14 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" (PL-x 371/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 1. Primul este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021"; PL-x 371/2019; procedură de urgenţă; caracter ordinar. Dacă din partea iniţiatorului este cineva? Guvernul. Vă rog, domnul secretar. Imediat, imediat! La dezbateri generale, toată Timişoara vorbeşte. Da. Vă rog, domnule secretar de stat.

Florin Iordache Bun. Întâi prezentăm raportul şi apoi... Domnule Ştirbu, aveţi raport comun, dumneavoastră, cu Comisia pentru buget. Domnul Ştirbu. Nu, domnul Ştirbu, vă rog. E la Comisia pentru agricultură colegul nostru. (Vociferări.) Nu, deci raport comun, Comisia pentru cultură şi Comisia pentru buget. Domnul Lazăr e plecat. Vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021". În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021", transmis cu adresa PL-x 371 din 18 septembrie 2019. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri organizatorice şi financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021". Se are în vedere instituirea unui mecanism care să asigure susţinerea financiară a programului cultural, atât în ceea ce priveşte finanţarea nerambursabilă alocată de Guvern, cât şi cea alocată de către autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş. Responsabilitatea implementării programului şi gestionarea cheltuielilor operaţionale revin Asociaţiei "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii", organizaţie neguvernamentală, persoană juridică de drept privat, apolitică şi independentă, cu caracter cultural şi educativ, având statut de utilitate publică, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Consiliului Judeţean Timiş. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021", cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dezbateri generale. Câte doi colegi pe grup. Începe Grupul PNL. Domnul Popescu. Se pregăteşte domnul Ben-Oni Ardelean.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Chiar dacă în ceasul al 12-lea s-au deblocat nişte bani pentru "Timişoara - Capitală Culturală Europeană", aş vrea să mulţumesc pe această cale tuturor parlamentarilor de Timiş, colegilor din judeţul Timiş, care împreună cu noi, cei de la PNL, au semnat un amendament care va aduce mai mulţi bani proiectelor de cultură din Timişoara, pentru reabilitarea unor obiective foarte importante. Mă uit aici la secretarul de stat de la Ministerul Culturii, căruia îi vom garanta o colaborare în această perioadă de tranziţie. Şi noi, cei de la PNL, deputaţii şi senatorii de Timiş, ne vom asigura că acest proiect va fi implementat de urgenţă, astfel încât în 2021 Timişoara să fie cu o altă faţă, una frumoasă, pe care o merită ca primul oraş liber al României, şi acum Capitală Culturală Europeană aleasă. Vă mulţumesc tuturor.

Florin Iordache Da. Domnul Ben-Oni Ardelean, vă rog. Se pregăteşte domnul Márton Árpád.

Ben-Oni Ardelean Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vreau să spun că Timişoara este şi va rămâne unul dintre oraşele foarte importante pentru România. Şi cred că lucrul acesta îl cunoaştem cu toţii. Însă, spre deosebire de alte momente esenţiale, "Timişoara - Capitală Culturală Europeană 2021" este un eveniment şi este un moment pe care nu trebuie să-l ratăm, ca ţară. Şi de ce spun lucrul acesta? Tocmai datorită faptului că Timişoara este un oraş model pentru multe oraşe din Europa. Avem peste 27 de grupuri etnice, tot la fel de multe entităţi religioase, denominaţii şi religii, este un oraş al toleranţei, este un oraş al păcii, este un oraş în care prosperitatea economică este una dintre cele mai evidente din România, şi tocmai lucrul acesta face ca politicul să nu prea conteze deseori în această schemă. Dar ceea ce cred că este extrem de important este că acolo cultura, buna învoire şi convieţuirea între toate celelalte entităţi, care sunt acolo, sunt extrem de importante pentru noi. Şi de aceea vreau să le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la acest amendament, celor care au votat, celor care sunt alături de noi în acest proiect. Şi cred că Guvernul, care se va instaura curând, cu acceptul dumneavoastră, în România, va acorda mult mai multă importanţă acestui proiect. Să ştiţi că proiecte ca şi acesta au pus pe harta lumii oraşe importante din lumea aceasta. Seulul, atunci când a câştigat olimpiada, şi multe alte exemple pe care le putem da aici. Este important să înţelegem că în acest context România are o şansă unică. De aceea, nu trebuie să o ratăm. Vă mulţumesc tuturor. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Márton Árpád, vă rog. Se pregăteşte domnul Bulai, de la USR.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Da, este o ordonanţă de urgenţă bine-venită. O salutăm, şi, în mod evident, Grupul nostru parlamentar va vota pentru aprobarea acestei ordonanţe. Însă, aşa cum din întrebarea pe care am pus-o secretarului de stat prezent aici, a rezultat că deşi în această ordonanţă în vigoare la art. 3 se vorbeşte despre o sumă de bani împărţită pe ani, începând cu 2019, inclusă în bugetul de stat, n-a fost inclusă în bugetul de stat, n-a fost introdusă în rectificare, n-a fost introdusă cică nici în proiectul de rectificare, ci vor fi asigurate aceste fonduri din alte părţi. Ar fi bine ca cei care vin după la acest minister să-şi aducă aminte că şi pentru 2019, şi pentru 2020, conform acestei ordonanţe, ar trebui să asigure nişte fonduri. Evident, încă o dată spun, cu această speranţă vom vota pentru.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Socotar, vă rog.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Evident că Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat susţine ordonanţa pe care a dat-o Guvernul nostru. Şi salutăm şi urăm succes acestui proiect foarte important, aşa cum au subliniat şi antevorbitorii mei, Timişoara - Capitală Culturală Europeană. Aş vrea să aduc câteva completări, dacă vreţi, de ordin tehnic. Au amintit antevorbitorii mei faptul că există un amendament foarte bun, fără discuţie, al parlamentarilor de Timiş, care adaugă două obiective de investiţii pe lista obiectivelor care vor fi finanţate cu ocazia fondurilor asociate acestui proiect. Dar, totodată, aş vrea să-l felicit pe colegul meu, Alfred Simonis, care are un amendament care lărgeşte oarecum conţinutul ordonanţei şi îl aduce în context, în concordanţă cu contractul pe care UAT-ul, Ministerul Culturii, consiliul judeţean, primăria l-au semnat cu Uniunea Europeană, vizavi de finanţarea acestui proiect şi de realizarea acestui proiect, din cauză că din ordonanţă au fost omise alte activităţi decât cele culturale. Şi în amendament, pe care colegul meu l-a introdus, sunt cuprinse şi celelalte activităţi care există în contractul semnat cu ocazia stabilirii acestui proiect, respectiv activităţi de strategii turistice, activităţi de promovare turistică, activităţi sociale şi aşa mai departe. Cred că era important de amintit şi acest lucru, în contextul în care ceilalţi colegi au amintit de îmbunătăţirile pe care le-au adus acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR. Domnul Bulai. Şi se pregăteşte domnul Drulă.

