13 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar (PL-x 536/2019 ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar; PL-x 536/2019. Din partea Comisiei pentru agricultură, domnul preşedinte Stănescu. Vă rog, prezentaţi raportul comisiei.

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019, transmis cu adresa PL-x 536 din 28 octombrie 2019 şi înregistrat cu nr. 4c-5/532 din 29 octombrie 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 52/2015, în sensul în care decontarea anuală a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar să se efectueze după ce acestea au achitat contravaloarea cotizaţiilor anuale, respectiv a serviciilor lingvistice şi participă la fiecare acţiune desfăşurată la nivelul structurilor europene, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 aprilie 2020. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea PSD, dumneavoastră vreţi să interveniţi? Domnul Stănescu. Se pregăteşte domnul Gudu, din partea Grupului PNL.

Alexandru Stănescu În primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru agricultură, pentru că au votat în unanimitate această iniţiativă legislativă. Este vorba despre plata cotizaţiilor către asociaţiile profesionale la nivel european. Cred că e foarte important ca Ministerul Agriculturii să o pună în aplicare cât mai repede, pentru că ştiţi bine sau ştim cu toţii că este o perioadă importantă pentru viitorul politicii agricole comune. Şi dumneavoastră vă mulţumesc anticipat pentru un vot pozitiv. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Vasile Gudu. Vă rog, faceţi legătura.

Vasile Gudu Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, stimaţi colegi! Reprezentarea organizaţiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar contribuie pe termen lung la dezvoltarea şi modernizarea agriculturii româneşti. Prin Legea nr. 52/2015 a fost reglementată acordarea unui sprijin financiar care rezultă din Protocolul privind condiţiile de aderare a acestor organizaţii la Comitetul Organizaţiilor Profesionale Agricole din Uniunea Europeană şi la Comitetul General al Cooperativelor Agricole din Uniunea Europeană. Valoarea cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 280/2016. De-a lungul implementării, s-a constatat că interpretarea şi aplicarea legii nu sunt de natură unitară, motiv pentru care a apărut necesitatea modificării prevederilor legale. În cadrul Comisiei pentru agricultură, al cărui membru sunt, au fost aduse modificări suplimentare, menite să rezolve deficienţele constatate. Astfel, beneficiarii legii sunt organizaţiile profesionale membre sau care au un acord prealabil de aderare la organizaţiile de profil din cadrul Uniunii Europene, evitându-se astfel orice plată în avans care ar presupune recuperarea sumelor. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. S-a mai înscris domnul Szabó Ödön. Vă rog. Din partea UDMR.

Ödön Szabó Bună ziua, domnule preşedinte. Eu am apăsat pe procedură mai înainte, dintr-un motiv foarte simplu. Aţi încheiat votul cu retrimiterea proiectului anterior înainte ca mai mulţi colegi de-ai mei să fi putut vota, lucru pe care l-am transmis prin liderul de grup. Nu se poate, procedural, opri dreptul de vot al niciunui deputat doar pentru faptul că acest timp, de un minut şi jumătate, nu a fost îndestulător sau nu funcţionează sistemul de vot la distanţă. Deci o să vă rog să-i apelaţi pe toţi colegii care nu reuşesc să folosească acest sistem, pentru că nu funcţionează, să-i apelaţi, să avem răbdare, pentru că dacă aşa este acest sistem, să-l folosim corect, indiferent de rezultatul votului. Dar fiecare deputat trebuie să aibă dreptul de a-şi exprima punctul de vedere. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da! Regulamentar am lăsat toţi colegii să intervină. Dacă cumva au fost colegi care nu au putut vota, şi-au exprimat intenţia telefonic. Vă mulţumesc mult. Continuăm. Domnul Popescu Nicolae, din partea USR. Vreţi să interveniţi la... Vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sigur, este important ca organizaţiile profesionale şi interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi alimentar din România să fie afiliate la organizaţiile profesionale europene, deoarece acestea din urmă au un cuvânt foarte important de spus în abordarea şi elaborarea politicilor agricole de la nivelul Uniunii Europene. Am mai spus şi în intervenţiile precedente că, în contextul crizei cauzate de noul coronavirus, şi nu numai, independenţa şi securitatea alimentară a României sunt şi vor fi la fel de importante ca independenţa energetică. Practic, prin acest proiect de lege au fost făcute o serie de modificări şi completări care fac în sfârşit Legea nr. 52/2015 aplicabilă. Cum s-a discutat şi în cadrul comisiei de specialitate, în Comisia pentru agricultură, avem nevoie de oportunităţi de creştere a gradului de informare şi a colaborării în cadrul Uniunii Europene a producătorilor români, oportunităţi care să-i ajute pe fermierii şi agricultorii noştri să dezvolte şi să modernizeze exploataţiile agricole şi agroalimentare româneşti. Grupul USR va vota pentru adoptarea acestui proiect şi în plenul de azi, la fel de bine cum a susţinut proiectul de lege şi în comisia de specialitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, avem nouă amendamente. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt. De la 2 la 9 dacă sunt intervenţii? Rămâne la votul final; caracter ordinar. Următorul.