5 februarie 2018 – Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Florin Iordache Continuăm, stimaţi colegi, partea a doua a şedinţei noastre, consacrată prezentării interpelărilor. La Grupul... doamna Mara Mareş, dacă e? 4 interpelări depuse în scris. Ilie Toma - două interpelări depuse scris. Vreţi să prezentaţi? Da, le-aţi... au fost depuse...

Ilie Toma Aştept răspunsul.

Florin Iordache Da. OK. Următorul. Sorin-Ovidiu Bota - două interpelări depuse. Domnul Nicolae Neagu - o interpelare depusă. Domnii Victor Ponta şi Alin Vasile Văcaru - o interpelare depusă. Nicolae-Miroslav Petreţchi - două interpelări. Vă rog, vreţi să prezentaţi una din ele, vă rog.

Nicolae-Miroslav Petreţchi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelare adresată doamnei Viorica-Vasilica Dăncilă, prim-ministru. Obiectul interpelării - "Starea de delăsare generală şi de iresponsabilitate constantă devenită caracteristică în activitatea mai multor ministere şi în mod special a Ministerului Transporturilor". Stimată doamnă prim-ministru, Debutul noii echipe guvernamentale a coincis cu deraierea trenului de cisterne în zona Balota, care a întrerupt pentru 15 ore şi 15 minute circulaţia pe importanta magistrală feroviară Bucureşti-Timişoara. A fost al cincilea accident de cale ferată survenit exact în aceeaşi zonă şi, din câte suntem informaţi, din aceeaşi cauză: starea deplorabilă a căii de rulare, precaritatea reparaţiilor făcute anterior. Rezultă că nu ne aflăm în faţa unui eveniment grav, dar izolat, ci în faţa simptomelor unei boli de sistem: dispariţia oricărui simţ al responsabilităţii în cadrul companiei care se ocupă de infrastructura feroviară. Nu este vorba însă numai de o companie, ci de întregul departament de căi ferate. Vă semnalez un alt simptom de indolenţă din compania transport de călători. Unele trenuri internaţionale au în compunere vagoane străine, cu o altă compartimentare şi alt număr de locuri decât vagoanele CFR. Spre exemplu, vagoanele căilor ferate maghiare de clasa a doua au cu câte 22 de locuri mai puţin. Se ştie că emiterea biletelor de călătorie se face computerizat, ceea ce ar trebui să asigure rigoarea. Totuşi, zi de zi, pentru aceste vagoane se emit computerizat câte 22 de bilete peste locurile existente. Nimeni nu adaptează softul. Dar starea de nepăsare totală se întâlneşte şi în celelalte departamente. Pentru cei care administrează drumurile naţionale este deja antologică prăbuşirea unui segment din autostrada Sibiu-Sebeş. A răspuns cineva? A plătit cineva? Starea de indisciplină din Departamentul transporturilor aeriene s-a văzut cu mai multe prilejuri, ultimul fiind abandonarea pasagerilor cursei TAROM Bruxelles-Bucureşti. Se înţelege că asemenea situaţii grave nu sunt limitate la durata unui mandat sau altul. Este un balast care se transmite de la un guvern la altul şi de la un mandat ministerial la altul, încât devine o boală a însuşi sistemului de a guverna. Pentru aceste motive facem această interpelare după instalarea noului Guvern, pentru a afla dacă are o politică pentru a se curma această transmitere de stil de muncă paralizant de la o perioadă la alta. Am să mai citez o situaţie ilustrativă şi pentru stilul legăturilor premier-miniştri. La începutul lui decembrie 2017, în cadrul unei întâlniri de lucru iniţiate de fostul premier Mihai Tudose cu deputaţii...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi.

