6 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind combaterea ambroziei (PL-x 407/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 27. Este Proiectul de Lege privind combaterea ambroziei. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Vă rog, doamnă deputat. Doamna deputat Florica Cherecheş.

Florica Cherecheş Domnule preşedinte, Este, într-adevăr, o mare bucurie că astăzi pot să îmi susţin, în calitate de iniţiator, acest Proiect de Lege de combatere a ambroziei, care a fost iniţial depus de mine în 2016, a fost apoi clasat la sfârşitul mandatului şi l-am redepus în urmă cu un an, pentru că ambrozia este cea mai puternic alergenă plantă din România, este o buruiană invazivă care creşte pe marginea drumurilor, în spaţiile verzi, deci acolo unde sunt terenuri neîngrijite şi care are o perioadă de înflorire în august şi septembrie. Şi poate vă întrebaţi de ce este necesară o lege pentru combaterea ambroziei? Aş vrea să vă spun că în ţările din jurul României, în toată Europa, există astfel de legi, cu nişte pedepse foarte mari pentru cei care nu-şi curăţă terenurile, pentru că această plantă produce nişte alergii atât de severe, încât chiar unele persoane, atunci când este perioada de maximă înflorire, sunt scoase complet din muncă, îşi pierd capacitatea de muncă, şi cele mai frecvente manifestări sunt mâncărime la nas, la ochi, secreţii nazale abundente, ochii roşii şi senzaţie de sufocare. Ambrozia - o singură plantă matură poate să elibereze până la 8 miliarde de grăuncioare de polen şi produce 30.000 de seminţe care îşi păstrează puterea germinativă timp de 40 de ani. Acest proiect de lege are, în primul rând, o componentă de prevenţie, de informare, pentru că foarte multă lume nu cunoaşte această plantă şi, deci, nu are cum să se ferească de ea şi suportă consecinţele. Astfel, Ministerul Mediului, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi al Agriculturii vor desfăşura anual o campanie de informare şi conştientizare împreună cu partenerii locali. De asemenea, legea prevede că proprietarii sau deţinătorii de terenuri vor desfăşura periodic lucrări de întreţinere a terenurilor lor şi, prin cosire, smulgere sau ierbicidare, sau alte lucrări specifice, vor distruge buruiana şi vor împiedica răspândirea acesteia. Cei care nu îşi îndeplinesc această obligaţie vor primi un avertisment scris, iar după aceea, dacă nu se conformează, vor fi amendaţi: persoanele fizice - între 350 şi 5.000 de lei, iar persoanele juridice - între 5.000 şi 20.000 de lei. Există o comisie mixtă care va verifica şi va constata nerespectarea acestor dispoziţii legale. Eu acum îmi exprim doar speranţa că ministerele avizate vor elabora în cel mai scurt timp normele metodologice, astfel încât legea să fie pe deplin funcţională încă din acest sezon şi chiar voi trimite în acest sens sugestii care au venit de la diverşi specialişti din ţară. De asemenea, sper ca toţi proprietarii de ambrozie să înţeleagă cât este de importantă lupta cu această buruiană invazivă şi, chiar dacă stârpirea ei presupune nişte costuri, să îşi asume acest lucru. Aş vrea să le mulţumesc colegilor din comisiile de specialitate pentru faptul că s-au aplecat cu foarte multă responsabilitate asupra acestei iniţiative legislative şi pentru faptul că am primit votul unanim şi sper ca acest lucru să se întâmple şi astăzi la votul final. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă deputat.

Florica Cherecheş Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Să ne putem încadra în timp, vă rog, luările de cuvânt să fie foarte concise. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Domnule vicepreşedinte, vă rog.

Dănuţ Păle Raport comun asupra Proiectului de Lege privind combaterea ambrozia. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind combaterea ambroziei. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare combaterea ambroziei. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind combaterea ambrozia, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1 şi amendamentul respins redat în Anexa nr. 2, care fac parte din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Ca notă asupra Proiectului de Lege privind combaterea ambroziei, în raportul comun s-au strecurat unele greşeli materiale care trebuie corectate de către Departamentul Legislativ, după cum urmează: 1. La titlu. Se înlocuieşte sintagma "ambroziei" cu sintagma "ambrozia"; 2. La nr. crt. 4 din raport, la art. 3 alin. (2) se elimină sintagma "nu se conformează prevederilor din avertisment", deoarece se dublează; Şi 3, la nr. crt. 4 din raport, la art. 3 alin. (3), pe coloana Senatului se elimină sintagma "prevăzute", deoarece se dublează. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Giugea, Grupul PNL.

