4 octombrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 (Pl-x 359/2016). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 446/23 iunie 2015; Pl-x 359/2016; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu doreşte. Din partea Comisiei juridice? Domnule Varga, vă rog, vă dau eu raportul. Raportul suplimentar... Domnule Vasile Varga, vă rog. De la Brăila.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea la Comisia juridică a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil iniţiativei legislative, prin avizul nr. 188 din 2016. Guvernul a transmis un punct de vedere prin care precizează că Parlamentul va decide asupra oportunităţii adoptării iniţiativei legislative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (2) al art. 59 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Membrii Comisiei juridice au reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 9 mai 2017. În urma reexaminării, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 334/2006, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 446/22 iunie 2015, cu amendamentele admise şi redate în Anexa nr. 1. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr. 2.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Domnul Ion Stelian, vă rog. Grupul USR. Domnule Andronache, dar nu v-aţi marcat prezenţa. Domnule Ion Stelian, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Pe procedură, aş dori să discutăm pe amendamentele admise. Fac această solicitare deoarece trebuie dezbătute, sunt puncte de vedere pe care le avem şi am vrea să le exprimăm. Mulţumesc.

Florin Iordache Bineînţeles. Vom discuta regulamentar pe amendamente. Suntem la dezbateri generale. Domnul Andronache. Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am luat cuvântul pentru a vă aduce la cunoştinţă faptul că Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestor modificări. Am făcut mai multe amendamente pe care le-am considerat necesare. Din nefericire, majoritatea parlamentară nu le-a luat în considerare. Ţin să vă precizez de la început că dumneavoastră, majoritatea parlamentară, aţi venit în iunie cu o formă pe această modificare legislativă, cu care, în principiu, eram de acord. Nu ştiu ce s-a întâmplat sau nu ştim ce s-a întâmplat între timp, acea formă a reglementării a fost încă o dată modificată, şi amendamentele aduse în plus faţă de ceea ce ne-aţi prezentat în luna iunie, le considerăm inacceptabile. Spre exemplu, ne referim la faptul că, din corpul legii aflate în vigoare, se elimină procedura confiscării care, într-adevăr, era excesivă, însă nu suntem de acord ca această instituţie să fie cu totul eliminată din lege. Pentru că, în mod evident, eliminarea acesteia, cu totul, va genera consecinţe care nu pot fi anticipate. Spre exemplu, prin modificarea pe care aţi făcut-o, spuneţi dumneavoastră acolo în amendament că urmează a fi confiscate anumite sume de bani, cu excepţia celor care în campania electorală rămân neutilizate. Stăm şi vă întrebăm: oare aceste sume care rămân neutilizate, nu cumva ulterior vor fi folosite pentru a acoperi datorii din campania electorală, chiar dacă sumele respective au fost aduse în vistieria unui partid politic, cu încălcarea legii?! De asemenea, eliminarea reglementărilor referitoare la publicarea detaliată a conturilor de venituri şi cheltuieli afectează, din punctul nostru de vedere, principiul transparenţei în modul de funcţionare al partidelor politice, pe care Partidul Naţional Liberal l-a promovat şi de aceea se şi găseşte în corpul legii. Sunt doar două motive pentru care votăm împotriva acestei modificări legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Doamna Boboc Tudoriţa, vă rog. S-a înscris. Nu mai doreşte? Bun. De la PSD văd că s-a înscris doamna Boboc. Bănuiesc că nu mai vrea să vorbească. Începem... A vorbit USR-ul!

Stelian-Cristian Ion Doar pe procedură am vorbit!

Florin Iordache Stimate coleg, iau fiecare amendament în parte. Unde vreţi să interveniţi... Sau şi la dezbateri generale?!

Stelian-Cristian Ion La dezbateri generale!

Florin Iordache Şi la dezbateri generale? Vă rog. Păi v-am dat cuvântul la dezbateri generale.

