2 septembrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 (PL-x 452/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007; caracter ordinar; avem 16 amendamente admise; PL-x 452/2020. Domnul Bumb sau cine...? Domnule Bumb, vă rog. Domnul preşedinte al Comisiei pentru industrii, domnul Bumb. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) La dezbateri generale.

Sorin-Ioan Bumb Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Vă rog.

Sorin-Ioan Bumb Stimaţi colegi... Nu, raportul.

Florin Iordache Nu, nu, nu, un coleg...

Sorin-Ioan Bumb A, bun!

Florin Iordache Nu, nu, nu, prezentaţi raportul. Şi, la dezbateri generale, un coleg, domnul Drulă, a solicitat. Şi am spus că îi dau cuvântul la dezbateri generale. Vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul. Mulţumesc.

Sorin-Ioan Bumb Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007. Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii Camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând transmiterea cu titlu gratuit a terenurilor, proprietate privată a statului, care sunt în folosinţa gratuită a Camerei de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Camera Naţională, şi care nu sunt revendicate până la data intrării în vigoare a prezentului proiect de lege, fiind în proprietatea Camerei Naţionale, în scopul desfăşurării activităţii specifice cu caracter de continuitate. Senatul, ca primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 16 iulie 2020. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Consiliul Economic şi Social avizează favorabil. Comisia pentru industrii, în data de 20 august 2020, a dat raportul preliminar favorabil. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut această iniţiativă în 2 septembrie 2020. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Domnul Drulă, Grupul USR.

Cătălin Drulă Ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României, prin acest proiect de lege, este un tun imobiliar transpartinic. PMP a iniţiat legea, PNL a pus-o pe ordinea de zi şi PSD o susţine. Este vorba despre devalizarea statului român de un teren de 46 de hectare, în cea mai bună zonă a Capitalei, o valoare estimată în zona sutelor de milioane de euro, poate 300-400 de milioane de euro, care este transmis în proprietate privată, în mod neconstituţional şi ilegal, din proprietatea statului. În loc ca acest teren să fie scos la licitaţie publică deschisă, aşa cum legea permite şi prevede, el fiind în administrarea RA-APPS şi în proprietatea statului român, repet, şi să obţinem preţul cel mai bun şi să folosim acele sute de milioane de euro pentru cetăţenii acestei ţări, cu mâna Parlamentului, cu sprijinul partidelor enunţate mai devreme - PMP, PNL şi PSD - se pregăteşte un tun imobiliar şi devalizarea statului român. Iată că se poate acest lucru şi în anul 2020, nu doar în '96, '98, 2002, 2004. Cer reprezentantului Guvernului, domnului Nini Săpunaru, care văd că a plecat din sală... da, foarte mult curaj... să-şi exprime poziţia faţă de acest proiect de lege, aşa cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor. Guvernul ar trebui să fie şi el un gardian al proprietăţii publice. În speranţa că totuşi cuvintele mele au convins pe acei dintre dumneavoastră care au conştiinţă şi patriotism, o să cer retrimiterea la comisie, în acest moment, ca să oprim acest proiect de lege. Deci vă solicit retrimiterea, termen - 4 săptămâni, şi să o supuneţi votului, domnule preşedinte de şedinţă. Mulţumesc.

Florin Iordache Sunt obligat să o supun votului. Şi apoi continuăm cu dezbaterile. Dacă se retrimite, în aceste condiţii, sistăm... Bun! Să înceapă votul. S-a solicitat retrimiterea, de către Grupul USR. Să înceapă votul, vă rog. (Vot electronic la distanţă.) Şi o să rog colegii din sală, care nu au posibilitatea să voteze, să-şi exprime votul. Dacă sunt colegi în sală care vor...? Vă rog.

Răzvan-Ion Ursu Domnule Iordache...

Florin Iordache Te rog.

Răzvan-Ion Ursu Împotrivă. Răzvan Ursu.

