3 aprilie 2019 – Reexaminarea Legii privind Codul administrativ al României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.681 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 11 martie 2019 (PL- x 369/2018/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 13. Reexaminarea Legii privind Codul administrativ al României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11 martie 2019; PL-x 369/2018/2019; procedură de urgenţă. Comisia specială. Domnul preşedinte al Comisiei speciale, domnul Marcel Ciolacu. Propunere de respingere. Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Legii privind Codul administrativ al României; PL-x 369/2018/2019. În conformitate cu dispoziţiile art. 8 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, având în vedere Hotărârea nr. 20/2018 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ, în temeiul art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea Codului administrativ a fost sesizată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, prin adresa Secretarului General al Camerei Deputaţilor, pentru reexaminarea Legii privind Codul administrativ al României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în urma reexaminării, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 681 din 6 noiembrie 2018, a respins Legea privind Codul administrativ, în data de 25 martie 2019. În vederea reexaminării Legii privind Codul administrativ al României, Comisia specială s-a întrunit în data de 1 aprilie 2019 şi a luat act că, prin Decizia nr. 681/2018, Curtea Constituţională a constatat că Legea privind Codul administrativ al România este neconstituţională în ansamblul său, fiind contrară prevederilor art. 141. În consecinţă, membrii Comisiei speciale au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind Codul administrativ al României. Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, Legea privind Codul administrativ al României face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Domnule preşedinte, Îmi pare rău de munca, şi a mea, şi a colegilor mei, ţinând cont că decizia Curţii nu a intrat pe fond. A fost, în primul rând, din cauza Secretariatului General al Senatului, care nu a cerut aviz de la CES.