Nicolae Giugea Mulţumesc, domnule preşedinte. Ambrozia şi nectarul erau... Nectarul era hrana zeilor, ambrozia, a muritorilor. Dar, probabil, am ajuns în faza în care excesele sunt dăunătoare şi, ca urmare, trebuie limitate. Tot ce e frumos, de obicei, nu e sănătos ori îngraşă, ori se manifestă în alt fel. Iar în inconştienţa noastră, care se manifestă milenar, aşa, la poporul român, ca întotdeauna, cum ne ia şi iarna prin surprindere, ne-a luat şi ambrozia prin surprindere. Nu este singura plantă care aruncă în aer 8 miliarde de grăuncioare de polen, dar, din păcate, produce efecte negative. Iar inconştienţa noastră merge şi mai departe. E frumos să te plimbi pe sub platani, dar, în acelaşi timp, vă spun că nu e sănătos să plimbi copiii pe sub platani. E frumos să foloseşti tisa pentru gardurile vii din parcuri, dar nu e sănătos pentru copii să foloseşti tisa, fiindcă are o substanţă toxică numită taxicină. Copiii se duc şi rup acolo... Sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în considerare, şi una dintre ele ar fi... Şi mă gândesc oare ce s-o fi făcut cu fermele acelea de vipere, fiindcă era la un moment dat în vogă o chestie să creşti vipere, să colectezi veninul. Oare pe unde a ajuns? Acum dacă iei tot lanţul de munţi Carpaţi din România, găseşti că sunt populate cu vipere toate arealele...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.

Nicolae Giugea Sunt de acord cu iniţiativa legislativă o colegei noastre, dar trebuie să amplificăm atenţia şi să fim mult mai distributivi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Noi, Grupul parlamentar PMP, o să susţinem acest proiect legislativ. Nu cred, totuşi, că pentru a informa cetăţenii trebuie să facem un proiect legislativ, dar dacă e chiar aşa dăunătoare această plantă, o să susţinem proiectul legislativ. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Magyar Loránd. Vă rog.

Loránd-Bálint Magyar Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Nu prea sunt de acord cu afirmaţia colegului de la Partidul Mişcarea Populară, întrucât această plantă cauzează boli destul de serioase. Colegul ştiu că este din Bistriţa, unde nu prea apar probleme, probleme apar în zonele de şes. Există o legislaţie aproape în fiecare ţară de la nivelul Uniunii Europene. Eu consider - şi Grupul UDMR consideră - că este o lege bună, susţinem această lege, a fost o conlucrare foarte bună în comisie, între toate formaţiunile politice. O singură observaţie avem despre comisia mixtă pe care o înfiinţăm, prin această lege. Considerăm că această comisie mixtă nu o să rezolve problemele, considerăm că ori Agenţia de Mediu, Garda de Mediu sau Direcţia de Sănătate Publică era instituţia care trebuia să facă verificările. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Zainea, ultimul vorbitor, vă rog.

Cornel Zainea Mulţumesc. Grupul USR va susţine această lege, este o lege foarte importantă. Ştiu şi eu, personal, foarte multe persoane afectate de această buruiană. Din păcate, credem că operaţiunea de eliminare nu ar trebui făcută de proprietarul terenului, ci de o instituţie specializată a statului, dar poate vom modifica în viitor această lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbaterea pe amendamentele admise. Dacă la titlul legii... Intervenţii? Nu. La art. 1. Observaţii? Nu. 2 marginal? 3, 4, 5, 6, 7 marginal? Rămâne la votul final. Caracter ordinar. Închidem aici lucrările. Membrii Biroului permanent, vă rog, în sala Biroului permanent. Revenim la ora 12,00 pentru votul final.