6 februarie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 593/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2 1 . Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 593/2018; caracter ordinar. Guvernul? Domnule secretar de stat, vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Avem raport comun - Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru tehnologia informaţiei. Cine prezintă raportul? Da, vă rog. Domnule Lupaşcu, vă rog, prezentaţi raportul.

Costel Lupaşcu Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, prin adresa PL-x 593/2018 din 22 octombrie 2018, cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Intervenţiile legislative vizează, potrivit expunerii de motive, adoptarea unor măsuri care să conducă la armonizarea prevederilor referitoare la dosarul electronic de sănătate al pacientului, cu dispoziţiile Curţii Constituţionale cuprinse în Decizia nr. 498/2018. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 17 octombrie 2018. În conformitate cu prevederile art. 61 şi ale art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile şi-au desfăşurat lucrările în şedinţa comună din data de 5 decembrie 2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Raportul celor două comisii a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, prezentate în anexa care face parte din prezentul raport. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Intervenţii, dacă sunt, din partea colegilor? Nu. Avem 22 de amendamente admise. Dacă la titlul legii, intervenţii? Nu. De la 2 la 11 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 12 la 22, intervenţii? Nu. Are caracter ordinar. Rămâne la votul final.