Florin Iordache Dezbateri generale? Domnul Dobre. Şi apoi domnul Korodi. Şi finalizăm şi ne vedem la ora 12,00 la votul final. Un vorbitor.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În primul rând, trebuie să apreciem efortul făcut de structurile asociative, atât Asociaţia primarilor de municipii, Asociaţia oraşelor, Asociaţia comunelor, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, care timp de câţiva ani au lucrat împreună cu ministerele pentru elaborarea acestui Cod. În ceea ce ne priveşte, cred că pe parcursul dezbaterilor am menţionat, eu şi colegii mei, de foarte multe ori o serie întreagă de aspecte de neconstituţionalitate pentru care s-a insistat. Greşeala de la Senat e impardonabilă. Dar, revin. Am avut, pe parcursul dezbaterilor, şi am insistat asupra respectării prevederilor de constituţionalitate tocmai ca acest extrem de important proiect de lege să ajungă să fie adoptat. Este păcat pentru munca celor care l-au făcut, este păcat pentru cei din administraţia publică care-l aşteptau. Codul administrativ este o piatră de temelie pentru ceea ce ar trebui să însemne reforma administraţiei publice româneşti, care este necesară mai mult ca niciodată. Partidul Naţional Liberal va respecta deciziile Curţii Constituţionale. Vom vota pentru respingere. Dar vreau să vă spun că vina nefinalizării acestui proiect este în cea mai mare proporţie datorată majorităţii, datorată modului în care s-a administrat procedura de adoptare, datorată faptului că de multe ori există un autism vizavi de o serie de probleme care se ridică, ce ţin de constituţionalitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Sigur, e păcat de munca irosită de săptămâni întregi, e un proiect vechi pentru care şi ministerul de resort a lucrat vreo doi ani de zile şi noi, în principiu, cei de la Partidul Mişcarea Populară, considerăm că este necesar un Cod administrativ. Dar acest Cod administrativ trebuie să privească funcţionarea administraţiei publice din România pe termen lung. El nu se poate realiza, aşa cum s-a încercat, pe picior. Nu se poate ca în Camera Deputaţilor să se aducă modificări de fond la unele dintre prevederi, pe care Senatul nu le-a văzut, şi unde nu s-a discutat acest lucru! Nu se poate ca, prin Codul administrativ să se impună prevederi neconstituţionale - cele legate de bilingvism -, chiar care transcend cadrul Uniunii Europene şi al reglementărilor Uniunii Europene! De aceea, la timpul oportun şi în comisie am arătat aceste lucruri care nu sunt în regulă şi chestiuni care ţin de neconstituţionalitate. V-am spus ce înseamnă să diluezi atribuţiile Instituţiei Prefectului, să-l transformi pe prefect într-o muşcată la fereastră care aşteaptă doar să-i vină dosarele conţinând hotărârile consiliilor locale sau judeţene. Să-l transformi pe prefect într-un spectator sau într-un agent care să asigure bilingvizarea unor instituţii publice sau servicii subordonate ale acestora. Stimaţi colegi, Este în interesul nostru, al tuturor, să avem un Cod administrativ performant, el să fie reformator în acelaşi timp şi modernist pentru statul român şi să fie o coloană vertebrală legislativă pentru tot ce înseamnă instituţii ale prefectului, primării, consilii judeţene, ministere, Guvern etc. Vorbim aici de o legislaţie incumbând, practic, sute de pagini, aproape o Biblie administrativă. De aceea, eu vă rog, pentru că în spaţiul public se vehiculează tot felul de discuţii şi i-am auzit chiar pe unii lideri ai PSD că vorbesc de intenţia de a se promova un Cod administrativ printr-o ordonanţă de urgenţă; şi are un singur scop sau o motivaţie propagandistică această poveste privitoare la nevoia de a-i motiva pe primari, pe aleşii locali, pe demnitari, să primească pensii speciale. Ar fi o mare greşeală, o mare eroare! Partidul Mişcarea Populară militează împotriva pensiilor speciale, care reprezintă un furt, deopotrivă împotriva pensiilor speciale ale parlamentarilor, ale primarilor, preşedinţilor de consilii judeţene şi ale oricui altcuiva! Este nedrept faţă de cetăţeni, este nedrept faţă de cei pe care-i reprezentăm şi este o insultă la adresa celor care mai muncesc şi mai produc plusvaloare şi care ajung după zeci de ani de muncă să aibă o pensie de mizerie, iar noi, cei care suntem aici proţăpiţi, cocoţaţi să-i sfidăm. De aceea, vă rog, în mod rezonabil, să nu promovaţi un nou Cod administrativ printr-o ordonanţă de urgenţă pripită. Ar fi neavenit, o insultă la adresa acestei ţări! Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Roman. Primarii trebuie să aibă pensii speciale. Să vă intre bine în cap! Vă rog. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Au auzit tot felul de păreri pe timpul dezbaterii Codului administrativ, şi din zona populistă, şi din zona neomarxistă, şi din zona celor care vorbesc fără să ştie măcar ce este în cele 1.000 de pagini ale Codului administrativ. Eu vreau să le mulţumesc colegilor cu care am lucrat în Comisia de Cod administrativ şi care au venit la muncă. Pentru că mulţi s-au bulucit să vină pe acolo, puţini ne-am trezit, practic, să lucrăm în comisie, zi de zi, aşa cum trebuie. Dar suntem criticaţi. E bine! E bine, că această critică ajută câteodată, dar cred că este corect ca atunci când vii să critici ceva la care trebuia să lucrezi şi n-ai lucrat, cel puţin colegial ar fi să păstrezi o anumită decenţă. Administraţia publică din România, doamnelor şi domnilor parlamentari, are nevoie de Codul administrativ. Lucrăm pe o structură organizatorică din '68, de pe vremea lui Ceauşescu. Avem o structură birocratică şi greoaie. Tot plângem că nu absorbim fonduri europene, dar nu ne uităm foarte serios că trebuie să ne reorganizăm, că trebuie să intrăm şi noi în rândul lumii. Haideţi să ne uităm ce se întâmplă în Europa, şi vedem că peste tot se lucrează pe regiuni, se lucrează pe departamente. Chiar nu vrem să avem curajul să vedem ce se întâmplă în altă parte?! Codul administrativ nu înseamnă doar un anumit subiect - pensii speciale. Codul administrativ înseamnă foarte, foarte mult. O Biblie nu poate avea doar un citat; sunt foarte multe citate. Partidul Social Democrat, din punctul meu de vedere, a comis anumite exagerări în politizarea Instituţiei Prefectului şi a deconcentratelor, dar şi-a asumat-o public. A spus: "Da, domnule, noi vrem să facem treaba asta!". Partidul Naţional Liberal a venit şi a spus: "Vrem ca redevenţa să se întoarcă către autorităţile locale!" şi şi-a asumat treaba asta. UDMR-ul a venit şi şi-a susţinut punctul de vedere. Un Cod administrativ, fără o largă majoritate, nu poate fi un Cod administrativ! Dacă nu vom înceta cu mesajele marxiste, populiste şi ale necunoscătorilor nu vom avea niciodată curajul ca acest Parlament să facă ceea ce trebuie pentru administraţia publică. Îi rog pe toţi cei care vorbesc de Codul administrativ măcar să aibă decenţa să-i întrebe pe cei care au lucrat ce e acolo şi ce nu-i acolo, pentru că diferenţa între fapte şi poveşti e foarte mare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Dobre, vă rog. Înţeleg că este o intervenţie pe procedură. Da? Vă rog. Şi apoi domnul Seidler.

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am folosit într-un mod impardonabil cuvântul "autism" şi de aceea mă simt dator să-mi cer scuze celor care suferă de această boală. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. (Vociferări.) E procedură de urgenţă. A vorbit din partea dumneavoastră. Domnule Seidler, vă rog. Grupul USR. Şi apoi domnul Korodi închide dezbaterea din partea UDMR. Vă rog, domnule coleg.

