Mai e ceva, domnule Iordache! Ştiţi cum vă spune dumneavoastră lumea pe stradă? Ciordache! Toată lumea vă ştie de Ciordache! (Gălăgie.) V-aţi instalat acolo... (Gălăgie.) V-aţi instalat în scaunul ăla...

Florin Iordache Vă rog să vă cereţi scuze!

Tudor - Vlad Benga ...v-aţi agăţat de el...

Florin Iordache Domnule...

Tudor - Vlad Benga ...aţi închis - şi atenţie!... (I se întrerupe microfonul.)

Florin Iordache Numai puţin, domnule coleg. Numai puţin! Vă rog să vă... (Gălăgie.) Vă dau cuvântul... Vă rog să aveţi un discurs decent. Vă rog, v-am dat cuvântul.

Tudor - Vlad Benga Deci, modul în care interpretaţi art. 64 din Constituţie versus art. 61, care menţionează clar supremaţia Parlamentului şi, implicit, a plenului... Ceea ce faceţi dumneavoastră... V-aţi refugiat zece inşi în Biroul permanent, aici, la Parlament, v-aţi mai refugiat 50 de inşi în CEx PSD, aţi luat ţara asta captivă... Sunteţi nişte laşi! Dumneavoastră, domnule Iordache, sunteţi un laş! Daţi-vă jos de pe scaunul ăla!

Florin Iordache N-aţi înţeles nimic. Domnul Stelian, vă rog. A, doamna Turcan! Doamnă Turcan, vă rog.

Raluca Turcan Domnule vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, Vă solicit să răspundeţi de la acest microfon dacă există vreun articol din Regulament în baza căruia dumneavoastră puteţi să conduceţi această şedinţă? Să răspundeţi clar - da sau nu? În acelaşi timp, vreau să vă anunţ că nu voi mai pleca de la acest microfon şi că există posibilitatea să intrăm în grevă parlamentară dacă dumneavoastră nu supuneţi la vot următoarele solicitări. Aceste solicitări sunt făcute în baza Regulamentului. Este dreptul unui grup parlamentar care reprezintă milioane de oameni în Parlamentul României, este dreptul nostru, de reprezentanţi ai acestei naţiuni, să propunem plenului Camerei Deputaţilor să voteze anumite solicitări. Dacă aveţi majoritate, supuneţi votului! Dacă nu supuneţi votului, înseamnă că nu aveţi majoritate, înseamnă că deţineţi această conducere abuziv, înseamnă că vă exercitaţi prerogativele doar prin încălcarea Regulamentului şi a Constituţiei. Aşadar, următoarele propuneri sunt: prelungirea programului de lucru cu o oră; sistarea dezbaterilor generale pe subiectul introducerii altor puncte pe ordinea de zi; schimbarea procedurii de vot, astfel încât să nu fie manipulare a votului prin reţeaua electronică pe care dumneavoastră o folosiţi aşa cum consideraţi de cuviinţă. De asemenea, să conducă această şedinţă vicepreşedintele Marilen Pirtea. Vă solicit, domnule Iordache, să răspundeţi dacă dumneavoastră puteţi sau nu puteţi conduce această şedinţă a Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Da, doamnă, vă răspund. Domnule Suciu, vă rog. Voci din sală : Era domnul Stelian Ion! (Gălăgie.)

Florin Iordache Domnul Suciu. Liderii de grup au... Numai puţin!

Vasile-Daniel Suciu Totul s-a transformat într-un mare şi urât circ. Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Vă solicit pauză de consultări.

Florin Iordache Pauză de consultări - 20 de minute. După pauză

Florin Iordache Invit colegii să ia loc în sală, să putem continua dezbaterile. Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Florin Iordache Imediat. Invit colegii în sală! Toate grupurile parlamentare... Invit colegii în sală, să luaţi loc! Domnule vicepreşedinte, Imediat, vă rog. Vă dau cuvântul.

Marilen - Gabriel Pirtea Microfonul! Domnule preşedinte de şedinţă, În calitatea mea de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, doresc să supuneţi la vot prelungirea şedinţei cu o oră. Cine este pentru?

Florin Iordache Dar nu conduceţi dumneavoastră, domnule coleg!

Marilen - Gabriel Pirtea Conform art. 145 din Regulament, am dreptul, prin rotaţie, să conduc şedinţele! N-am condus nicio şedinţă până acum! Azi sunt vicepreşedinte! Dacă nu mai sunt de mâine, nu contează, că nu-s căsătorit cu funcţia asta! Cine este pentru?

