7 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială (PL-x 477/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială - PL-x 477/2017. Iniţiatorii? Nu. Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă, domnul Adrian Solomon. Vă rog să prezentaţi raportul.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exonerarea de la plata sumelor reprezentând venituri de natură salarială pe care personalul din sectorul bugetar, ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza Legii-cadru nr. 284/2010, abrogată în prezent, pe care trebuie să le restituie, drept consecinţă a constatării unor prejudicii de către Curtea de Conturi a României sau alte instituţii cu atribuţii de control. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 14 noiembrie 2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii? Domnul Roman, Grupul PNL.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, care vine să facă dreptate în cazul unei categorii destul de numeroase. Este practic o amnistie fiscală pentru nişte angajaţi care nu au nicio vină în imputarea de către Curtea de Conturi a unor sume, în urma legislaţiei care a suferit modificări de la o lună la alta. Practic, am mai avut asemenea amnistie fiscală, la nivelul anului 2014, şi din acest punct de vedere nu avem elementul de noutate, dar este bine că reparăm o problemă pentru care angajaţii nu au nicio vină. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. În continuare, intervenţii, domnul Cristian-Gabriel Seidler, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Da, angajaţii nu au nicio vină, dar stat de drept înseamnă şi respectarea hotărârilor judecătoreşti definitive. Iar atunci când, în ciuda unei hotărâri judecătoreşti definitive, care soluţionează un litigiu de muncă, se continuă plata unor salarii la un nivel dincolo de cel reglementat legal, gândiţi-vă dumneavoastră cum s-ar putea numi acest comportament şi cum ar trebui tratat. Astăzi îi iertăm. Mă întreb, mâine ce încălcări ale legii, ce încălcări ale hotărârilor judecătoreşti definitive le iertăm, printr-o lege? Cu alte cuvinte, aşa cum ne spune de altfel în punctul său de vedere şi Consiliul Economic şi Social, Legislativul trece peste o hotărâre judecătorească definitivă, de fapt, peste mai multe. Este genul de activitate pe care nu suntem chemaţi, cred eu, s-o desfăşurăm aici.

Florin Iordache Domnul Szabó Ödön. Vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că este o iniţiativă bună. A pornit ca un proiect punctual pentru Apele Române, şi în urma consensului creat pe baza propunerilor realizate de colegii mei din Senat, de domnul Derzsi Ákos, s-a realizat o trecere în revistă a întregului sistem, şi anume toate situaţiile similare. În acest mod, acea perioadă care s-a scurs de la precedenta lege de exonerare şi până la intrarea în vigoare a Legii salarizării unitare este acoperită, în momentul de faţă, prin această lege. Deci, practic, în momentul de faţă, pe baza noii Legi a salarizării unitare, nu mai este posibil, pentru că fiecare administraţie publică locală îşi creează propriul sistem de salarizare. În acest context, practic încheiem un capitol, prin adoptarea acestei legi. Vă mulţumesc pentru sprijinul pentru această iniţiativă! Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi Grupul PMP, domnul Petru Movilă. Şi apoi, în încheiere, domnul preşedinte Solomon.

Petru Movilă Da. Şi noi, Partidul Mişcarea Populară, vom vota acest proiect de lege, însă putem avea anumite concluzii, pentru că de foarte multe ori s-a ajuns în această situaţie fie din cauza excesului de zel a reprezentanţilor Curţii de Conturi, fie din cauza ambiguităţilor din legislaţia românească, care au permis asemenea constatări, procese-verbale şi mai departe sancţiuni, care au dus la reţineri din venituri salariale sau chiar la recuperări ulterioare. Este o decizie bună, pe care noi o vom vota. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule preşedinte Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Stimaţi colegi, S-au spus aici, la tribună, câteva chestiuni care ar putea fi luate în seamă, doar că vreau să vă zic că acele hotărâri judecătoreşti se referă la nişte decizii ale Curţii de Conturi, care trebuiau să recupereze pentru stat, de la angajaţi, nişte sume. Statul vine şi exonerează angajaţii, pentru că îşi dă seama că nu angajaţii sunt de vină pentru aceste debite şi pentru aplicarea eronată a unor acte normative care, la un moment dat, au fost în vigoare în paralel, suprapunându-se de cele mai multe ori. Este vorba de contracte colective de muncă, este vorba de acorduri colective de muncă. Există decizii ale Înaltei Curţi, prin care contractul colectiv de muncă primează în faţa unei legi restrictive, din punctul de vedere al salarizării. De aceea, toţi aceşti salariaţi ai sistemului bugetar, dar şi din spaţiul cultelor religioase, care sunt de utilitate publică, sunt recunoscute de statul român, sunt autonome, dar se bucură de sprijinul statului, şi acele categorii de personal au fost vizate de controalele Curţii de Conturi şi s-au stabilit debite, pentru că un preot era încadrat pe o funcţie corespunzătoare studiilor superioare, dar în Legea nr. 284 nu se mai modificase cuantumul pe fiecare judeţ în parte sau pe fiecare eparhie în parte a preoţilor cu studii superioare sau cu studii medii şi aşa mai departe. Anul acesta, care a trecut, în Legea nr. 153, Legea salarizării, am introdus o cifră variabilă, pe care o vom stabili la fiecare început de an prin Legea bugetului, astfel încât să nu-i mai punem pe cei din eparhii sau pe celelalte culte religioase în situaţia de a salariza personalul altfel decât corect. Sunt sume mari, sunt sume mici, nu contează, dar este un principiu pe care l-am aplicat şi în Legea pensiilor. Când se calculează greşit o pensie, nu este de vină pensionarul, este de vină funcţionarul, care reprezintă până la urmă statul, iar statul îşi asumă exonerarea acestor sume. Prin urmare, nu este nimic ilegal, este ceva corect, normal, iar astăzi va trebui să aprobăm cu toţii, pentru a da celor care sunt cu Sabia lui Damocles deasupra capului, că vine executarea silită asupra lor, speranţa că vor avea în continuare un loc de muncă, aşa cum şi l-au dorit. În ceea ce priveşte păstrarea în continuare a salariilor eronate, am introdus un amendament, prin care obligăm toţi ordonatorii de credite să aplice deciziile Curţii de Conturi, doar că-i exonerăm de la plata debitului şi a accesoriilor pe toţi cei care erau în această situaţie.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Trecem la dezbaterea proiectului pe articole. La titlul legii dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptat. 2 marginal? 3? 4? 5? Rămâne la votul final, caracter ordinar.