29 noiembrie 2017 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Primul punct al ordinii de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 173 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Doamna Săftoiu. Vă rog. Explicarea votului, doamnă, da?

Ana Adriana Săftoiu Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor, Am votat împotriva bugetului, altfel decât a votat într-adevăr Partidul Naţional Liberal. Şi am votat împotriva bugetului nu pentru că e mare sau pentru că e mic, ci pentru că înainte să ne votăm majorarea bugetului Camerei Deputaţilor, cu aproape 36%, aş fi fost atât de bucuroasă ca după două sesiuni să ne modificăm măcar programul. Din 329 de parlamentari, astăzi, miercuri, suntem prezenţi 185. Iertaţi-mă, dar noi lucrăm pe o săptămână... (Vociferări.) Lăsaţi-mă să termin! Puteţi să-mi daţi după aceea drept la replică, de la microfon. Noi într-o săptămână lucrăm poate patru ore în plen. Cele mai multe comisii, în proporţie de peste 85%, ne propun studiu individual. La sfârşitul lunii iunie mai mulţi parlamentari am depus modificări la Regulamentul Camerei Deputaţilor. Nu sunt perfecte, nu sunt poate bune, dar merita măcar să luăm în discuţie aceste modificări, să vedem ce putem face, pentru că Parlamentul e una dintre instituţiile cu cea mai mică încredere. Am refuzat să votez acest buget şi să-l susţin, tocmai pentru că nu există nicio diferenţă între ceea ce era la începutul anului şi acum, când ne-am mărit şi indemnizaţia şi suma forfetară. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, N-aş fi intervenit, dar, pe de o parte, fiecare parlamentar într-adevăr are acea sumă forfetară, din care cheltuieşte cât poate deconta. Nimeni nu opreşte niciun deputat să nu cheltuiască niciun leu şi la finele anului să returneze totul la bugetul de stat. 1. 2. Propunerea e interesantă, sunt de acord să stăm mai mult la lucru şi să participăm la dezbaterile în comisii. Să modificăm Regulamentul. Foarte corect! Dar, pentru aceasta, membrii Comisiei pentru regulament să fie prezenţi atunci când este convocată pentru dezbaterea, de exemplu, a propriului amendament de modificare a Regulamentului. Ştiţi, doamnă Săftoiu, că astăzi dimineaţă dumneavoastră, la 9,30, n-aţi fost la comisie! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Doamna Săftoiu, drept la replică. Vă rog, doamnă Săftoiu.

Ana Adriana Săftoiu Domnule Árpád, în primul rând modul în care se anunţă aceste comisii de Regulament ... (Vociferări.) Domnilor, puteţi să vă opriţi un pic? Pe bune! După care puteţi... Domnule Bacalbaşa, pe dumneavoastră oricum de-abia vă aştept la microfon! Domnule Márton Árpád, în primul rând modul în care se anunţă comisiile de Regulament... P>Doi la mână. Între ora 9,00 şi 10,00 dimineaţa, împreună cu alţi colegi - îmi pare rău, nu-l văd pe Florin Manole aici - între 9,00 dimineaţa şi 10,00 am fost în Camera Deputaţilor, întâlnindu-ne cu ONG-urile care susţin lupta împotriva violenţei domestice. (Vociferări.) Da, ştiu, nu vă convin! Dar ne-am întâlnit să discutăm despre pachetul de legi privind violenţa domestică. Iar, domnule Árpád, dacă vreţi să venim la comisii, nu ne anunţaţi seara, pe la ora 6,00, că la 9,30 avem comisie şi uneori nici nu ne ştim agenda comisiei.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Avem un buget mai mare, mult mai mare. Din acest buget am fi putut, de exemplu, să luăm echipamentele necesare, pentru ca şedinţele comisiilor să fie transmise, să fie înregistrate, cetăţenii şi oamenii interesaţi să poată vedea ce se întâmplă acolo. Am depus în luna mai o propunere de modificare a Regulamentului în acest sens, care avea termen în luna iunie, dar domnul Nicolicea nu a întrunit Comisia pentru Regulament, timp de şapte luni. Acesta este un abuz, unul dintre multele pe care le faceţi dumneavoastră, majoritatea. (Rumoare.) Astăzi, după şapte luni şi cu termenul depăşit, s-a discutat şi a fost respinsă această propunere de regulament, o propunere care are interesul transparenţei, în interesul cetăţenilor. De ce avem creşteri de buget când nu le ducem spre interesul public, ci doar către buzunarele dumneavoastră?! (Aplauze.)

