Petru Gabriel Vlase

Activitate

Afiliere politică

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu mai am cum să supun votului. S-au supus toate propunerile dumneavoastră la vot. Plenul a luat o decizie. Suntem în procedură de vot, pe articole. Art. 75 a fost adoptat în integralitatea sa, cu ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu vi-l închid, dar vă rog să...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, O să vă opresc microfonul, deja!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă, mulţumesc!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Am înţeles!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nici măcar asta!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu-l dau eu...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Pauză de consultări, un minut. (Consultări.) Mulţumesc. Continuăm. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Art. 75. Procedură. Doamnă Turcan, sunt în procedură de vot. Nu am voie să ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Avem 3 voturi pe 3 amendamente respinse. Încep cu primul, al domnului Márton Árpád, de la poziţia 63, amendament respins. Vot. 85 de voturi pentru, 116 voturi împotrivă, 3 abţineri. ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La 297, da?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, L-am văzut. Este primul.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic... Domnul Márton Árpád este înaintea dumneavoastră înscris. La 209... Păi, eu aşa văd... Márton Árpád, Ion Stelian... Îmi pare rău! Vă rog, tot la 297, domnule Márton Árpád?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Deci, poziţia 47, eliminare. Vot. 87 de voturi pentru, 109 voturi împotrivă, două abţineri. Eliminat... Poziţia 48, eliminare, la acelaşi articol. Vot. 84 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, două ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Deci, primul vot, eliminarea de la 52 - amendament respins, UDMR. Vot, vă rog. 64 de voturi pentru, 121 de voturi împotrivă, două abţineri. Votul al doilea de la respinse, poziţia 53, eliminare, USR. ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La poziţia 52?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La 52?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mă întorc, am spus!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu, nu v-am văzut, dar mă întorc...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminarea de la poziţia 53. Vot. (Domnul deputat Márton Árpád-Francisc solicită să ia cuvântul.) Aici? Stop, stop vot. Vă rog, domnule Márton Árpád.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, 53, da? (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Tot aici? Vă rog, domnule Cupşa.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminarea de la poziţia 35, da? Vot. 69 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere. Art. 173, în forma comisiei, cu amendamentele admise. Vot. 119 voturi pentru, 70 de voturi împotrivă. ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Eliminare la punctul 31, art. 154. Vot. 83 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă, o abţinere. Art. 154, în forma adoptată de comisie, cu amendamentele admise. Vot. 114 voturi pentru, ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La subiect, vă rog.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La subiect, domnule deputat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Bichineţ, interveniţi aici, la subiectul acesta? Vă rog.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, tot aici?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminarea de la art. 154... Intervenţii, domnul Stelian. Pe acelaşi subiect.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. La poziţia 24, eliminare, amendament respins. Vot. 68 de voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere. Eliminat. Forma iniţială - vot. 135 de voturi pentru, 68 de voturi ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Facem două voturi de respinse, pentru că sunt pe acelaşi subiect. De la poziţia 21, amendament respins, USR. Vot. 69 de voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, o abţinere. Şi la poziţia ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Cupşa, aveţi intervenţii aici? Trebuie să fac vot. Dacă nu aveţi intervenţii... La punctul 21, da? OK. Am înţeles. Vă rog.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Comisia, intervenţii? Fiţi calm, domnule Iordache! Voci din sală : O să pice la CCR!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminare... de la art. 100. Vot. 77 de voturi pentru, 117 voturi împotrivă, două abţineri. A rămas eliminat. Art. 100, cu amendamentele admise din raport. Vot. 120 de voturi pentru, 78 de voturi ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminare de la art. 75 punctul 12. Vot. 71 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă, două abţineri. Supun votului întreg articolul 75, în forma adoptată la comisie, cu amendamentele admise. 129 de ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, 18, da?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Solomon, puteţi să ne lăsaţi? Vorbesc cu domnul Stelian. Avem o treabă aici de rezolvat. Suntem la plen. Art. 75 alin. (1), de la marginal 15, amendament respins. Vot. 62 de voturi ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Aproximativ 40 de minute.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu mai văd timpul aici! 40 de minute. Nu văd timpul... numai puţin... Bun. Stafful, mă anunţaţi când ne apropiem... Continuaţi, domnule Stelian. Ne scuzaţi!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Este ultima intervenţie, dacă înţeleg eu după timp, că nu-l văd afişat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Marginal 13, Anexa nr. 2, eliminare. Vot. 70 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, două abţineri. Art. 62, în forma din raport. Vot. 135 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, 4 abţineri. ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La 10, eliminare, vot, vă rog. 67 de voturi pentru, 126 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu optează. A rămas forma din raport. Continuaţi.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La 10, eliminare, da?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, La 10.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Deci suntem cu dezbaterile la punctul 9, art. 39, da? Amendament respins - vă rog, vot. 71 de voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins. Vot pentru forma din raport. 121 de voturi ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vă rog, domnule Stelian, tot aici?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Tot aici? Vă rog. Şi domnul Stelian, tot aici.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Admise?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Domnule Solomon, îmi daţi voie? Deci eliminarea art. 17 alin. (1) şi alin. (2), amendament respins. Vot. 64 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am văzut... art. 17 alin. (1) şi alin. (2), poziţia 7 - amendament de eliminare, amendament respins.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Eliminare.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Poziţia 7, da?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Cupşa, amendamentul!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Acum, domnule Cupşa, domnule Stelian, haideţi! Vă rog.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, suntem în procedură de vot. Vă dau cuvântul imediat cum termin procedura. Mai am un înscris la cuvânt. Nu veniţi la cuvânt fără să respectăm ordinea. Ne întoarcem dacă aţi uitat ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Deci nu este o greşeală în raport, v-aţi înşelat dumneavoastră! Eliminare, vot pe amendament respins. 60 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, o abţinere, 4 colegi care nu optează. Eliminat. A ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să susţineţi ce aveţi de susţinut, amendamentul respins! Nu ştiu eu ce e scris acolo.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Deci la marginal 3, amendament respins. Vot. 51 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, 8 abţineri, 2 colegi care nu optează. Vot pentru forma iniţială din raport. 123 de voturi pentru, ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins - vot, vă rog. 53 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Vot pentru art. 1, în forma din raport. 118 voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, 3 abţineri. ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins de la art. 1 1 . Cu suplimentarea era, da?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La nr. crt. 1, amendament respins - vot, vă rog. 54 de voturi pentru, 113 voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Vot pentru forma din raport. 116 voturi pentru, 53 de ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa, vă rog să luaţi loc undeva! Mă scuzaţi!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Începeţi să susţineţi, domnule deputat!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Pe numerele marginale, să fie mai uşor de înţeles.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterea pe articole, stimaţi colegi. Vă rog, o să vă propun, ca de obicei, de la art.1 până la art. 10, intervenţii pe ambele anexe? Timpul de dezbatere... am spus o oră, ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale. Vă rog, pregătiţi cronometrul. Începem dezbaterile pe articole. (Domnul deputat Florin Iordache solicită să ia cuvântul.) Domnule Iordache, vă rog. La ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Korodi Attila.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, deja aţi ieşit din timp!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu. Domnul Ion Stelian.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, O oră, da? Vot. 100 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă. Adoptat. Vă rog, dezbateri generale din partea grupurilor. Domnul Cupşa. Vă reamintesc, stimaţi colegi, că, fiind în procedură de ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu am fost atent. Aţi propus timpul de dezbatere?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Deci propunerea cu votul final a fost agreată de plen. Propunerea cu mutarea o luăm în considerare. Vă rog, propunere de mutare - poziţia 1 să devină poziţia 25. Vot. 49 de voturi pentru, 102 voturi ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Este altceva!

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Nu am agreat, am luat act de votul plenului.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Sigur, dar vreau să vă corectez. Eu nu agreez nimic. Eu supun votului propunerea.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Propunere de retrimitere. Vot, vă rog. 52 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă. Propunerea a fost respinsă. Doamna Turcan, procedură. Ultima, vă rog

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Deci prima propunere a fost deja votată. Plenul s-a pronunţat. Aveţi propunere de retrimitere?

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, numai o secundă, dacă... Fiind în şedinţa unei Camere, invocaţi Regulamentul Camerei respective, nu Regulamentul comun.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vot, şi după vot... (Vociferări.) Este o propunere, nu am cum să nu o supun votului. 50 de voturi pentru, 92 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Stelian.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Propunere de scoatere de pe ordinea de zi. Vot, vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.)

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, procedură.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Stamatian, procedură.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 90 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă. Adoptat.

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Vă rog, stimaţi colegi... Declar deschisă şedinţa. Domnul Suciu, procedură.

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, De asemenea, vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 27 iunie ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă şedinţa comună. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,43.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Reluăm lucrările. Îl invit pe domnul senator Ganea, secretarul Senatului, pentru prezentarea procesului-verbal referitor la rezultatul votului asupra moţiunii de cenzură.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Aţi terminat, domnule secretar? Invit membrii Birourilor permanente ale celor două Camere la sala de şedinţe a Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru verificarea şi numărarea voturilor ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă reamintesc că potrivit art. 113 din Constituţie, moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. În prezent, minimum 233 de voturi pentru. Votul este secret şi se ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. (Vociferări. Rumoare.)

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am încheiat dezbaterile. Doamnelor şi domnilor, Urmează să ne exprimăm votul asupra moţiunii de cenzură. (Domnul senator Traian Băsescu solicită să ia cuvântul.) Nu există niciun drept la replică. Nu ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Voci din sală : Demisia! Demisia! ( Rumoare.)

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze.) Vă mulţumesc. (Aplauze.) Vă rog. Mulţumesc.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. (Vociferări. Rumoare.) Am încheiat dezbaterile. Mulţumesc. Invit la tribună pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului. ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog, vă rog. (Vociferări. Rumoare.) Dacă nu mă lăsaţi să vor... (Vociferări. Rumoare.) Vă rog, vă rog să mă lăsaţi să vorbesc. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog să mă lăsaţi... (Vociferări. ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. (Vociferări. Rumoare.)

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) (Domnul senator Şerban Nicolae solicită să ia cuvântul.) Nu mai... replică la replică. Aveţi... aveţi...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu mai...? Vă rog, domnul preşedinte Băsescu. (Vociferări.)

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Predoiu, am o rugăminte. Mai aveţi... deja v-aţi epuizat timpul. Spuneţi dreptul la replică. Dialogul dumneavoastră cu un coleg din sală puteţi să-l faceţi fără plen, da? După ce se termină ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze. Vociferări). Mulţumesc. Aplauze. Vociferări). Domnul... (Aplauze. Vociferări). Două drepturi la replică. (Aplauze. Vociferări. Rumoare). Mulţumesc. Am două drepturi la replică. ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Şerban Nicolae. Fără să creaţi un miliard de drepturi la replică.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cîmpeanu. Domnul Sorin Cîmpeanu.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varujan Pambuccian.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Iulian Dumitrescu, Grupul PNL.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Înţeleg că e o dezbatere internă în Grupul ALDE şi atunci putem să scutim plenul de chestiunea aceasta. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) Domnul Ponta.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul... (Aplauze. Vociferări.) Domnul Barna... (Aplauze.) Vă rog. Domnul Barna, un minut. Domnul Ponta, un minut.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule Vosganian, că mi-aţi creat şi câteva drepturi la replică. Chiar dacă nu prea se acordă, în condiţiile date. Dar aveam.... îl refuzasem pe domnul Ponta. Acum, şi ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mai e o cameră de transmisie şi la prezidiu, domnule deputat.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Varujan Vosganian.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Kelemen Hunor. Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. (Aplauze. Gălăgie. Se scandează: "Demisia!".) Mulţumesc. Vă rog! Domnul Viorel Ştefan.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule preşedinte!

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog! Domnul preşedinte Traian Băsescu.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Barna.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dau cuvântul doamnei Raluca Turcan. Doamna Turcan. Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog! Vă rog! Vă mulţumesc. (Aplauze. Se scandează: "Demisia!".) Mulţumesc. Vă rog! (Aplauze. Se scandează: "Demisia!".) Vă rog! Vă rog! Vă rog, doamnă prim-ministru.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog! Vă rog, doamnă prim-ministru.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Poftiţi, doamnă prim-ministru. (Vociferări. Rumoare.) Stimaţi colegi, vă rog frumos, vorbeşte o doamnă şi e doamna prim-ministru. Vă rog, vă rog. Mai ales colegii bărbaţi, care... vă văd de ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă prim-ministru.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) Staţi un pic. Vă rog, vă rog. Stimaţi colegi, vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic. Voci din sală : Demisia! Demisia!

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Voci din sală : Demisia! Demisia!

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog, stimaţi colegi, vă rog.

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc. (Vociferări.) Vă rog. O invit la tribună pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, pentru prezentarea poziţiei Guvernului cu privire la moţiunea de cenzură. (Vociferări. ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Supun votului timpul maxim corespunzător de 10 secunde pentru fiecare parlamentar. Vă rog să votaţi. 200 de voturi pentru, 118 de voturi împotrivă, două abţineri. Aprobat. Supun votului şi propunerea ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Pe ordinea de zi avem dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură iniţiate de 152 de deputaţi şi senatori, în conformitate cu prevederile art. 113 din Constituţie şi ale art. 93 din Regulamentul ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă şi să luăm loc pentru a putea începe şedinţa. Stimaţi colegi, Doamnă prim-ministru, Doamnelor şi domnilor miniştri, Doamnelor şi domnilor deputaţi şi ...

