31 octombrie 2018 – Aprobarea modificării ordinii de zi.

Florin Iordache Pe procedură, domnul lider Vasile-Daniel Suciu, liderul PSD.

Vasile-Daniel Suciu Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vreau să vă propun câteva modificări asupra ordinii de zi. Şi încep cu un acord al tuturor grupurilor parlamentare, pentru introducerea pe ordinea de zi a PL-x 484/2014 (Proiectul de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale), în fond, o transpunere de directivă. Şi suntem în fază precontencioasă asupra acestui subiect. Şi vă solicit să fiţi de acord să fie pe prima poziţie pe ordinea de zi. De asemenea, poziţia 89 de pe ordinea de zi, PL-x 458/2018 (Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (1) şi alin. (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ), să devină poziţia 3. Şi poziţia 94, PL-x 323/2018 (Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) , să devină poziţia 4. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Imediat le voi supune votului. Poziţia 89, cu raportul Comisiei pentru buget, PL-x 348/2018, rămâne la poziţia 3 sau o retrimitem? Rămâne pe poziţia 3? Este vorba despre PL-x 348/2018. Toate rămân în această ordine? 2, 3 şi 4 sau retrimitem comisiilor ceva?

Vasile-Daniel Suciu Nu retrimitem comisiilor nimic.

Florin Iordache Nu retrimitem. Bun. În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră ca cele trei proiecte să fie introduse... primul, directiva; cel de-al doilea, Codul fiscal... (Vociferări.) Unul câte unul! Primul, Directiva. Supun votului. Să înceapă votul. Mulţumesc. 104 voturi pentru. Unanimitate. Directiva a fost introdusă pe poziţia 2. La poziţia 3 aţi cerut... Domnule Suciu, este vorba despre PL-x 348, da?

Vasile-Daniel Suciu Nu.

Florin Iordache Dar cât?

Vasile-Daniel Suciu PL-x 458.

Florin Iordache Poziţia 88, da? Este raportul Comisiei pentru muncă, PL-x 458? Da. Este vorba despre raportul Comisiei pentru muncă, cu modificarea alin. (1) şi alin. (2) din art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi drepturile copilului, da? Supun votului aducerea pe poziţia 3 a PL-x 458/2018. Să înceapă votul. Unanimitate de voturi şi aici - 112 voturi pentru. A fost mutat şi acest PL-x. Şi următorul, Pl-x 323/2018, da? Pe poziţia 4. Să înceapă votul. 110 voturi pentru. În unanimitate, a fost completată. Alte intervenţii la ordinea de zi? Pe procedură, dacă sunt? Nu sunt.