26 iunie 2019 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice (PL-x 254/2019). ( retrimis comisiilor )

Carmen-Ileana Mihălcescu Punctul 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice; PL-x 254/2019; are un caracter organic şi 295 de amendamente admise. Din partea iniţiatorilor? Domnul Florin Iordache, vă rog. Pe procedură, domnul Victor Paul Dobre. Vă rog.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Întrucât ieri, în dezbaterile comisiilor reunite - Comisia pentru apărare şi Comisia juridică - s-au încălcat toate procedurile regulamentare, chiar mă uitam, raportul nu a pomenit nimic despre faptul că majoritatea colegilor care au participat s-au retras de la şedinţă, întrucât preşedintele de şedinţă nu a respectat Regulamentul, şi, de asemenea, întrucât acest proiect de lege care se ocupă, între altele, de prevenirea şi combaterea terorismului, nu are avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în numele Grupului Partidului Naţional Liberal, vă solicit retrimiterea la comisii, pentru dezbaterea în condiţii legale şi conform prevederilor legii. Mulţumesc frumos.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot, vă rog, pentru retrimiterea la comisie. Propunere respinsă cu 57 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg fără opţiune. Domnul Florin Iordache, din partea iniţiatorilor.

Florin Iordache Mulţumesc. Stimaţi colegi, Foarte scurt. Prin proiectul de lege se propun o serie de măsuri care să conducă la creşterea capacităţii de intervenţie în domeniul ordinii şi siguranţei publice, prin aceasta înţelegându-se instituirea instrumentelor legale necesare exercitării atribuţiilor de serviciu sau îndeplinirii misiunilor, dar şi a celor necesare asigurării unei protecţii juridice şi mai ales fizice personalului angrenat. Măsurile propuse sunt însoţite de o serie de garanţii oferite cetăţeanului, care, prin textele de lege predictibile, va cunoaşte care îi sunt drepturile, care îi sunt obligaţiile cărora trebuie să i se conformeze, care sunt limitele de acţiune ale poliţistului, motivele de utilizare, cât şi mijloacele din dotare. Vreau să vă spun că în documentarea care a fost făcută împreună cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne s-a ţinut cont de o practică europeană, dar s-a avut în primul rând în vedere respectarea drepturilor omului, aşa cum sunt prevăzute în legislaţia în vigoare. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Din partea comisiilor sesizate în fond, prezentarea raportului comun? Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Doamnă vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţa comună din data de 25 iunie 2019. În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. După cum a anunţat şi doamna vicepreşedinte, raportul are 295 de puncte, redactate, evident, ieri. Şi este nevoie de intervenţia în sensul punerii de acord cu deciziile comisiei, care a acceptat multe amendamente ieri. Deci există amendamente de corelare în 5 puncte, care vizează, evident, fiecare punct, mai multe articole. Aş interveni atunci să le citesc, doamnă preşedinte. Grupul de puncte 83-86, 89, 106, 194, 211, 231, 236, 288.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Ba da, sunt. Domnul Bogdan Rodeanu, vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Aşa cum am spus şi în şedinţa comisiilor reunite, este un proiect foarte important, a cărui promulgare generează o impactare directă şi imediată în ceea ce priveşte activitatea curentă a mai multor instituţii de forţă şi ministere de resort din România. Ceea ce am solicitat a fost o dezbatere aprofundată şi concretă vizavi de mai multe aspecte neclare pe care le aveam. Acest lucru nu se poate face pe repede înainte şi de aceea am solicitat amânarea proiectului, pentru a putea face acest lucru. Totodată am semnalat că unele prevederi din acest proiect interferează şi cu activităţi şi proceduri fireşti ale altor instituţii din cadrul altor ministere sau din subordinea CSAT, pe lângă alte prevederi care trebuie discutate pentru a se evita un dublu sens al impunerii acestora. În momentul de faţă nu vom putea susţine acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul Victor Paul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Eu voi reveni asupra celor ce le spuneam şi mai devreme. Vorbim de o lege care are printre alte direcţii prevenirea şi combaterea terorismului. Este un subiect care excede disputelor politice. Este un subiect extrem de grav în ziua de azi. România, har Domnului, până în prezent, a fost ferită de evenimente de acest fel, dar aceasta şi datorită activităţii instituţiilor care sunt implicate. De aceea, atunci când vorbim de o lege cu prevederi în acest sens, organul cel mai important, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - care reuneşte instituţiile cu responsabilitate - nu trebuie să avem o interpretare limitată a legii, în sensul că dacă am trimis hârtia acolo înseamnă ca şi cum ar fi avizată. Cred că o dezbatere acolo, făcută de cei cu competenţe, dincolo de această grabă pe care, sincer să fiu, n-o înţeleg, politică, de a trece această lege. Deci ne jucăm cu un subiect grav, care ar trebui abordat cu seriozitate, cu responsabilitate. Nu e nicio grabă. Atâta timp cât - nu mai discut de modul incalificabil în care a fost făcută dezbaterea în comisiile reunite - atâta timp cât insistaţi pe această formulare, fără avizul CSAT, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege. Şi ne rezervăm dreptul de a ataca la Curtea Constituţională proiectul de lege. De altfel, îl pot asigura pe stimatul coleg, Florin Iordache, că şi de această dată, ca şi de nu ştiu câte ori, s-a încălcat din nou principiul bicameralismului. Şi o să se întoarcă legea aici. În loc să o dezbatem aşa cum trebuie. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Domnul vicepreşedinte Iordache, vă rog.

Florin Iordache Haideţi să terminăm dezbaterile politice şi să discutăm concret, stimaţi colegi. Deci... (Vociferări.) da... haideţi să.... Această lege, în proporţie de 99% a fost votată - cu 191 de voturi pentru şi o singură abţinere -, după care, după ce a fost adoptată de Cameră, aţi sesizat Curtea. Deci aţi sesizat Curtea pe două aspecte - pe un aspect care vizează bicameralismul şi un aspect care vizează avizul CSAT. Vreau să vă reamintesc, celor care criticaţi şi invocaţi avizul CSAT, că potrivit Legii nr. 415/2002, în cadrul propunerilor legislative - repet, propunerilor legislative -, nu este nevoie de avizul CSAT. Este nevoie de avizul CSAT atunci când discutăm de o propunere legislativă iniţiată de Guvern. Deci în cadrul acestui proiect de lege nu este necesar avizul CSAT. Tocmai pentru a nu da posibilitatea să invocaţi bicameralismul, am reluat procedura legislativă. Am redepus-o la Senat, da, ca iniţiativă legislativă, de către mine şi de către doamna ministru Dan. Şi-a urmat procedura la Senat. Am venit aici. Dumneavoastră, în loc să veniţi la comisie, pentru că, repet, cu concursul majorităţii grupurilor parlamentare am eliminat o serie de prevederi, astfel încât - aşa cum am spus la început - drepturile omului sunt fundamentale. Avem o lege europeană, o lege bună. Şi decât să criticaţi, mai bine aţi veni la serviciu, să munciţi, ca împreună să avem o lege mai bună. Vă mulţumesc mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Domnule Dobre, aţi intervenit o dată. Nu cred că v-a ofensat. A fost... A fost un răspuns... E în egală măsură şi despre noi. Haideţi să trecem la dezbaterea pe articole. Vă rog frumos, domnule Dobre. Domnul Dobre, haideţi, scurt, vă rog.

Victor Paul Dobre Mulţumesc. În primul rând, cred că ar trebui domnul coleg Iordache să-şi ceară scuze pentru afirmaţiile pe care le-a făcut. Am fost acolo. Aţi încălcat Regulamentul şi de aceea am plecat. Doi.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Victor Paul Dobre Dacă - mă refer la ceea ce spuneam legat de CSAT. În concepţia domnului Iordache, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării e o cutie poştală la care trimite din când în când o adresă. Îi atrag din nou atenţia că vorbim de prevenirea şi combaterea terorismului. Probabil că... (Vociferări.) ... dar n-aş vrea să comentez mai mult.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Victor Paul Dobre Probabil că undeva poate am greşit. Dar am revenit şi am corectat. Ceea ce nu e cazul stimabilului meu coleg, care rămâne consecvent în greşeală.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mergem mai departe, la dezbateri... Vreţi la dezbateri generale, domnule Simionca? Vă rog.

Ionuţ Simionca Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Ştiţi ce mi se pare mie ciudat? E faptul că noi, în Parlament, în loc să ne gândim la poliţiştii care îşi pierd viaţa pentru noi, să ne gândim la riscurile care sunt în Europa - şi am văzut cum în multe ţări europene sunt tot felul de atentate - noi facem un concurs de declaraţii politice. Unul, că vine la CSAT, unul, că nu vine. Domnule Iordache, când propuneţi o lege, vă rog din suflet să aveţi consensul colegilor. Că e pentru români, nu e pentru PSD, nu e pentru PNL, nu e pentru nimeni. Şi colegii care sunt în aceste comisii, fără să supăr pe nimeni, eu m-am săturat să stau în plenul acesta să văd cum vă certaţi pe nişte legi care ar trebui să ajute românii...

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc.

Ionuţ Simionca ... sincer vă spun. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc şi eu. Trecem la dezbaterea pe articole. Dacă de la nr. crt. 1 la nr. crt. 82 sunt obiecţii, comentarii? Nu. Adoptate. La 83, domnul Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Da, doamnă preşedinte. Aici este un set de corelări scăpate, în urma unui amendament de eliminare a posibilităţii de reţinere a poliţistului, din textul legii. La art. 32, pct. 83. Deci se elimină partea de text "dar nu mai mult de 8 ore de la momentul iniţierii deplasării". Ca atare, alin. (4) va suna astfel: "Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată", fără o posibilă reţinere de 8 ore. Ca atare, se elimină şi alin. (5), care permite o reţinere până la 12 ore. Şi, ca atare, rezultă modificarea alin. (6), care va suna astfel: "Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor, conform alin. (4) sau ia măsurile legale care se impun". Adică, dacă doreşte o reţinere, se duce la Procuratură, pentru că asta este o procedură normală. Ca atare, se va elimina şi lit. b) la pct. 86.

Carmen-Ileana Mihălcescu O să supun votului...

Árpád-Francisc Márton Deci...

Carmen-Ileana Mihălcescu Mai aveţi pe această poziţie, la 83?

Árpád-Francisc Márton Deci...

Carmen-Ileana Mihălcescu ... de adoptat?

Árpád-Francisc Márton Deci... sunt poziţiile 83, 84, 85, 86, toate sunt în această corelare despre care vorbesc. Deci eliminarea posibilităţii de reţinere a cetăţeanului de către poliţist, dacă nu intervine procurorul.

Carmen-Ileana Mihălcescu Bun. Fiind vorba de corelare pe poziţiile 83, 84, 85, 86, le supun votului împreună. Vot, vă rog. Aprobate, cu 141 de voturi pentru. Unanimitate. De la 87, care este următoarea poziţie pe care doriţi...?

Árpád-Francisc Márton 89. Este...

Carmen-Ileana Mihălcescu De la 87 la 88, dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 89, vă rog, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton La 89 este de fapt o scăpare a raportului, pentru că în dezbatere s-a argumentat că nu este nevoie de eliminarea cuvintelor "sau al altor instituţii". Deci amendamentul propus de PSD a fost retras, la punctul 89. Deci nu mai apare ca amendament adoptat, pentru că a fost retras. (Discuţii în sală.) Este o eroare a raportului.

Carmen-Ileana Mihălcescu Este o eroare. 89. Vot pentru poziţia 89, propunerea făcută de domnul Márton Árpád. Unanimitate. Mai departe. De la 90 care e următoarea poziţie pe care doriţi să o susţineţi?

Árpád-Francisc Márton 106.

Carmen-Ileana Mihălcescu 106?

Árpád-Francisc Márton Da.

Carmen-Ileana Mihălcescu De la 90 la 105, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. 106, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Tot în corelare cu cele deja votate la poziţiile 83-86. Dacă a dispărut această prevedere legată de cele 8 ore, nu mai este nevoie nici de raportul poliţistului, legat de această reţinere, din moment ce nu îl are. Ca atare, la poziţia 106, din textul art. 32 8 alin. (1) se elimină partea finală, adică "precum şi, după caz, motivele prelungirii termenului de 8 ore prevăzut la art. 32 4 alin. (4)". E corelare cu ceea ce am votat.

Carmen-Ileana Mihălcescu Corelare la poziţia 106. Vot, vă rog. 144 de voturi pentru. Unanimitate. Mai departe. De la 107, domnule Márton Árpád, ce poziţie...?

Árpád-Francisc Márton 124.

Carmen-Ileana Mihălcescu De la 107 la 123, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 124, domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton 194.

Carmen-Ileana Mihălcescu 194...

Árpád-Francisc Márton 194.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mă scuzaţi! Dacă de la 107 la 193 sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 194, vă rog.

Árpád-Francisc Márton S-a adoptat şi este în raport - în cazul poliţistului avem două capitole, pentru cei care n-au citit raportul. Unul - legat de poliţist, altul - de poliţist de frontieră. Şi e amendament adoptat - includerea cuvântului "numai" în situaţie de legitimare, respectiv controlul corporal care se poate realiza "numai" în situaţiile enumerate. A fost votat la poliţist, a apărut în raport la poliţist. La poliţistul de frontieră iar e o scăpare a raportului. Deci la poziţia 194...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da...

Árpád-Francisc Márton ... trebuie să apară cuvântul "numai".

Carmen-Ileana Mihălcescu ... "numai".

Árpád-Francisc Márton Adică "poliţistul de frontieră este îndreptăţit să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei numai în situaţia în care...". Acesta este textul...

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Árpád-Francisc Márton ... la 194.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Vot la 194. 140 de voturi pentru şi o abţinere. De la 195 care e următoarea poziţie?

Árpád-Francisc Márton 211.

Carmen-Ileana Mihălcescu De la 195 la 210, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu sunt. Adoptate. Poziţia 211, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Aceeaşi problemă, apare cuvântul "numai". "Poliţistul de frontieră este îndreptăţit să efectueze controlul corporal al persoanei legitimate şi, după caz, al bagajelor sau vehiculului utilizat de aceasta, numai în scopul...".

Carmen-Ileana Mihălcescu Vot pentru poziţia 211. Unanimitate de voturi. De la 212 unde mai aveţi, domnule Márton Árpád?

Árpád-Francisc Márton 231-236.

Carmen-Ileana Mihălcescu 231. De la 212 la 230, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu. Adoptate. Poziţia 231, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Aceeaşi problemă pe care deja am votat-o la poliţişti şi la poliţiştii de frontieră, adică eliminarea posibilităţii de reţinere de 8 ore. Ca atare, alin. (4) al art. 27 4 , poziţia 231, ar suna astfel: "Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei de frontieră se realizează de îndată".

Carmen-Ileana Mihălcescu Da.

Árpád-Francisc Márton Evident, se elimină şi alin. (5), care permite 12 ore. (Vociferări.) Admis. Admis. Corelare cu ceea ce s-a votat, legat... la poliţist şi la poliţistul de frontieră.

Carmen-Ileana Mihălcescu Da, imediat. Staţi, că eram în procedura de vot. Imediat, domnule Andronache, staţi, că vă dau cuvântul.

Árpád-Francisc Márton Deci poziţia...

Carmen-Ileana Mihălcescu 231.

Árpád-Francisc Márton 231... 232. (Discuţii în sală.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Márton, care este propunerea concretă la 231?

Árpád-Francisc Márton Propunerea este de corelare. E o corelare, din moment ce avem aceste prevederi la poliţist. Aceste prevederi trebuie să fie corelate cu cele de la poliţia de frontieră. Este normal.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. Procedura corectă era următoarea. Să se supună votului amendamentul admis, să fie adoptat sau respins. Ceea ce se propune aici este modificarea textului admis în comisie, ceea ce este în mod evident neregulamentar. Nu putem admite o astfel de procedură, pentru că nu este prevăzută de Regulament. Procedura corectă este, doamnă preşedinte de şedinţă, să supuneţi votului amendamentul admis. El, dacă este votat de colegii parlamentari, trece în forma respectivă, nu în altă formă, şi, ca atare, este admis. Dacă nu, se retrimite raportul la comisie, pentru că acestea nu sunt amendamente de corelare tehnico-legislativă, care, apropo, nici nu se supun votului, ci doar se prezintă. Ca atare, ceea ce s-a întâmplat până acum - la primele propuneri a fost corect, restul a depăşit limita Regulamentului. De aceea, vă solicităm retrimiterea la comisie pentru rectificarea raportului. Altfel, este neregulamentar şi adăugaţi încă un motiv de a sesiza Curtea Constituţională. Mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Vă mulţumesc. Liderii de grup, îi rog să se apropie la prezidiu. Dar nu înainte de a prelungi şi programul de lucru.

Carmen-Ileana Mihălcescu Domnul Simonis.

Carmen-Ileana Mihălcescu Doamnă Turcan, vă rog.

Raluca Turcan Da, vă solicităm reîntoarcerea la comisie şi vot săptămâna viitoare.

Carmen-Ileana Mihălcescu Mulţumesc. Vot pentru propunerea doamnei Turcan. 154 de voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.