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai avem o lege şi plecăm. (Rumoare.) 16. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, reexaminată la cererea Preşedintelui României; PL-x ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Mulţumesc. Vă rog. Mulţumesc. (Aplauze. Rumoare.) Doamna Turcan, explicarea votului.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Mînzatu. Nu mai doriţi. 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 131/2018. Comisia ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare; PL-x ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze.) 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; PL-x 171/2018. Comisia pentru muncă ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Explicarea votului, domnul Zainea, vă rog. La punctul 6, da? La punctul 6. Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Stelian, am dat o dată ... Am dat! Nu! Îmi pare rău! (Gălăgie. Fluierături.) 6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, faceţi sesizare la Biroul permanent şi vom vedea ce situaţie a fost, că nu ştiu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 (Fluierături. Gălăgie. Rumoare.) privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa... ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ghinea.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Vociferări.) Vă rog, stimaţi colegi, este târziu! 5. Legea pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Popescu, explicarea votului. (Gălăgie.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 252 de voturi pentru, două ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman, explicarea votului. (Vociferări.) Vă rog! Stimaţi colegi, Vă rog!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Ultimul vot test. Vă rog, vot. 240. Am o propunere aici, pe care v-o supun votului. Vă rog să votaţi. 64 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă, două abţineri. Începem. 1. Proiectul de Hotărâre ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă invitaţi colegii în sală, să luăm loc în bănci. Într-un minut facem vot de control. Vă rog, vot test. N-a funcţionat. Scoateţi cartelele, introduceţi-le din nou, facem alt vot test. Vot ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Art. 181. Vot. 167 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, două abţineri, 2 colegi care nu optează. (Aplauze.) Art. 185. Vot. 168 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Amendamente admise de la Anexa nr. 1. Marginal 1, la titlu. Vot. 170 de voturi pentru, 48 de voturi împotrivă, 3 abţineri. (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Am o veste bună pentru dumneavoastră. Am reuşit să găsesc bunăvoinţă la colegii de la opoziţie. Şi vom vota amendament cu amendament. Voci din sală : Bravo! (Aplauze.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, liderii. Vă rog, liderii, la prezidiu. (Consultări.) După o scurtă pauză

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Popescu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul Stelian Ion.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Aplauze. Vociferări. Rumoare.) Domnul Pambuccian. (Vociferări.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Neacşu, luaţi loc la Guvern, în partea astalaltă. Domnul Năsui. (Vociferări. Rumoare.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Supun votului dumneavoastră... Stimaţi colegi, vă rog. Supun votului plenului propunerea majorităţii liderilor cu care am vorbit, ca amendamentele admise să fie votate în bloc. Cine este pentru? ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Avem 327 de voturi de făcut, pentru că nu m-am înţeles cu liderii. (Vociferări. Rumoare.) Nu mai vor nici ei. Procedură. Păi, eu intru în vot, ce procedură ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, amendamentul respins de la 135, vot. 65 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Articolul II în forma comisiei, vot. 157 de voturi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Continuaţi.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Spuneţi-mi şi mie marginalul, ca să...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, ...?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. E 39, da? Art. 94 cu alin. (1), (4) şi (7) de eliminare. Respinse. Vot. 63 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, două abţineri. Mai aveţi la art. 94? Nu. Art. 94, în forma comisiei, ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Art. 92 alin. (2), de la poziţia 38 - respins. Vot. 57 de voturi pentru, 145 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Art. 92, forma de la comisie, cu amendamente admise. Vot. 147 de voturi pentru, 60 de ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, vot pentru art. 81 alin. (1) lit. g 2 ). Acesta este? Nu, art. 91 alin. (2), da? Domnule Cupşa? Da? 69 de voturi pentru, 150 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Articolul 91, în ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Este o onoare să apăsaţi pe acel buton!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Cupşa, susţineţi, ca să nu votăm de două ori acelaşi amendament? Nu mai susţineţi! Articolul 81 alin. (1) lit. g 2 ), eliminare - amendament respins. Vot. 60 de voturi pentru, 160 de ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 77, amendament respins. Vot. 25 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. La art. 77 mai aveţi, domnule Stelian? Nu. Articolul 77, în forma comisiei, cu amendamente admise, dacă sunt? ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, L-am găsit! Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 70 alin. (1), respins. Vot, vă rog. 64 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă. Respins. Articolul 70, în forma comisiei, cu amendamentele admise. Vot. 165 de voturi pentru, 62 de voturi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 67, în forma comisiei. Vot. 161 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă. Adoptat în forma comisiei. Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins. Vot. 58 de voturi pentru, 151 de voturi împotrivă... A ieşit mai prost votul când am zis eu! Respins. Mai aveţi la art. 67?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 32, referitor la modificarea alin. (5) al art. 67, da?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 32...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 61, în forma comisiei, cu amendamentele admise. Vot. 189 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Continuaţi până la 70, dacă mai aveţi.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 20 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abţinere. Respins. La art. 61 mai aveţi?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 32, l-am văzut. Punctul 28 alin. (1), da?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendamentul respins de la...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendamentul respins de la marginal 27, privitor la art. 47, de eliminare. Vă rog, vot. 60 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, o abţinere. Articolul 47, în forma comisiei, cu amendamentele ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 40 alin. (1), amendament respins. Vot, vă rog. 71 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Articolul 40, în forma comisiei, cu amendamentele admise, dacă sunt. ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic! La art. 39, în forma comisiei, cu amendamentele admise, dacă sunt. Vot. 155 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptat. Vă rog, art. 40.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 39 alin. (1) lit. d), amendament respins. Vot. 57 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendament respins. Mai aveţi la art. 39?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 38, în forma adoptată de comisii, cu amendamentele admise, dacă sunt? Vot, vă rog. 159 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat. Articolul 39, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 38 alin. (1) lit. f) şi g). Amendament respins. Vot. 51 de voturi pentru, 168 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. La art. 38 mai aveţi?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Art. 38 alin. (1), amendament respins. Vot. 62 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Mai aveţi la art. 38?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 38.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Eraţi cu mâna ridicată toţi, votaţi în timpul acela!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 36 s-a votat aici, gata, este închis! Îmi pare rău, dar nu v-am văzut, nu v-aţi înscris la cuvânt!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Cupşa, aveţi de la 30 la 40? Vă rog. Ultimul fiind 40?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 36, în forma comisiei, cu amendamentele admise. Vot. (Vociferări.) Mă întorc. Păi, nu v-aţi înscris la cuvânt! 170 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptat art. ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 36 cu alin. (1 1 ), da? Vă rog, amendament respins. Vot. 53 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins. La art. 36 mai aveţi?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu ce să fac acum?! (Râsete.) De la 20 la 30? Nu. De la 30 la 40? Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu mai sunt până la art. 20. Mai sunt intervenţii până la art. 20? Domnule Cupşa? Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Art. 18 de la marginal 14, amendament respins. Vot. 26 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă, 16 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Mai aveţi la art. 18? Nu. Art. 18, în ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Marginal 13, da? Art. 16 alin. (1) lit. g), amendament respins. Vot. 55 de voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. La art. 16 mai aveţi? Nu. Art. 16, forma comisiei şi cu ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marginal 12, art. 15, amendament respins. Vot. 27 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. La art. 15 nu mai sunt amendamente respinse. Supun votului art. 15 cu ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Eliminare la art. 15, punctul 9. Amendament respins. Vot. 28 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Mai aveţi la art. 15? Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Imediat, să rezolv la art. 10. Art. 10 cu amendamentele admise, în forma adoptată de comisie. Vot. 156 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu optează. Adoptat. De la ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot pentru eliminare, vă rog. Amendament respins. 59 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Art. 10 alin. (5) 1 de la poziţia 9, eliminare, amendament respins. Vot. 68 de voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles. Marginal 8, amendament respins. Vot, vă rog. 38 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă, două abţineri, doi colegi care nu optează. Continuaţi, dacă mai aveţi la art. 10.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Marginal 7 aţi spus, da? Deci este art. 10 alin. (4), marginal 7, amendament respins. Vot. 66 de voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abţineri. Respins. Dacă la art. 10 mai aveţi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marginal 5 art. 10 alin. (2), amendament respins. Vot. 66 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu optează. La art. 10 dacă mai sunt intervenţii? Vă ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Deci art. 10 alin. (2), marginal 6, amendament respins. Vot, vă rog. 65 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, doi colegi care nu optează. Adoptat. La art. 10 mai intervine cineva? Da?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Ştiu, am văzut textul, am vrut să îmi confirmaţi dacă este marginal 6.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Spun eu asta, dacă-mi daţi voie! Vă referiţi la marginal 6, da?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La art. 8, amendament respins. S-a cerut eliminarea. Vot, vă rog. 60 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas respins. Dacă mai aveţi la art. 8, domnule deputat? ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins la art.4 alin. (3). Vot, vă rog. 43 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Respins. Art. 4 alin. (4), amendament respins. Vot. 30 de voturi pentru, 179 de voturi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, O să intrăm în procedură de vot. Vă rog să fiţi atenţi! Amendament respins, art. 4 alin. (4). Vot. 31 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă. Respins. Art. 4 alin. ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Vă rog! Vă rog! Vă propun să mergem de la 1 la 10, pe articole. O să vă las câteva secunde, să vă urmăriţi amendamentele pe care vreţi să le susţineţi şi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Procedură!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Procedura!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Referitor la procedura pe care aţi invocat-o, vă informez că urma să o fac, nu am ajuns în acel moment al dezbaterii. Suntem la dezbateri generale. Cinci minute de grup. Este procedură de ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Cupşa. Vă mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Procedură, domnule Cupşa!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa, procedură. Vă rog, domnule Cupşa, procedură!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Iordache, la dezbateri generale. Domnul Cupşa are o procedură; următorul. Domnule Stelian, formularea cu "Stimate domnule", nu este ofensatoare absolut deloc! Conţinutul nu este ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vosganian. Domnule Cupşa, a vorbit doamna Turcan, din partea grupului; este procedură de urgenţă.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Márton Árpád.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.) Domnule Stelian, aţi avut o intervenţie. (Vociferări.) Aceea a fost pe procedură? Dezbateri generale, da? Bine.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc. Domnul... De la USR aţi avut o intervenţie. Nu v-am oprit eu microfonul, să ştiţi. (Se adresează doamnei deputat Raluca Turcan.) 5 secunde.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Mulţumesc, doamnă.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... să concluzionaţi, că aţi depăşit timpul.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Turcan, dezbateri generale. (Aplauze.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog, dacă din partea grupurilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Ba da. Nu văd. Vă rog, domnul Ion Stelian.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Ne întoarcem la pct. 2. 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nu avem amendamente. Proiectul de lege rămâne la votul final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Până le înţelegeţi. Mai facem. Atunci, mai stăm 10 minute.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final. Avem rapoartele distribuite, da? Mai citim? Mai citim. OK. Voci de la Grupul parlamentar al USR : Până le ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen; PL-x 101/2018. Vă rog, în procedură de urgenţă, Comisia pentru buget, domnul ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt intervenţii aici? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, Legea merge la votul final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Domnul Roman, dezbateri generale, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 131/2018. Vă rog, Comisia pentru administraţie, ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, îmi daţi voie să vă spun ceva, prieteneşte? Vă rog, numai o secundă. (Vociferări.) Vă rog, eu vă las să vorbiţi, dar vă faceţi de râs. Este prevăzută, am o decizie a Biroului ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mai sunt intervenţii la dezbateri? Domnule Sitterli, aţi fost 4 lideri de la PNL care aţi invocat proceduri. (Vociferări.) Mulţumesc. Deci vreau să vă informez. Un minut o să vi-l dau din bună ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, aveam pretenţii la dumneavoastră, dar văd că am avut degeaba. (Vociferări.) Sigur, pe procedură. Vă rog, domnul Seidler. Domnule Seidler...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am mai discutat subiectul acesta în timpul şedinţei de astăzi. Nu scrie ora 18,00 - terminarea şedinţei. Până la epuizarea pct. 3. Altceva nu ştiu ce aţi mai invocat. Domnule Tinel ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Ura!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Procedură de urgenţă, apoi domnul Neagu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Neagu, dezbateri.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 24. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unităţile sanitare; PL-x ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Obiecţii? Nu. La articole nu am avut intervenţii. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu mă forţaţi să vă opresc microfonul. Mulţumesc frumos. Avem o chestiune de tehnică legislativă, din partea comisiei, la 217, la PL-x 233.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai criticaţi deputaţii.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Păi, nu, procedura? Păi?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Procedura?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vorbim amândoi după plen, că aşa văd că... Am înţeles. Vă mulţumesc. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Am avut liderii dumneavoastră la procedură, domnule Popescu. Domnul ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Discutăm după plen, amândoi.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Deci, dacă aveţi o intervenţie procedurală serioasă, vă rog s-o invocaţi, dacă nu, vă invit în bancă. Nu mai faceţi referiri la viitorul meu! Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bun.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am o rugăminte la dumneavoastră...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Cu mine? Atunci, deranjăm plenul. Vă rog, la prezidiu. (Consultări.) Ne-am consultat. Domnule Benga, mai aveaţi intervenţii la Legea nr. 217? Pe procedură. Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă consultaţi fără să deranjăm plenul. Poftiţi?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, dacă nu sunt intervenţii la articole. Nu. Înţeleg că domnul... procedură. Mai am o tehnică legislativă, domnule Dobre. Mai am o tehnică legislativă la lege.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bine, spuneţi-ne.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu ne spuneţi, nu...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, nu, nu...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Procedură. Domnule Bichineţ, mai aveaţi o intervenţie? Staţi, că mai aveam la dezbateri, ca să închid legea. Drept la replică?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vosganian?

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Bîzgan.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Csép Andrea.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Săftoiu, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Doamna deputat Roxana Mînzatu solicită să ia cuvântul.) Doamnă Mînzatu, am avut vorbitor. Suntem în procedură de urgenţă. Domnul Bichineţ.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă Iurişniţi.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Gavrilă, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 23. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; în procedură de urgenţă. Comisia juridică? Vă rog, domnişoară ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt. La articole? Nu sunt. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi - PL-x 171/2018; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Amendamente nu sunt. Rămâne la votul final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Să ştiţi că nu aţi avut noroc nici astăzi. Nu aţi văzut niciun spion şi nici pe şeful spionilor. Continuăm... dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. Fără ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Bichineţ, vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Lungu Tudoriţa.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, domnul Zainea.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale dacă mai doreşte cineva? Nu. La articole? Sunt admise... nu. Vot final. La punctele 17, 18, 19 nu avem raport.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Movilă.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 16. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Comisia pentru sănătate, domnul Buicu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Amendamente admise - intervenţii? Nu. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege pentru completarea art. 104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011. Vă rog, Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi domnul Leoreanu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles! Nu am nicio oră aici, la ceea ce spuneţi dumneavoastră. Neavând raport, eu am continuat cu punctele de pe ordinea de zi. Mă întorc la el, atunci când vine ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Dobre, eu am un program aprobat de Biroul permanent, care spune "... până la finalizarea dezbaterilor asupra punctelor 2 şi 3..."