Iulian Bulai Este bine că avem această ordonanţă acum, stimate domnule Socotar. Este prea târziu după trei ani, după ce Uniunea Europeană a hotărât ca Timişoara să devină Capitală Culturală Europeană. E bine că este în ultimul ceas, dar se putea şi trebuia mult mai repede. Şi ştiţi de ce? Pentru că sunt foarte multe clădiri în Timişoara care nu mai aşteaptă renovarea, care au nevoie de intervenţie acum, dar era mult mai bine pentru a le pregăti pentru 2021, să se fi început lucrările acum 2 ani. De exemplu, Domul Catolic din Piaţa din Timişoara a început să se renoveze abia acum, în mai-iunie. Ce facem cu Filarmonica? Credeţi că o rezolvăm într-un an? Este ambiţios, dar nu cred. Trei ani aţi avut la dispoziţie să faceţi aceste lucruri. Este tardiv. Timişoara este (Vociferări.) primul oraş liber de comunism din România. Sper să fie şi un oraş care în perioada următoare să treacă printr-o experienţă liberă de improvizaţie. Le urez succes tuturor actorilor implicaţi şi abia aştept să văd rezultate, că de aşteptat ne-am săturat. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Drulă, vă rog. Al doilea vorbitor de la Grupul USR.

Cătălin Drulă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Două scurte remarci. Din păcate, vin foarte târziu aceste finanţări. Ne apropiem şi trebuia să fim deja foarte avansaţi cu aceste proiecte. Sunt, din păcate, întârzieri şi la nivelul administraţiei locale, al celui judeţean, pentru pregătirea Timişoarei pentru acest an, 2021. Totuşi există un licăr de speranţă că lucrurile se vor aşeza pe calea normală, odată cu alegerea, anul viitor, a lui Dominic Samuel Fritz ca viitorul primar al Timişoarei. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Ganţ, vă rog. Şi se pregăteşte domnul Grosaru.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Evident că Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea adoptării legii. Este un demers util, dar - e adevărat, trebuie să o spunem, din experienţa pe care o am, din 2004, aş spune, de când s-a stabilit, în mai, că Sibiul va fi Capitală Culturală Europeană în 2007 -, vă spun că pentru anumite lucrări de investiţii termenul este extrem de scurt. Este adevărat că ar fi fost util ca această decizie să se ia mult mai devreme, astfel încât să avem timpul necesar să finalizăm aceste investiţii. Cine cunoaşte Timişoara ştie ce va presupune, de exemplu, investiţia de la fostul spital de dermatologie din centrul oraşului. Cred că e un proiect de importanţă naţională, depăşeşte cu mult graniţele Timişoarei. Aşa cum în 2007 Sibiul a reprezentat România, aşa o va face şi Timişoara în 2021. Nu este un proiect pentru noi, pentru timişoreni, este un proiect pentru români şi pentru România. Vom avea ocazia ca, dincolo de diferite abordări de natură politică, legate de alegeri sau nu, să arătăm ce înseamnă Timişoara, ce înseamnă spiritul Timişoarei, mai ales în ceea ce priveşte multitudinea de culturi, de religii care trăiesc de secole împreună, în bună pace, şi care au generat, de altfel, situaţia extrem de favorabilă în care se găseşte Timişoara astăzi. Este un proiect pe care îl susţinem cu toţii din suflet. Succesul lui va fi succesul României. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Domnul Grosaru, vă rog. Al doilea vorbitor de la Grupul minorităţilor naţionale.

