28 decembrie 2016 – Dezbaterea Propunerii legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului (Pl-x 72/2011). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 34. Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului, Pl-x 72/2011. Avem un raport comun Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură. Cine prezintă? Domnule Munteanu, îl prezentaţi dumneavoastră? Da, vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului a fost în dezbaterea Comisiei pentru agricultură şi a celei pentru mediu. În şedinţa din 16 aprilie 2013, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea propunerii legislative, în vederea unei noi examinări şi întocmirii unui raport comun înlocuitor. Propunerea este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. Senatul a respins această propunere în şedinţa din 23 februarie 2011. Face parte din categoria legilor ordinare. Guvernul nu susţine această propunere legislativă, care are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru juridic unitar pentru elaborarea unor programe, măsuri şi acţiuni privind implementarea politicii naţionale de utilizare, conservare, protejare şi ameliorare a calităţii solului. La lucrările comisiei pentru agricultură au participat 33 de deputaţi, din totalul de 35. La cea pentru mediu au fost prezenţi 12, din cei 20 de membri. În urma examinării, membrii comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi, înregistrându-se la Comisia pentru agricultură un vot împotrivă, iar la Comisia pentru mediu a fost unanimitate. Aşadar, se propune plenului respingerea propunerii legislative privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. La dezbateri generale, domnul Tinel Gheorghe. Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt unul dintre iniţiatorii legii, să ştiţi. Şi din expunerea preşedintelui Comisiei de agricultură, aţi înţeles că de vreo cinci ani de zile ne tot chinuim, iată, în 2007, nu eram parlamentar atunci, dar din 2011 ne tot chinuim să aprobăm, să adoptăm o lege privind protejarea şi conservarea solului. Acum am să vă spun doar că de respins respingem pe bandă rulantă. Nu punem însă nimic în loc. Guvernul spune "nu suntem de acord." Noi, în comisiile de specialitate, nu găsim înţelegerea necesară pentru a transpune acest proiect de lege şi a-l face viabil şi efectele se văd în teritoriu. Catastrofele, inundaţiile, toate efectele nefavorabile ale unui mod imprudent de gestionare a solului le trăim toţi. E mult mai lejer să spunem că nu e bună legea sau nu vrem legea. Dar ce vrem? Că trebuie să punem ceva acolo, trebuie să punem ceva în loc. Aţi respins-o, pe bună dreptate, domnule Solomon, pentru că aţi spus că Guvernul dumneavoastră n-are bani. Cum să n-aveţi bani? Până la urmă, este transpunerea în practică a unei directive europene, să ştiţi. Nutresc speranţa că în mandatul acesta proiectul de lege, pentru că-l voi redepune la Camera Deputaţilor, va găsi sprijin, pentru că într-adevăr... chestiunea este legată de "nu sunt bani"... Nu putem să aprobăm o lege care este extrem de importantă, pentru că nu sunt bani. Sintagma asta n-ar mai trebui folosită niciodată aici, mai ales atunci când discutăm de proiecte de lege care sunt de importanţă vitală pentru un sector anume. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă sunt din partea colegilor? Nu mai sunt alte intervenţii. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Propunerea este de respingere.