18 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală (PL-x 427/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală; PL-x 427/2018. Dacă în numele iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Domnule Halici, preşedintele Comisiei juridice, vă rog, prezentaţi raportul.

Nicuşor Halici Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Guvernul a transmis un punct de vedere, conform căruia Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative legislative. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004, a Legii nr. 33/2007, a Legii nr. 208/2015, precum şi a Legii nr. 334/2006. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă la dezbateri generale sunt intervenţii? Domnule Andronache, vă rog frumos.

Gabriel Andronache Vă mulţumim, domnule preşedinte, pentru oportunitatea de a discuta despre această iniţiativă legislativă. Considerăm că reglementările cuprinse în această iniţiativă legislativă sunt în general bune. Vin să clarifice o serie de aspecte cuprinse în legile electorale care, până în prezent, au dat naştere unor discuţii. Însă Partidul Naţional Liberal a avut o serie de amendamente care nu au fost aprobate de Comisia juridică, în dezbaterea care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, amendamente pe care noi le-am considerat absolut necesare pentru buna funcţionare a scrutinului electoral la alegerile europarlamentare şi, de asemenea, la alegerile prezidenţiale. Totodată, în reglementarea în forma venită de la Senat, a existat un amendament - şi aici fac apel la colegele noastre din majoritatea parlamentară - care stabilea o cotă de gen de 30% obligatorie pentru doamne, pe listele electorale la alegerile europarlamentare, aşa cum am precizat. Din nefericire, acel amendament a fost eliminat, la propunerea unui coleg din Comisia juridică, sens în care vă rugăm, domnule preşedinte, ca amendamentul de la punctul 458 să fie supus dezbaterii şi votului atunci când veţi trece la discuţia pe articole - nr. crt. 458.

Florin Iordache Bun. Domnule Andronache, la amendamente respinse spuneţi dumneavoastră...

Gabriel Andronache Nu, este în tabelul cu amendamente admise...

Florin Iordache Da...

Gabriel Andronache Nr. crt. 458.

Florin Iordache Staţi puţin, vă rog. Numai puţin.

Gabriel Andronache Dar nu am ajuns la dezbaterea pe articole.

Florin Iordache Da... da... da... staţi puţin...

Gabriel Andronache Vă rog!

Florin Iordache Vreau să ne lămurim, pentru că tot sunteţi dumneavoastră aici, să ne lămurim...

Gabriel Andronache Da, vă rog, aştept.

Florin Iordache Numai puţin, vă rog frumos! 458... vorbeşte despre alin. (8)... cu listele de candidaţi şi aşa mai departe... da?

Gabriel Andronache Este un amendament de...

Florin Iordache ... de eliminare!

Gabriel Andronache Da, pe acela vă rog să-l supuneţi votului!

Florin Iordache Am înţeles. Este propunerea domnului Márton Árpád.

Gabriel Andronache Despre acela vorbeam. În fine, concluzia este simplă. Nu votăm împotriva acestei reglementări, pentru că, v-am spus, în opinia noastră, vine cu clarificări această iniţiativă legislativă. Apreciem şi implicarea Autorităţii Electorale Permanente în procesul legislativ. Însă ne vom abţine, pentru că sunt foarte multe amendamente pe care le-am propus şi nu au fost aprobate. Vă mulţumim.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Da. Domnul Dohotaru. Şi apoi domnul Márton. Vă rog.

Adrian-Octavian Dohotaru Bună seara! Am propus două amendamente. Din păcate, s-au rătăcit la comisie. Am înţeles că nu au fost preluate de cine trebuia. Nici măcar nu au fost luate în discuţie acolo. La art. 16 alin. (4), ce propun? "Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidaţi propuşi de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale trebuie însoţite de o listă cuprinzând cel puţin 4.000 de susţinători. Lista susţinătorilor se depune într-un singur exemplar." Ştim foarte bine, avem una dintre cele mai restrictive legislaţii cu privire la participarea la alegeri. Partidele mici nu au şanse în acest context. Aş mai avea şi la art. 17 alin. (1), încă o propunere. "Poate candida ca independent cetăţeanul român sau cetăţeanul altui stat membru al Uniunii Europene, care are dreptul de a fi ales şi este susţinut de cel puţin 2.000 de alegători. Cererea de admitere a candidaturii independente se depune la Biroul Electoral Central, în 4 exemplare, însoţite de un exemplar al listei de susţinători, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua de referinţă." Sunt ţări ca Austria, Slovenia sau Finlanda, care au o limită inferioară de susţinători, între 1.000 şi 5.000. În astfel de condiţii, este imposibil să avem independenţi, să avem partide politice noi care încearcă să le concureze pe cele vechi, pentru a avea o piaţă politică mai largă. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Luaţi-vă şi laptopul! Din păcate, domnule coleg... ştiţi bine, nu am ce să supun votului, pentru că nu există. Deci, din respect pentru dumneavoastră, v-am lăsat să vorbiţi, dar nu am ce să supun votului. Bun. Vă mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Eu unul am dubii dacă este bine să modificăm atât de vast legile privind alegerile, cu câteva luni înainte de momentul respectiv. Aici este un moment fix. Practic, suntem la nici 3 luni de momentul în care va demara procedura electorală. Cu toate acestea, am dezbătut mult aceste câteva sute de pagini de amendare. Am avut multe amendamente, unele admise, altele respinse. Aşa cum arată această lege, din punctul nostru de vedere, este o formă acceptabilă. O vom vota, dar cred că există, în continuare, nişte situaţii care vor trebui să fie reglementate cu mai mare atenţie. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Vă rog să pregătiţi cartelele. Avem un amendament de eliminare, propus de domnul Márton Árpád. Deci este vorba... la amendamente admise... L-a prezentat domnul Andronache... Propunerea de eliminare... Comisia a adoptat acest amendament. Pentru că s-a solicitat, sunt obligat să-l supun votului dumneavoastră. Comisia, repet, a eliminat. Este vorba despre alin. (8) al art. 16 şi dau citire... Dacă se elimină, vă spun cum va rămâne... "Listele de candidaţi pentru alegerea membrilor din România, în Parlamentul European, se întocmesc astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe, astfel încât partidele să aibă posibilitatea..." Noi, spre exemplu, PSD, am promovat femeile. Chiar Organizaţia de la Dolj a avut un exces... dar vom susţine. (Rumoare.) Deci este propunerea de eliminare... (Vociferări.) Păi, noi votăm... Comisia... Eu vă spun dumneavoastră. Comisia a propus eliminarea. Mi s-a solicitat să supun votului ceea ce a propus comisia. Raportul comisiei este de eliminare. Adică... nu... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Comisia ne propune eliminarea amendamentului de la alin. (8). Deci suntem de acord cu eliminarea, pentru a rămâne textul din cuprinsul alineatului... deci... (Rumoare.) Păi... da, dar ni s-a propus... Eu vă propun să rămână textul din raport, încă o dată vă spun. De aceea v-am şi citit. Procedură. Dumneavoastră doriţi eliminarea textului adoptat de comisie, domnule Andronache! Asta doriţi, nu?