Florin Iordache Mulţumesc. Intervenţii? Nu. Declaraţiile politice, totuşi, au fost dimineaţă. 2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Dumitru Chiriţă. Să înceapă votul. 203 voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea. Să înceapă votul. Mulţumesc. 202 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Vă rog. Domnul Silviu Vexler, iniţiator şi reprezentantul minorităţilor. Vă rog. Unanimitate, domnule.... Consens.

Silviu Vexler "A bi gezunt! A git iur!", care se traduce prin "Să fie într-un ceas bun şi într-un an bun!" Stimaţi colegi, Vă mulţumesc foarte mult pentru votul în unanimitate. Este un moment frumos şi de suflet pentru mine şi îl văd şi ca pe un mod de recunoaştere publică a unui element deosebit de important al culturii evreieşti din România şi, nu în ultimul rând, pentru ţara noastră, pentru România şi în afara ei. Profit de moment să-i mulţumesc domnului Ibram Iusein, colegul meu, şi domnului preşedinte Nicolicea pentru sprijinul pe care l-am avut pe întregul proces legislativ, respectiv domnului preşedinte Munteanu şi domnului deputat Pambuccian, pentru înţelegerea pe care au arătat-o faţă de mine şi, nu în ultimul rând, domnului preşedinte pentru şedinţa de ieri. Închei, spunându-vă că sunteţi întotdeauna bineveniţi să vizitaţi comunităţile evreieşti din toată România, iar Teatrul Evreiesc de Stat este la cinci minute de Parlament. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Cu precizarea, şedinţa de luni, domnule coleg! Domnul Petru Movilă. Şedinţa de luni, nu de ieri; de alaltăieri. Domnul Petru Movilă, vă rog. Grupul PMP.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară a votat pentru. Teatrul Evreiesc din România are o tradiţie de 141 de ani, inaugurat pe 19 august 1876 la Iaşi, în vestita Grădină de vară "Pomul verde", când artistul şi scriitorul Avram Goldfaden a pus bazele celui dintâi teatru evreiesc din lume. Una dintre primele cronici la reprezentaţiile lui Goldfaden a fost semnate de Mihai Eminescu, care aprecia jocul actorilor ca fiind foarte bun. De asemenea, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură, Isaac Bashevis Singer spunea: "Unii vor găsi în idiş expresia cea mai fidelă a bucuriei şi a pioşeniei, dragostea de viaţă, aşteptarea lui Mesia, răbdarea şi înţelegerea pentru defectele fiinţei umane. Umorul specific idiş este ancorat în mulţumirea pentru o zi trăită, grăitoare pentru orice succes şi dragoste în oameni." De aceea, ca ieşean, nu am putut să nu prezint poziţia Partidului Mişcarea Populară, locul unde comunitatea evreiască din România, cu bune şi cu rele, există, se manifestă şi face parte integrantă din mediul de afaceri, din cultura, din învăţământul nostru ieşean. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Următorul. 4. Proiectul de Lege pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. Mulţumesc. Unanimitate de voturi - 204 voturi pentru. Adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 156 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, 38 de abţineri. Adoptat. Proiectul de Lege pentru aprobarea... Vă rog. Domnul Coliu? Nu. Mulţumesc. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 144 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 24 de abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. 202 de voturi pentru, un coleg care nu-şi exprimă votul. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Să înceapă votul. 198 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 9. Proiectul Legii prevenirii. Comisia juridică şi Comisia pentru buget propun adoptarea proiectului de lege. Să înceapă votul. 177 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă. Adoptat. Proiectul de Lege pentru modificarea... A, vă rog. Nu apare. Domnule Cupşa, vă rog.