6 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.9 din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 438/2016). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 19. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Dacă iniţiatorii doresc să intervină? Nu doresc. Domnul preşedinte Iulian Iancu. Raport comun - Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru industrii.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să informez colegii că proiectul a fost adoptat de Senat şi are aviz favorabil de la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi şi de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Proiectul se adresează, practic, modificării şi completării art. 9 din Ordonanţa nr. 15 din 2002, în sensul că precizează un interval de timp dintre săvârşirea faptei şi constatarea contravenţiei, astfel încât, între momentul săvârşirii contravenţiei şi primirea procesului-verbal de constatare să nu se fi scurs mai mult de 30 de zile. De asemenea, se propune ataşarea probelor la procesul-verbal de constatare a contravenţiei, pentru a se asigura, pe de o parte, transparenţa în aplicarea sancţiunii, iar pe de altă parte, celeritatea procedurii de contestare a procesului-verbal. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise. Vă rog, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, să-mi permiteţi să fac o precizare privind o eroare de redactare, în sensul că, la sintagma "sancţiunii contravenţionale" lipseşte cuvântul "sancţiunii". Prin urmare, textul final, la nr. crt. 3, art. 9 alin. (8), omiţându-se cuvântul "sancţiunii", textul va fi: "Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii contravenţionale". Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PNL, domnul Bode. Vă rog.

Lucian Nicolae Bode Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Mulţumesc, domnule preşedinte. Modificarea legislativă pe care o adoptăm astăzi reglementează o situaţie reclamată de mulţi cetăţeni care au apelat la instanţă, în cazul aplicării amenzilor repetate pentru lipsa rovinietei. Pentru că norma nu era suficient de clară, instanţele au interpretat-o în mod diferit. Noile prevederi din această lege elimină aceste neclarităţi. Astfel, amenda trebuie comunicată în maximum două luni de la încheierea procesului-verbal de contravenţie, nu în cel mult două luni de la data la care a fost săvârşită fapta. Mai mult, în intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei, valabile pentru acelaşi vehicul. Vreau să menţionez încă un aspect extrem de important, care vine în sprijinul acestor modificări. Printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de anul trecut, se stabileşte, fără echivoc, faptul că amenda pentru lipsa rovinietei se comunică în două luni de la încheierea procesului-verbal, nu de la data la care este săvârşită fapta. Această decizie a Înaltei Curţi introduce o practică unitară pentru soluţionarea proceselor aflate pe rol, iar legea pe care o adoptăm azi produce efecte pentru viitor, astfel încât sperăm să nu se mai ajungă la procese pe această speţă. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota această iniţiativă legislativă, care ne dorim să fie un sprijin atât pentru autorităţile care aplică noile prevederi, dar mai ales pentru cetăţeni. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru, Grupul PSD.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o măsură legislativă normală, ce clarifică anumite ambiguităţi din această lege. În acest context, vor fi termene clare, vor fi administrate probe şi, evident, celui aflat într-o astfel de situaţie i se dă posibilitatea să conteste clar în instanţă procesul-verbal de contravenţie. Salut această iniţiativă legislativă şi grupul nostru parlamentar o va susţine. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád. Vă rog. Dumneavoastră sunteţi şi iniţiator, domnule Márton.

Árpád-Francisc Márton Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Tocmai cu aceasta doream să încep. Mulţumesc comisiei şi celor care au lucrat, au înţeles necesitatea acestei modificări. Aşa cum am susţinut în expunerea de motive, practica actuală te duce în ipostaza în care, la mai bine de un an afli că ai fost găsit fără această rovinietă, pe care probabil ai şi aruncat-o şi n-ai cum să demonstrezi că ai avut-o în posesie. Scurtarea termenelor - este adevărat că nu este identică cu cea propusă de mine, s-a găsit o soluţie de compromis, după lungi dezbateri, şi este foarte important că cei care au modificat această lege şi au găsit această soluţie au acceptat ideea de bază, că aici legiuitorul trebuie să fie în slujba cetăţeanului şi nu al unei autorităţi care spunea că este greu să se facă ceea ce dorim noi. Şi poate, de acum încolo, în toată legislaţia noastră trebuie să avem în vizor în primul rând cetăţeanul şi interesul cetăţeanului, şi nu al comodităţii unor autorităţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Încă două lucruri importante, sigur, în normele metodologice să le introducem, nu mai putem în lege. Şi îl rog pe colegul nostru, domnul preşedinte Iancu, să monitorizeze acest lucru. Primul lucru: dacă comunicările se fac în afara termenului prevăzut de lege, să fie nule. Şi cele făcute în interiorul legii să fie făcute cu confirmare de primire. Avem foarte multe situaţii în care instituţiile au spus că au transmis comunicări, adrese, solicitări către persoane fizice sau instituţii; acestea nu au ajuns la destinatari, drept pentru care aceştia au trebuit să plătească mult mai mult. Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege, cu menţiunea şi rugămintea, pe care o repet, către domnul preşedinte Iancu, să monitorizeze ca la normele metodologice să avem această precizare: comunicările în afara prevederilor legale sunt nule şi celelalte comunicări să fie cu confirmare de primire. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Nemaifiind alţi colegi doritori la dezbateri generale, intrăm în dezbaterea amendamentelor admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. La articolul unic. Intervenţii? Nu. La 3 marginal, art. 9, cu observaţia domnului preşedinte Iancu, de la alin. (8)? Nu. La 4 marginal, cu cele două... alin. (8 1 ), alin. (8 2 )? 5 marginal? 6? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.