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Mînzatu. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Procedură, domnul Dobre.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nu sunt amendamente. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mă întorc la punctul 11. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii Vă rog, ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vass Levente.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Gudu.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Legea merge la votul final. Vă rog, liderii să fiţi atenţi! Continuăm cu punctul 11 al ordinii de zi, pentru că nu avem rapoarte până ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Procedura, domnule deputat.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles! Vot pentru retrimitere la comisie, punctul 3, reexaminarea. 74 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu optează. Propunerea dumneavoastră a fost ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, la subiect.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu se supune votului ordinea de zi, pentru că s-a votat în Biroul permanent. Vă mulţumesc, domnule deputat. (Vociferări Gălăgie.) Alte intervenţii dacă sunt la dezbateri generale? Vă rog, domnule ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Vă rog. De la USR sunteţi doi. Domnul Stanciu, dezbateri generale. Vă rog. Alte intervenţii? Vă rog, domnule Stanciu, pe procedură.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Avem raportul la punctul 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; în procedură de urgenţă. Vă ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt încă doi colegi de la PNL, procedural. Da, mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Sigur! Şi eu vă propun să respectăm Regulamentul. La articolul imediat următor celui invocat de dumneavoastră, "La propunerea motivată a Biroului permanent, (...) fie şi în procedură de urgenţă, ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Timpul de consultări a expirat, întrucât văd că liderii sunt fiecare la grupul lui. Domnule Stelian Ion, aveţi o intervenţie procedurală? Vă rog.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, 3 minute pauză de consultări. După o scurtă pauză

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu eu dau drumul! Daţi drumul la microfon. (Se adresează staffului tehnic.)

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Tocmai vă spuneam că nu vom începe dezbaterile pe aceste proiecte... Nu dialogaţi cu mine în acelaşi timp... Nu vom începe dezbaterile până când rapoartele nu vor fi deja la dumneavoastră ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raportul este deja scris. Urmează să fie distribuit liderilor şi grupurilor şi vom începe dezbaterile la cele două puncte în momentul în care vom avea rapoartele distribuite. (Doamna ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Procedura!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, (Vociferări.) Vă rog, domnule Rădulescu! Domnule Rădulescu, vă dau un drept la replică, pentru că v-am apelat! Vă rog! Sunt intervenţii procedurale la începutul şedinţei, pe ordinea de zi. Avem o ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mulţumesc frumos!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă Turcan. Vă rog, domnule Năsui, dacă aveţi altă propunere. (Vociferări.) Da, am reţinut, dar să vedem, poate este aceeaşi propunere!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să vă invitaţi colegii în sală! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că sunt prezenţi până în acest moment 277 deputaţi. La primul ...

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile generale. Proiectul de hotărâre. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul? Adoptat. La art. 1? Adoptat. La art. 2? Adoptat. Am încheiat ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul Roman. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu mai pot, domnule Stanciu.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, mulţumesc. Domnul Şerban Nicolae.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă mulţumesc!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog! Vă rog!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un minut, domnul Barna, un minut, domnul Şerban Nicolae, şi încheiem aici.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu-i rău!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. (Discuţii în sală.)

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi deja două peste!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat. (Discuţii în sală.)

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am încheiat dezbaterile generale, că a fost timp suficient. La proiectul de hotărâre... (Discuţii în sală.) Vă ofer la proiectul de hotărâre, la dezbateri generale... (Domnul Robert-Nicolae Turcescu ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu ştiam cum v-au ieşit 100 acum. Bun, 60 de minute cu... împărţiţi algoritmic ca pentru fiecare grup şi afişaţi. Vot. Vot pentru timp. 184 pentru, 5 împotrivă, 22 de abţineri. Mulţumesc. Aveţi o ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule preşedinte, să aveţi o propunere de timp de dezbatere, dacă... dacă nu...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Sigur. În timpul aprobat, care va fi aprobat pentru fiecare grup, aveţi posibilitatea să dezbateţi, să citiţi opinia, să faceţi ceea ce consideraţi dumneavoastră la subiectul în cauză. Dau cuvântul ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 2, dezbaterea raportului Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. Dacă ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot pentru retrimitere la comisie. 65 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu optează. Propunerea a fost ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Până recuperăm, vă rog să luăm loc, să facem un vot test. Domnule Iancu Marius-Ionel sunteţi înscris la cuvânt sau aţi apăsat din greşeală? Vot test. Da. Mulţumesc. Deschidem şedinţa. Avem două ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să vă invitaţi colegii în sală. Să trăiţi, domnule viceprim-ministru! Să luăm loc. Vă rog, un secretar... Vreau un coleg secretar de la Senat de la PSD sau de la ALDE. ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 42š din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Vot. 261 de voturi pentru, o abţinere, un coleg ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 11. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 32 din 23 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial al ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea şi completarea Legii ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 9. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Tomac.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Punctul 6, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului; lege ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Prună. Domnule Popescu, nu avem drept la replică la explicarea votului.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi! Mulţumesc.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului... (Domnul deputat Iulian Iancu solicită să ia cuvântul.) Domnul Iancu, să rămână pe stenogramă, că istoria...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pe 5 l-am trimis la comisie. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Comisia pentru industrii propune ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 3. Proiectul de Lege privind acordarea biletelor de valoare. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Vot. În unanimitate, adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Intotero.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, II. Legi ordinare. Adoptări 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 266 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă. Vă rog, domnule Ponta.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 268 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Aprobat. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Se distribuie şi listele acum. Facem un vot de control. Vă rog, vot test. 247, suntem în cvorum. Înainte de a începe, vreau să vă informez, stimaţi colegi, că avem în sala de plen Delegaţia Adunării ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă invitaţi colegii în sală. Luaţi loc şi resetaţi cartelele acum. Acum! A mea merge. Voci din sală : Nu avem lista de vot!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Articole? Nu. Vă mai rog un minut să aveţi răbdare. Stimaţi colegi, Dacă mă urmăriţi, liderii, avem nouă PL-x-uri care sunt în aprobare tacită. Vă rog să fiţi de acord să le ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului; procedură de urgenţă. Comisia?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. Comisia pentru buget. Domnul Nosa.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Nu. La vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un minut, domnul Bumb şi încheiem dezbaterile.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, a doua intervenţie, doamnă Prună. Scurt!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă. Domnule Bumb, doamnă Prună, aţi participat la dezbateri deja din partea grupurilor! Domnul Movilă.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să sintetizaţi, domnule deputat!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Iancu. Domnule Bumb, aţi vorbit!

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bende.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnişoara Prună.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, dezbateri. Domnul Bumb.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Comisia. Domnul preşedinte general, Iulian Iancu.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Bîzgan.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 19. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Comisia pentru egalitatea de şanse, doamna Iurişniţi, ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm, da. Vot. 134 de voturi pentru. Aprobat. Deci continuăm cu pct. 14, pct. 15 şi pct. 16.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Inclusiv? Poziţia 16? Mai spuneţi-mi o dată, PL-x...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile... (Vociferări.) A fost cerere de retrimitere? Îmi cer scuze. Vot. 57 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu optează. Respins. Am ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Corect, aveţi dreptate, domnule deputat. Domnul Szabó Ödön.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Olar. Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 237 din Regulament, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Ieşeam din sesiune.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu l-am certat, v-am făcut un bine.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 14. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul? Nu mai e. Dezbateri? Nu. Articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu mulţumesc. Dezbateri generale, domnul Oros.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... dacă mai citim titlul de două ori ne prinde Revelionul aici. (Râsete.)

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, am o rugăminte. Citiţi din raport, că...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bulai.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi eu. Domnul Socotar?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu, domnule preşedinte. Dezbateri generale, doamna Săftoiu?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 89/2018. Comisia? Domnul Ştirbu? Domnul preşedinte, mă iertaţi.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... organice.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 11. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 32 din 23 ianuarie 2018, publicată ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Erdei? Nu. Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Seidler?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nici nu mai pronunţ. După aceea, iar rămân dator. Doamna Calista.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Szabó.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor; PL-x 562/2017. Vă rog, Comisia? Doamna Răduţ.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vişan?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Neagu?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Radu Nicolaie-Sebastian.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 19 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot pentru amendament respins. 41 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Respins. Vă rog, vot pentru forma iniţială. 93 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă. Adoptat în forma ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Vot pentru amendamentul respins? 58 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială? 92 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins, vot, vă rog. 55 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot pentru forma iniţială. 86 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă. Adoptat în forma ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins, vot. 54 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială. 87 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Adoptat în forma ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins, vot. 51 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. Respins. Vot pentru forma iniţială. 90 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă. Adoptat în forma iniţială. Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins, vot. 57 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă. Amendamentul a rămas respins. Vot pentru forma iniţială. 85 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, o abţinere. A rămas în ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, La respinse?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Nu. Vot final. (Domnul deputat Constantin Codreanu solicită să ia cuvântul.) Da, la articole.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Codreanu.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovie.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Neagu, dezbateri generale.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2018 pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Tripa, vă rog. Domnule Tripa? Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. La articole? Nu. Vot final.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Andronache.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Ion.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea art. 16 alin. (3) din ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Comentarii? ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm dezbaterile cu punctul 3. 3. Solicitarea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. (Se păstrează un moment de reculegere.) Mulţumesc.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot pentru retrimitere la comisie. 126 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Aprobată.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 123 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Vot pentru retrimitere la comisie.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 125 de voturi. Adoptată.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. În unanimitate, aprobată. Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 115 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. Mai sunt propuneri pentru ordinea de zi? Nu. Vă rog, stafful, refaceţi ordinea! Domnul Rădulescu Dan-Răzvan.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 108 voturi pentru, 18 voturi împotrivă. Adoptată. Domnul Simionca.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic, domnule Cucşa! ...să rămână în sală cei care au treabă aici şi închideţi uşa aceea din stânga, de acolo! Vă rog, domnule Cucşa.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 126 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Domnul Cucşa. Vă rog, în partea stângă a prezidiului, cei care sunteţi de la Guvern, colegii de la Guvern, să rămână în sală...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. O abţinere. Aprobată.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 122 de voturi pentru, un vot împotrivă. Aprobată. Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. În unanimitate, aprobată. Vă rog.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi atât, da? Şi o dezbatem, da? Vot. 95 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă. Aprobat. Domnul Suciu.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Deci s-o aducem pe poziţia 12, domnule Dobre?

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările. Vă anunţ că sunt înregistraţi 128 de colegi. Programul de lucru: dezbateri până la ora 11,30; vot ...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Încheiem aici şedinţa. Să aveţi o zi frumoasă! Şedinţa s-a încheiat la ora 16,58.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule ministru, Este o adevărată plăcere să vă ascultăm! (Râsete.)

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii din partea grupurilor. Vă rog, domnule ministru, cinci minute. Lămuriţi problema!

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Vosganian.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi!

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul minorităţilor, înţeleg că nu aveţi... Doamna deputat Mirela Furtună, PSD.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc. Domnul Gerea. Domnul Gerea, Grupul ALDE? Nu e în sală. Domnul Marius Paşcan, Grupul PMP.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. (Vociferări. Rumoare.) Domnule Drulă, "Lasă-l să vorbească" spuneţi la dumneavoastră acasă, da? "Lasă-l să vorbească" şi gesturile acestea faceţi-le acasă la dumneavoastră şi în stradă.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... subiect. (Vociferări. Rumoare.)

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să rămâneţi la...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... suntem la ora ministrului, cu domnul Meleşcanu.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR, domnul Dobrovie, 3 minute.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ardelean. Mai aveţi două secunde, acelea pe care le-am oprit eu din...

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi mai e şi domnul Ardelean.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Citiţi mai rar, că oricum s-a terminat timpul PNL-ului.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, două secunde vă întrerup. Şi vi le dau după aceea.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dau cuvântul reprezentanţilor grupurilor. Începem cu PNL. Domnul deputat Ben-Oni Ardelean. Cu domnul Stroe? Aveţi 5 minute împreună, să ştiţi.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Domnule Tomac, dacă mai aveţi, o intervenţie suplimentară la... discurs.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnul ministru.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dau cuvântul domnului deputat Eugen Tomac. Dumneavoastră sunteţi ministru, domnule Meleşcanu, nu deputat. Reprezentantul Grupului PMP, 5 minute, vă rog, prezentarea temei.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 115 voturi pentru, o abţinere, doi colegi care nu optează. Aprobat. Dacă mai sunt intervenţii la începutul şedinţei? Nu.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Înainte de a începe dezbaterea, vă rog, domnul Suciu.

  11 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să luaţi loc în bănci. Avem şi cartelele pregătite, pentru că va fi un vot procedural. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că până în ...