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Am ţinut să explic, în numele Partidului Naţional Liberal, acest vot pe care astăzi l-am dat, pentru că este cu adevărat un moment care merită a fi subliniat. Această lege, pe care noi astăzi am adoptat-o, nu este doar un act normativ în sine, este şi o declaraţie politică deosebit de importantă. În fapt, Parlamentul, astăzi, ca unică putere legiuitoare, schimbă filosofia aplicării sancţiunilor contravenţionale, ceea ce este un lucru absolut pozitiv. Norma juridică, îndeobşte, este un model comportamental ideal, un model comportamental ideal căruia ar trebui cu toţii să ne supunem, sub sancţiunea forţei de constrângere a statului. Ce se întâmplă, însă, dacă eu, ca cetăţean, sunt în imposibilitate să ştiu care este acel comportament ideal pe care statul mi-l impune şi de ce n-o pot face? Păi n-o pot face, pentru că, aşa cum bine ştiţi, complexitatea vieţii sociale sporeşte de la o zi la alta. Drept urmare, relaţiile sociale specifice sunt din ce în ce mai complicate şi înţelegem din ce în ce mai greu ce ne cere statul. De asemenea, este evident că păcătuim în a reuşi să le explicăm cetăţenilor noştri, în a reuşi a-i informa pe ai noştri cetăţeni care sunt legile care se aplică pentru fiecare dintre aceste momente ale vieţii lor. Altfel spus, faptul că prin această lege se nasc obligaţii clare pentru instituţiile şi autorităţile publice de a informa, de a instrui şi de a îndruma cetăţenii, ne ajută, pe fiecare dintre noi, ca cetăţeni, să ne conformăm şi, mai mult decât atât, întăreşte domnia legii în România, legea fiind uşor de interpretat, uşor de aplicat, respectată de noi toţi. Este foarte important că se nasc şi acele mecanisme care nu vor mai duce la sancţionarea deîndată a contravenientului care a încălcat norma juridică, însă felul în care a făcut-o merită a nu-i atrage o sancţiune pecuniară sau de altă natură, ci a i se aplica un avertisment, a i se arăta ceea ce trebuie să facă şi a i se permite prin acel plan de îndrumare să se conformeze modelului ideal pe care noi l-am impus prin lege. Subliniez încă o dată, este un moment deosebit de important şi atrag atenţia fiecăruia dintre dumneavoastră - fiţi atenţi la felul în care legiferăm! Faceţi în aşa fel încât să avem timp suficient, suficientă minte, suficienţi consilieri lângă noi, pentru ca toate normele juridice pe care le vom adopta să poată fi aplicate în practică. Eu vă mulţumesc tuturor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Haideţi să respectăm, totuşi, Regulamentul, să ne încadrăm în două minute. Grupul USR. Domnul Stanciu Viziteu.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Bună ziua! Grupul USR a votat împotriva acestui text de lege. Într-adevăr, sunt de acord că este un principiu bun şi este un semnal bun pentru societate, care va arăta că forţele statului trebuie să vină în sprijinul mediului de afaceri, nu împotriva acestuia. Totuşi, în dezbaterea de la Senat, Grupul USR a depus amendamente care au fost acceptate, iar apoi în Camera Deputaţilor ele au devenit parte dintr-o anexă care nu mai este la latitudinea legislativului, şi la latitudinea Guvernului, lucru care încalcă acest principiu. Din acest motiv, şi pentru că Guvernul poate în mod discreţionar să aleagă pe cine sancţionează mai mult sau mai puţin, fiind aici nu un arbitru imparţial, ci unul care să îşi susţină propriile idei, credem că acest principiu nu a fost respectat în proiectul de lege. Deci susţinem principiul, dar credem că modul în care el a fost dezbătut şi adoptat în final în Comisia juridică din Camera Deputaţilor încalcă motivele iniţiale pentru care această lege a fost propusă. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Băişanu, vă rog.

Ştefan-Alexandru Băişanu Grupul ALDE a votat pentru dintr-un simplu motiv. Mi se pare normal ca toţi cei care muncesc în ţara aceasta, care aduc profit, care plătesc impozite la stat, care plătesc angajaţi şi impozite pe muncă, să fie îndrumaţi, să fie ajutaţi, nu să fie executaţi de instituţiile de forţă ale statului, fără a oferi nimic în schimb. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Au fost exprimate toate punctele de vedere de la grupurile parlamentare. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Să înceapă votul. 198 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. 195 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptat. 12. Proiectul de Lege privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Să înceapă votul. Adoptat în unanimitate - 196 de voturi. 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 163 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 10 abţineri. Adoptat. Secţiunea III. Legi organice. Adoptări. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 197 de voturi pentru - în unanimitate adoptată. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Încheiem aici şedinţa noastră de plen. La revedere! Şedinţa s-a încheiat la ora 13,07.