Stelian-Cristian Ion Am anticipat puţin. Vroiam să solicit să se respecte... La dezbateri generale USR va spune răspicat că va vota împotriva acestui proiect. Considerăm că se încalcă în mod flagrant principiul bicameralismului. Vreau să vă reamintesc că iniţiatorul a vizat doar abrogarea unui alineat din art. 59 al legii. De aici şi până la a introduce 99 de amendamente în Camera decizională, fără să se discute aceste aspecte absolut deloc în Senat, este cale foarte lungă. Ne-am îndepărtat de la scopul iniţial al propunerii şi am făcut-o într-un mod brutal, spun eu. S-a modificat chiar esenţa, chiar filosofia activităţii Autorităţii Electorale Permanente, în sensul că această Autoritate Electorală Permanentă se va ocupa pe viitor cu îndrumarea, cu prevenirea, aşa cum prevede amendamentul de la pct. 99. Aceasta va fi activitatea principală. Sancţiunea este ea însăşi o modalitate de prevenţie şi ea trebuie să prevaleze. Aşadar, considerăm că nu trebuie să ne îndepărtăm şi să schimbăm filosofia întregii legi, să schimbăm întreaga arhitectură a textelor care stabilesc contravenţiile, care stabilesc sancţiunile, care stabilesc modalităţile de confiscare, prin 99 de amendamente, în Camera decizională, fără a se discuta şi în Senat. Vom vota împotrivă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Nu am dorit să intervin în această discuţie, dar am auzit de la acest microfon o expresie care pur şi simplu m-a şocat: "Sancţionarea este o modalitate de prevenţie". S-o comentez?! Mi se pare că sancţionarea este ulterioară faptei, iar prevenţia este înainte de a se comite fapta. Aşa ştiu eu! Că o prevedere sancţionatorie ar avea calitatea de a îndruma cetăţenii să se comporte conform legii, e o altă problemă, dar sancţionarea nu este prevenţie. Şi cel puţin pe mine m-a mirat că un partid înfiripat din nişte mişcări civice, în loc să ducă această societate spre acea normalitate din ţările vestice, în care prevenţia este pe primul loc şi sancţionarea este după, dacă nu se reuşeşte, vrea să rămână cu statul comunist, sancţionator peste măsură. Pur şi simplu pe mine mă şochează această intervenţie a colegului nostru! Ca atare, în mod evident, nu putem fi de acord cu această concepţie. Pentru noi prevenţia este prioritară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Avem 99 de amendamente admise, 5 amendamente respinse. Le vom discuta pe fiecare în parte. La 1 marginal - să puteţi urmări... La titlul legii, dacă sunt observaţii? Nu. La articolul unic, dacă sunt observaţii? Nu. La 3 marginal? Este vorba de art. 5. Dacă sunt observaţii? Nu. Vă rog să urmăriţi cele cinci amendamente respinse. De la 4 marginal, până la 10, dacă sunt observaţii? Vă rog. Domnul deputat Stelian.

Stelian-Cristian Ion De la 4 la 7 s-au admis nişte amendamente care elimină sancţiunea contravenţională a confiscării, deşi în textul celorlalte amendamente măsura rămâne ca atare reglementată, dar într-o altă formulă. Aşadar, pentru că această confiscare rămâne reglementată în lege, chiar potrivit acestui proiect, mi se pare că este oportun să se respingă aceste amendamente, deci voi face această propunere, pentru a corela textul legii şi pentru a nu fi neconcordanţe. Repet, au fost discuţii pe chestiunea confiscării. La Comisia juridică, după retrimiterea din plen, s-a revenit şi s-au reintrodus acele măsuri ale confiscării, într-o altă formulă, dar ele s-au introdus, aşa încât, abrogarea alineatelor care prevăd în mod expres confiscarea nu este corectă. E o problemă de corelare.

Florin Iordache Domnule deputat, procedural, numai puţin! Avem un singur amendament respins. Este vorba de art. 5. Dumneavoastră susţineţi amendamentul respins sau... Păi, domnule coleg, referiţi-vă procedural la care amendamente! La amendamentele admise am întrebat... discutăm până la poziţia 7. Care amendament vreţi să-l supun la vot, aceasta este problema?!

Stelian-Cristian Ion E în regulă, lămurim acum! Eu mă refeream la amendamentele admise, de la 4 la 7.

Florin Iordache La care dintre ele? La toate trei?

Stelian-Cristian Ion Da. De la 4 la 7.