Florin Iordache Deci, numai puţin, domnule vicepreşedinte! Invit colegii să ia...

Marilen - Gabriel Pirtea Vă rog să număraţi voturile!

Florin Iordache Domnule coleg, nu aveţi ce număra.

Marilen - Gabriel Pirtea Vă rog să număraţi, secretarii, voturile!

Florin Iordache Numai puţin! Voci din sală : Vot! Vot! Vot!

Marilen - Gabriel Pirtea 112 voturi pentru. (Gălăgie.) 112 voturi pentru! Supun votului ca procedura de vot, în continuare, să fie prin ridicarea mâinii. Cine este pentru?

Florin Iordache Nu puteţi conduce şedinţa, domnule coleg! Domnule coleg, staţi puţin, ce supuneţi la vot? Ce anunţaţi dumneavoastră?

Iulian Bulai Am numărat!

Florin Iordache Ce aţi numărat? (Gălăgie.)

Iulian Bulai Am numărat voturile.

Florin Iordache Invit colegii să ia loc, să putem continua. Domnul Pirtea, vă rog, poftiţi în sală, să putem continua şedinţa. Domnule Pirtea, chiar vă rog să luaţi loc! Domnule Pirtea... Domnule Pirtea, nu aveţi ce supune votului! Nu aveţi ce supune votului! Domnule Pirtea, mulţumesc mult. Domnule Pirtea... (Aplauze.) Mulţumesc. Stimaţi colegi, Domnule Pirtea, ... Îl invit pe domnul Suciu, care a solicitat... Domnule Suciu, aveţi microfonul. Domnule Suciu, vă rog, anunţaţi... Domnule Suciu, nu puteţi supune votului... Domnule Pirtea, vă rog, luaţi loc! Domnule Suciu, vă rog. Domnule Pirtea... Domnule vicepreşedinte Pirtea, vă rog frumos, daţi-vă la o parte. (Domnul deputat Marilen-Gabriel Pirtea a rămas la tribună.) Domnule Suciu, anunţaţi... Domnule Suciu... N-a votat nimeni! Domnule Pirtea, vă faceţi de râs, vă rog frumos! Domnule Pirtea, sunteţi în afara Regulamentului! Domnule Daniel Suciu, vă rog, anunţaţi... (Gălăgie.) Păi, nu, dar, vă rog, v-am dat microfonul! Domnule Suciu, v-am dat microfonul. Vă rog. Domnule Suciu? Domnule Suciu, vă rog. Stimaţi colegi, Constat că nu au fost îndeplinite condiţiile cerute de Regulament. Constat că, în urma consultărilor, liderii de grup nu au propus nimic şi, în aceste condiţii, constat că este ora 11,30 şi închid şedinţa. Vă mulţumesc mult. (Gălăgie.) După pauză

Florin Iordache Este ora 12,00. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Imediat, pe procedură, doamnă, imediat. Ca să constatăm dacă suntem în cvorum. Şi începem. Deci invit... Stimaţi colegi... Stimaţi colegi din toate grupurile parlamentare, Vă rog să luaţi loc în bănci, să putem începe şedinţa de vot final. Da. Bun. Înainte voi supune... Aveţi procedură, vă rog. Ca să putem începe şedinţa de vot final, trebuie să fim în cvorum. Voi supune votului dacă suntem sau nu în cvorum, 165. Vă rog, procedură.

Raluca Turcan Realitatea momentului este următoarea. Domnul Dragnea a fugit. De mult timp a fugit din fruntea Camerei Deputaţilor. ( Vociferări.) Însă a capturat statul român şi Parlamentul României prin interpuşi, exact aşa cum fac infractorii. Domnul Iordache este cel mai umil şi slugarnic interpus al domnului Dragnea. (Vociferări. Aplauze.) Realitatea momentului, pe care o constatăm în acest moment, este următoarea: majoritatea PSD-ALDE nu mai există. Punct. Nu mai există. (Vociferări. Rumoare.) 2. Liviu Dragnea este revocat din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. (Aplauze. Rumoare.) 3. Florin Iordache este revocat din funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. (Aplauze. Rumoare.) 4. Procedura de vot stabilită pentru a merge mai departe cu orice proiect de lege este votul cu mâna ridicată. Orice altceva dincolo de aceste realităţi care au fost stabilite printr-o majoritate care s-a constituit democratic şi în acord cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, în acord cu Constituţia României, orice altă procedură este, aşa cum sunteţi dumneavoastră obişnuiţi să faceţi, în afara legii. Partidul Naţional Liberal, USR, PMP, PRO România, parlamentari neafiliaţi, unii reprezentanţi ai minorităţilor nu mai pot tolera modul abuziv în care aţi confiscat Camera Deputaţilor şi în care alegeţi să votaţi de acum orice proiect de lege. Dacă dumneavoastră nu luaţi act de voturi date democratic în Camera Deputaţilor, toţi cei menţionaţi îşi rezervă dreptul de a părăsi lucrările Parlamentului.