Cristian-Gabriel Seidler Discutăm acum despre respingerea Codului administrativ, după ce Curtea Constituţională l-a declarat neconstituţional. Mă aştept ca însăşi atacul la Curtea Constituţională să fie calificat de propaganda majorităţii ca fiind un abuz. Nu-i aşa?! Pentru că folosirea unor drepturi constituţionale este considerată un abuz de actuala putere. Aţi eliminat şi aţi fi eliminat prin acest Cod administrativ majoritatea de două treimi la deciziile referitoare la patrimoniu, înlesnind practic legalizarea jafului pe care Gabriela Firea l-a instituţionalizat la Primăria Bucureştiului, angajând zeci de mii de oameni, mai mulţi la Primăria Bucureştiului decât are chiar Uniunea Europeană cu toate instituţiile sale. Ţin să dau o replică celui care ar fi trebuit să coboare aici la microfon, dar conduce momentan lucrările Camerei Deputaţilor, atunci când spune: "Să vă intre bine în cap că e nevoie de pensii speciale!". Da, domnule Iordache, să vă intre dumneavoastră bine în cap că există o decizie a Curţii Constituţionale care spune că pensiile speciale ale aleşilor locali sunt neconstituţionale. (Aplauze.) Să vă mai intre bine în cap, domnule Iordache, că dacă o zi vom ajunge la putere nici dumneavoastră nu veţi beneficia de pensie specială!

Florin Iordache Doamne fereşte!

Cristian-Gabriel Seidler Aşa este! (Vociferări.) Încă ceva, către actuala majoritate. Deşi sigur vă bazaţi pe faptul că Victor Ciorbea, căruia i-aţi promis o pensie specială, nu va ataca la Curtea Constituţională o eventuală ordonanţă de urgenţă, asiguraţi-vă, vă rog, că totuşi nu veţi face acest lucru, pentru că altfel veţi trimite în haos întreaga administraţie publică locală şi nu veţi face altceva decât să legiferaţi, practic, peste Curtea Constituţională. Asta să vă intre bine în cap! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Korodi. Vă rog.

Attila Korodi Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Reforma administraţiei publice şi reforma administraţiei publice locale sunt urgente. Sunt urgente pentru că de ani de zile actuala legislaţie este revizuită, refăcută, reşapată, dar o abordare modernă europeană încă lipseşte când vorbim de administraţia publică şi administraţia publică locală. La ora actuală România încă transpune anumite convenţii internaţionale în integralitate, convenţii europene care privesc administraţia publică locală. De aceea, a vorbi şi a creiona o legislaţie coerentă pe descentralizare, a vorbi şi a creiona o legislaţie coerentă pe debirocratizare, pe apropierea serviciilor publice de comunităţile locale, de a implica comunităţile locale în deciziile care le privesc, de a aduce utilizarea limbii materne în administraţia publică locală şi în administraţia centrală la nivel local sunt cerinţe esenţiale şi reprezintă o responsabilitate pe care România încă nu şi-a îndeplinit-o. De aceea, Parlamentul, Guvernul au responsabilitatea de a decide cât se poate de urgent o nouă legislaţie şi de a adopta un nou Cod administrativ. Acum avem o procedură de respingere pe care trebuie s-o facem, dar de săptămâna viitoare trebuie să ne reîntoarcem în Parlament şi să dezbatem, să discutăm cum ducem până la capăt acele direcţii care sunt foarte bine creionate în proiectul de lege care a fost definit de Parlament. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Băişanu. Fiecare grup parlamentar a vorbit. Închidem. Avem vot final. Vă rog, domnule Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte Iordache, Colegii mei trebuie să ştie că nu vă vin în apărare sub nicio formă, dar vreau să-i spun domnului Seidler sau Zeidler că e bine să nu mai fie populist. A declarat aici că dacă va ajunge măcar o zi la putere parlamentarii nu vor mai avea pensii speciale, adică şi dumneavoastră, domnule Iordache. Acum, trebuie să-i explic mai tânărului politician că populismele nu sunt tocmai în regulă. Şi de ce? Domnia Sa ar trebui să ştie că o lege care şi-a făcut efectele, iar beneficiarii care au obţinut un drept, nu mai put pierde acel drept. A, se poate da o lege nouă, prin care să se taie orice pensie specială, dar această lege îşi va face efectul doar pentru cetăţenii din ziua în care legea a devenit oficială. Ceilalţi, care au beneficiat şi care au fost prinşi în fosta lege, vor primi pensii speciale până la capăt. Adică, inclusiv dumneavoastră, domnule Seidler, veţi primi pensie specială, oricât v-aţi tăvăli pentru populaţia din România că veţi tăia pensiile speciale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Drept la replică, domnul Seidler. Vă rog. Fără îndoială, un parlamentar, dacă nu vrea să primească pensie specială, nu solicită. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler "Populism", spuneţi dumneavoastră. Justiţie socială într-un stil abominabil, spun eu. Asta înseamnă pensiile speciale. Nu, nu voi beneficia de pensie specială - dacă sunteţi puţin atenţi să vă dau o replică, dar se pare că nu vă interesează -, pentru că nu o voi solicita vreodată. Iar teoria drepturilor câştigate, cea la care faceţi referire cu lipsă de profesionalism şi în mod populist nu se referă la indemnizaţiile speciale ale parlamentarilor şi nu se referă nici la pensiile de serviciu. Mai citiţi înainte să-i acuzaţi pe alţii de populism şi vă asigur că nici dumneavoastră nu veţi beneficia de pensie specială!

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat. Pauză cinci minute. Începem votul final.