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii şi ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 9... Domnul Rădulescu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzii.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pentru rigoare. Domnul... Dumnealui apare neafiliat..., pentru că n-aţi făcut anunţul în plen. Deci stafful nu avea de unde să ştie. Regulamentar, hârtie la Biroul permanent, şi anunţ în ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Sitterli. Rog stafful tehnic să ia cunoştinţă de schimbarea doctrinară a domnului Sitterli, pentru că la mine apare neafiliat. De aceea am făcut gafa... tragică, de dinainte. Vă rog, domnule ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, A, e în regulă, explicaţi votul de la 3.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Când?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Numai vreau să vă atrag atenţia, respectuos, că noi vorbim aici de ceva cu fondul funciar.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule Vass... Domnule Vass...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, E neafiliat...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Vot. 261 de voturi pentru, o abţinere, un ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vom face un vot test, într-un minut. Vot test. 223. Suntem în cvorum. Începem. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Nu. Articole? Nu. Aţi prelungit degeaba, am terminat la 11,29. Vot final la...? 12,00.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Şi 17, venită de pe poziţia 72. Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Nu. Fără amendamente. Legea merge la votul final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 16... Deci vorbim de 16, mutat de pe poziţia 32. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant; procedură de urgenţă. Comisiile? Domnul ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mai aveam 6 minute, dar sunt de acord. Vot. 109 voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Aprobat.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final. Domnul lider Suciu Vasile-Daniel.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Iordache.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii, dacă mai sunt, la dezbateri generale? Nu. La arti...? Domnul Stelian Ion, da.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Cupşa.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 13. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 252 din 19 aprilie 2018, ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Comisia? Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii, Comisia pentru ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. Vot final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Roşca.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia? Domnul Buicu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins, deci la nr. crt. 1, domnule Stelian? 1, da? Amendament respins, vot, vă rog. 41 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Supun votului dumneavoastră forma ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem dezbaterile generale. Dacă la articole sunt intervenţii? La amendamente? Da.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Rădulescu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Radu Nicolaie.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Nicolicea.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Stelian Ion. Domnule Nicolicea, veniţi puţin?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Adoptat.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Floroiu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului judeţului Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău Iniţiatori? ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dîrzu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins. Vot, vă rog. 13 voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Amendamentul rămâne respins. Supun votului textul iniţial. Vot. 131 de voturi pentru, ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vot pentru retrimitere la comisie. 21 de voturi pentru, 103 voturi împotrivă, 5 abţineri. Propunerea de retrimitere la comisie a fost respinsă. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Korodi.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Márton Árpád.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Comisii? Comisia pentru apărare, domnul Bejinariu Eugen.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii, dacă mai sunt? La articole dacă sunt? Nu. Vot final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Doamna Cosette.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Neagu.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind pieţele de instrumente financiare. În procedură de urgenţă. Comisia pentru buget, domnul Budăi.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Vot final.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Popescu Pavel.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice; în procedură de urgenţă. Comisia? Comisia pentru IT?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Comentarii de ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vot. 110 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Aprobat. Ale intervenţii? Nu mai sunt.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Primul vot. Vă rog. 94 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Aprobat. Punctul 5. Vot. 101 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Şi 72 la 17. Vot. Domnul Simonis.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, 17?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Continuăm lucrările de astăzi. Vă informez că şi-au înregistrat prezenţa 152 de colegi până la această oră. Avem dezbateri, vot final la ora 12,00, Birou permanent la ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem şedinţa consacrată declaraţiilor. În cinci minute începem şedinţa de dezbateri. (Următoarele declaraţii politice şi intervenţii au fost consemnate conform materialelor depuse de ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Ciofu şi încheiem.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Şovăială.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mai am şapte minute. Doamna Cobuz, domnul Şovăială şi cu doamna Ciofu. Şi încheiem aici, ca să ştiţi.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Huncă.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Nicoară?

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamna Paraschiv.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Doamna Ioniţă.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Aţi depăşit un minut deja!

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Elvira Şarapatin.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Şerban? Nu. Domnul Dohotaru. Vă rog.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Bumb. Încercaţi să vă încadraţi în trei minute, ca să ajungă timpul la toţi colegii!

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Încheiaţi, că aţi ieşit din timp!

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Doamna Meiroşu. Doamnă Holban, aţi citit, da? Aţi terminat, da?

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, OK. Mulţumesc. Am terminat. Să aveţi o zi frumoasă! Şedinţa s-a încheiat la ora 17,42.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Wienzer.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dohotaru? Nu este. Domnul Codreanu? Nu este. Domnule Paşcan, aveţi trei. V-aţi gândit? Da? Cea cu Ministerul Afacerilor Externe, da? Domnul Gabriel Wienzer vă va răspunde verbal, ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dumitrescu.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Nicolae Andrei. Tema? Domnule Dumitrescu - răspuns. Domnule Dumitrescu, răspunsul pentru domnul... Staţi să vă aducă aminte tema!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnule Dumitrescu.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Toma. Reamintiţi tema? (Vociferări.) Vă rog. Păi, numai una este! Întotdeauna! Dacă nu este, vă răspund eu. Vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îl rog pe domnul Angel Gheorghiu... este aici? La microfon. Domnul Ivan, de la Ministerul Economiei, şi domnul Mergeani, de la Ministerul Muncii, răspundeţi în scris domnului Lovin, da? Vă ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Tema?

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog, aici, împreună cu domnul secretar de stat, să lămuriţi problema aceasta până se termină şedinţa. Domnule Lovin, v-aţi decis?

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai aveţi? Vă rog, lămuriri suplimentare, domnul Lupescu.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Dacă nu doriţi să reamintiţi tema, îi dau cuvântul domnului secretar de stat. OK, vă rog, domnul Mergeani. Da, luaţi loc în prima bancă, aici, dacă, eu ştiu, mai vreţi să interveniţi, după aceea. Vă ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Poftim? Şi nu mai veniţi la microfon?

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Andrei Gheorghe nu este în sală. Domnule Lovin, aveţi 3. Credeţi că puteţi să vă alegeţi una din ele? Care? Vă rog, la microfon. Vă invit la microfon. Şi reamintiţi tema, una din ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă secretar de stat, că oricum nu vă ascultă. Vorbeşte la telefon, nu e atent.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Popescu Pavel. Tot doamna Bîrlibescu, răspunsul. Vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Răspuns, Ministerul de Interne, doamna secretar de stat Bîrlibescu.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Domnul Paşcan, Ministerul de Interne.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Mai doriţi? Vă rog, un minut.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule ministru. Domnule Paşcan, eu sunt obligat, regulamentar, să vă dau cuvântul încă un minut, dar am o rugăminte la dumneavoastră. Aveţi 5 astăzi. Şi mă adresez şi altor colegi, ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Rumoare.) Stimaţi colegi, şi de la PSD, şi de la PNL, Suntem într-o şedinţă de plen, chiar dacă sunt interpelări şi răspunsuri. Vă rog, domnule ministru. Vă rog, aveţi 3 minute la ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, consacrată primirii răspunsurilor orale. Vă rog, domnul Paşcan, dacă doriţi să repetaţi, un minut. Ministerul Justiţiei.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile politice. Vă invit, în continuare, stimaţi colegi, să participaţi cu entuziasm la primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului, după o ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul ministru, vă rog, aveţi ultimul cuvânt. Cinci minute. Domnule Roman, veniţi puţin până la prezidiu, vă rog respectuos!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnule ministru, vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, Vedeţi dumneavoastră de ce n-are ursul coadă?! Replica este să nu creaţi un alt drept la replică! Aţi făcut direct un atac la persoană! Dezbateţi serios problema! Din momentul acesta, ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vedeţi...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Au fost afirmaţii uşor belicoase din toate părţile, dar aceasta nu generează un drept la replică, nu v-a jignit nimeni!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Nu aveţi drept la replică aici! Doar dacă vreţi în timpul de dezbatere? În timpul de dezbatere - 23 de secunde. Vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Prună?

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Gerea.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Petru Movilă.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluziile, domnule deputat!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bende Sándor.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Iancu, Grupul PSD.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, doamna Prună, trei minute. Doamna Prună, vorbiţi din partea grupului? Sunteţi înscrisă din partea grupului la dezbateri - trei minute.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Bode, doriţi acum? Vă rog, vă rog.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Permit în limita timpului aprobat de Biroul permanent.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile. Cu reprezentanţii grupurilor - 3 minute. 5 minute - PNL, cel mai mare grup din opoziţie. Domnul Popescu? Cu rugămintea să fiţi atenţi, că mai este şi domnul Bode.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, dacă...? Doamna Prună, 3 minute, lămuriri suplimentare.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnule ministru.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, În continuare. Potrivit art. 205 din Regulament şi programului de lucru, în şedinţa de astăzi, între orele 16,00 şi 17,00, în cadrul "Orei Guvernului", avem organizate dezbateri politice, la ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, La punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, de prelungire a termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot. 128 de voturi pentru, 39 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu optează. Vot pentru retrimitere, două săptămâni, la comisie. Vot. 133 de voturi pentru, 43 de ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Vă anunţ că şi-au înregistrat prezenţa 194 de ...

  10 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 243/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 15,08.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, O invit la microfon pe doamna secretar, să citească procesul-verbal.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnii secretari, eliberaţi... Număraţi în dreapta. Îl invit la tribună pe... Pentru depunerea jurământului, pentru CNSAS. Vă rog, domnule... După pauză

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Aţi terminat, da? Membrii Biroului permanent, la Sala Biroului permanent. După o scurtă pauză

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule secretar, numai un pic. Pentru că am văzut acum, buletinul de vot este cu şapte nume sau nu ştiu câte. Rămâne un singur nume valid.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnii chestori, dacă nu deranjăm?! Au venit şi hârtiile. Uite!

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Potrivit art. 99 din Regulamentul activităţilor comune, votul pentru numire este secret şi se exprimă prin buletine de vot. Buletinul de vot va fi completat cu propunerile din avizul ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Turcan. La dezbateri generale, nu? Vă rog.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 4. Avizul comun al Comisiilor juridice, al Comisiilor pentru drepturile omului şi al Comisiilor pentru egalitate de şanse ale celor două Camere ale Parlamentului a fost distribuit. Fiind ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La titlu dacă sunt obiecţii? Adoptat. La preambul? Adoptat. Art. 1? Adoptat. Art. 2? Adoptat. Art. 3? Adoptat. Art. 4? Adoptat. Art. 5? Adoptat. Art. 6? Adoptat. La anexa cuprinzând ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mai sunt intervenţii? Domnul Cseke.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumim. Să înţeleg că vă opuneţi propriei nominalizări? Nu...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Presadă.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 3. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind elaborarea Codului administrativ. Dezbateri generale. Domnul Roman.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Nu, domnule Năsui, nu faceţi abuz de... Nu, îmi pare rău. Nu v-a pronunţat numele, nici măcar n-am simţit că este vorba despre dumneavoastră. Mulţumesc. Intrăm la dezbaterea pe articole şi ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Suciu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Bichineţ.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, doamnă deputat.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind analizarea şi actualizarea cadrului normativ cu incidenţă în domeniul securităţii ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de Hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Sudan. Comentarii? Nu. Dezbatere pe articole şi anexă. Dacă la titlul ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dacă în legătură cu proiectul programului de lucru sunt comentarii? Dacă nu, vă supun votului. Vă rog să votaţi. 246 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu optează. Vă rog să verificaţi ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 194 de voturi pentru, două voturi... 2 colegi care nu optează. Aprobat. Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi. Vot. 232 de voturi pentru, 2 colegi care nu optează. ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Începem şedinţa. Rog un coleg de la Senat şi un secretar de la Senat. Vă rog, să luăm loc în bănci. Domnule Vela, dacă sunteţi drăguţ... Declar deschisă şedinţa comună a Camerei ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Suspendăm şedinţa. Şedinţă de Birou permanent. La ora 13,00, teoretic, plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,49.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, N-are nicio legătură cu timbrul vocal, îmi cer scuze! Deci chiar am greşit! (Râsete. Aplauze.) Chiar am văzut Adriana, îmi cer scuze!

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 17. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Nicolicea, explicarea votului.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ion Stelian.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 201 voturi ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog, vot. 247 de voturi pentru, o ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Seidler.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Roman...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 6. Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, reexaminată la cererea Preşedintelui ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Păle.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dragi copii, Copiii de la balcon şi doamna profesoară, vă rog să luaţi loc! Vă rog să luaţi loc! (Se adresează unui grup de copii aflat la balcon.) Doamna Iurişniţi, explicarea votului.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 226 de ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Facem un vot test în 20 de secunde. Vă rog să votaţi. Mai facem un vot test, în alte 10 secunde. Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Începem. Legi ordinare. ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, De aceea am şi trimis-o, domnule doctor, înapoi! Încercaţi să faceţi acolo o chestie mai sănătoasă! Suspendăm şedinţa până la ora 12,00.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, La comisie. Vă propun să retrimitem la comisie până săptămâna viitoare, pentru corelare legislativă, pentru că este prea largă... Da? De acord liderii? Facem şi un vot pentru aceasta. Vot. Să intre ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 24. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope. Doamna Lucreţia Roşca.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu. Vot final. Domnul Paşcan?

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri. Domnul Leoreanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale. Domnul Heiuş.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte felicitări, chestiuni? Nu. Dezbateri, ceva? La admise? La articole? Nu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu?

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Romanescu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol, dezbateri generale.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Doamna Huncă.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri, doamna Florea.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 20. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Neagu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Budăi.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia? Vă rog.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Băişanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Stamatian.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Şi noi. Domnul Budăi.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ungureanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Seidler.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman. (Vociferări.) Aşa văd aici, la aparat, domnul Roman.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da, dar acum noi suntem la chestiunea acesta, cu ordonanţa.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Puteţi să vorbiţi asta între dumneavoastră, la o cafea?

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Neagu, dezbateri generale.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii. Comisiile? Doamna Violeta Răduţ.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Toma.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnişoara Prună.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Tot dumneavoastră, domnule Toma? Până vă gândiţi, domnul Bica.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene. Comisia? Domnule deputat Bode, vă ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt intervenţii. La amendamente dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, dezbateri generale? Domnul Bode, la dezbateri.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La anexe dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Căciulă.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Giugea.

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 15. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisii? Vă ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vă rog, domnule Velcea, vă rog! Vă aşteptăm. Vot. Vot pentru retrimitere - o săptămână. Vot. În unanimitate aprobat. Alte intervenţii la început?

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Vă rog să vă invitaţi colegii în sală. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor. Vă anunţ că sunt înregistraţi 113 colegi până în acest moment. Programul: dezbateri până ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Intervenţii la anexe? Nu sunt. Mulţumesc. Vot final. Stimaţi colegi, Vă invit respectuos să luaţi parte la şedinţa de interpelări care va începe în următoarele 3 minute.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Eu vi-l dau oricum, dar să-mi spuneţi la început ce a fost ofensator. Vă rog.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Păle.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri, domnul Oros.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 14. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Vă rog, comisiile?

