2 octombrie 2018 – Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 19 iulie 2018 (PL-x 183/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 5. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2018; PL-x 183/2017/2018. Comisia juridică? Sau cine prezintă raportul? Vă rog.

Aida-Cristina Căruceru Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 452 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 19 iulie 2018. Legea adoptată de Parlament are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în sensul prevederii ca preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ANCOM să fie numiţi la propunerea Guvernului, de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Legea adoptată iniţial de Parlament a fost transmisă la promulgare în data de 27 decembrie 2017. La data de 9 mai 2018, forma adoptată de Camera Deputaţilor a fost transmisă Senatului. La data de 22 mai 2018, Senatul a adoptat legea, în calitate de Cameră decizională. În urma examinării, Curtea Constituţională admite obiecţia de neconstituţionalitate şi, prin Decizia nr. 452/2018, constată că sintagmele "cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor", din cuprinsul articolului unic pct. 3 - cu referire la art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 - şi al articolului unic pct. 5 - cu referire la art. 11 alin. (5 1 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 -, au fost introduse cu încălcarea dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Constituţie şi că se impune reluarea procedurii de dezbatere a cererii de reexaminare, în condiţiile şi limitele fixate de art. 77 alin. (2) din Constituţia României. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Legea face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri, domnul Popescu, Grupul PNL.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Această ordonanţă de urgenţă este una clasică, în stilul ordonanţelor de urgenţă date pentru a decapita instituţiile cheie şi companiile care funcţionau la un moment dat bine în statul român. Aşa cum bine ştiţi, prin această ordonanţă, Preşedintele a fost scos din procesul de numire a preşedintelui ANCOM. Acum s-a revenit asupra ei. Modificările au fost făcute cu amendamente. În momentul de faţă, preşedintele acestei instituţii poate fi demis mult mai simplu. Drept urmare, PNL îşi va menţine poziţia constantă de a vota împotriva acestei ordonanţe. Şi sperăm ca într-o zi această instituţie să ajungă în punctul în care nu va mai fi masacrată cu astfel de ordonanţe scrise pe genunchi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Socotar, Grupul PSD.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Sper că, cu această ocazie, această Ordonanţă nr. 33, de la începutul anului 2018, îşi încheie lunga odisee a traseelor parlamentare. Vă reamintesc că ordonanţa a fost odată în plenul Camerei Deputaţilor; a fost retrasă; trimisă la comisie; s-a depăşit termenul de aprobare tacită; a fost aprobată de Senat; a fost atacată la Curtea Constituţională; Curtea a respins obiecţia de neconstituţionalitate; a fost reexaminată la cererea Preşedintelui României; a fost adoptată aproape în aceeaşi formă; a fost din nou atacată la Curtea Constituţională; şi astăzi facem o modificare minoră. Într-adevăr, forma adoptată după reexaminare a exces obiecţiilor rezultate din cererea de reexaminare, că am adăugat o majoritate absolută, respectiv, majoritatea senatorilor şi deputaţilor în funcţie, faţă de cei prezenţi. Şi deci acum adăugăm doar cuvântul "prezenţi". Vizavi de cele spuse de colegii noştri de la PNL care invocă, într-adevăr, modificările de fond pe care le aduce această ordonanţă, aşa cum am mai spus de la acest microfon, abia acum aducem lucrurile pe un făgaş normal. Toate autorităţile de reglementare care funcţionează sub control parlamentar, cum este Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, Autoritatea de reglementare - ASF - pentru sistemul financiar - toate au conduceri numite şi destituite de Parlamentul României, din moment ce sunt autorităţi sub control parlamentar. Stimaţi colegi, Am mai spus-o şi de la acest microfon. Primul articol al Legii de înfiinţare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii - ANCOM - spune că se înfiinţează autoritatea sub control parlamentar. Ce fel de control parlamentar era, în legea de înfiinţare, dacă preşedintele era numit, la propunerea Guvernului, de Preşedintele României? Unde era controlul parlamentar? Şi nu exista niciun mecanism de destituire. Bineînţeles că venim şi facem ordine. Facem ordine la nivelul de salarizare al conducerii ANCOM, care era mult sub nivelul funcţionarilor din această instituţie care este autofinanţată şi, din fericire, are salarii bune. Deci abia punem lucrurile pe un făgaş normal, aşa cum trebuie să funcţioneze. Într-adevăr, poate aplicarea prea bruscă a acestei ordonanţe cândva a generat o sincopă în Autoritate, dar astăzi lucrurile au intrat şi acolo pe un făgaş normal şi ANCOM funcţionează în parametri la care ne-a obişnuit şi gestionează o piaţă uriaşă a telecomunicaţiilor. Suntem singura ţară europeană - aşa cum ne-a spus domnul preşedinte al ANCOM la ultima audiere - suntem singura ţară europeană în care funcţionează, operează toţi trei giganţii europeni ai telecomunicaţiilor - Vodafone, Orange şi Telekom.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Gheorghe-Dinu Socotar Nu e uşor să gestionezi o asemenea piaţă.

