8 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor (PHCD 33/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Este vorba de PHCD 33/2017. Îl invit pe preşedintele Comisiei pentru regulament, domnul Eugen Nicolicea. Vă rog, domnule preşedinte.

Eugen Nicolicea Raport privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. În data de 3 mai 2017, membrii Comisiei pentru Regulament s-au întrunit în şedinţă pentru a discuta Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, iniţiat de domnii deputaţi Eugen Nicolicea şi Florin Iordache - Grupul parlament al PSD -, cu care comisia a fost sesizată, de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, prin adresa nr. 150 BP din data de 2 mai 2017. La şedinţa comisiei din data de 3 mai 2017 au participat toţi membrii Comisiei pentru regulament. Proiectul de hotărâre şi prezentul raport au fost aprobate cu 4 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. În urma examinării, Comisia pentru regulament propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de hotărâre şi a raportului privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, prevăzut în anexă. Am terminat susţinerea în calitate de preşedinte. V-aş solicita, domnule preşedinte, să-mi permiteţi să fac şi eu o propunere, şi anume, respingerea amendamentului de la poziţia 3, art. 52, pentru că nu se referă la reglementarea despre care vorbeam, şi anume, la mersul anchetelor parlamentare şi există posibilitatea ca acesta, dacă rămâne în text, să poată să fie contestat şi să se întârzie astfel modificarea Regulamentului în ceea ce priveşte modul de lucru al anchetelor parlamentare, lucru care nu este de dorit. Deci propun eliminarea alineatului de la poziţia 3.

Florin Iordache Mulţumesc. Voi da cuvântul grupurilor parlamentare şi apoi, când ajung la fiecare articol în parte, voi supune la vot şi atunci putem elimina articolul la care faceţi dumneavoastră referire. Este vorba de art. 52. La dezbateri generale? Vă rog. Domnul Vlad Duruş.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, USR se opune cu fermitate acestor modificări ce nu au menirea de a întări rolul Parlamentului, aşa cum susţin iniţiatorii, ci vor submina rolul instanţelor judecătoreşti. Stimaţi colegi, Conform actualei forme a Regulamentului, art. 74, articol ce se vrea abrogat în totalitate, prin acest proiect de hotărâre, acest articol interzice expres cercetarea de către parlamentari a unor fapte sau activităţi ce fac obiectul unor anchete judiciare sau care se află pe rolul unor instanţe de judecată. Interdicţia nu reprezintă altceva decât consacrarea principiului separaţiei puterilor în stat, principiu prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituţie. Anchetarea unor asemenea cazuri, în paralel, de către instituţii ale unor puteri distincte, poate obstrucţiona ancheta organelor competente, reprezentând un impediment în calea aflării adevărului. De altfel, scopul acestor modificări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor nu poate fi altul decât acela de a exercita noi presiuni asupra justiţiei şi discreditarea conducătorilor unor instituţii. Cireaşa de pe tort a acestui proiect de hotărâre o reprezintă faptul că se doreşte ca refuzul persoanelor invitate la Comisia de anchetă, de a furniza datele sau documentele solicitate, să poată fi considerat ca obstrucţionare sau împiedicarea aflării adevărului şi să poată constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Stimaţi colegi, Acest lucru ar contrazice o decizie a Curţii Constituţionale, în speţă Decizia nr. 474/2016, care statuează că: "Regulamentul Camerei Deputaţilor nu poate stabili drepturi şi obligaţii în sarcina unor subiecte de drept din afara Camerei Deputaţilor". Aşadar, stimaţi colegi, vă invit să nu legitimaţi prin vot nişte modificări ale Regulamentului Camerei Deputaţilor care ar contraveni atât unei decizii a Curţii Constituţionale, cât şi principiului separaţiei puterilor în stat. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Nicolăescu.

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PNL va vota împotriva modificării Regulamentului Camerei Deputaţilor, având în vedere că, în forma în care el astăzi operează, este acoperitor pentru orice fel de situaţie pe care o putem avea sau cu care ne putem întâlni. De aceea, eu cred că este inoportună această modificare, iar dacă în continuare se insistă pe modificarea Regulamentului, cred că ar trebui să se facă într-un cadru mult mai organizat, într-un cadru mult mai larg, în care să existe discuţii serioase, cu argumente multe, şi nu aşa, pe fugă, cum încearcă să se facă în acest moment. Deci eu cred că dacă cei care fac parte din Comisia pentru regulament vor să ne propună o asemenea modificare, ar trebui mai întâi să discutăm în cadrul grupurilor parlamentare pe îndelete, fiecare argument, şi numai după aceea să ne putem exprima prin vot în plenul Camerei Deputaţilor.