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Nu s-a încheiat şedinţa, domnule deputat. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da, da.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Merge.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da, acum merge.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Doriţi să luaţi cuvântul, domnule Cozmanciuc? Păi, apăsaţi pe buton, ca să văd. N-aveţi cartela? Înseamnă că nu sunteţi în sală. Vă rog. Vă rog, apăsaţi pe...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu avem amendamente. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Tudor Benga.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Leoreanu.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisii? Administraţie. Domnul deputat Nechifor.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Ion Stelian.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Amendamente nu sunt. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Coliu, dezbateri generale. Domnul Coliu Doru-Petrişor, Partidul Mişcarea Populară.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 10. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru educaţie? Doamna Gavrilă.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii la anexe? Nu. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, doamna Cherecheş Florica.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Moldovan Sorin.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen; procedură de urgenţă. Comisia pentru învăţământ.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? La articole? Nu. Mulţumesc.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Căciulă.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Olar.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Oros.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Simionca. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Parlamentarii Grupului PMP vor vota pentru acest proiect legislativ. Este foarte important să susţinem zona montană pentru înfiinţarea ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Comisia pentru agricultură, domnul Stănescu.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri? La articole? Nu. Vot final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri. Domnul Ganţ.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ. Pl-x 73.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic. Comisiile - Comisia juridică, Comisia pentru mediu, Comisia pentru agricultură - raport. Domnule Cucşa, aţi ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot. 77 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, o abţinere, 2 colegi care nu optează. Aprobat. Alte intervenţii? Nu mai sunt.

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, şi-au ...

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamna Doina Gradea, la tribună pentru depunerea jurământului. (Intervenţie neinteligibilă a doamnei Doina Gradea.) Aţi depus ca preşedinte? Nu e? Bine. Nu mai depuneţi. Procesul-verbal la ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, membrii Biroului permanent, la sala de Birou permanent pentru numărare şi întocmirea procesului-verbal. PAUZĂ

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule secretar, Citiţi vă rog şi miniştrii deputaţi, că sunt câţiva, ca să-i lăsăm să plece.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule secretar...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor. Nu sunt. Aşa cum am stabilit împreună, votul se va exprima simultan pentru cele două numiri, de la 5 şi 6. Urna albă, urna neagră - pentru ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Începem voturile. Vă reamintesc prevederile Legii nr. 41/1994 conform cărora preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Aşa să vă ajute Dumnezeu! Mulţumesc. Felicitări tuturor! Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 17.40.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Cu mâna pe ... Domnule deputat, cu mâna pe cărţi acolo, dacă doriţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, depuneţi jurământul, domnule deputat. Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.)

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Întrucât încă nu avem procesul-verbal de la şedinţa de consiliu de administraţie, vă propun să facem punctul 6, că avem o dezbatere acolo. Scurtă. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. A fost ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Deci vă propun, pentru eficientizarea activităţii, să acceptăm să încep acest vot test. Şi vom avea şi un vot real la punctul 4 şi atunci, pentru cei din Biroul permanent, cu excepţia ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Profit de momentul ăsta de linişte surprinzător şi, ca să mai câştigăm timp, am de citit instrucţiunile de la votul test, cu rugămintea să fim atenţi, pentru că după aia o să ne ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stoian, da.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Am sărit domnul Rădulescu?! Vă rog. Mă scuzaţi... nu l-am sărit. Acum era. Dumneavoastră sunteţi domnul Cuza, nu?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi domnul Stoian. Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă, pentru că avem vot.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cuza.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ghiu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Cristina Pocora.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Muşuroi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Dobriţoiu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Burtea Sorin.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Discuţii la prezidiu.) Doamna Ivaşcu. Vă rog, membrii titulari să se retragă la sală pentru alegerea preşedintelui. Doamna Ivaşcu, vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Raico.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Sebesi. Sau tot doamnă? Nu, e domn.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Monica Ghiurco.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Blebea.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Ţopescu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Nagy... doamna. Îmi cer scuze.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Lazea.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Brătescu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Petcu. Vă rog, domnule Petcu, la microfon.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ghiţulescu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vornicu... doamna Vornicu, mă scuzaţi. Mă scuzaţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ilieşiu Sorin.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot cu cartelă, nu? Vă rog. Vot. (Discuţii la prezidiu.) 290 pentru, un vot împotrivă, 3 colegi care nu optează. Propunerea viceliderului este aprobată. Rog membrii titulari să înceapă să depună ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnul Simonis.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Al doilea.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnii secretari numără voturile de la apelul nominal în sala Biroului permanent, membrii Biroului permanent merg în sala Biroului permanent pentru numărarea bilelor la votul de la ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Aţi terminat, domnule secretar?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic, domnule Drăghici. Chestor de la Cameră! (Rumoare, discuţii în sală.) Domnule Ciolacu! Dumneavoastră! Vă rog! Vă invităm, dacă nu vă deranjăm.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Secretar de la Cameră. Începem cu Camera. Chestor de la Cameră! Domnule Drăghici, la tribună la... Chestor de la Cameră ! (Rumoare, discuţii în sală.)

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Stănescu, veniţi la votul cu bile. Nu se aude în sală? Vă rog, domnule Stănescu, veniţi la votul cu bile. (Discuţii în sală.)

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi vot cu bile. Domnule Stănescu! Stimaţi colegi!

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Începeţi cu...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi! Stimaţi colegi! Domnule Suciu! Domnule Şerban Nicolae! Suntem în vot cu apel nominal. Un coleg, domnul secretar, vă citeşte numele, vă ridicaţi în picioare şi spuneţi dacă sunteţi ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule secretar! Vă rog! Gata. S-a găsit. Vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Staţi un pic, un pic, un pic, domnule secretar.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Chestor de la opoziţie. Un coleg chestor de la opoziţie, vă rog! (Rumoare, discuţii în sală.) Nu este niciun chestor de la opoziţie în sală? (Discuţii în sală.)

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog! Vă rog! Alte intervenţii la dezbateri generale. Nu mai sunt. Luăm act de avizul întocmit de comisiile de specialitate, urmând ca, la momentul exprimării, votului fiecare parlamentar să ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Din sală : Drum bun! (Discuţii, râsete în sală.) Sănătate!

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri. Domnul Tomac.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, şi proiectul.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Radu Preda, domnului senator Radu Preda, din partea Comisiilor pentru cultură. Aviz comun.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm cu punctul 2, numirea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune. Potrivit art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am terminat. Aşteptăm consensul de la Televiziune.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. A venit domnul Vuvrea? Nu. Domnul Ladislau Antoniu Csendes. Mi-a ieşit acum. Nu am ştiut că "hajnal" înseamnă "zori de zi", că m-aş fi prins şi atunci.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vuvrea. Nu este? Doamna Nagâţ.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ionescu Cazimir.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Precul.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cioflâncă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Blănariu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Buchet.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Oricum, rămâneam eu. Da. Daţi-mi lista. Oricum, stăteam eu. (Discuţii în sală.) Stăteaţi dumneavoastră cumva la sfârşitul şedinţei? Vă rog. Sunt aici? Sunt aici, da? Lista. Doamna Toader. La ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Votul la CNSAS?! Din sală : Jurământul!

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Staţi un pic. Da, corect, da. Nu, e jurământul, am uitat. Citiţi-le în ordine.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Avem procesele-verbale de la voturi? Vă rog, domnul, domnii... domnul Drăghici. La procesul-verbal de la CNSAS. Citiţi-l pe cel de la TVR, ca să-i lăsăm să meargă la şedinţă. Începeţi cu TVR-ul, ca ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Sighiartău. Nu. Am încheiat dezbaterile la punctul 1.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Discuţii la prezidiu.) Domnul Vlad Alexandrescu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Turcan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Eu nu înţeleg! Domnule Seidler, doamna Turcan, eu am întrebat - şi cred că am stat aproape un minut -, am întrebat: intervenţii la...? Vă rog, domnule Seidler.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu v-am văzut eu, dar trebuia să vadă cineva din stânga mea..., dreapta. Vă rog, la dezbateri..., luaţi cuvântul la dezbateri la punctul anterior, da? Vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. La ce solicitaţi?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin serios la acest subiect. Nu sunt. Luăm act de raportul întocmit de Comisiile juridice şi urmează să ne pronunţăm prin vot. Punctul 2, Numirea membrilor ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Nicolicea.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule... Doamna Turcan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule preşedinte, daţi citire proiectului şi lămuriţi-l şi pe domnul deputat.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Procedură... Staţi să... Înainte de proiect? Vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Aţi citit şi proiectul de hotărâre? Aţi citit şi proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre l-aţi citit?! Din sală : Procedură.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, deci dacă la procedura pe care v-am... Domnule Leş, vreţi să vorbiţi? Nu mai vreţi. La procedura pe care v-am expus-o mai înainte, dacă sunt obiecţii, comentarii? Nu. Cine este ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, M-am obişnuit cu reclamaţii, de aia am întrebat. Mulţumesc, doamna deputat.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi care e problema? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) A!

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Pe ordinea de zi, stimaţi colegi, avem astăzi la primele două puncte... o serie de numiri în funcţie, pentru care exprimarea votului se face în conformitate cu prevederile legale şi regulamentare, ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au fost ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog, liderii, să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă! (Discuţii la prezidiu.) Vă rog să luăm loc în bănci. (Discuţii la prezidiu.) Declar deschisă şedinţa. Avem 361 de colegi ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog... Vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, astăzi, 28 martie ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. 14. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Vă rog, vot. 169 de ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Nu are nicio legătură cu subiectul. Domnul Roman.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 11. Propunerea legislativă pentru completarea art. 105 al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 200 de voturi pentru, 53 de ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Continuăm. 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea propunerii ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Tocmai ce spusesem, la începutul şedinţei, că v-aş ruga să ne respectăm, să avem Regulament, să nu mai provocăm dreptul la replică... dar, mă rog, voi acţiona în consecinţă! Vă rog, un minut, doamnă ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Vosganian.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Nicolicea.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Drulă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzionaţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. 9. Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasília, ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vedeţi, de aceea nu vă dau dumneavoastră cuvântul! Şi am să vă citez din Regulamentul Camerei Deputaţilor, art. 151 alin. (4). Vă citez din memorie - "... Dreptul de replică poate fi cerut dacă s-au ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Domnule Roman, nu aveţi drept la replică. Nu a fost niciun caracter ofensator, nu v-a pronunţat numele.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödőn.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Codreanu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, vă rog.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă şi să reintroduceţi cartelele pentru resetarea sistemului. Vom face şi un vot test. Facem un vot test? Vă rog să votaţi. Suntem în ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. Suspendăm şedinţa. La 12,00 fix vot final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Moldovan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Nu sunt intervenţii. Legea merge la votul final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole, dacă...? Domnul Korodi, la dezbateri, da?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Cherecheş.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 16. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 104 alin. (2) şi art. 105 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia? Doamna Huncă, iniţiator? Comisia? Vă rog, raport.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii. Fără amendamente. Legea merge la votul final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vîrză.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnişoara Prună.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Bumb.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nefiind amendamente, proiectul de lege merge la votul final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Moldovan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Ion Stelian.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Vot final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi doamna Iurişniţi. Şi încheiem dezbaterile.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Cherecheş.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri, domnul Zisopol.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă Şotcan, vă rog să citiţi raportul. Domnule deputat, vă rog să mergeţi în bancă. Vă rog. (Vociferări.) Vedeţi, tocmai de aceea nu v-am dat cuvântul.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 13. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, Comisia pentru învăţământ, doamna Gavrilă. Doamna Şotcan. Vă rog, doamnă Şotcan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu, domnule... Domnule deputat... Pentru ce? Nu v-a înjurat, nu a fost ofensator, nu a fost jignitor, nu a fost nimic. Nu, îmi pare rău. Continuăm. (Vociferări.) Nu sunt obligat, citiţi ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Un minut, domnul Benga.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Olar.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi domnul Seidler?

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Chiriac Viorel.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi sunt la dezbateri generale, nu la iniţiatori! Am întrebat! Am intrat în dezbateri.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Movilă, i-am dat cuvântul domnului Csoma Botond!

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Csoma Botond.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Fădor Angelica.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare. Comisia? Domnul Călin.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Andronache.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 8. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la articole? Nu sunt. Vot final.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Roman.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, 3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri. Comisia? Domnul preşedinte Ştirbu.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 57 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, două abţineri. Aprobat. Mai sunt intervenţii la ordinea de zi? Nu. Începem dezbaterile.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Secretar de la opoziţie? Domnule Buican, începem şedinţa. Scuzaţi că vă deranjăm! Nu, dar nu vă grăbiţi! Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Dacă sunt intervenţii la articole? Nu sunt. Legea merge la votul final. Încheiem şedinţa de dezbateri. Continuăm cu şedinţa de răspunsuri la interpelări.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi intervenţii la articole?

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.) Domnule Popescu, a vorbit doamna Turcan. Domnule Popescu, a vorbit doamna Turcan. Nu, a vorbit doamna Turcan, îmi pare ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Şotcan.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Zisopol.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă deputat.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, dezbateri generale.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, 10. Proiectul Legii manualului şcolar; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu sunt. Nefiind amendamente, merge la votul final.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ilişanu.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zainea.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Moldovan.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, 8. Nu are raport. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Vot final.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Doamna Cherecheş.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, 7. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului; Pl-x 463/2017. Comisia pentru învăţământ.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Obiecţii la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La Articolul unic? Adoptat. Vot final.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Gudu.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zainea.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Muşoiu.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Un cadru ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La titlu dacă sunt obiecţii? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Gudu. Domnule Bârlădeanu, doriţi să luaţi cuvântul?

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul Regiunilor; Acţiuni ale ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot final.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt... Doamna Iurişniţi.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Cîtea.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Vă rog, domnule Romanescu.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, La punctul 3 nu a venit raportul. 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Intrăm în dezbateri. 2. Solicitarea Comisiei pentru buget cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional de dezbatere ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog! Stimaţi colegi, am început şedinţa!