Florin Iordache Mulţumesc.

Octavian Petric Întrucât domnul deputat de la USR a vorbit în necunoştinţă de cauză şi nu cred că cunoaşte...

Florin Iordache Nu suntem la dezbateri generale.

Octavian Petric Voi vota împotrivă. Am vrut să spun...

Florin Iordache Bine.

Octavian Petric ...să-mi argumentez şi votul.

Florin Iordache Bun. Mulţumesc. Vă dau cuvântul la dezbateri generale. Vedem dacă se retrimite. Imediat.

Sorin-Dan Moldovan Sorin Moldovan - împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Era corect să ascultăm toate punctele de vedere, urmând ca ulterior să dăm votul. Gheorghe Tinel - împotrivă. Dar aşa era, procedural, corect.

Florin Iordache Nu. Deci, domnule coleg, s-a solicitat...

Tinel Gheorghe ...un singur punct de vedere. Şi, după exprimarea votului, după părerea mea, explicaţiile pe care le dau ceilalţi lideri sau ceilalţi vorbitori nu vor mai avea relevanţa pe care ar fi avut-o înaintea votului.

Florin Iordache Vom continua dezbaterile generale, domnule Tinel. Sunt obligat să las, apoi, la dezbateri generale, să se exprime toate grupurile. Vă rog, mai departe.

Vasile Varga Vasile Varga - împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc.

George Ionescu George Ionescu - împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc.

Dumitru Oprea Dumitru Oprea - împotrivă.

Florin Iordache Mulţumesc. Sunt şi patru colegi care vor să intervină. Trei - domnul Bulai, doamna Prună şi domnul Lupescu. Vă rog, faceţi legătura. Şi voi anunţa rezultatul.

Iulian Bulai Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru retrimiterea la comisie. Iulian Bulai sunt. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai departe. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină?

Cristina-Mădălina Prună Mă auziţi?

Florin Iordache Da, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Da. Bună ziua, domnule preşedinte! Am votat deja pe tabletă. Eu voiam să intervin la dezbateri generale.

Florin Iordache Păi, nu, la dezbateri generale va interveni... este domnul...