Florin Iordache Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Separaţia puterilor din stat în mod evident înseamnă totodată şi controlul reciproc al acestora, dar nu înseamnă nicidecum o supraordonare a puterilor în stat. Ca atare, orice prevedere regulamentară care ar permite ca o anchetă parlamentară să fie oprită pentru că ulterior, de exemplu, a început o anchetă o altă putere în stat, ar însemna că puterea respectivă este deasupra Parlamentului şi este menit ca puterea respectivă să oprească o activitate regulamentară, constituţională, aş zice chiar primordială, a Parlamentului. Or, o astfel de interpretare a ideii separaţiei puterilor în stat nu poate fi acceptată. Ca atare, era nevoie să modificăm acest regulament, pentru a nu se putea opri activitatea parlamentară, printr-o intervenţie a altei puteri. Evident, totodată - şi de aceea este nevoie de această modificare - e nevoie ca această activitate parlamentară să nu se extindă asupra competenţelor altor autorităţi, aşa cum se regăseşte şi în Regulamentul nostru, că atunci când ancheta duce spre rezultatul existenţei unor acţiuni penale, nevoii unei anchete penale, cu ea să fie sesizate organele de urmărire penală, şi nicidecum Parlamentul să nu-şi aroge astfel de activitate parlamentară. Noi credem că varianta propusă de comisie este una corectă, este echilibrată şi este în consens cu ideea separaţiei şi controlului reciproc al puterilor din stat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Bacalbaşa, Grupul PSD.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Cine nu are unguri, să-şi cumpere! Domnul Márton Árpád m-a încântat şi m-a umilit, prin claritatea universitară a expunerii modului în care statul paralel încearcă să îşi impună dominaţia asupra acestei ţări. N-a fost atât de explicit privind scopurile, a fost însă extrem de clar privind mijloacele. Ne aflăm acum în repetarea unei situaţii de acum 27 de ani, în timpul "zaverei" din '89, când unii se ocupau să "umfle" aşa-numiţii terorişti, iar alţii se ocupau să le dea drumul prin uşa din spate. Că avem un stat paralel, este în afara oricărei îndoieli. Şedinţa noastră este prezidată de către o victimă a unei tentative de lovitură de stat care, în calitate de ministru, şi-a făcut datoria, şi pe care batalioanele de asalt ale forţelor obscure l-au făcut să se întoarcă în Parlament. Totuşi, eu sunt onorat că omul a avut curajul să-şi facă datoria! Sigur că noi nu suntem turci, să facem ordine cu statul paralel, dar chiar să facem pe proştii că nu există, nu suntem nici atât de idioţi, nici atât de laşi! Felicit pe cei care au avut iniţiativa modificării Regulamentului! (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Alte intervenţii, dacă mai sunt, stimaţi colegi? Nemaifiind alte intervenţii, mergem la proiectul de hotărâre. Vă rog să fiţi atenţi! Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt observaţii? Nu. La art. I? Nu. La 1, propunerea preşedintelui Comisiei pentru regulament, să eliminăm abrogarea art. 52. Supun votului dumneavoastră ...

Cătălin Drulă Procedură!

Florin Iordache Vă rog.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Conform Regulamentului, art. 108, nu puteţi depune amendamente de fond în timpul plenului. Se pot face doar amendamente strict de corelare lingvistică, virgule şi aşa mai departe. Deci este neregulamentară această propunere de vot pe care vreţi să o faceţi.

Florin Iordache Stimate coleg, Vă rog eu, citiţi Regulamentul. Eu sunt obligat să supun votului dumneavoastră fiecare articol pe care l-a propus comisia. Am ţinut să vă aduc la cunoştinţă faptul că din partea comisiei, în acest moment, acest art. I, respectiv abrogarea, nu se susţine şi le voi supune la vot. Eu nu introduc articole noi, nu elimin articole. Supun ...

Cătălin Drulă Este un amendament ceea ce supuneţi la vot!

Florin Iordache Dar nu ... Stimate coleg, Vă rog eu, luaţi raportul! Haideţi să vorbim pe carte, nu vorbim... Deci, dacă vă uitaţi dumneavoastră în raport, la poziţia 3, se propune abrogarea art. 52. Eu asta... potrivit raportului... luaţi raportul! Eu nu ... (Vociferări.) Sigur! Deci în raport.... Iar aferent raportului este proiectul de hotărâre. În raport, la poziţia 3 se propune abrogarea, iar acum preşedintele Comisiei juridice această abrogare n-o... Eu o supun votului! Deci eu supun votului propunerea pe care a făcut-o comisia. Vă rog.

Eugen Nicolicea Intervenţia e de-a dreptul hazlie. Dânsul nu este de acord cu susţinerea membrilor USR din comisie, prin care doreau să-şi legifereze practic chiulul, când erau împotriva acestui articol. Deci acum sunteţi împotriva împotrivii.

