5 septembrie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 240/2017). ( aprobarea cererii de retrimitere la comisie şi de desfăşurare a lucrărilor comisiei în paralel cu plenul )

Florin Iordache 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului; PL-x 240/2017; caracter organic. Procedură de urgenţă. Avem opt amendamente admise. O invit pe doamna secretar de stat Mariana Moţ. Vă rog. Din partea Ministerului Justiţiei. Vă rog, doamnă ministru.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă ministru. Îl invit, în continuare, pe domnul preşedinte Eugen Nicolicea, pentru a prezenta raportul Comisiei juridice.

Eugen Nicolicea Cu privire la observaţiile făcute de Ministerul Justiţiei. Ele sunt justificate, doar că nu impietează absolut cu nimic situaţia noastră, chiar şi paralelismul legislativ, care poate exista. El este generat de faptul că avem o dată nişte condiţii generale cu privire la referendumul naţional, indiferent de care tip este, şi acum prevederile acestea, în viziunea autorilor de la Senat, rezolvă situaţia, în mod clar, a revizuirii Constituţiei, la iniţiativa cetăţenilor, la iniţiativa cetăţenească. Cu privire la termenul de două zile în care Parlamentul este obligat să pună la dispoziţia Curţii Constituţionale legea aprobată de Parlament. Chiar dacă este un termen de cinci zile, în care Curtea se sesizează din oficiu, gândirea colegilor a fost aceea că trebuie să existe o corespondenţă între instituţii, şi nu o sesizare din oficiu, ca şi cum acest proiect de importanţă extraordinară este lăsat la voia întâmplării. Este adevărat că mai trebuie nişte corelări care nu sunt de fond, ele sunt pur şi simplu amendamente de corelare. Spre exemplu, şi propun acest lucru - avem dreptul să facem în plen amendamente de corelare - în primul rând, titlul să fie modificat, în sensul "Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului", şi nu "modificarea şi completarea art. 6", ţinând cont că vor exista modificări care exced art. 6. De asemenea, în momentul în care comisia a stabilit că data referendumului va fi stabilită de Guvern, prin hotărâre de Guvern, se impune abrogarea lit. a) alin. (1) al art. 15. Şi rog plenul să fie de acord cu aceasta. Faţă de cele de mai sus, propunem aprobarea acestui raport, de fapt a legii, cu observaţia pe care am făcut-o şi deci modificarea titlului şi abrogarea lit. a) alin. (1) al art. 15. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Pe procedură voi interveni acum, domnule preşedinte. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis lucrul acesta. Potrivit art. 108 alin. (3), într-adevăr, în plen se pot face amendamente de corelare tehnico-legislativă, însă ceea ce propune colegul nostru nu este un amendament de corelare, este un amendament de fond care intră sub incidenţa art. 108 alin. (4) din Regulament, pentru că, în mod evident, are consecinţe de altă natură decât cele legate de corelarea la care a făcut referire domnul Nicolicea, pentru că art. 15 spune foarte clar că data referendumului şi obiectul acestuia se stabilesc prin lege. Or, în mod evident, faptul că propuneţi abrogarea acestei litere a) a art. 15, această chestiune va scoate din circuitul stabilirii datei referendumului, Parlamentul, trecând această atribuţie către Guvern. Or, în mod evident, o astfel de chestiune este de fond, şi nu una de formă, de corelare tehnico-legislativă. Ca atare, nu suntem de acord ca acest amendament să se realizeze în plen. Este, în mod evident, necesară retrimiterea la comisie, pentru a discuta dacă este necesar un astfel de amendament...

Florin Iordache Sigur.

Gabriel Andronache ... sau dacă nu este necesar.

Florin Iordache Stimaţi colegi, Vă propunem s-o retrimitem la comisie, Comisia juridică să lucreze acum, în paralel cu plenul, pentru 5 minute, pentru a vedea ce este cu această schimbare, după care revenim în plen şi continuăm dezbaterile, de la nivelul grupurilor parlamentare. Domnul preşedinte Nicolicea. Vă rog.

Eugen Nicolicea Dacă facem retrimitere, să spunem şi de ce facem retrimitere. Şi atunci, să luăm în considerare inclusiv observaţiile Ministerului Justiţiei. Şi reamintesc că aproape toate observaţiile făcute se datorează colegului nostru, Andronache, care acum ne dădea lecţii.

Florin Iordache Da. Bun. Vă propun să fie retrimisă la Comisia juridică. Să înceapă votul! Da. Cu 147 de voturi pentru, 7 voturi contra, o abţinere şi un coleg care nu votează, a fost retrimisă la Comisia juridică. Reluăm discuţiile când se întoarce raportul de la Comisia juridică.