Nicolae-Miroslav Petreţchi ... Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Domnia Sa a privit cu interes un memoriu privind situaţia transportului public în judeţele de graniţă, cu probleme concrete din Maramureş şi Tulcea. Nici înainte, nici după schimbarea Guvernului nu am primit niciun răspuns. Este şi aceasta o dovadă pentru situaţia că schimbarea demnitarilor şterge responsabilitatea pentru problemele deja cunoscute, reluându-se totul de la capăt, într-un perpetuum mobile al lipsei de răspundere. Aştept răspuns, în conformitate cu prevederile art. 201-203 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Vă reamintesc, potrivit Regulamentului, trebuie prezentate într-un timp maxim de trei minute. Următorul. Domnul Constantin Codreanu - cinci interpelări. Prezentaţi una, vă rog, domnule deputat.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dintre cele cinci, voi alege una care vizează o problemă la a cărei soluţionare ţin în mod special. Interpelarea este adresată domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul afacerilor externe, şi are ca obiect "Eliberarea paşaportului diplomatic şi a paşapoartelor de serviciu clericilor care trec frontiera dintre România şi Republica Moldova". Mult stimate domnule ministru, Discuţia purtată cu dumneavoastră la ultima întâlnire a fost în contextul în care Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, i-a adresat Ministerului Afacerilor Externe, pe care cu onoare îl conduceţi, o solicitare privind eliberarea unor paşapoarte de serviciu şi a unui paşaport diplomatic clericilor, respectiv unui ierarh, care trec frecvent frontiera dintre România şi Republica Moldova, în virtutea funcţiilor deţinute în cadrul bisericii. Vă reamintim mai jos solicitările Bisericii Ortodoxe Române, pe marginea cărora am discutat. Conform art. 6 alin. (2), paragraful 7 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, şi Exarhatul Plaiurilor, care reuneşte un număr de patru eparhii din Basarabia, este unitatea bisericească din afara graniţelor României subordonată direct Patriarhiei Române. În cadrul Mitropoliei Basarabiei există mai mulţi clerici care traversează frecvent frontiera dintre România şi Republica Moldova şi care, din cauza faptului că sunt reţinuţi perioade îndelungate de timp în cadrul serviciului vamal, întârzie la programul liturgic şi pastoral misionar din parohie. Prin urmare, în contextul prezentat mai sus, în conformitate cu reglementările Legii nr. 24/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, respectiv, Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 48/29 ianuarie 2010 privind aprobarea normelor metodologice de funcţionare a Centrului naţional de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, Patriarhia Română v-a adresat rugămintea, domnule ministru, de a elibera un paşaport diplomatic şi 13 paşapoarte de serviciu clericilor care, în virtutea funcţiilor lor, trec frontiera în mod frecvent. Astfel, având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi: Răspunsul se transmite oral şi în scris Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Doamna deputat Cristina Iurişniţi. Dumneaei are o interpelare. Domnul deputat Marilen-Gabriel Pîrtea - 4 interpelări. Florin-Claudiu Roman - o interpelare. Tamara Ciofu. Doamnă, aveţi 6 interpelări. Vreţi să prezentaţi una dintre ele?

Tamara-Dorina Ciofu Da.

Florin Iordache Vă rog, doamnă doctor.

