26 iunie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc, să putem începe şedinţa de vot final. Avem 10 proiecte. Vom face un vot de control, urmând ca, dacă există observaţii din partea liderilor... Putem începe, da? Bun. Să începem. Vot de control. Să înceapă votul. 233 de colegi prezenţi. Suntem în cvorum. Întreb, dacă sunt observaţii din partea liderilor de grup? Nu sunt observaţii. Începem. 1. Proiectul de Hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor; PH CD 47/2018. Să înceapă votul. 173 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 64 de abţineri. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 361/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 172 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, vă rog, domnul Andronache, Grupul PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat împotriva acestui Proiect de Lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe. Explicaţia este una simplă, şi anume, nu înţelegem pentru ce este necesară această delegare legislativă, atâta vreme cât v-aţi angajat şi aveţi în mod evident drumul dumneavoastră, al majorităţii parlamentare, de a legifera prin ordonanţe de urgenţă - pe Codul penal, pe achiziţii publice... Şi dacă ne uităm la cele 50 de ordonanţe adoptate în acest an, vom vedea că aţi reglementat inclusiv pe domeniul legilor ordinare, pentru care astăzi Guvernul cere delegare legislativă. Ca atare, această solicitare este nejustificată şi de aceea am votat împotriva acestei reglementări. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt la explicarea votului? Nu mai sunt. Mergem mai departe. 3. Proiectul de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; PL-x 472/2017. Vă rog. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 273 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 4 abţineri. Adoptat. 4. Proiectul Legii muntelui; PL-x 80/2018. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 245 de voturi pentru, un vot împotrivă, 28 de abţineri. Adoptat. Explicarea votului. Vă rog, domnule deputat. Domnul Giugea, Grupul PNL.

Nicolae Giugea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Putea să fie o lege foarte bună, o lege utilă, coerentă, completă, complexă. Dar într-un final a ieşit o lege şchioapă, întrucât la marginea zonei montane se află un hău în care domnul Daea a introdus, prin echipa sa, nedefinirea şi mai ales nedelimitarea zonei montane. În orice manual de geografie şi chiar şi în cel de clasa a V-a găseşti acolo clar definită şi delimitată zona montană. În Legea muntelui nu există delimitarea clară a zonei montane sau nu există deloc delimitarea zonei montane. O astfel de lege vreau să vă reamintesc că este aceea a definirii zonelor defavorizate. Şi fiecare ministru care vine la conducerea ministerului, în funcţie de interesele pe care le are, redefineşte limitele zonelor defavorizate. În acest fel, am ajuns ca unele municipii să facă parte din zonele defavorizate. Probabil aceasta se urmăreşte şi cu Legea zonei montane. De ce să fie funcţională, de ce să fie atât de utilă, dacă poate să fie şchioapă, ca orice lege pe care o promovează în momentul de faţă Parlamentul României? Am votat această lege sub rezerva completării ulterioare, prin intervenţiile corespunzătoare, a tuturor neajunsurilor ei. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Dîrzu, Grupul PSD.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Cred că Legea montană ar fi fost o lege extrem de utilă, dacă ar fi fost dată în mandatele anterioare - al PNL sau al tehnocraţilor. Eu spun că este o lege foarte bună. Ministerul Agriculturii şi-a făcut datoria, aşa cum ştie să o facă în ultima vreme, adică foarte bine. Guvernul susţine această măsură cu 10 milioane... 10 miliarde de euro, pentru următorii 10 ani... (Vociferări.) 10... da... şi atunci... şi atunci putem să spunem următorul lucru. Există o zonă... (Vociferări.) ... 10 milioane de euro. Există o zonă...

Florin Iordache Continuaţi, domnule deputat.

Ioan Dîrzu ... neglijată de Guvernele anterioare. Credem că tinerii fermieri merită susţinere. Credem că acele zone au nevoie de ferme de animale, au nevoie de investiţii. Şi cele 15,8% din locuitorii României pot să-şi desfăşoare activitatea în acea zonă. Eu zic că este o măsură extraordinar de bună. Ar fi fost bine dacă legea ar fi apărut mai devreme. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. (Aplauze.) Nu mai sunt intervenţii. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; PL-x 341/2018. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Să înceapă votul. 284 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative; PL-x 198/2017. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. 279 de voturi pentru, 5 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Explicarea votului. Domnul Iancu şi apoi domnul Bumb. Cum v-aţi înscris... Domnul Iancu, Grupul PSD. Vă rog. Şi apoi, domnul Bumb.

