26 noiembrie 2018 – Propunerea legislativă "Legea zootehnie" (Pl-x 581/2014). ( retrimisă comisiei )

Florin Iordache Mai departe. Domnul Korodi. Şi apoi, domnul Cucşa, Grupul ALDE. Domnul Korodi. Vă rog.

Attila Korodi Bună ziua, doamnelor şi domnilor. Domnule preşedinte de şedinţă, Vă solicităm să aducem de pe punctul 37, Pl-x 581/2014, la punctul 7, şi să-l retrimitem comisiei, pentru...

Florin Iordache Legea zootehniei, da?

Attila Korodi Exact. O săptămână, la comisie.

Florin Iordache La Comisia pentru agricultură. Să înceapă votul. 140 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptată propunerea de retrimitere.