2 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei (PL-x 130/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu; PL-x 130; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Guvernul? (Discuţii în sală.) Este poziţia 13, domnule Dobre. Până acolo, nu mai avem rapoarte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Domnul preşedinte Iulian Iancu, raportul Comisiei pentru industrii.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menţionat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Economic şi Social, de asemenea. Senatul a adoptat proiectul. Proiectul reglementează măsurile privind conformarea statului la obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici, în special din industria extractivă, astfel încât sumele utilizate pentru finanţarea măsurilor luate în vederea conformării statului român la unele obligaţii de mediu să fie considerate cheltuieli pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Dezbateri generale. Grupul PNL, domnul Sorin Bumb. Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Referitor la PL-x 130/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 112/2017, care vine să modifice Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2016 pentru reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei. Potrivit Directivei 2006/21 a Comisiei Europene privind gestionarea deşeurilor din industria extractivă şi de modificare a Directivei 2004/35 a Comisiei Europene, statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea gestionării deşeurilor extractive, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea umană, apa, aerul, solul, flora sau fauna. Deoarece statul român nu şi-a îndeplinit îndatoririle, în 21 iulie 2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a luat o hotărâre de condamnare pentru neîndeplinirea obligaţiilor de mediu, statul român angajându-se la un calendar strict de conformare, cu consecinţe pecuniare de 1.849.000 de euro şi penalităţi între 2.230 şi 133.824 de euro/zi. Statul român nu a urmărit conformarea agenţilor economici care se aflau în procedură de insolvenţă, iar sumele constituite ca garanţie nu erau suficiente pentru conformarea la condiţiile de mediu. PNL va vota pentru adoptarea acestei legi. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Grupul USR, doamna Cristina Prună. Şi mai este domnul Mohaci. Este şi ziua dumneavoastră, domnule Mohaci. La mulţi ani!

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Acest proiect de lege rafinează transpunerea Directivei 21/2006. În principiu, sunt nişte măsuri bune şi adaptate realităţii curente. Adică este înlocuită faza insolvenţei cu cea a falimentului operatorilor economici din industria extractivă. Iar sumele alocate din bugetul de stat, de Ministerul Economiei, sunt considerate cheltuieli necesare conformării la obligaţiile de mediu impuse statului român prin această directivă europeană. Totodată, exact cum a menţionat şi colegul de la PNL, această modificare va preveni şi o posibilă procedură de infringement. Sperăm totuşi ca implementarea acestui proiect de lege în rândul operatorilor economici vizaţi să se facă într-o manieră justă şi să existe o alocare bugetară suficientă în bugetul Ministerului Economiei. USR va vota pentru acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Mohaci, vă rog.

Mihai Mohaci Doresc să menţionez că Grupul PSD va susţine acest proiect, care are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei nr. 57 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, astfel încât sumele utilizate pentru finanţarea măsurilor luate în vederea conformării statului român la unele obligaţii de mediu să fie considerate cheltuieli pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, în sensul producerii falimentului în înţelesul legislaţiei insolvenţei aplicabile şi, în consecinţă, să fie plătite cu prioritate din valorificarea acestor bunuri. Scopul esenţial l-a constituit crearea mijlocului legal de finanţare de la bugetul de stat a măsurilor de protecţie a mediului menite să remedieze deficienţele de mediu, prin conformarea condiţiilor de mediu cu cerinţele legislaţiei europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Rămâne la votul final. Nu avem amendamente. Încheiem aici dezbaterile. În 3 minute, primirea răspunsurilor din partea membrilor Guvernului.