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Liderii de grup să-şi invite colegii în sală! Secretarii de şedinţă, la prezidiu. Domnul Buican şi domnul Drăghici! Domnule Ştirbu, vă rog. Numai un pic, domnule Ştirbu. Am uitat să fac ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm cu... am dreptul să vă citesc un document. Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Am înţeles că aveţi o problemă de ordin personal.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Stanciu-Viziteu, o chestiune de ordin personal.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Explicarea votului la Pl-x 448, doamna Bîzgan.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, nu s-a încheiat şedinţa...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat aici cu explicarea votului. Continuăm. Am încheiat, domnule Bacalbaşa, am încheiat. Am încheiat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, OK. Doamna Cherecheş.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Barna. Continuăm. 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Pl-x 448/2017. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru apărare ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Márton Árpád, numai o secundă. Aţi desem... nu, ca să înţelegem, să nu mai spuneţi că nu ştiu ce abuzuri fac eu. Aţi desemnat un coleg care mi-a cerut toţi timpii pentru cele trei legi. L-am ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Doamnă Turcan, aţi desemnat pentru explicarea votului un coleg de-al dumneavoastră... (Vociferări.)

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, La 7 minute v-am întrerupt. Vă rog să luaţi loc în bancă. 3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Conti... Domnul Cupşa? Domnul Cupşa? Nu... Domnule Cupşa, v-aţi epuizat timpul, conform promisiunilor. Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule deputat. Mi-aţi promis ceva, mi-aţi cerut o ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 2. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45 din ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Movilă.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Încheiaţi.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Băişanu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi! (Gălăgie.) Numai un pic, domnule deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Năsui, explicarea votului.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat, v-aţi încălcat toate promisiunile pe care mi le-aţi făcut! Continuăm. De la USR, v-aţi decis? Domnul Drulă? Explicarea votului. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Încă un minut.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat, că aţi depăşit timpul!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Explicarea votului, nu avem procedură aici!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţe. Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Scoatem şi reintroducem cartela, pentru că s-a resetat sistemul, şi vom face un vot test ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole, vă rog? Nu sunt intervenţii la articole. Legea merge la votul final. Stimaţi colegi, Luăm o pauză de fix opt minute, adică la 12,40 suntem în sală pentru şedinţa de vot final.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Drept la replică!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Din contră, era... pedagogic! Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Dar ce s-a întâmplat?! Dar n-a fost ofensator, domnule Stelian! (Rumoare.)

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Stelian. Îmi cer scuze, domnule Stelian, domnul Ion înţeleg că este numele de familie!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Valeria. Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Rog dezbateri generale. Domnul Schelean? Doamna. Văd Schelean-Şomfelean Vale. Şi de la "Vale" încolo nu ştiu dacă e Valentina sau Valentin?!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi ultima. 4, Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a Deciziei Curţii ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt alte intervenţii. Legea merge la votul final.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu. Domnul Antal István? Nu. Domnul Márton Árpád?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Domnul Stelian. Domnule Stelian, mai aveţi vreun articol de susţinut, ceva, vreun amendament?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Păi, nu trebuie să supun la vot, domnule Stelian, propunerea domnului Márton Árpád?! (Vociferări.) Bine. 89 de voturi pentru, 148 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu optează. Vă rog, vă ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Amendamentul respins de la poziţia 24. Vă rog, vot.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 82!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu. La articole, vă rog? Nu. Vot final. Domnul... Vă rog, acum v-am văzut. Vă rog. Domnul Márton Árpád.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Doamna Turcan.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, S-a votat! Domnul Stelian, dezbateri generale.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Cu rugămintea... Domnule Năsui, sunteţi doi înscrişi. Procedură?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 3, Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45 din 30 ianuarie ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. S-a votat de două ori chestia aceasta. Dacă la dezbateri generale mai este cineva de la vreun grup care n-a intervenit? Nu. La articole, vă rog? Nu. Mulţumesc. Vot final.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Andrei Gheorghe, dacă aveţi o procedură? Nu mai aveţi procedură. Aveţi procedură? Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Procedura, vă rog!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Procedura, doamnă!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, nu vreau să intru în polemici regulamentare cu dumneavoastră. Vă informez doar că, potrivit cutumelor şi hotărârilor Biroului permanent, comisiile speciale trec peste comisiile ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 69 alin. (3): "La propunerea motivată a Biroului permanent se pot înscrie pe ordinea de zi..." V-am răspuns. Domnule Andronache, procedură.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Procedură, domnul Viziteu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, A vorbit doamna Turcan din partea grupului. Şi procedură, şi declaraţii, şi tot! Vă rog, domnule Tomac.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Tomac. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul pe procedură.) Îmi pare rău, domnule Andronache, a vorbit doamna Turcan!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Care este procedura, domnule Năsui? Drept la replică.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă Turcan? Vă rog! (Gălăgie.) Stimaţi colegi, vă rog!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Andronache. Domnul Andronache? Domnul Andronache! Doamna Turcan.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat! Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc, domnule deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat! Domnule deputat! Domnule deputat! Aţi depăşit timpul! V-am rugat de trei ori să concluzionaţi, vă mai rog, într-un minut, să trageţi o concluzie.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog! (Gălăgie. Vociferări.)

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Fiind în procedură de urgenţă, vă rog să vă stabiliţi, liderii, un singur vorbitor. De la USR, domnul Stelian.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 2. Vă rog, raport, comisia. La Legea nr. 304/2004.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi avut o procedură, domnule Stanciu! Aveţi un lider de grup care a vorbit, a invocat procedura.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi avut o procedură! (Se adresează domnilor deputaţi din Grupul parlamentar al PNL.) Domnul Năsui.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 145 de voturi pentru, 65 de voturi împotrivă, două abţineri... Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Suciu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii aici? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ungureanu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Cobuz.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Moldovan Sorin, dezbateri generale.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Comisia? Pl-x 420.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Au fost doi... La articole. Dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. Aţi avut doi vorbitori, domnule primar.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Asta e. Domnul Zisopol.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mă iertaţi, domnule profesor.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Deci a fost punctul 11 de ieri adus pe punctul 8 şi punctul 8 a devenit punctul 9. De aceea e punctul 9 acum. Vă rog, domnişoara Mareş Mara, dezbateri generale.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 9, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia. Doamna Gavrilă. (Discuţii în sală.) Punctul 8 l-am făcut ieri. 9 - Pl-x 566.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Amendament respins. Vă rog, vot. 65 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Forma iniţială, vot. 143 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu optează. ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Indicaţi-mi exact, doamnă deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Deci ce susţineţi dumneavoastră? Spuneţi-mi.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Tocmai de aceea, tac.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, La admise sunteţi?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendament respins, vă rog să votaţi. 87 de voturi pentru, 125 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Vot pentru forma iniţială. 127 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Doamna ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, amendamentul este respins, vot. 88 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, o abţinere. Vă rog, vot pentru forma iniţială. 125 de voturi pentru, 77 de voturi împotrivă, 12 abţineri. A rămas ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendamentul este respins. Vi-l supun votului. Vot. 82 de voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Vot pentru forma iniţială. 131 de voturi pentru, 69 de voturi ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Deci, supun votului amendamentul, cu precizarea că este amendament respins. Vot, vă rog. 60 de voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Supun votului ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 3 la respinse?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Precizaţi. Care?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, E în regulă. Alte intervenţii la articole dacă mai sunt? Nu mai sunt. Legea merge la votul final. (Domnul deputat Cristian-George Sefer solicită să ia cuvântul.) Am întrebat de 3 ori, domnule ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Ce? Eu n-am auzit. N-am auzit, îmi pare rău. Daţi-mi stenograma şi vă dau, dar nu a fost... 10 secunde. 10 secunde, lămuriri suplimentare.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Aşa, şi care e propunerea? Vă rog, domnule Solomon, explicaţi situaţia. Lăsaţi-l pe preşedinte.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 20 e numărul marginal?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, S-a votat aceasta deja, domnule deputat. La articole, vă rog. Intervenţii? La admise. De la 1 la 10? De la 10 la 20? Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog frumos, am făcut o excepţie, v-am dat cuvântul a doua oară, deci, exprimaţi-vă dorinţa.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Movilă...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Art. 151 alin. (1)? A, şi m-aţi reclamat că nu v-am dat cuvântul, aceasta era procedura. La sfârşit, am înţeles. Domnul Movilă.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog, vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, dumneavoastră aveţi chestiuni de ordin personal.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Invocaţi, procedura, acum.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mă iertaţi, am fost abuziv. Invocaţi procedura, domnule deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Când ajungem la el, o să vă explice preşedintele. Domnul Stanciu, un minut.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu mai avem proceduri, domnule Vîlceanu! Păi cum să nu existe? Dacă aveţi iar o procedură în care îmi cereţi încălcarea Regulamentului... (Vociferări.) Bine!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Budăi, două minute, să fiu echidistant până la capăt.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, dezbateri generale, doamnă Turcan!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, dezbateri generale!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Haideţi să facem până la capăt! Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă! Dumneavoastră aveţi proceduri prin care îmi propuneţi să încalc Regulamentul. Vă rog.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Dumneavoastră sau altcineva? Deci informez plenul că voi face o încălcare de Regulament, la propunerea doamnei lider al Grupului PNL. Vă rog. Voci din sală : La vot!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii de la grupuri? (Domnul deputat Marius-Constantin Budăi solicită să ia cuvântul.) A fost un vorbitor, domnule Budăi! Nu mai sunt. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Solomon?

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Câte un coleg din fiecare grup. Domnul Năsui.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 56 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Rămâne la poziţia 12.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Articolul 69 nu spune ce spuneţi dumneavoastră! Am citit mai înainte. Mulţumesc. S-a supus votului propunerea dumneavoastră. O singură propunere de procedură, de la USR. A vorbit liderul ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, S-a votat ieri, la propunerea Grupului USR!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles, doamnă deputat!

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Vîlceanu, ieri aţi fost în şedinţa Biroului permanent şi aţi aprobat chestiunea aceasta. În fine, voi fi nevoit să supun votului retrimiterea la comisie. Vă rog, vot. 49 de voturi pentru, 106 ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, S-a votat ieri, domnule Năsui! S-a votat ieri! (Vociferări.) Doamnă Elvira Şarapatin, aţi apăsat din greşeală? Nu. Domnul Vîlceanu.

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Vă rog să vă invitaţi colegii în sală. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, până în acest moment şi-au înregistrat ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Închidem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,40.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Cred că, domnule Paşcan, mai util ar fi să staţi un pic de vorbă împreună, că aşa, făcând declaraţii la microfon, unul şi celălalt, chiar nu rezolvaţi problema. Nu am nicio problemă, aveţi dreptul, ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan? Păi, aveţi Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, mai multe aici. Am înţeles că o să vă răspundă secretarul de stat. Vă ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Andea, pentru domnul Lovin: "Comasare licee, Râmnicu Vâlcea".

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Sigur! Vă rog, doamna Monica Gheorghiţă.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei - Ministerul Afacerilor Externe.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Continuaţi în scris, că aţi depăşit timpul. Domnule Paşcan, mai aveţi un minut, dacă vreţi?

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, Ministerul Justiţiei.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan, vă rog, un minut. Tema cu Ministerul Justiţiei.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încercaţi să daţi un răspuns mai sintetic şi detaliile le comunicaţi în scris. Domnul Neagu? Nu este. Domnul Andrei Gheorghe. Ministerul Justiţiei. Vă rog, un minut.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă secretar de stat, am înţeles. Mai comunicaţi detalii în scris domnului deputat, pentru că am depăşit foarte mult timpul dumneavoastră de intervenţie. Domnul Csoma Botond este? Nu. Domnul Lovin ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă secretar de stat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mai puteţi continua mâine dimineaţă, la 08,30. Domnul Nechifor. Vă rog, dacă vreţi să mai faceţi, un minut aveţi... reamintirea temei. Aveţi... două.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un minut, pentru lămuriri suplimentare, domnule deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamna secretar de stat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, deci la toate, patru, da?

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Continuăm cu partea a doua a şedinţei. Vă rog să luaţi loc în bănci, să urmăriţi răspunsurile la interpelări. Ministerul Transporturilor. Domnul Andrei Gheorghe. Vă rog. Un minut, ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Suspendăm şedinţa. Mâine, la ora 10,00.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mulţumesc. Închidem şedinţa. Continuăm mâine. Da, da, da. O secundă, o secundă. E o intervenţie de tehnică.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Căprar.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, 8. Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative. Comisii? Iniţiatori? Domnul Dobre? E legea pe care mi-aţi... A, nu, nu, mă scuzaţi! Comisia pentru apărare. Domnul Rodeanu. Mă ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nefiind amendamente, încheiem dezbaterile. Legea merge la votul final. De pe poziţia 11, actuala poziţie 8.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Tomac, v-aţi retras? (Vociferări.) Sunteţi doi! Hotărâţi-vă! Domnul Bichineţ.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Drept la replică, domnul Tudose.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Băişanu. Domnul Tudose, drept la replică. Doamna Gavrilă, intervenţie de la comisie, la final. Vă rog, domnule Băişanu.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Năsui. Domnule Solomon, este procedură de urgenţă, un singur vorbitor! Şi dumneavoastră!

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Huncă.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Cherecheş.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu eu, nu eu...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 7, procedură de urgenţă, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică-S.A. ca urmare a ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. S-a votat deja. Vorbiţi cu domnul lider de la UDMR.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Începem dezbaterile. Doamnă deputat, aţi avut 4 colegi şi n-aţi invocat niciunul o procedură. O să vă dau cuvântul, dar vă întrerup microfonul dacă nu aveţi procedură. Vă rog. ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Şi în niciun caz cu cele care sunt acum pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, ... lista rapoartelor depuse în perioada 14-19 martie de comisiile permanente sesizate în fond.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Haideţi să vă citesc eu.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Haideţi să vă citesc eu.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă citesc eu.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, N-am încercat niciun regulament.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă dau răspunsul... Mergeţi în bancă, pentru că aţi încercat o chichiţă care nu e aşa cum spuneţi dumneavoastră.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Şi domnul Andronache? Procedură.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Benga. Procedură, da?

