29 iunie 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii (Pl-x 718/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii; Pl-x 718/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Comisia pentru muncă, domnul vicepreşedinte Vexler. Vă rog, prezentaţi raportul.

Silviu Vexler Da, domnule preşedinte. Vă mulţumesc frumos. În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, urmărindu-se definirea mai precisă a conceptului de discriminare în domeniul relaţiilor de muncă. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Manole Petre-Florin, vă rog. La mulţi ani, domnule deputat!

Petre-Florin Manole Bună ziua, domnule preşedinte! Vă mulţumesc. Partidul Social Democrat a iniţiat acest proiect, dintr-un motiv foarte simplu, pe care o să-l redau în câteva secunde. În urmă cu 2 ani, într-o fabrică de confecţii din România, un patron şi-a umilit angajatele, iar ITM nu a putut să-l sancţioneze corespunzător pentru hărţuire, pentru discriminare şi pentru încălcarea demnităţii persoanelor în cazul respectiv. După ce această iniţiativă sper că va fi adoptată, se vor putea aplica astfel de sancţiuni, aşa cum este necesar şi just. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Întreb dacă mai sunt alţi colegi, de la alte grupuri, care doresc să intervină? Nu. Avem 9 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 până la 9, dacă sunt intervenţii? Mulţumesc. Rămâne la votul final. Şi următorul.