22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 51/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015; PL-x 51; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog, domnul secretar de stat, Ministerul Agriculturii. Şi, da, Comisia pentru agricultură, susţineţi raportul.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Păle, vicepreşedinte al Comisiei pentru agricultură, prezentaţi raportul. Şi apoi domnul Oros.

Dănuţ Păle Raport comun Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016. Demersul legislativ se impune pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, în scopul evitării unor eventuale sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Acordul de finanţare, precum şi pentru motivarea unui număr cât mai mare de beneficiari de a accesa fonduri publice nerambursabile alocate pentru realizarea obiectivelor strategice ale PNDR 2014-2020. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Oros Adrian, de la Grupul PNL. Vă rog, domnule deputat.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Modificările propuse în acest act normativ sunt necesare pentru a nu mai pierde bani europeni, bani destinaţi agricultorilor din România, aşa cum, din păcate, în ultima perioadă se întâmplă, din ce în ce mai evident. Este sarcina guvernelor statelor membre să adopte toate actele cu putere de lege şi administrative necesare gestionării fondurilor europene puse la dispoziţie conform regulamentelor. Şi, dacă discutăm despre perioada 2014-2020, sumele sunt destul de importante. Şi mă refer aici la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, de 8 miliarde de euro, Fondul European de Garantare în Agricultură, 12 miliarde de euro, şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, 168 de milioane de euro. Vă reamintesc, stimaţi colegi, că Comisia Europeană, în august, anul trecut, a transmis APIA să aplice disciplina financiară în concordanţă cu regulamentele Uniunii Europene. De asemenea, în noiembrie 2017, România era singurul stat care nu a primit bani prin mecanismul privind alocările din rezerva de criză, neutilizată, destinată fermierilor. De aceea, pentru a evita riscul dezangajării de alte sume alocate României, Partidul Naţional Liberal va vota pentru adoptarea acestei legi. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Aurel Căciulă, Grupul PSD.

Aurel Căciulă Mulţumesc, domnule preşedinte. PSD susţine acest demers legislativ care facilitează accesarea de fonduri europene rambursabile. Demersul legislativ se impune pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului, în scopul evitării unor eventuale sancţiuni pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin Acordul de finanţare, precum şi pentru motivarea unui număr cât mai mare de beneficiari de a accesa fonduri publice nerambursabile alocate pentru perioada 2014-2020.

Florin Iordache Da. Alte intervenţii dacă sunt? Nu sunt alte intervenţii. Nu are amendamente. Rămâne pentru mâine, la votul final. Următorul.