Florin Iordache Da. Bun. Deci suntem la I... Repet, ca să ştiţi ce votaţi, stimaţi colegi. Se propune abrogarea alin. (3), în condiţiile... Comisia, în acest moment, nu mai susţine abrogarea alin. (3). Cine este pentru art. I, respectiv art. 52, în care alin. (3) se abrogă? Vă rog să votaţi. Pentru - 37, contra - 114, abţineri - 25, nu votează - 1. Supun, stimaţi colegi, art. 52 să rămână în forma iniţială. Cine este pentru forma iniţială a art. 52, aşa cum este acum? Vă rog să votaţi. 184 de voturi pentru, unul contra, 9 abţineri, 2 colegi nu votează. Mergem mai departe. "Articolul 74 se abrogă". Dacă sunt observaţii? Nu.

Tinel Gheorghe Ba da!

Florin Iordache Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Articolul 74, în forma în care noi l-am aprobat şi l-am susţinut de fiecare dată când am modificat Regulamentul, este esenţa separaţiei puterilor în stat. Vă spuneam acum patru ani de zile şi acum trei ani de zile, când tot dumneavoastră aţi modificat Regulamentul şi propuneaţi atunci ca schimbarea preşedintelui Camerei Deputaţilor să se facă la propunerea grupului parlamentar care l-a propus, deşi Regulamentul, până atunci, spunea altceva, că veţi vedea - şi îi spuneam preşedintelui de atunci al Camerei Deputaţilor, domnului Zgonea, că el va fi primul care va răspunde pe noul Regulament. Şi aşa a fost! Dumneavoastră, în baza acestui Regulament, aţi avut posibilitatea să cereţi schimbarea domnului Zgonea din funcţie. Acum vă spun: este extrem de periculos ce facem! Faptul că abrogăm art. 74 şi că în momentul de faţă Parlamentul nu mai are nicio oprelişte, absolut niciuna, în a cerceta şi a pune presiune pe oricine şi oricând, este periculos. Eu vă propun să abrogăm propunerea comisiei şi să menţinem art. 74, în forma în care el există în momentul de faţă în Regulament. Nu vă rezolvaţi, modificând Regulamentul, o problemă care este punctuală acum! Gândiţi-vă la fond! Pentru că, domnule preşedinte de şedinţă, şi dumneavoastră, foarte subtil, aşa, aţi întors din condei, din vorbe, textul la art. 52. Nu degeaba antevorbitorii mei au venit aici şi au solicitat clarificări. Deci eu cred că art. 74... şi noi, Grupul parlamentar al PNL, solicităm menţinerea lui în textul actual al Regulamentului.

Florin Iordache OK. Stimaţi colegi, Voi supune votului propunerea comisiei, de abrogare a art. 74. Comisia propune abrogarea art. 74. Cine este pentru abrogarea art. 74, potrivit propunerii comisiei? Vă rog să votaţi. Cu 125 de voturi pentru, 69 contra, 4 abţineri, 2 colegi nu votează, propunerea de abrogare a fost adoptată. Mergem mai departe. Se propune modificarea alin. (1) al articolului... (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Păi, staţi să-i dau citire... Sau ce vreţi? Procedură pe ce? Comentariu la ce, doamnă? Explicarea... Vă rog, doamnă.

Raluca Turcan Doresc doar să menţionez că, prin votul pe care l-aţi dat anterior, aţi încălcat o decizie concretă a Curţii Constituţionale şi, în acelaşi timp, o întreagă jurisprudenţă a Curţii Constituţionale. Aşadar, cu siguranţă, acest text pe care îl susţineţi astăzi, dacă va fi contestat la Curtea Constituţională, va pierde. Şi PNL-ul va depune această contestaţie la Curtea Constituţională. Pentru că nu puteţi să sfidaţi şi jurisprudenţa, şi echilibrul puterilor în stat, şi funcţionarea corectă a instituţiilor statului, doar pentru a rezolva o problemă de moment, prin această Comisie de anchetă, care să distragă atenţia de la lucruri grave cu care vă confruntaţi.

Florin Iordache Da. Domnule Nicolicea, vă rog. Stimată doamnă, Dacă citiţi Decizia Curţii, în integralitate, acolo se face referire la lege, deci dacă se modifică prin lege. Şi o să vedeţi că se modifică şi Legea, nu numai Regulamentul. Vă rog, domnule Nicolicea.

Eugen Nicolicea În urma aprobării abrogării acestui articol, în textul Regulamentului nu va exista nimic. Sunt foarte curios cum veţi ataca la Curte un articol inexistent.

Florin Iordache Care nu există. Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Stimaţi colegi, Discutăm despre art. 76 alin. (1). După alin. (1) se introduc 3 noi alineate. Alin. (1 1 ). Dacă sunt observaţii? Nu. Alin. (1 2 )? Alin. (1 3 )? Alin. (2) se abrogă. Observaţii? Nu. Art. II. Observaţii? Nu. Rămâne la votul final, mâine.