Cristina-Mădălina Prună După aceea, sigur că da.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Este colegul dumneavoastră. Să termin... da. Mulţumesc. Deci sunt aşa: 49 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă, 4 abţineri, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Propunerea de retrimitere a picat. Continuăm cu dezbaterile generale. Domnule Roman, vă rog, Grupul... Şi apoi Grupul UDMR. Deci, deocamdată, începem cu Grupul PNL. Domnule Roman, vă rog, dezbateri generale.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Înţeleg că e campanie electorală, înţeleg că unii încearcă să se poziţioneze folosind fraze foarte, foarte tari, însă eu vă spun un singur lucru. În cazul acestui proiect, discuţia e una foarte simplă. Dacă cei care au acele pavilioane, acele active, pot dobândi şi terenul de sub acele pavilioane. Dacă dumneavoastră credeţi că aveţi acasă... v-aţi ridicat o casă şi nu vă luaţi şi terenul de sub casă e o altă problemă şi o altă discuţie. Dacă ceea ce dumneavoastră consideraţi tun este în această situaţie, ar trebui să consideraţi tun şi în cazul Academiei Române. Pentru... (Vociferări.), pentru că în cazul Academiei Române s-a întâmplat exact aceeaşi situaţie. În calitate de lider de grup, am fost sunat astăzi de... habar n-am, nici nu ştiu, mi se recomandau, de la nu ştiu ce, de imobiliare, de cutare, de cutare, de cutare, vă rog să susţineţi, vă rog să respingeţi. Nu luăm în considerare aceste chestiuni şi acest lobby făcut pe ultima sută de metri, şi dintr-o parte şi din alta, ca lucrurile să fie foarte, foarte clare. Ca liberal, întotdeauna voi susţine investiţiile private. Nu mă interesează din ce zonă vine investiţia. Mă interesează ca acea investiţie să genereze locuri de muncă. Locurile de muncă înseamnă impozit pe salariu, la comunitatea locală, şi dezvoltare. Restul... Mă rog, fiecare o priveşte în felul lui. Nu înţeleg, pe de altă parte, de unde faptul că doar unii pot face şi alţii nu pot face? Pentru că, vă repet, dacă era o speţă similară, trebuia să spuneţi acelaşi lucru celor de la Academia Română. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Continuăm, dezbateri generale. Grupul UDMR, domnul Márton Árpád, vă rog. Şi, domnule Drulă, vreţi să mai interveniţi? Da.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Prima dată, două probleme de procedură. Una. Totuşi, astăzi de dimineaţă s-a dezbătut pe Internet acest proiect de lege. Mi se pare incorect. Trebuia să aibă o analiză mai aprofundată această problemă. Cealaltă problemă procedurală. Rog colegii care vin în sala de şedinţă să-şi aducă tabletele. Este un minimum de eleganţă faţă de ceilalţi, noi, care stăm acolo şi aşteptăm ca fiecare, câte unul, să vină să spună da sau nu. Pe fond. Atât timp cât autoritatea competentă şi pe urmă justiţia refuză să retrocedeze proprietăţi care au aparţinut cultelor religioase, în unele cazuri tocmai cu această modificare, cum că a fost trecut în Cartea Funciară, cum că era doar în administrarea acelei instituţii - şcoală etc. - şi nu e bine să fie redat cultului respectiv. Deci, cât timp există mii de astfel de decizii alte statului român, chiar de renaţionalizare, să dăm pe bandă rulantă, prin lege, unor persoane sau asociaţii private, bunuri pe care le au în folosinţă, din proprietatea privată a statului, este pentru noi inacceptabil! De aceea, am votat pentru retrimiterea acestei legi la comisie. Şi, în mod evident, vom vota "împotrivă". Şi, dacă vom găsi destui colegi de-ai noştri cu o gândire normală, a unui stat de drept, vom încerca să atacăm la Curtea Constituţională. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Un vorbitor de grup. Din partea Grupului USR, domnul lider Drulă. Vă rog. Şi apoi trecem la dezbaterea proiectului.

Cătălin Drulă Nu, domnule preşedinte. Conform procedurii, doi vorbitori de grup. Eu vreau să dau un drept la replică, pentru că mi-a fost menţionat numele.

Florin Iordache Da, vă rog.

Cătălin Drulă Dar este înscrisă şi colega mea, Cristina Prună, cu o a doua intervenţie. Dreptul la replică, regulamentar. Aţi vorbit despre terenurile de sub clădiri. Nu este vorba despre terenurile de sub clădiri decât în mică parte. Acolo e vorba despre 46 de hectare, clădirile probabil că nu ocupă mai mult de 3-4 hectare din acestea, 46. Şi este vorba despre proprietatea publică a statului român, care are o valoare mare - 300-400 de milioane de euro înseamnă cât investim anual în toate drumurile naţionale şi autostrăzile din România, ca să ne facem un ordin de mărime. Este costul, să zicem, al unei autostrăzi, care este dată gratis. Da? Despre asta este vorba, despre o devalizare a statului, prin lege, cu mâna Parlamentului. Noi susţinem un atac la Curtea Constituţională. Şi, dacă vom găsi numărul de semnături, având în vedere că un singur grup, în afară de noi, s-a pronunţat împotrivă, vom face acest atac la Curtea Constituţională, încercând să protejăm...

Florin Iordache Finalizaţi, domnule coleg.

Cătălin Drulă ...aşa cum am făcut-o în toţi aceşti ani, proprietatea statului român. Acesta este patriotism, dragi colegi, care sunteţi cu patriotismul în gură, toată ziua!