Tamara-Dorina Ciofu Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea, şi obiectul interpelării este redeschiderea şi amenajarea cabinetelor stomatologice în unităţile de învăţământ şi asigurarea personalului medical specializat în regim de plată cu ora. Prezenta interpelare vă adresează solicitarea de a susţine demersurile pentru înfiinţarea reţelei de medicină şcolară, prin care să fie asigurate cabinetele stomatologice funcţionale, în care să-şi desfăşoare activitatea personal medical specializat, în regim de plată cu ora. Statisticile din prezent arată că mai mult de jumătate dintre români nu au trecut pe la dentist în ultimul an şi 70% au probleme dentare. Acestea trebuie prevenite încă din copilărie, de aceea este importantă redeschiderea cabinetelor stomatologice în şcoli şi asigurarea fondurilor pentru plata medicilor. Datele centralizate de autoritatea sanitară arată că românii au lăsat pe ultimul loc îngrijirea danturii, astfel încât în acest moment cel puţin 32% dintre ei suferă de o afecţiune stomatologică pe care, din motive financiare sau pur şi simplu din neglijenţă, nu o rezolvă. Din păcate, sunt prea puţine cabinete stomatologice şcolare, iar profilaxia şi tratamentele nu mai sunt gratuite nicăieri, în afara acestor spaţii. Având în vedere situaţia prezentată mai sus, vă rog să-mi comunicaţi modalitatea prin care Ministerul Sănătăţii se va implica în redeschiderea cabinetelor stomatologice în unităţile de învăţământ din fiecare judeţ şi soluţia pe care o va identifica pentru asigurarea personalului medical specializat, în regim de plată cu ora. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă doctor. Neculai Iftimie - o interpelare depusă. Florinel Stancu - o interpelare depusă. Cătălin Ioan Nechifor - o interpelare. Simona Bucura-Oprescu - 5 interpelări. Corneliu Ştefan - două interpelări. Oana Bîzgan - o interpelare. Matei-Adrian Dobrovie - 5 interpelări. Silviu Dehelean - 3 interpelări depuse. Cristina-Mădălina Prună - 6 interpelări. Dan Rădulescu - 3 interpelări. Tudor Rareş Pop - o interpelare. Daniel Andrei Gheorghe, PNL. Vă rog, aveţi două interpelări. Vreţi să prezentaţi una, da? Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am două interpelări. Una priveşte tronsonul de centură a Capitalei, dintre Otopeni şi Mogoşoaia, şi probleme de siguranţa traficului care apar frecvent acolo; unele se mai rezolvă, altele mai puţin. Dar astăzi voi prezenta tot o interpelare care vizează traficul rutier în zona Bucureşti - Ilfov şi se adresează, bineînţeles, domnului ministru al transporturilor, Lucian Şova. Domnule ministru, Vă supun atenţiei situaţia dezastruoasă a traficului rutier pe şoseaua de centură a Capitalei, în zona de sud, la intrarea în localitatea Berceni. Astfel, deşi au existat promisiuni că lucrurile se vor mişca în direcţia cea bună, şoferii se confruntă în continuare cu cozi inimaginabile, activităţile economice au de suferit, iar siguranţa traficului lasă mult de dorit. Proiectul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR -, privind realizarea unui pasaj pentru decongestionarea şi fluidizarea traficului în zonă, trenează de foarte mult timp, iar nervii şoferilor au fost întinşi la maximum. Acest blocaj permanent, pe lângă pierderile financiare pe care le provoacă agenţilor economici din Bucureşti şi judeţul Ilfov, duce la afectarea zilnică a vieţii locuitorilor din sectorul 4 al Capitalei, din localităţile ilfovene Berceni, Vidra, Popeşti-Leordeni, Jilava, dar şi din comunele Vărăşti, Gostinari, Grădiştea, Colibaşi şi Valea Dragului din judeţul Giurgiu. Domnule ministru, în ce stadiu se află proiectul menţionat şi care sunt perspectivele de avansare rapidă a lucrărilor, astfel încât infernul şoferilor români să ia sfârşit? Solicit răspuns scris şi verbal. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat. În continuare, domnul deputat Emanuel Duruş - o interpelare. Vreţi să o prezentaţi? Vă rog. Aveţi trei minute.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată ministrului economiei şi are ca obiect poluarea râului Săsar cu ape reziduale de mină. Stimate domnule ministru, Activitatea Remin S.A. se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei resurse minerale din cadrul Ministerului Economiei şi constă în activităţi de conservare, închidere, monitorizare, care ar trebui să aibă la bază planul de încetare a activităţii, aprobat prin hotărâri ale Guvernului. Fondurile necesare acestei activităţi au fost aprobate prin hotărâri de Guvern şi sunt alocate de S.C. Conversmin S.A. Bucureşti, în baza contractelor comerciale încheiate de acesta. Principalele activităţi desfăşurate de Compania Remin sunt axate pe supravegherea şi diminuarea efectelor factorilor poluanţi, rezultaţi în urma exploatării zăcămintelor din subteran şi a anexelor şi dependinţelor tehnice la suprafaţă (iazuri, halde de steril), iar în subteran: galerii, puţuri şi suitori, a căror demolare poate periclita securitatea lucrărilor, aşa cum prevede art. 37 din Legea nr. 85/2003, respectiv Legea minelor. Întreruperea sau sistarea pe o anumită perioadă a oricăreia dintre aceste două activităţi are efecte deosebit de grave, atât la nivel naţional, cât şi transfrontalier. Din păcate, în judeţul Maramureş s-a ajuns tocmai în această situaţie. Din cauza nealocării în ultimii ani a unor fonduri suficiente pentru activităţile de conservare, închidere şi ecologizare, se produc tot mai multe accidente de mediu, cu impact pe termen lung. Asistăm periodic la deversări în râul Săsar, de ape de mină încărcate cu metale grele, provenite de la fostele exploatări miniere sau spălări ale solului contaminat, de la depozitele de deşeuri miniere: iazul de decantare Bozânta, depozitul de pirită arsenioasă şi perimetrele flotaţiilor Baia-Sprie şi Săsar. Ultimul eveniment care a stârnit importante reacţii publice a fost în 8 ianuarie anul curent. Din galeria Minei Şuior, care are o lungime de 6,3 kilometri, s-au scurs ape de mină care au antrenat precipitatul depus pe galerie. Mina Şuior prezintă o particularitate faţă de alte perimetre miniere, reliefată printr-o exploatare mixtă a zăcământului, în carieră şi în subteran, şi având o mineralizaţie puternic reactivă şi alterabilă. Acestea conduc la riscuri de acumulări de ape acide, încărcate cu suspensii sub formă de pungi, sub presiune şi surpări pe tunelul minei. Apa Săsarului, acolo unde au ajuns deversările, a avut timp de mai multe ori o culoare ruginie. Îngrijorător este faptul că reprezentanţii Guvernului în teritoriu continuă să minimalizeze astfel de evenimente. În bazinul minier Baia Mare nu au fost realizate studii prin care să se estimeze şi să se evalueze riscurile privind acumulările de ape în spaţiile subterane, timpii de acumulare, căile de evacuare şi scenariile de intervenţie.