Gabriel Andronache Domnule preşedinte, Conform Regulamentului, v-am solicitat să supuneţi votului amendamentul admis de comisie.

Florin Iordache Da!

Gabriel Andronache Am spus că noi, Partidul Naţional Liberal, vom vota împotriva acestui amendament...

Florin Iordache Noi dorim să rămână textul adoptat de comisie!

Gabriel Andronache Noi dorim să rămână textul adoptat de Senatul României...

Florin Iordache Corect!

Gabriel Andronache ... şi nu de Comisia juridică. Pe cale de consecinţă, potrivit Regulamentului, aveţi obligaţia să supuneţi votului amendamentul admis. Cine este... scuzaţi-mă că fac aceste precizări, dar sunt importante! Cine este de acord cu amendamentul pe care îl propune comisia, trebuie să voteze pentru! Cine este împotrivă, cum este cazul Partidului Naţional Liberal, va vota contra amendamentului. Despre asta este vorba!

Florin Iordache Da... deci... Amendamentul de la poziţia 8. Să înceapă votul. Raportul comisiei. Cine este pentru? 107 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 6 abţineri. A fost adoptat. Mai sunt intervenţii? Nu. Bun. Continuăm. De la 459 până la 700 dacă mai sunt intervenţii? La final, corelări... (Domnul deputat Nicuşor Halici solicită să ia cuvântul.) Domnule Halici, înţeleg că aveţi corelări. Vă rog. Înţeleg că sunt două chestiuni de corelare.

Nicuşor Halici Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, la marginal 414, din eroare, nu s-a trecut aşa cum s-a trecut şi mai înainte, la altă poziţie. "1 martie" în loc de "1 ianuarie..." "... începând cu data de 1 ianuarie a anului electoral..." va fi "... începând cu data de 1 martie a anului electoral..." şi textul curge.

Florin Iordache E corelare. Altceva?

Nicuşor Halici 414...

Florin Iordache Da!

Nicuşor Halici Şi la 893...

Florin Iordache Da...

Nicuşor Halici ... "Contribuţiile formaţiunilor pentru campania electorală pot proveni numai din fondurile obţinute în condiţiile art. 3."

Florin Iordache Da. Bun. Dacă sunt intervenţii? Nu. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Aveţi ceva de corelat sau aveţi un amendament de... Suntem la 450... dacă dumneavoastră aveţi... Da, vă rog.

Cătălin Drulă Păi, staţi puţin... La 414 era "... începând cu dat de 1 ianuarie, alegătorii cu domiciliul în ţară se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate...". Dacă punem 1 martie, este foarte târziu pentru alegerile pentru Parlamentul European şi, cu tot respectul pentru colegul meu, nu este un amendament de corelare. Corelările sunt când... o virgulă pusă greşit... sau ceva... Aici este altă intenţie a legiuitorului - începutul anului versus... (Vociferări.) Păi, este foarte puţin timp înainte de alegerile pentru Parlamentul European, pentru înscriere. Nu dialoghez cu sala... În lege este 1 ianuarie... Strict pe Regulament, nu este un amendament care poate fi făcut în plen, cu tot respectul pentru intervenţia dumneavoastră.

Florin Iordache Da. Dacă până la 459 mai sunt intervenţii? Nu. De la 460 la 701 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 702 la 800, intervenţii? Nu. De la 801 la 918, intervenţii? Nu. La Anexe dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter organic. Mai sunt 3 proiecte, stimaţi colegi.