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Asta e declaraţie politică, nu vă supăraţi.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Păi, eu am crezut că aveţi o procedură sau aveţi ceva.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu vă permit, pentru că nu aveţi procedură de discuţie, acum, aici.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Aşa eraţi la rând, domnule deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot pentru aducere pe punctul 3. 135 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Aprobat. Vot pentru retrimitere la comisie. Termen? Domnul Szabó? Termen? Două săptămâni. 125 de voturi ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mai aveţi?

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 138 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Aprobat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 63 de voturi pentru, 132 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Respins. Domnul Szabó Ödön.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. S-a votat deja această chestiune.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule deputat, ţinând cont că până la punctul 7 nu am rapoarte, voi începe cu 7, în momentul în care încheiem cu declaraţiile politice. Domnul Stanciu. Sunteţi al treilea vorbitor de la grup. Dacă ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Năsui, nu avem asemenea procedură, ca plenul să modifice programul de comisii stabilit de Biroul permanent. Vă mulţumesc. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Plenul e suveran în alte con... nu în ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Vot. 140 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Poziţia 11 devine poziţia 8. Domnul Năsui.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Simonis.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule Stelian, vă rog, vă rog numai un pic să mă ascultaţi. Noi suntem deja în şedinţa de plen. Spuneţi-mi procedura pentru ceea ce facem noi aici. Ce spuneţi dumneavoastră s-a discutat la Biroul ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, vă rog. (Vociferări.) Vă mulţumesc. Vă rog. Vă rog, colegii cărora nu le-a funcţionat, să repete operaţiunea cu scoaterea şi introducerea cartelei de vot, încă o dată. Vă supun ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Am înţeles. Este aprobarea Biroului permanent pentru includerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului. Deci nu putem dezbate nimic fără... Dar voi supune votului propunerea dumneavoastră, ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi o propunere? Aţi avut şi o propunere?

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Nu, dar n-are nicio legătură cu ordinea de zi...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă Turcan...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, ... e regulamentar, înainte de începerea şedinţei.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Sigur, păi...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, N-am înţeles. Mai spuneţi o dată, vă rog frumos.

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă, începem şedinţa de astăzi. Sunt înregistraţi 204 colegi, până în acest moment. La primul punct al ordinii de zi, în ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Márton Árpád.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. Comisia juridică? Domnul Varga.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Păi, n-am înţeles care vă este dorinţa. Eu văd aici un amendament al dumneavoastră, admis. Şi? A, aţi vrut doar să spuneţi că... Alte intervenţii la articole? Nu mai sunt. Domnule Gheorghe mai aveţi ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, L-am găsit.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Da, da...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 6?

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, ... marginal?

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Numai un pic... art. I...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Se cheamă trafic de influenţă asta.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu. La articole? La articole? Da? Poftim? Domnul Huţucă, da. Ne descurcăm între noi, domnule Gheorghe, nu trebuie să participaţi interactiv, intermediar. (Se adresează domnului ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vîlceanu.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. La articole? Domnul Năsui. La dezbateri sau la...? La dezbateri.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, domnul Lazăr.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vot. În unanimitate, aprobat. Pauză până la ora 12,00.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, veniţi până la prezidiu, liderii şi comisia! (Consultări.) Haideţi, un lider! Unul... Daniel?

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Avem la punctul 13, la PL-x 20/2017, o eroare materială. Vă rog, doamnă preşedinte, să o îndreptaţi.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Fără amendamente. Merge la votul final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön. Mă scuzaţi, doamna Iurişniţi.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ. Domnul profesor Bichineţ.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Moldovan.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 13. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea art. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, doamna Gavrilă, raport.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Fără amendamente. Vot final. III. Reexaminări.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnule Olteanu, sunteţi înscris la cuvânt, cumva? Da? Vă rog.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 11. ... Bună dimineaţa, domnule Tudose. ... Propunerea legislativă... Noi am venit de la 10,00 la serviciu, dar... ... pentru modificarea art. 19 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Vă rog.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, L-am avut pe domnul Sebestyén... Vă rog, domnule Simionca.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Simionca. Vă rog să vă înscrieţi, că nu vă văd de aici...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Vîrză.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La...? Da? Da? Păi...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol; procedură de ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumim. Alte intervenţii? Nu. Fără amendamente. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Dobre.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumim. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. La articole? Nu. Vot final. La punctul 7 nu avem raport.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Raeţchi, dezbateri generale.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de sprijin de foc indirect" aferentă programului de înzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bătaie mare"; procedură de ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Roxana Mînzatu.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Ionuţ Simionca.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Muşoiu, vă rog.

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Comentarii? Obiecţii? Dezbateri generale? Nu. Da? Vă rog, domnul Leoreanu. Scuzaţi! Am şi eu o etate de acum...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind menţinerea şi consolidarea spaţiului Schengen. Comisia? Domnul ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnilor deputaţi, vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Să luăm loc în bănci, dacă se poate... Continuăm lucrările de astăzi. Până în acest moment şi-au ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Neagu este? Nu. Celelalte sunt cu amânare. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,36.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aveţi răspuns la ce v-a întrebat? (Vociferări.) Este altceva? Este altceva decât în interpelare? Punctul 6, pentru că asta am înţeles... cine? DRP. Un minut.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Un minut.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Şaramet.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Codreanu. Următorul, cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Este în regulă? Nu. Atunci, Attila Gyorgy.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule ministru, un minut, lămuriri.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă Cristina Prună, dacă aveţi...? Un minut pentru lămuriri suplimentare, vă rog.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm cu partea a doua a şedinţei, consacrată primirii răspunsurilor orale la interpelările adresate. Domnul Codreanu, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumim. (Domnul deputat Pavel Popescu solicită cuvântul.) Mulţumim. Dezbaterile sunt finalizate. Votul va avea loc... (Vociferări.) Aţi avut înscrişi la cuvânt, domnule Pavel. Mulţumesc. Aţi avut ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Încercaţi să nu... faceţi la fel.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman, drept la replică, un minut. Mulţumim domnului Solomon, pentru oportunitatea creată.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. Doamna ministru.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Solomon.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Domnul Vîlceanu.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat!

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Aveţi cinci în total. Aveţi cinci, deja aţi pierdut unul!

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Borza.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna deputat Csép Éva.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Seidler, USR.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat! Vă rog, dacă nu aveţi legătură cu Camera Deputaţilor, în sensul că aţi fost aleşi deputaţi, să căutaţi locul potrivit pentru chestiunea aceasta! (Se adresează unui grup de persoane ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, vă rog!

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Mînzatu, PSD.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, N-am înţeles!

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Urmează dezbateri. Vă reamintesc prevederile art. 191 din Regulament, potrivit cărora, în moţiunile simple prezentate nu pot fi propuse amendamente. Începem dezbaterile. O să încerc să ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă ministru, aveţi cuvântul.

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, În continuare, deci, la punctul 2 al ordinii de zi avem înscrisă dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 62 de deputaţi. În temeiul art. 190 din Regulament, întreb dacă vreunul dintre semnatari îşi ...

  19 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua! Stimaţi colegi, Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Se aude? Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Declar ...

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2018 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Felicitări!

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Felicitări! Îl invit la tribună pe domnul deputat Viorel Stan. Vă rog.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Urmează depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor. (Vociferări.) Doamna Iurişniţi, doriţi ceva acum? Nu. Mai încolo! Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Conform rezultatului, cei doi candidaţi propuşi au fost desemnaţi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Declar închisă ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Reluăm. Vă rog, domnule deputat, citiţi procesul-verbal.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Rog membrii Comisiei de numărare şi secretarii de şedinţă, la sala Biroului permanent pentru constatarea rezultatului votului şi încheierea procesului-verbal, după care ne întoarcem în sală. - După o ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 216 voturi pentru. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată componenţa Comisiei de numărare. Reamintesc prevederile art. 128 alin. (3) din Regulament: "Deputatul votează «pentru», lăsând ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol, Grupul minorităţilor.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Grupul PMP. Domnul Simionca.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, N-am înţeles nimic. (Râsete.) Domnul Varujan Vosganian.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Duruş. Domnul Korodi Attila, Grupul UDMR.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vlad...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Grupul USR, domnul Năsui.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Turcan? Grupul PNL, domnul Dobre.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule vicelider, puteaţi să faceţi propunerea ieri, în timpul şedinţei. (Vociferări.) 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 5. Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Continuăm. Punctul 2. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii. Începem şedinţa de vot final în câteva minute. Secretarii de şedinţă, la prezidiu, vă rog. Vă rog, secretarul de la opoziţie! Vă rog să vă pregătiţi ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 19. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 571 din 22 decembrie 2003, Codul fiscal. Comisia? Comisia pentru buget.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Aşa scurt? Alte intervenţii? Nu mai sunt.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ionuţ Simionca.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Korodi.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 18. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii? Vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 17. Propunerea legislativă privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii. Comisia? Vă rog, Comisia pentru buget.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumim, domnule preşedinte. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 16. Propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 14... raportul... l-am făcut. 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Vă rog, raport.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt intervenţii. Votul va fi la votul final, cu buletine de vot.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Punctul 13... comisii. 14. Desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Raportul? Domnul ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Fără amendamente; vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Movilă?

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Moldovan.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 12. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole, dacă aveţi intervenţii? Nu. Vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Popescu.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Mînzatu.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, La 10 n-avem raport, da? 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare; ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt comentarii? Nu sunt. La proiectul de hotărâre? La titlu? Nu. La articolul unic? Nu. Vot final. Şi jurământul, tot atunci.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 9. Validarea a două mandate de deputat. Prezentarea raportului. Dau cuvântul domnului Gabriel Andronache, Comisia pentru validare. Da, păi, că nu cred că sunt dezbateri. Citiţi raportul şi proiectul ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bun.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Comentarii de ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final. La articole sunt ceva modificări, intervenţii? Nu. Vot final.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Raeţchi.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ, dezbateri generale.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dezbateri? Vă rog.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Onorat, domnule deputat. Raportul?

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial. Iniţiator? Da? Bitte!

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Din partea grupurilor, dacă sunt intervenţii? Nu. Luăm act de acest raport. Vă felicităm pentru activitate, domnule preşedinte.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, 2. Raportul privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii pe semestrul I al anului 2017. Comisia, vă rog. Domnul Balan.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Începem. La punctul 6 am rămas ieri. Aveam Pl-x 294/2017, Propunerea legislativă pentru modificarea articolului nr. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu termenul ieri, tacit. Merge la ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Da. Vă rog. Depuneţi la prăvălie, acolo...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog. Fă-mi ordine aici, din nou. (Se adresează staffului tehnic.) Vă rog, domnule deputat.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, PL-x 394, da? Din 2012. ( Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996) (PL-x 394/2012). Vot pentru aducerea mai în faţă. 128 de voturi pentru, un vot ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Deci punctul 120 şi ...? Pl-x 208/2017, aducere mai în faţă. (Vociferări.) (Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Korodi. Domnul Korodi!

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 118 voturi pentru. Aprobat.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Cealaltă ce număr are? Vot pentru aducerea Pl-x-ului 420/2017. ( Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale) (Pl-x 420/2017). Vot, vă rog. 117 ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Deci aveţi două aduceri mai în faţă, cu retrimitere? Da? Facem patru voturi. Vot, vă rog, pentru aducere mai în faţă. 109 voturi pentru, un coleg care nu optează. Vot pentru retrimitere la ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Simonis.

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 89 de voturi pentru. Aprobat. Domnul ... Eram în proceduri... Hai să termin cu procedurile, că aceea este mai...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Secretari? Domnule Buican? Dacă nu vă deranjăm foarte tare, am vrea să începem şedinţa. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei ...

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Ora 17,00. S-a terminat şedinţa. Membrii comisiei de validare, la P1, la sala de şedinţă, vă rog.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnul Moldovan.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă. Pl-x 292/2017. (Propunerea legislativă pentru completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011.) Fiţi foarte concisă, pentru că oricum e trecut de...

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, N-avem cum! Îmi pare rău, asta este situaţia! Am votat deja pentru dezbatere. Trebuia să vă gândiţi înainte! Pl-x 292/2017 şi Pl-x 294/2017 - vă rog, comisia.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat. Procedură.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vot. 135 de voturi pentru, un vot împotrivă, doi colegi care nu optează. (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.)

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Păi, atunci, propuneţi să le aducem în faţă. Domnule Suciu?

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, procedură.

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 121/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de validare a mandatelor de deputat. Comentarii de ...

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Liderii grupurilor parlamentare de la Camera Deputaţilor, vă rog să veniţi la prezidiu. Declar deschisă şedinţa Camerei Deputaţilor. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc în bănci! La primul punct al ...

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Rog... liderii grupurilor parlamentare de la Camera Deputaţilor să vină la prezidiu. Vă rog, domnule preşedinte Băsescu... Mulţumesc. Şedinţa la Cameră începe în 3 minute, adică la 16,45. Şedinţa s-a ...

  7 februarie 2018
  luare de cuvânt, Rog chestorii de la Senat, de la opoziţie. Al doilea chestor de la Senat de la opoziţie! Dacă nu e de la opoziţie, să vină unul de la... opoziţie. Vă rog, domnule secretar.

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  1 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Potrivit rezultatului votului, a fost aleasă conducerea grupurilor şi a Biroului permanent al Camerei. Îi invit pe noii membri ai Biroului permanent la sala de Birou permanent, pentru ...

  1 februarie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Reluăm lucrările. Dau cuvântul domnului deputat Ciuhodaru, membru al Comisiei de numărare, pentru a prezenta procesul-verbal.