Iulian Iancu În jumătate de oră termin. Stimaţi colegi, Este un moment istoric. Vă mulţumesc pentru vot. 279 de voturi pentru şi doar 5 abţineri demonstrează că în sfârşit sunt teme în care cu toţii putem, solidarizându-ne, să creăm şi să realizăm momente istorice. De ce este un moment extrem de important, prin votul dat acestei legi? Este pentru prima dată când legislaţia României reuşeşte să transforme consumatorul în actor-cheie în sistemul energetic şi în piaţa de energie. Dar ce îi oferă? Îi oferă un instrument pentru a-şi controla propriul consum, iar sistemul să fie folosit de consumator ca şi un acumulator, drept stocator de energie. Consumatorul se poate adresa sistemului, îi poate da energie, poate lua energie, fără ca el să suporte consecinţele sau costurile aferente. Cu alte cuvinte, vom avea, începând de astăzi, sute de mii sau milioane de mici producători, răspândiţi uniform, pe tot cuprinsul României, care vor putea, prin ceea ce vând în sistemul energetic naţional, nefiscalizaţi fiind, să-şi aducă un venit suplimentar care până astăzi nu putea să fie accesibil şi pentru care, deşi Ministerul Finanţelor Publice s-a opus sistematic, inclusiv în timpul dezbaterilor, am reuşit, noi, cu toţii, prin votul nostru, prin decizia noastră, prin fermitatea noastră, să impunem acest mic motor economic pentru bunăstarea consumatorilor români, pentru care vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, este una dintre cele mai importante legi din domeniul economic, pe care le-am adoptat în această sesiune. Grupul PNL a votat pentru această lege, având în vedere angajamentele pe care România le are, şi anume, ca din 2020 să avem minimum 24% din energia produsă din resurse regenerabile. Problema până acum a fost deosebit de grea, pentru că micii producători puteau să dea faliment şi să nu poată să-şi recupereze banii pe care i-au băgat în instalaţiile pentru producerea energiei electrice. Prosumerii, micii consumatori au astăzi ocazia să-şi asigure atât consumul propriu, cât şi să bage în sistemul naţional, energia, surplusul de energie pe care îl produc. Este o lege extraordinar de bună, venită în sprijinul lor, o lege care va asigura creşterea energiei produse din resurse regenerabile şi nu numai atât, ci se va dezvolta o întreagă industrie pe orizontală în domeniul celor care produc echipamente pentru această industrie. Ştim bine că certificatele verzi au fost scumpe şi, la consumatorul final, până acum, s-a resimţit destul de greu în buzunar, preţul acestora. Sperăm ca, prin introducerea a cât mai multă energie în sistem şi a scăderii valorii acestei energii verzi, România, în primul rând, să poată să îşi mărească procentul de energie produsă din resurse regenerabile şi, în al doilea rând, consumatorul să poată cumpăra un curent cât mai ieftin şi nepoluant. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Corneliu Bichineţ. Vă rog, domnule deputat.

Corneliu Bichineţ Am zărit în sală câţiva miniştri. Nu ştiu dacă doamna ministru Graţiela Gavrilescu este în sală, ministrul mediului, pentru că pentru ministerul Domniei Sale, ca şi pentru noi, toţi, astăzi este un moment foarte important. Cei 5 colegi care s-au abţinut de la votul acestui proiect de lege probabil că n-au fost atenţi. Participând, domnule ministru, împreună, rar se întâmplă, cu toţii, la a genera o lege bună. În şcoala lui Pitagora, domnule ministru, după cum cred că nu ştiţi, pe frontispiciu scria: "Nimeni să nu intre aici dacă nu este geometru" - dacă nu ştie geometrie. Şi, până la 30 de ani, cei care veneau acolo aveau dreptul numai să înveţe şi să asculte. De la 30 la 35 de ani, aveau dreptul să pună întrebări. Şi abia după 35 de ani, aviz amatorilor, puteau da şi răspunsuri. Eu sunt la vârsta când pot da un răspuns. Răspunsul meu este următorul. În timp ce încercăm să normalizăm activitatea parlamentară, suntem încurajaţi de un cor foarte puternic, în faţa Parlamentului, care invariant vine cu: "Hoţii! Hoţii! Hoţii!". Dacă se simt bine în astfel de situaţie, este problema lor. Eu nu mă simt deloc bine. Şi dacă vrem să facem o Românie curată, întâi trebuie să începem cu normalizarea raporturilor om-natură. Fac trimitere la Ilya Prigogine, un înţelept, un cărturar sârb care ne atrage atenţia, în secolul al XX-lea, că raporturile dintre om şi natură pot normaliza şi raporturile dintre om şi om. Nu ştiu dacă aţi sesizat, s-ar părea că între noi nu mai există dialog aici. Şi este foarte, foarte trist. Astăzi, am votat împreună pentru ca cetăţeanul român să conştientizeze că poate contribui, prin decizia, prin activitatea sa, la normalizarea raporturilor energetice, cel puţin. A spus domnul Iancu - cred că sunteţi bunişor, dar nu v-am văzut când a fost moţiunea şi a fost ministrul dumneavoastră, să veniţi să-l smulgeţi de aici şi să vă aşezaţi în locul lui, acolo. N-aveţi curaj. Îmi pare foarte rău! Oricum, Partidul Mişcarea Populară va susţine orice proiect legislativ care duce la normalizarea vieţii în România. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator; PL-x 483/2016. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 149 de voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Explicarea votului. Vă rog, domnule Stelian Ion. Nu apăreţi... Domnule Cupşa, vă rog, după.

