PL-x nr. 623/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Sponsori: Florin Iordache

cdep

10 iulie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.5641/08.07.2020

Parlamentul va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative
(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
10 decembrie 2019
Camera Deputaților
2 decembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a probat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 10.12.2019
termen depunere raport: 17.12.2019
26 noiembrie 2019
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat