2 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (Pl-x 178/2013). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următoarea. 78. Pl-x 178/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. Comisia pentru transporturi? Da, vă rog. Vă rog, doamnă deputat. Doamna deputat Ionela Dobrică, secretar al Comisiei pentru transporturi.

Ionela Viorela Dobrică Bună ziua. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, cu acest act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 28 mai 2013. Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare preluarea atributului de inspecţie pentru siguranţa rutieră de către Autoritatea Rutieră Română, inspectorii de siguranţă rutieră devenind angajaţi ai ARR, din aparatul propriu, în urma obţinerii, în prealabil, a atestatului de inspector de siguranţă rutieră. Totodată, se doreşte includerea profesiilor de auditor de siguranţă rutieră, respectiv auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră, în rândul profesiilor reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare. Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 9 mai 2017. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaţilor respingerea actului normativ. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă deputat. Dacă sunt intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final; propunere de respingere.