Stelian-Cristian Ion Am votat împotriva acestui proiect, pentru că este un proiect profund neconstituţional. Se vor lungi duratele proceselor, tuturor proceselor din România. Dacă asta vă doriţi, să votăm împotriva Constituţiei, a deciziilor Curţii Constituţionale şi împotriva cetăţenilor, pe care îi împiedicăm să aibă acces liber la justiţie, iată că aţi reuşit acest lucru. Nu meritaţi aplauze, dimpotrivă. Cu siguranţă, va trebui să reparăm această nedreptate, la Curtea Constituţională, unde, cu ajutorul colegilor din opoziţie, sperăm să avem câştig de cauză. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Cupşa.

Ioan Cupşa Vom ataca la Curtea Constituţională această lege. (Vociferări.) Şi nu este o surpriză, nu? V-am spus de la bun început. Dacă prevederile... dacă dispozitivul, precum şi motivele Deciziei Curţii nr. 266/2014 ne spuneau că este neconstituţional să obligi o persoană doar să participe la o procedură de informare în legătură cu medierea, cât de constituţional poate fi acest text pe care dumneavoastră îl adoptaţi, în măsura în care îl obligi să participe la o procedură de mediere? Subliniez, nu la o procedură de informare, ci la o procedură de mediere. Se încalcă accesul liber la justiţie, dreptul la un proces echitabil, la un proces care să se termine într-un termen rezonabil? Cu certitudine, da. Şi aceasta se va întâmpla. Închipuiţi-vă că aţi votat în acest moment ca orice cerere care va fi adresată unei instanţe de judecată, dacă nu este însoţită de dovada că ai trecut prin biroul unui mediator - că ai trecut prin biroul unui mediator - eventual, plătindu-i şi un onorariu, va fi respinsă, ca prematură. Acest lucru l-aţi votat cei care aţi votat doar la ridicarea de deget şi nu aţi ştiut care este conţinutul acestor texte modificatoare ale Legii medierii. Eu vă mulţumesc. Şi, cum spuneam, o să ne vedem din nou în Parlament, în legătură cu această lege, după ce sesizarea noastră, adresată Curţii Constituţionale, va avea succes şi ne veţi da din nou de lucru, în Parlament, nu? Că asta faceţi... Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Legi organice. Adoptări. 8. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, reexaminată la cererea Preşedintelui României; Pl-x 419/2017/2018. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 172 de voturi pentru, 108 voturi împotrivă, 6 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptată. Explicarea votului. Vă rog, domnule Stelian Ion. Un singur vorbitor. Domnul Stelian Ion şi apoi domnul Cupşa.

Stelian-Cristian Ion La 100 de ani de la Marea Unire, iată că românii luptă contra românilor. Doamna Olguţa Vasilescu vrea să pună tunurile pe copiii din Piaţa Victoriei... (Vociferări.) Liviu Dragnea a început război împotriva statului de drept şi împotriva românilor... (Vociferări.) Vicepreşedintele PSD cheamă tineretul pesedist, cu arma la picior, să lupte, şi, la fluierul celui mai iubit...

Florin Iordache Explicarea votului...

Stelian-Cristian Ion ... fiu al poporului...

Florin Iordache Domnule coleg...

Stelian-Cristian Ion ... vă spun imediat care e legătura... să aducă oamenii în Bucureşti. Acum aţi deschis un nou front. Vreţi să câştigaţi şi reduta CSM şi reduta Inspecţiei Judiciare. Despre asta este vorba! Să nu credeţi că lucrurile vor rămâne aici şi să nu credeţi că noi nu vom lupta până la capăt! Avem pentru ce lupta. Noi nu luptăm să ne scăpăm pielea, domnule condamnat penal. Nu vrem... La dumneavoastră, care vociferaţi acum mă adresez...