Florin Iordache Bun. Este un singur amendament respins, deci văd că nu-l susţineţi. Voi supune, stimaţi colegi...Vă rog să introduceţi cartelele... Domnule Munteanu... Voi supune votului poziţia 4 de la amendamentele admise, art. 14. Voi supune votului formula propusă de comisie. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 52 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Articolul 14, 4 marginal, a fost adoptat Nr. crt. 5. Este vorba de prevederile alin. (5) şi (6). Supun votului dumneavoastră formula propusă de comisie. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Nr. crt. 6. Este vorba de art. 15, în forma propusă de comisie. Să înceapă votul. 90 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Articolul 17, în forma propusă de comisie, alin. (3). Să înceapă votul. 93 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă. A fost adoptat. De la poziţia 8 la poziţia 20, dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. De la 21 până la 30, dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. De la 31 la 40, dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptate. De la 41 la 50? Nu. De la 51 la 60, dacă sunt intervenţii? Domnule Stelian, vă rog. La ce articol vă referiţi?

Stelian-Cristian Ion De la punctul 61 la 93, toate acestea se referă la schimbarea, aşa cum am spus mai devreme, arhitecturii sau reglementărilor referitoare la contravenţii. Norma iniţială, care este în vigoare acum, face trimitere, în mod expres, la textele care trebuie respectate. Nerespectarea lor constituie contravenţie. Acum se propune reluarea textelor şi se reformulează toate aceste texte. Ele sunt formulate într-o manieră generală, într-o manieră neclară, şi acest lucru va duce la confuzii şi va duce la crearea unor situaţii care pot fi evitate. Norma incriminatoare, că este contravenţie sau că este infracţiune, trebuie să fie foarte clară. Nu pot fi lăsate norme generale care să conducă la sancţiuni. Şi vă dau un exemplu: "Finanţarea de către candidaţi a campaniei electorale, cu depăşirea limitelor...". Îmi cer scuze! "Finanţarea campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum din alte surse decât contribuţiile electorale depuse în condiţiile prezentei legii...", dar nu se spune exact la ce anume se referă, ce condiţii nu sunt îndeplinite. De asemenea, la pct. 69: "Depunerea sau virarea contribuţiilor pentru campania electorală sau pentru referendum, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege". În forma actuală, legea spune exact neîndeplinirea căror obligaţii conduce la sancţionare. Aici este o exprimare generală: "în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege". Se vor crea mari probleme, confuzii şi vor fi sancţiuni, probabil dispuse nemeritat, să spun aşa, sau dimpotrivă. Textul este neclar, din păcate. Propun respingerea acestor amendamente.

Florin Iordache Bun. Voi supune, stimaţi colegi, formula propusă de către comisie, de la 61 la 90. Să înceapă votul. 95 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă. Formula comisiei a fost adoptată. De la 91 la 99, dacă sunt intervenţii? Vă rog.

Stelian-Cristian Ion La 99 este următorul amendament, în cuprinsul său este următoarea exprimare: "În exercitarea rolului său de control, activitatea de prevenire şi îndrumare prevalează în faţa celui sancţionator". E un deziderat generos. Dar eu insist asupra faptului că sancţiunea - şi orice student de anul I la Drept ştie acest lucru - are, prin ea însăşi, un rol preventiv; preventiv, evident, nu pentru cel care a săvârşit sancţiunea, ci preventiv prin faptul că oferă un exemplu în societate celorlalţi, celorlalte subiecte de drept. Are acest rol de exemplaritate. Vă rog să observaţi faptul că legea nu spune nicăieri, nici prin aceste amendamente nu se reglementează, modalitatea în care AEP-ul previne şi îndrumă. Unde sunt acele articole în care ni se spune cum dă îndrumări AEP-ul? Nu. Practic, prin aceste reglementări, se reduce puterea acestei instituţii, şi lucrul acesta este unul negativ, pentru că abia s-a pus ordine în finanţarea partidelor politice, abia au început să se vadă aceste rezultate şi nu se mai finanţau nici partidele, nici campaniile electorale după ureche. Acum vrem să slăbim puterea AEP-ului, şi acest lucru va conduce la rezultate negative pentru democraţia noastră.

Florin Iordache Supun votului, stimaţi colegi, art. 99 marginal, formula propusă de comisie. Să înceapă votul. 85 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă. A fost adoptat şi art. 99, în forma propusă de comisie. Rămâne la votul final. Mergem mai departe.