Florin Iordache Eu vă mulţumesc. Domnul...

Gheorghe-Dinu Socotar Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Drulă, Grupul USR. Este procedură de urgenţă, câte un coleg din fiecare grup parlamentar.

Cătălin Drulă Scurt, aşa cum au cerut unii colegi din sală. E a treia sau a patra oară când votăm asupra acestei ordonanţe care, în mod ironic, a fost semnată de domnul Grindeanu, acum, la primire, tot domnul Grindeanu. Noi vom vota tot împotrivă, pentru că este una dintre acele măsuri adoptate de actuala majoritate, care ciunteşte independenţa unor instituţii şi funcţia prezidenţială. Înainte, numirea era făcută cu o garanţie de oarecare negociere între doi centri de putere, care asigura că acolo se pune o persoană independentă, mandat de 6 ani. Prin ultima formă, odată ce intră în vigoare, pentru că probabil nu mai poate fi atacată, se întâmplă ceea ce se numeşte în engleză "morcovul şi băţul". Adică, morcovul, pe de o parte, domnul Grindeanu primeşte în sfârşit acel salariu de 7.000 de euro pe lună. Băţul este că poate fi demis oricând, cu votul unei majorităţi simple în Parlament, ceea ce nu se putea până acum. Cam acesta e principiul pe care operează Liviu Dragnea, în general, în statul român. Şi, aşa cum spuneam, vom vota împotriva acestui proiect de lege.

Florin Iordache Da. Domnul Movilă. Modificările sunt făcute potrivit deciziei Curţii. Domnul Movilă, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Mă bucur că... colegii din comisia de specialitate au ţinut cont de observaţia pe care Partidul Mişcarea Populară a făcut-o la votul iniţial, atunci când am spus că nu este normal ca Guvernul să propună conducerea ANCOM Parlamentului, în condiţiile în care Parlamentul validează. Era normal Guvernul să şi-i asume. Dar s-a ţinut cont de această observaţie şi am văzut, corect, că Parlamentul va vota şi că candidaturile celor care vor dori să vină în funcţia de conducere se depun la Parlament, este un lucru bun. Observaţia majoră este că nu avem definită "majoritatea celor prezenţi". Şi este un lucru foarte important, în condiţiile în care ANCOM, la fel ca orişice altă instituţie din România, trebuie tratată la fel, şi, pe principiul numărului de voturi cu care au fost validate conducerile altor instituţii din subordinea Parlamentului, trebuie să păstrăm această regulă şi la ANCOM. Noi ne vom abţine de la votul pe acest proiect de lege. La votul precedent am votat împotrivă, la dezbaterea precedentă. Acum ne vom abţine. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, domnul Márton Árpád. Vă rog, domnule deputat.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aşa cum ne-am obişnuit în ultima vreme, o dezbatere lungă a unei legi ajunge la final. De fapt, suntem la o reexaminare, în urma unei decizii a Curţii Constituţionale. Şi Curtea Constituţională a constatat, ca de foarte multe ori, că noi avem o Constituţie în care se spune că hotărârile Camerelor se iau cu majoritatea deputaţilor şi senatorilor prezenţi. Tot ce s-a întâmplat a fost această modificare, de la majoritatea deputaţilor şi senatorilor, a votului majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi. În rest, despre ce aţi vorbit, problemele de fond nu ţin de această procedură. Acum, în momentul de faţă, dezbatem o reexaminare, ca urmare a unei decizii a Curţii Constituţionale, nu putem dezbate altceva, decât atât! Şi nu putem să dăm un altfel de vot, decât cel care a fost constatat ca o procedură normală de Curtea Constituţională. În rest, pe fond, despre ce aţi vorbit, nu era tematica activităţii noastre, pe de o parte. Pe de altă parte, solicit, în numele Grupului parlamentar al UDMR, încă o dată - haideţi cu toţii -, pentru că noi am propus să facem un proiect de lege de revizuire a Constituţiei României, să eliminăm de tot ordonanţele de urgenţă, pentru că noi, acum, dezbatem aprobarea unei ordonanţe de urgenţă care modifica o altă ordonanţă de urgenţă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Avem 6 amendamente. La titlul legii, observaţii? Nu. Adoptat. La articolul unic, observaţii? Nu. Adoptat. De la 3 la 6, intervenţii? Adoptate. Rămâne la votul final. Pauză - 5 minute. Urmează partea a doua a şedinţei noastre, consacrată răspunsurilor la întrebări şi prezentării, pe scurt, a interpelărilor.