Florin Iordache Explicarea votului, fără atacuri.

Stelian-Cristian Ion ... dumneavoastră mă adresez. (Vociferări.)

Florin Iordache Deci, domnule coleg, fără atac la persoană. Vă rog, explicarea votului, fără atac la persoană. Vă rog, continuaţi. (Vociferări.) Vă rog, explicarea votului, fără atac la persoană. Vă rog, continuaţi. (Vociferări.) Continuaţi.

Stelian-Cristian Ion Nu... deci nu luptăm pentru a ne scăpa pielea, ci luptăm pentru copiii noştri. Şi vom lupta mai dârz decât dumneavoastră. (Vociferări. Aplauze.)

Florin Iordache Domnul deputat Cupşa.

Ioan Cupşa Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 24 de articole sunt în mod cert fie neclare, fie conţin texte contrare, fie, în esenţă, sunt nişte paralelisme legislative, cu texte din acest proiect sau din alte legi. Acest lucru l-aţi votat, atunci când aţi respins cererea de reexaminare a preşedintelui României. Felul în care aţi decis să modificaţi Legea nr. 317/2004, cea privitoare la organizarea şi funcţionarea... Haideţi, vă rog, dumneavoastră... puteţi veni până aici...

Florin Iordache Continuaţi, domnule coleg, explicarea votului, fără atac la persoană. Domnul Cupşa, vă rog, continuaţi. (Vociferări.)

Ioan Cupşa Domnule preşedinte... (Vociferări.)

Florin Iordache Vă rog.

Ioan Cupşa Domnule preşedinte...

Florin Iordache Continuaţi, vă rog.

Ioan Cupşa Rugămintea mea este să vă îndepliniţi întrutotul obligaţiile pe care le aveţi şi să controlaţi sala, în aşa fel încât desfăşurarea şedinţelor Parlamentului să fie una potrivită locului şi rolului pe care îl...

Florin Iordache Vă rog, continuaţi, domnule Cupşa, explicarea votului. Discutăm despre Proiectul de Lege care...

Ioan Cupşa Vă repet, încă o dată. 24 de articole conţin texte neclare, texte contrare sau paralelisme legislative. Calitatea, încă o dată, a acestui act pe care PSD-ALDE îl susţine este una execrabilă. Şi cineva probabil va veni să vă traducă cuvântul "execrabil". Cineva din ALDE, de preferat. (Vociferări.) Cineva din ALDE, de preferat. Să vină să traducă astfel de cuvinte mai rar folosite, dar complet potrivite pentru ceea ce îmi doresc să exprim în legătură cu activitatea pe care dumneavoastră o desfăşuraţi. Ce se va întâmpla cu această lege, o lege care modifică, cum vă spuneam, felul în care se va organiza şi va funcţiona CSM? Este foarte simplu. Va avea de suferit autoritatea judecătorească. Va avea de suferit autoritatea judecătorească. Vor avea de suferit cetăţenii care se vor adresa instanţelor judecătoreşti atunci când, nevoiţi fiind vor solicita să se pronunţe câte o hotărâre. Hotărâri de condamnare nu ştiu câte vor fi, nu ştiu câte au mai fost pronunţate în legătură cu cei care sunt în sală, dar eu vorbeam în general despre soluţionarea unor procese, indiferent că sunt de natură civilă sau penală şi în legătură cu care ar trebui să fim mai atenţi. Pentru că, încă o dată, vătămăm drepturi şi interese fundamentale ale concetăţenilor noştri. În legătură şi cu acest text de lege...

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat.

Ioan Cupşa ... dacă nu vor avea suficientă înţelepciune, colegii dumneavoastră, PSD-ALDE, din Senat, ne vedem la Curtea Constituţională. (Vociferări.) (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Asta este cel mai uşor. Domnule Bălănescu, vă rog. Vă reamintesc, Curtea tocmai a declarat-o constituţională. Domnul Bălănescu, explicarea votului, Grupul PSD.