Andi-Gabriel Grosaru Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este o realitate bine cunoscută faptul că oraşul Timişoara este un oraş multilingvistic şi multicultural. De altfel, toată zona Banatului este o zonă în care minorităţile trăiesc de ani de zile în armonie şi şi-au adus, de altfel, aportul la construcţia zonei, de altfel, cum şi-au adus aportul la construcţia României. Este important faptul că proiectul supus dezbaterilor şi votului, de pe ordinea de zi, este un proiect care contribuie la dezvoltarea oraşului, atât din punct de vedere cultural, cât şi din punct de vedere economic. Şi mă duc cu gândul la zona Basilicata şi la oraşul Matera care deţine astăzi, anul acesta, titlul de Capitală Culturală Europeană şi care, prin proiectele pe care le-a desfăşurat, a reuşit să dezvolte zona şi din punct de vedere turistic. Susţinem, noi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, acest proiect şi vom vota pentru. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Şi ultimul vorbitor, doamna Lia Olguţa Vasilescu.

Lia Olguţa Vasilescu Stimaţi colegi, titlul de Capitală Europeană a Culturii se supune unei directive, Directiva 455 a Uniunii Europene, care prevede cum se face finanţarea pentru susţinerea acestui titlu. Capitala care este desemnată câştigătoare primeşte un premiu, "Melina Mercouri" se cheamă acest premiu. În rest, este obligată - capitala respectivă - să facă rost de sumele de bani necesare pentru susţinerea proiectelor culturale. Asta, apropo de discuţiile care sunt astăzi, aici, că a întârziat Guvernul acest proiect de lege să-l trimită Parlamentului. În primul rând că Timişoara va fi Capitală Europeană a Culturii în anul 2021. Asta, apropo de urgenţa sau nu a proiectului de lege. În al doilea rând, aşa cum v-am spus, începând chiar de anul trecut, Timişoara trebuia să înceapă să finanţeze proiectele culturale sau infrastructura necesară pentru aceste proiecte culturale pentru anul 2021. Şi Craiova a fost în această competiţie, fiind, de altfel, singurul oraş care a venit cu toată regiunea în spate la candidatură. Nu mai vreau să comentez discuţiile pe care le-am avut la vremea respectivă cu ministrul tehnocrat, că nu-şi au rostul absolut deloc, dar cu certitudine pot să vă spun că Guvernul nu a întârziat nimic şi a alocat nişte bani pe care nu era obligat să îi aloce pentru acest titlu. Dacă a făcut-o este foarte bine. Felicitări! Dar asta nu înseamnă că trebuie să aruncăm acum cu noroi într-un proiect de lege pe care l-a făcut Guvernul, în condiţiile în care câştigătoarea titlului era obligată să-şi asigure toată finanţarea. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, domnul Roman, vă rog. Au vorbit doi colegi. Probabil că aveţi o chestiune pe procedură, nu? Vă rog. (Vociferări.) Nu, doi au vorbit de la fiecare grup parlamentar. Vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Voiam să fac un apel către colegi, să susţinem cu toţii adoptarea acestei ordonanţe. N-are rost să mai discutăm acum că a fost bună sau rea. Ideea e că pentru a fi nominalizată "Capitală Culturală Europeană", Timişoara trebuia să îndeplinească trei criterii esenţiale: 1. Susţinerea populară, susţinerea populaţiei, iar un al doilea criteriu foarte important a fost ca acest eveniment să nu fie, să zicem aşa, politizat. Rugămintea către colegi este să nu murdărească acest subiect, să încerce să construiască pe acest subiect. Pentru că, să ştiţi, absolut toate declaraţiile publice sunt monitorizate de către Comitetul de organizare. Vă spune asta un om care chiar ştie ce vorbeşte, am fost într-un asemenea comitet, pentru Capitală Culturală Europeană - Alba Iulia, şi ştiu foarte exact ce se punctează şi ce nu se punctează. Poate că ar trebui să dăm o declaraţie comună a Parlamentului, de susţinere, pentru a arăta Uniunii Europene că noi nu suntem fragmentaţi, că suntem uniţi, nu doar în opinii, şi în diversitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Toate grupurile parlamentare au anunţat că vor susţine şi că e un proiect bun. Trecem la dezbatere. La titlul legii, dacă sunt intervenţii? De la poziţia 2 la 19, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final, mâine, la ora 12,00. Următorul.