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi.

Vlad-Emanuel Duruş Imediat, domnule preşedinte. Neglijarea efectelor produse de aceste deversări şi continuarea politicii de indiferenţă faţă de starea în care se găsesc cea mai mare parte a acestor perimetre miniere închise creează premise pentru producerea unor dezastre ecologice cu efecte greu de cuantificat, nu doar asupra mediului sau a sănătăţii, ci şi în plan internaţional. Vă rugăm să ne comunicaţi care sunt măsurile pe care le veţi lua pentru reducerea şi stoparea poluării râurilor Săsar şi Someş, cauzate de exploatările miniere, flotaţiile şi haldele de steril şi calendarul de aplicare a acestora. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Claudiu Năsui - 15 interpelări depuse. Ion Tabugan - o interpelare. Eugen Tomac - 5 interpelări. Marius Paşcan - două interpelări. Vreţi să prezentaţi una? Vă rog. Aveţi trei minute.

Emil-Marius Paşcan Bună seara, tuturor! Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunt două interpelări pe care le adresez Ministerului Educaţiei. Voi prezenta, pe scurt, una dintre acestea, care vine în sprijinul unui program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din România. Am fost sesizat la biroul parlamentar, de reprezentanţi ai conducerii Universităţii Ecologice "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş, întrucât această universitate intenţionează proiectarea unui program de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, adresat în special cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ din ţară, precum şi din sistemele de învăţământ din Uniunea Europeană, cu posibilitatea de a li se elibera diplome care să ateste parcurgerea programelor de formare continuă, acreditate conform legii în ţara noastră. Deşi există o reglementare în acest sens, prin ordin al ministrului, acesta priveşte doar învăţământul universitar şi postuniversitar, prin urmare se impune o completare a legislaţiei noastre cu prevederi legate de aceeaşi posibilitate şi în cazul învăţământului preuniversitar, care ar conduce la atragerea de absolvenţi de liceu, de liceeni, către universităţile din România, din afara României, bineînţeles, şi acest lucru ar fi benefic pentru România. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog.