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Cristina Prună. Vă rog, doamnă deputat, aveţi două minute. Pentru corecta informare...

Cristina-Mădălina Prună Da, domnule...

Florin Iordache Numai puţin, doamnă. Pentru corecta informare, la Comisia juridică, astăzi, s-a discutat raportul preliminar al Comisiei pentru industrii. Deci nu a venit de undeva, din neant. A venit un raport pe care Comisia pentru industrii l-a discutat, înţeleg, săptămâna trecută. Comisia juridică nu a păstrat decât forma pe care a adoptat-o Comisia pentru industrii. Faceţi legătura cu doamna Cristina Prună, din partea Grupului USR. Vă rog, doamnă deputat.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. Nu este normal şi nu este în interesul cetăţenilor români ca terenuri aflate în proprietatea privată a statului să treacă în proprietatea unei persoane juridice de drept privat, ceea ce se doreşte acum. Asemenea terenuri trebuie scoase la licitaţie, trebuie să avem un preţ corect, unul care să fie rezultatul dintre cerere şi oferta de pe piaţă. M-a bufnit râsul când l-am auzit pe domnul Roman, marele liberal, care ne spunea de la tribuna Parlamentului că este pentru dezvoltarea de proiecte, indiferent de cum se fac ele. Păi, evident că, cu toţii, suntem pentru dezvoltarea de noi protecţie. Ne dorim dezvoltarea oraşului, ne dorim ca investitorii să vină şi să construiască în orice oraş din ţara aceasta, însă lucrul acesta nu trebuie să se facă cu forţa şi dând aceste terenuri în mod gratuit şi fără posibilitate de concesionare sau de vânzare, pe 49 de ani, cu dedicaţie! Pentru că despre asta este vorba! Şi asta legiferăm noi astăzi, cu mâna Parlamentului. USR votează împotriva acestui proiect de lege, exact aşa cum a spus şi liderul nostru de grup, Cătălin Drulă. Şi sperăm că toţi parlamentarii de bună-credinţă, din Parlamentul României, din Camera Deputaţilor, să semneze atacul la CCR. Pentru că înţelegem că e campanie electorală şi că vreţi să daţi tot felul de tunuri, însă nu vă merge şi nu vă va merge!

Florin Iordache Da.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Începem dezbaterea... Mulţumesc. (Vociferări.) Din partea Grupului PNL a intervenit domnul Roman. Da, domnule Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Stimaţi colegi, Îmi pare rău că s-a vorbit de la tribună şi se transmite o idee distorsionată. Acest teren este în chirie pe 29 de ani şi este dat Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Dacă ei sunt chiriaşi şi vor să dezvolte ceva acolo, nu pot decât dacă sunt proprietari. Noi am transmis cu titlu gratuit, în proprietate, pe o perioadă de 49 de ani, şi nu au dreptul să facă absolut nimic pe acest teren, decât spaţii expoziţionale, care sunt în obiectul lor de activitate. Oriunde mergeţi în lumea aceasta şi în lumea civilizată o să vedeţi cât de puternice sunt Camerele de Comerţ şi ce fac pentru IMM-uri şi pentru întreprinzători. La noi nu îi ajutăm deloc să se dezvolte. Vrem să avem o Cameră de Comerţ puternică, dar nu facem nimic pentru a-i ajuta. Şi cum pot ei să se dezvolte decât având la dispoziţie un teren pe care să se poată dezvolta şi pot să facă spaţii expoziţionale, să-şi ajute membrii care aparţin acestei Camere de Comerţ naţionale? De aceea, ceea ce s-a discutat de la această tribună nu mi se pare corect şi trebuie să informăm corect colegii, să ştie, să fie în cunoştinţă de cauză în momentul în care votează această lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Începem dezbaterile. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. De la 2 la 10 dacă sunt intervenţii? Nu sunt. De la 11 la 16? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Mergem mai departe.