2 septembrie 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Pl-x 303/2020) ( rămasă pentru votul final ).

Florin Iordache 8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Pl-x 303/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Dacă nu, o rog pe doamna Ioana Bran. Doamnă ministru, vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru buget.

Ioana Bran-Voinea Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transparentizarea şi predictibilitatea activităţii de tranzacţionare a produselor energetice şi pentru eficientizarea activităţii de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în domeniu. În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Propunerea legislativă pentru completarea art. 435 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu un amendament admis prezentat în Anexă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Din partea Grupului USR, domnul Drulă. Vă rog. Aveţi două minute, domnule lider.

Cătălin Drulă Este ziua mizeriilor făcute cu mâna Parlamentului, din nou transpartinice. Această lege este cu dedicaţie pentru o firmă rusească şi distruge firme medii şi mici româneşti din acest domeniu, motiv pentru care din nou vă solicit şi din nou apelez la conştiinţa dumneavoastră - poate de data aceasta am succes - să o retrimitem comisiei, să o gândim un pic mai bine, mai ales din partea celor care pretindeţi şi, repet, doar pretindeţi că susţineţi mediul de afaceri românesc. Deci propun, două săptămâni, retrimitere la comisie. Dacă puteţi să supuneţi votului, domnule preşedinte de şedinţă?

Florin Iordache Bun. Avem o solicitare de retrimitere. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Colegii din sală care nu au posibilitatea să-şi exprime... Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Sorin Moldovan - abţinere.

Florin Iordache Mulţumesc.

George Ionescu George Ionescu - abţinere.

Florin Iordache Mulţumesc. Mai departe?

Vasile Varga Vasile Varga - abţinere.

Florin Iordache Mulţumesc.

Răzvan-Ion Ursu Ursu Răzvan - contra.

Florin Iordache Mulţumesc.

Angelica Fădor Fădor Angelica - abţinere.

Dumitru Oprea Dumitru Oprea - abţinere.

Octavian Petric Octavian Petric - abţinere.

Sándor Bende Bende Sándor - împotrivă.

Florin Iordache Mai sunt colegi care nu au putut vota? Deci, 38 de voturi pentru; împotrivă - 81; abţineri - 6. Deci, 47... doi colegi nu şi-au exprimat votul. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Continuăm. Dacă la dezbateri generale mai sunt intervenţii din partea colegilor? Nu. Avem 4 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La articolul unic dacă sunt intervenţii? Nu. La 3, 4, dacă sunt intervenţii, cu intrarea în vigoare? Nu. Mulţumesc. Rămâne la votul final.