5 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 22/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 11. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 22/2019. Domnul preşedinte Nicolicea. Vă rog.

Eugen Nicolicea Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor În data de 4 iunie 2019, membrii Comisiei pentru regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu care comisia a fost sesizată pentru întocmirea raportului. Proiectul de hotărâre de modificare şi completare a Regulamentului vizează punerea în acord a prevederilor Regulamentului Camerei Deputaţilor cu solicitările MCV şi GRECO şi cu dispoziţii ale deciziilor Curţii Constituţionale. La şedinţa comisiei, din data de 4 iunie, au participat toţi membrii Comisiei pentru regulament. Prezentul raport a fost aprobat cu 5 voturi pentru şi două abţineri. În urma dezbaterilor, Comisia pentru regulament propune plenului Camerei adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache La dezbateri generale dacă sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. La proiectul de hotărâre. La titlu dacă sunt intervenţii? La art. I? La art. 1? La art. 46? La secţiunea 8? La art. 156? La art. 157? Dacă sunt intervenţii? Nu. La art. 158? La art. 219? Intervenţii? Nu. La art. 243? La art. 248? La art. II? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Caracter organic.