Florin Iordache Da.

Raluca Turcan Pentru că dumneavoastră nu aveţi ce căuta pe acel scaun. (Vociferări.) Pentru că PSD şi ALDE...

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Raluca Turcan ... conduc doar abuziv Camera Deputaţilor. (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Schimbarea procedurii de vot, după ce voi constata... Imediat, domnule Tomac, calm. Dăm cuvântul la toată lumea. Deci... Voci din sală : Eliberaţi scaunul!

Florin Iordache Eliberez când este cazul. Deci, voi supune votului, după ce constatăm dacă suntem sau... Imediat, domnule Tomac. Deci avem o solicitare din partea liderului Grupului PNL, de a schimba... după voi solicita... Doamna Turcan, să nu-şi scoată deocamdată cartela, întâi să mă asculte. O să constataţi că trebuie să fim în cvorum să putem continua. Deci, domnul Tomac. Ascultăm pe toată lumea şi apoi. Da, procedură. Procedură, am văzut, uşor. Domnul Suciu apoi, şi domnul Benga.

Eugen Tomac Românii trebuie să ştie că astăzi opoziţia a reuşit să-l înlăture din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor pe Liviu Dragnea. (Aplauze. Rumoare.) Este marea victorie pe care o aşteaptă o naţiune întreagă. Este victoria opoziţiei!

Florin Iordache Da. Domnul Suciu, vă rog. Domnul Suciu. Domnul Suciu, vă rog. Vă rog, domnul Suciu.

Vasile-Daniel Suciu Într-adevăr, este o mare "victorie" a opoziţiei, că a reuşit să producă unul dintre cele mai ruşinoase momente din Parlamentul României! (Vociferări. Rumoare. Aplauze.) Asta este cu adevărat o victorie. Există limite de a te face de râs. Le-aţi depăşit cu brio, stimaţi colegi. A veni, de la microfon, un vicepreşedinte, aici, a supune votului secundat de un lider de grup, să-i şoptească un alt vicelider rezultatul votului este cu adevărat o mare victorie ruşinoasă. Stimaţi colegi, Domnule preşedinte de şedinţă, Pentru că astăzi am muncit foarte mult pentru românii despre care discutaţi dumneavoastră, vă solicit să trecem la sesiunea de vot final. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Barna, pe procedură. Da, domnule Barna, uşor.

Ilie Dan Barna Domnule Suciu, Revenirea la democraţie nu este ruşinoasă. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, aici, este speranţa pentru întreaga naţiune, că Liviu Dragnea mai are puţine zile în această poziţie. Tocmai a fost demis de o majoritate democratică din Parlamentul României. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, aici, arată că ceea ce faceţi României, de doi ani de zile, să-i confiscaţi priorităţile şi viitorul, va înceta într-un timp foarte scurt. În acest moment, Liviu Dragnea a fost demis de la conducerea Camerei Deputaţilor, Florin Iordache nu mai are dreptul să conducă această şedinţă şi democraţia se întoarce în Parlamentul României! Pentru că ne-aţi spus, doi ani de zile: "Plenul este suveran". Da, plenul este suveran. Şi USR, PNL, PMP, PRO România şi toţi ceilalţi care mai au decenţă în acest Parlament vă cer să respectaţi acest slogan pe care ni l-aţi transmis doi ani de zile. Plenul este suveran şi a decis acum câteva minute.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. S-au finalizat. Vom face un vot de control, stimaţi colegi. Domnul Nicolicea... Facem vot de control, stimaţi colegi, pentru a verifica dacă suntem în cvorum. Vă rog, introduceţi cartelele. Să înceapă votul. Bun. Am constatat că nu e cvorum. Suspendăm şedinţa. Deci nu suntem în cvorum. Invit colegii, membri ai Biroului permanent, la şedinţa Biroului permanent. Mulţumesc. (Aplauze.) Şedinţa s-a încheiat la ora 12,07.