Alexandru Bălănescu Stimaţi colegi, Din câte mă pricep, istoria acestui popor este istoria unei justiţii care întotdeauna a fost nedreaptă cu el. Şi a fost nedreaptă, pentru că justiţia, în această ţară şi pe aceste meleaguri, a fost una a puterii şi nu a cetăţeanului. Am îndurat o justiţie comunistă, dar care avea o atitudine umană faţă de cetăţean. Şi am prins justiţia procurorilor, în această ţară, mai tare ca justiţia stalinistă a anilor 1954. Această instituţie a procurorilor a fost dată în puteri depline şi ea a condus statul o perioadă îndelungată de timp. Legile justiţiei trebuie să fie reformatoare şi trebuie să aibă în vedere cetăţeanul, nu puterea. Or, în această ţară, trebuie să înţelegem că actul de justiţie trebuie să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului şi nu să menţinem o justiţie macovistă care prezintă cetăţeanul ca o victimă, în 99 de cazuri, a actului de justiţie. De aceea, astăzi am avut satisfacţia să votez o putere în stat care este reglementată bine. Ea poate fi reglementată şi mai bine, atâta vreme cât procurorul stă în egală măsură în faţa avocatului, în aceeaşi situaţie fizică şi psihică, fără a crea drepturi suplimentare acestuia. De aceea, Inspecţia Judiciară, CSM au roluri foarte importante în respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. De ce nu credem şi de ce de la acest microfon nu facem decât acuzaţii prin care orice act de progres într-un anumit domeniu este caracterizat prin prisma unor persoane? De ce reducem raţiunea pentru care fiinţează Parlamentul în această ţară? Noi reglementăm...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Alexandru Bălănescu ... pentru cetăţeni aici. De aceea, în concluzie, vă rog să luaţi ziua de astăzi ca una istorică, prin care se caută să se repună în drepturi de autoritate deplină justiţia în România, pentru cetăţeanul român. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996; PL-x 375/2018. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea. Să înceapă votul. 288 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. Domnule Varga, vă rog. Explicarea votului, Grupul PNL.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am votat astăzi pentru acest proiect de lege, întrucât unele disfuncţionalităţi au fost eliminate din Legea nr. 7/1996. A fost necesar să ne ducem pe un Decret-lege nr. 215, un decret vechi care a făcut foarte multe lucruri bune în regim de carte funciară, în Bucovina. Şi astăzi, chiar dacă există aceste disfuncţionalităţi, în continuare, mă bucur că s-a eliminat acea dinastie a unora care se consideră a fi judecători într-o procedură necontencioasă şi anume, registratorii de carte funciară, care erau mai presus de lege. Astăzi vor avea şi ei, la rândul lor, cum avem fiecare dintre noi, un for de conducere, care să-i determine să dea o altă conotaţie activităţii profesionale pe care o au, pentru că nu există stat în stat, cum exista până acum la birourile de carte funciară. Începând de astăzi, au câte un şef şi sunt obligaţi să înregistreze în Cartea Funciară toate actele de proprietate. Este adevărat că inclusiv certificatul de posesor, acea procedură greoaie - care n-a fost pus în practică din 1996 până astăzi niciodată - nu s-a putut pune în practică. Astăzi vom avea o altă posibilitate, prin posesia noastră, înscrierea în Cartea Funciară. De aceea, am votat alături de celelalte formaţiuni politice acest proiect de lege. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Vasile Varga Mulţumesc.

Florin Iordache Proiectul de Lege... A, domnul Korodi, explicarea votului, vă rog.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Astăzi închidem o dezbatere care durează de cel puţin 4 ani, o dezbatere care s-a axat pe micşorarea, scăderea birocraţiei şi pe sprijinul consistent al ţăranului român care are nevoie ca tot ceea ce înseamnă pământuri pe care le deţine să le aibă din punctul de vedere al hârtiilor, al actelor puse în ordine. Stimaţi colegi, Este bine că această dezbatere parlamentară şi decizia noastră de astăzi, în sfârşit, au fost susţinute şi de instituţia naţională care se ocupă de cadastru. Dar au trecut prea mulţi ani. Şi, din păcate, avem în faţa noastră încă câteva termene care ticăie, care se referă la finalizarea procesului de retrocedare a terenurilor şi de împroprietărire a foştilor proprietari. Stimaţi colegi, avem nevoie de flexibilitate şi avem nevoie de instituţii naţionale care să nu se focalizeze pe "drepturile" pe care le au astăzi cei care dau energie birocraţiei din România, ci să mergem în direcţia de a scădea rolul statului în aceste procese, în aceste domenii, şi să ajutăm omul efectiv să-şi rezolve problemele care de ani de zile este blocat să le rezolve. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Şi ultimul proiect. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă; PL-x 189/2018. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Să înceapă votul. 289 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. Invit colegii la şedinţa Biroului permanent. Explicarea votului, domnul Buicu, vă rog.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a votat pentru acest proiect de lege. Vreau să vă amintesc că la nivel naţional vorbim despre 3.119 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, în cadrul cărora activează 104.681 de persoane, dintre care 100.835 sunt voluntarii. Din totalul acestor voluntari, vorbim despre 76.325 de români care au încheiat contractele de voluntariat şi care sunt beneficiari ai acestei legi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu. Nu mai sunt intervenţii. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,09.