Corneliu Bichineţ Domnule ministru, Două sunt motivele care mă aduc la acest microfon: primul, plăcerea de a dialoga cu dumneavoastră, în acest moment de seară, şi în al doilea rând, de a mai adresa o întrebare, a mai face o interpelare Ministerului Sănătăţii. Şi, pentru că s-a schimbat ministrul, îi cer doamnei Sorina Pîntea să nu meargă pe calea bătătorită şi nefastă a predecesorului Domniei Sale, Bodog, fostul ministru al sănătăţii, care mi-a dat şapte răspunsuri diferite, la aceeaşi interpelare. Când, în ce fel, se va redeschide Spitalul Orăşenesc din Negreşti, închis în 2010, după ce fusese modernizat, pe bani grei, europeni, pe multe milioane de euro? De aceea, dorindu-i noului ministru un mandat, dacă se poate, mai lung de trei luni, fructuos, să zăbovească asupra problemelor sănătăţii din România şi pentru judeţul Vaslui să redeschidă spitalul, închis de o minte bolnavă, în urmă cu opt ani de zile. 50.000 de oameni din zona Negreşti, Băceşti, Roman veneau la acest spital. Am depus la minister un memoriu semnat de peste 4.000 de oameni şi aştept nu un răspuns clişeu, ci, cum, când şi în ce formă se va redeschide acest spital? Vă mulţumesc, domnule ministru. Aştept răspuns scris, favorabil.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc dumneavoastră. Sper să primiţi un răspuns favorabil de la doamna ministru; are toată bunăvoinţa. În continuare, domnul Ilie Toma, PSD. Vă rog. Cu pensiile, nu? Vă rog. Pe scurt, vă rog.

Ilie Toma Vă mulţumesc. Pe scurt. O să fac un rezumat, pentru că sunt multe pagini în această interpelare. Am dorit să expun, pentru că am discutat foarte mult cu reprezentanţii pensionarilor din judeţul Hunedoara, ca fost director al Casei de Pensii, şi avem mari aşteptări în judeţul Hunedoara, fiind referire directă la Legea nr. 192, care reprezintă legea - să spunem aşa - care îndreaptă anumite inechităţi în decursul timpului pentru grupa I şi a II-a de muncă. Şi aici am să dau citire, pe scurt, la ce e mai important. Pensionarii sistemului public de pensii, a căror drepturi de pensii au fost stabilite, potrivit legislaţiei, anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale, în aceste perioade, după cum urmează: cu 50% pentru perioadele în care şi-au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi cu 25% pentru perioadele pentru care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. Am să concluzionez, să nu ţin foarte mult. "În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de aceştia, până la data prezentei recalculări, se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării, rezultate în urma aplicării alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual, utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii în parte". Am citit acest articol, deoarece Legea nr. 192 a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016 şi se desfăşura pe o perioadă de 24 de luni. Nici în această clipă nu sunt nici jumătate din numărul total de dosare recalculate şi repuse pe noua lege la zi. E o neconcordanţă între Legea nr. 192 şi ordonanţa care reglementează cum se aplică această lege, deoarece stagiul de cotizare utilizat la recalculare nu este cel favorabil pensionarilor. Noi, grupul de parlamentari ai judeţului Hunedoara, grupul de parlamentari ai PSD - şi aici fac referire la toţi colegii mei - am depus memorii la Ministerul Muncii, la secretariatele de stat din Ministerul Muncii, am discutat cu toţi factorii decidenţi, urmând să primim un răspuns. Sper ca pe viitoarea Lege a pensiilor - şi aceasta şi face tema respectivei interpelări pe care am depus-o Ministerului Muncii - să se corecteze această nedreptate. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Ne revedem mâine dimineaţă la 8,30, la declaraţii politice. La revedere! Bună seara! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,21.