28 decembrie 2016 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 33 alin. 1 lit. g şi a art. 34 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 16/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 64. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 33 alin. (1) lit. g) şi a art. 34 alin. (2) din Legea nr. 241/2006, republicată în 2013, cu modificările şi completările ulterioare, Pl-x 16/2016. Dacă iniţiatorii doresc să intervină? Nu. Raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie. Domnule preşedinte Iulian Iancu, vă rog să prezentaţi raportul comun.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă a fost respinsă în Senat. De asemenea, are aviz negativ de la Consiliul Legislativ. Îşi propune, ca reglementare, modificarea unor prevederi din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi, în speţă, propune executarea şi echiparea cu contoare a branşamentelor individuale ale utilizatorilor, în termenele stabilite de consiliile locale, în conformitate cu prevederile legale, pe cheltuiala operatorilor, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie în bugetele locale. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative, deoarece reglementările din această propunere se regăsesc deja în cuprinsul Legii nr. 224/2015. Prin urmare, propunerea legislativă rămâne astfel fără obiect.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final cu propunere de respingere; caracter ordinar.