31 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate (PL-x 60/2015). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate. Este vorba de PL-x 60/2015. Guvernul României? Vă rog. Vom discuta şi propunerea legislativă care are raport de respingere. Este vorba de Pl-x 147/2015. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Domnul Solomon sau cine? Domnişoară, vă rog. Comisia pentru muncă.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, trimise comisiei cu adresele nr. PL-x 60/2015 din 16 februarie 2015, respectiv Pl-x 147/2015 din 2 martie 2015. Cele două iniţiative legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, urmărindu-se clarificarea şi îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii de mediere a forţei de muncă în străinătate, stabilirea unor măsuri de gestionare şi coordonare a mobilităţii forţei de muncă în străinătate şi de prevenire şi combatere a migraţiei ilegale, consolidarea cadrului coercitiv în cazul încălcării dispoziţiilor legale privind funcţionarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă, inclusiv prin impunerea unor niveluri distincte de sancţionare. Cele două iniţiative legislative fac parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Pentru ambele proiecte, Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative cu nr. Pl-x 147/2015 şi adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PL-x 60/2015. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PNL. Domnul Dumitru Oprea. Vă rog. Intervenţii din partea grupurilor parlamentare.

Dumitru Oprea Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi aici este vorba de o competiţie în care unul dintre concurenţi este şi arbitru. Astfel se explică de ce, în momentul în care au fost două propuneri legislative - cea a unor deputaţi şi alta a Guvernului -, finalul este la mustaţă. Dacă priviţi datele în care s-a dat un vot şi în care celălalt s-a dat invers, reprezintă consolidarea afirmaţiei mele că una dintre părţi este şi cea care arbitrează jocul. PNL este de acord şi va vota acest proiect, fiindcă printre deputaţii care au fost şi iniţiatori se află şi persoane din Grupul Partidului Naţional Liberal, pentru că, poate a zăbovit prea mult în procesul legislativ o iniţiativă din 2015, să fie adusă în discuţia Camerei decizionale, respectiv Camera Deputaţilor, abia acum. Se vizează limitarea migraţiei ilegale, prin medierea contractelor de muncă în străinătate, o abordare a protejării, o protejare a cetăţenilor României printr-un cadru legal, şi evitarea abuzurilor efectuate într-un astfel de domeniu de recrutare şi de plasare a forţei de muncă. Toate acestea erau şi în viziunea iniţiatorilor amintiţi anterior. Pentru aceasta, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect.

Florin Iordache Mulţumesc. Grupul PMP, domnul Constantin Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Chiar dacă nu ne numărăm printre iniţiatorii proiectului de lege respectiv, noi înţelegem importanţa acestuia şi susţinem fără ezitare acest proiect de lege, aşa cum am susţinut şi vom susţine în continuare orice măsură care vine în sprijinul românilor de pretutindeni, pentru că am spus-o, o spun, o voi repeta, statul român are obligaţia să-i susţină pe cetăţenii din diaspora noastră economică, pentru că vorbim de cel mai mare investitor care vine cu fonduri în economia României. În acelaşi timp, vă confirm necesitatea unei astfel de măsuri, după o delegaţie pe care am avut-o recent în Italia, împreună cu alţi colegi de la Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării. Aceste aspecte au fost discutate la Ministerul Muncii din Italia şi cu reprezentanţii administraţiei publice locale. Acelaşi lucru ni l-au cerut şi membrii comunităţii noastre româneşti, reprezentanţi ai mediului asociativ cu care ne-am întâlnit la forumul asociaţiilor de români, cu ajutorul Ambasadei României, şi această măsură este una care, de fapt, face parte dintr-un pachet mai mare de măsuri. Este evident că am asistat şi la un punct culminant, în primăvara acestui an, atunci când, ştiţi foarte bine, am vorbit despre sclavagismul la care sunt supuşi cetăţenii noştri, concetăţenii români care se află în sudul Italiei şi în alte zone ale Peninsulei. Vom vota pentru acest proiect de lege, fără însă a uita că mai sunt necesare multe alte măsuri care să sprijine activitatea noastră, ca for legislativ, care să-i susţină pe cetăţenii români din orice alt stat din Europa. Mulţumesc.

Florin Iordache Grupul USR, domnul deputat Cristian Seidler. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Avem în faţă două proiecte de lege din 2015. Durează cam mult pentru statul român să pună, în sfârşit, în discuţie întărirea măsurilor de protecţie a acelor cetăţeni ai săi care lucrează în străinătate. Stimaţi colegi, România nu ştie câţi cetăţeni români lucrează în străinătate şi România nu are măsuri proactive pentru a-i proteja pe aceştia în faţa abuzurilor de tot felul, inclusiv a ceea ce numim sclavagism modern, aşa cum s-a afirmat aici. Din păcate, această lege, chiar întărită, aşa cum va fi ea, astăzi votată inclusiv cu sprijinul nostru, nu este suficientă, pentru că nu toţi cetăţenii români care pleacă să lucreze în străinătate, pleacă pe baza unui contract legal. Nu toţi cetăţenii români care pleacă să lucreze în străinătate o fac pe baza unei intermedieri legale, contractuale, aşa cum prevede această lege. Din păcate, Guvernul României, nici acesta, şi, din păcate, nici anterioarele, nu au avut, aşa cum am spus şi anterior, o politică publică prin care să se raporteze la aceste situaţii. Acţionăm haotic, ca stat, şi nu ne protejăm, de fapt, diaspora din străinătate şi nu avem aproape nicio măsură, sau prea puţine, pentru ca aceştia să revină din străinătate. Ceea ce vom adopta astăzi aici este o măsură mică, reparatorie, dar mult prea mică, raportat la ceea ce ar trebui să facă statul român, şi chiar şi această măsură vine la doi ani de la iniţiere. Poate ar fi important să ne prioritizăm discuţiile legislative pe impactul lor, pe ceea ce este cu adevărat important pentru România şi pentru cetăţenii săi. Din păcate, încă o dată, ceea ce adoptăm astăzi aici este o măsură mult prea mică şi mult prea târzie. Mulţumesc.

Florin Iordache Bun. Începem dezbaterea pe articole. Avem 26 de amendamente admise, un amendament respins. La titlul legii dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. De la 1 la 10 dacă sunt observaţii? Nu. Adoptate. De la 11 la 20 dacă aveţi intervenţii? Nu. De la 21 la 26 dacă aveţi intervenţii? Nu. Adoptate. Rămâne la votul final. Vom discuta despre un proiect de adoptare la PL-x 60/2015 şi o propunere de respingere la Pl-x 147/2015.