  29 ianuarie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog, urnele la sala Biroului permanent. Invit membrii Biroului permanent la sala Biroului permanent, pentru numărare. După o scurtă pauză

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 3. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor. Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 236 de voturi ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Legi ordinare. Adoptări. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Comisia juridică propune ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începem votul final de la Camera Deputaţilor. Facem vot de control, în 20 de secunde. Vă rog să vă pregătiţi cartelele! Vom face un vot de control în 15 secunde. Vă rog, vot. 215 prezenţi. Suntem în ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii la articole? (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) A, numai, gata! Intervenţii la articole? Nu sunt. Legea merge la votul final. Este ora 10,45. Suspendăm ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu dialogaţi cu sala, domnule deputat!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Un drept la replică, Márton Árpád, şi închidem. Am o rugăminte, nu mai pronunţaţi nume, cum aţi făcut mai înainte.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Stelian, deci am făcut pentru doi vorbitori, nu pentru trei vorbitori. Vă rog, domnule Stelian.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Suntem în procedură de urgenţă. Aţi avut de la PNL deja doi vorbitori. Domnule Stelian, pentru că am făcut o concesie pentru PNL, vă fac şi dumneavoastră. Dar atât!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E-n regulă! Vă rog, domnule Bacalbaşa.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Vă rog.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... Domnul Márton Árpád.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzia!

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură de urgenţă.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu... Da? Vă rog.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 612 din 3 octombrie 2017, ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dezbateri dacă mai facem? Nu. La articole, am lămurit-o. Vot final.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. Domnule Ştirbu, faceţi precizarea, ca să încheiem. Nu mai citiţi raportul, vă rog, pentru că îl ştim pe de rost.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, altcineva dacă mai doreşte? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, la dezbateri generale.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Propunerea legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Comisia ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comentarii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La art. I? Adoptat. La art. II? Adoptat. Vot final.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 23/2013. Vă rog, domnule Zisopol.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pe poziţia 4, pentru că este liberă, da? Vot. Unanimitate. Dacă mai aveţi intervenţii? Nu mai aveţi.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Munteanu.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 3, vă rog, vot. 36 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă. Respins.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Să ştiţi că de aceea am salariul mai mare... să cer eu vot! Nu prea mult... adică este doar de o sticlă de vin... Vot. 125 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Aprobat. Doamna Turcan.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe Andrei.

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală! Declar deschisă şedinţa de astăzi şi suntem înregistraţi, până la acest moment... Domnule Pop... câţi suntem? Suntem 151. La primul punct al ordinii ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa cum v-a anunţat... Numai o secundă, vă rog, o secundică. Întrucât, ca să fim la rigoare, programul era deja aprobat de Birourile permanente reunite, şi şedinţa de plen reunit era mâine, la ora ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci avem un amendament respins, pentru admitere. Vă rog, cine este pentru? 140 de voturi pentru. Împotrivă? 53 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Amendamentul a fost... Da? Două, trei abţineri, ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 52 de voturi pentru. Împotrivă? 140 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, doamnă. Mulţumesc. Vă rog, dacă mai susţine cineva? Doamna Vasilescu. Să-mi precizaţi la ce poziţie.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. Cine este pentru? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 141 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, doamnă.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mara...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Birourile permanente şi liderii grupurilor propun 30 de minute, ca şi la celelalte bugete, timp de dezbatere. Vă rog, dacă aveţi obiecţii? Dacă nu, vă supun votului această propunere. Cine ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Trecem la dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. Comisiile? Vă rog, raport.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cu aceste precizări, Legea bugetului merge la votul final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 12 împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 141 de voturi pentru. Împotrivă? 55 de voturi împotrivă. Abţineri? ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, pentru amendament respins? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 141 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, domnule doctor.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins. Cine este pentru? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 142 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins, domnule doctor.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendament respins. Vot? 55 de voturi pentru. Împotrivă? 142. Respins. Alte intervenţii? Nu sunt. Supun votului Anexa nr. 7, cu amendamentele admise. Cine este pentru? 142. Împotrivă? ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sau "Aeroportul Şimon". Vă rog, domnule Neagu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului Anexa nr. 3/64. Cine este pentru? 142. Împotrivă? 55. Abţineri? Nu sunt. Anexa nr. 3/65 - Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale. Două amendamente admise, nu sunt ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, S-a pronunţat plenul deja! Vă supun votului Anexa nr. 3/64, cu amendamentul admis. Cine este pentru? Procedură? Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu mai contează...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt nevoit să le supun pe toate, dacă nu le susţineţi. Sunt obligat să fac chestia aceasta. Şi atunci vă supun în bloc, de la 1 până la 471, amendamente respinse. Da? Cine este pentru? ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, de la 1 la 10? Haideţi că sunt multe şi... De la 1 la 10... sau le-aţi stabilit deja?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mă abţin de la comentarii aici, suplimentare... Amendament respins. Cine este pentru? 60. Împotrivă? 132. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Anexa nr. 3/62 - toată. Vă ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu mai suntem în stare de surprize, doamnă, cu atâta muncă! Amendament respins. Cine este pentru? 60, cu băcăuanii. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii dacă mai sunt? Vă ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Axiometric şi axiogetric. Amendamentul respins al domnului deputat. Cine este pentru? Uite, domnul Corlăţean... (Vociferări.) Consemnaţi-mă şi pe mine pentru, dar nu ridic mâna. 49, 50 - ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! M-am blocat puţin la suma aceea mică, cu 4.000 de milioane de miliarde... (Rumoare.) Vă mulţumesc. Mergeţi în bancă, domnule deputat.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar n-am trecut, domnule deputat! Ia urmăriţi-mă acum... (Vorbeşte mai rar.) Nu există amendamente admise, sunt şase amendamente respinse. Opt minute. Doreşte cineva să susţină? Vă rog, domnule ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră, cu eroarea specificată de comisie, Anexa nr. 3/60, cu amendamentul admis. Cine este pentru? 138 de voturi. Împotrivă? 58 de ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins. Vă rog. Cine este pentru? 143 de voturi. Împotrivă? 48 de voturi. Abţineri? Nu. Amendamentul respins a devenit admis. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Vă supun votului ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendament respins. Cine este pentru? 48 de voturi. Împotrivă? 141 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Respins. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa nr. 3/44. Cine este pentru? 142 de ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La poziţia 1, da? E la poziţia 1, da?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ai greşit din prima!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ce poziţie avea, domnule senator? 1? Poziţia 1 la respinse. Vă rog. Cine este pentru? 142 de voturi. Împotrivă? 47 de voturi. Abţineri? Amendamentul respins a fost admis. Continuăm. Alte susţineri? ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Intrăm la buget. Anexa nr. 3/35 parcă era, da? Ministerul Economiei. Luaţi loc, domnule ministru. Vă dau cuvântul doar dacă doresc eu. Nu există amendamente admise, un amendament respins la Anexa nr. ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 6. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Tot pe raport lucrăm. Punctul 1. La titlu? Adoptat. Punctul 2? Adoptat. Punctul 3? Adoptat. Punctul 4? Adoptat. Vot final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 5, nu? Sau 6? 5. Proiectul de Hotărâre privind completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Raport de la... tot de la statut. Domnul Márton Árpád.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Pe raport mergem. Anexa nr. 1, amendamente admise? Dacă la punctul 1 din raport, cu privire la titlul iniţiativei...? Nu. Punctul 2? Nu. Adoptat. Punctul 3? Nu. ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 4. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 41 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor. Raport de la comisia permanentă. Domnul Márton Árpád.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Urmează dezbaterea pe articole şi anexe. Dacă la titlu sunt obiecţii? Nu. Adoptat. La preambul? Nu. Adoptat. La art. 1? Adoptat. Art. 2? Adoptat. Art. 3? Adoptat. Anexa nr. 1? Adoptată. Anexa nr. 2? ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm dezbaterea pe articole. Vă rog, domnule Grindeanu. Fiind public, puteam să ne uităm pe site-uri şi pe alea..., dar, mă rog... (Vociferări.) Campioni la băşcălie! (Vociferări.)

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raportul? Domnul Drulă? Domnul Zamfir? Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începem cu punctul 3, conform Hotărârii plenului. 3. Proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii pe ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai am eu o procedură. Vă informez, stimaţi colegi, că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă supun votului propunerea liderului Grupului PSD. Cine este pentru? 109 voturi. Împotrivă? 61 de voturi. Abţineri? Nu sunt. Aprobată.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vela?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm cu şedinţa de plen comun, cu bugetul. Un secretar de la opoziţie, un vicepreşedinte...? Stimaţi colegi, începem? Domnule viceprim-ministru, întotdeauna creaţi dezastru în sală când veniţi! ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Închidem şedinţa. Birou permanent la Cameră, acum. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,55.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Bacalbaşa.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Csoma Botond.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Cosma.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Punctul 14. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Suciu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. 10. Proiectul de Lege privind promovarea transportului ecologic. Comisiile pentru administraţie, pentru mediu şi pentru transporturi propun adoptarea. Vă rog, vot. 217 voturi pentru, un ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E în regulă. Începem. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai sunt intervenţii aici? Nu. Ora 12,00 fix. Pauză. La 12,30 votul final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Leoreanu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 17. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. Comisia? Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem. Vot final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aşa ne-am înţeles. Îmi pare rău că nu m-aţi trecut şi pe mine iniţiator aici! Mulţumesc. Doamna Cristina Iurişniţi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Leoreanu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comisia? Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Comisia? Iniţiatorul?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Popa, şi încheiem.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Korodi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dobre?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! Vă rog, domnule secretar general, să continuaţi discuţia cu liderul grupului în zona rezervată consilierilor de la Guvern. Continuăm. Domnul Leoreanu, da?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Bichineţ.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comisia? Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege privind promovarea transportului ecologic. Iniţiatorul doreşte? Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole? Nici la articole.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bumb.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2017 pentru înfiinţarea Centrului Naţional de Management al Apei Grele. Comisia?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Alte intervenţii? La articole? Nu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Domnul Heiuş.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Vă rog, Comisia pentru buget. Domnul Budăi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Este o chestiune logică, normală, trebuie făcută pentru că e amendament de fond şi nu putem să-l facem aici. Şi atunci, vă propun, ţinând cont că la dezbateri a fost, după cum am observat, un ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii să-şi invite colegii în sală. Facem vot de control în 20 de secunde. Vot. 198 prezenţi. Suntem în cvorum. Vă rog, domnule Ştirbu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Mă întorc la pct. 5, că a venit raportul. (Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul.) Domnule Moldovan, a vorbit domnul Bode şi cu domnul ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, sunt la dezbateri generale!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Floroiu?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Oprea. Domnule Moldovan, nu vă mai pot da cuvântul, că sunteţi doi deja.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule... Doriţi şi dezbateri? Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comisia? Domnul Bode.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. Iniţiatorul? Dumneavoastră sunteţi? Nu mă miră.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobre.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole dacă vreţi? Nu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat... domnule deputat... domnule, nu se aude în sală sau ţip aici, singur? Mă auziţi? V-am întrerupt puţin să vă reamintesc, poate n-aţi fost în sală, că acelora care nu rămân în ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnul Benga.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ghilea?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu mai aveţi? Daniel Gheorghe.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu. Vot final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Heiuş, eu nu vă văd la iniţiatori. Nu, dar aţi vorbit ca iniţiator, nu? Nu? OK. Nu mai sunt intervenţii. La articole dacă sunt? Nu. Vot final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Alte intervenţii? Domnul Heiuş.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt? Domnul Erdei? Domnule Erdei, vreţi să interveniţi? Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Comisia?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Iniţiatorul, îmi cer scuze. Domnul... doamna... domnul... am pe domnul Huţucă, domnul Răcuci, domnul Ştefan, doamna Turcan. Nu mai vrea iniţiatorul? Da. OK.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm cu punctul 8. Este cel adus din spate, de la 20, cred. (Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale.) Domnule Munteanu, 8-ul e cel de la 20, da? PL-x 458/2017? Vă rog, Comisia ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, urmează votul final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Socotar.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Popescu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule lider.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Proiectul de ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. 118 voturi pentru, 12 voturi împotrivă, o abţinere. Aprobat.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 21, întoarcere la comisie, două săptămâni. Vot. 133 de voturi pentru, un vot împotrivă. Aprobat. Domnule Tomac, eraţi înscris, da?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK. Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile. (Aplauze.) Vă rog, dacă la articole? Nu. Merge la votul final.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, am spus, v-am spus mai înainte. Nu sunteţi la subiect, opresc microfonul.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vreau să vă informez, pentru că este a treia solicitare, am avut solicitare şi de la domnul Márton Árpád, şi acum am avut o discuţie cu domnul Roman Florin. Vă informez, stimaţi ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ. Stimaţi colegi care v-aţi înscris ulterior la cuvânt, au vorbit cei de la grupuri. Nu acord niciun drept la replică, pentru că nu e cazul.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Plenul s-a decis asupra retrimiterii. A fost o eroare prin omiterea unui singur cuvânt. Avizul Ministerului Justiţiei era anexat, deci cine voia putea să vadă dacă e pozitiv sau ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... discutaţi cu doamna preşedinte, nu ţinem plenul pentru asta. (Voci suprapuse.)

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Iar nu sunteţi la subiect...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am lămurit-o, zic.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am lămurit-o.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, un pic la subiect, dacă doriţi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă-mi daţi voie să vă mai întrerup o secundă, doar să vă atenţionez respectuos că aţi ieşit din timpul alocat cu declaraţiile politice. Vă mai acord două minute pentru dezbateri generale. La ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuaţi cu dezbaterea generală.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog colegii din sală să ridice mâna, care au auzit cum s-a comportat domnul deputat cu mine? (Câţiva domni deputaţi de la Grupul PSD ridică mâinile.)

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai am ceva de spus. Vă rog frumos să fiţi cuviincios în ceea ce mă priveşte, pentru că aşa sunt şi eu cu dumneavoastră. Eu sunt doar un simplu moderator aici, care duc la îndeplinire hotărârile ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu v-am întrerupt pentru că strigasem de trei ori la dumneavoastră şi nu mă auzeaţi, vorbeaţi în acelaşi timp cu mine. Nu v-am întrerupt să vă tai microfonul, ci doar ca să mă auziţi.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, dacă-mi daţi voie să spun şi eu ceva?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Îndreptaţi. S-a omis un cuvânt. Domnul Paşcan, dezbateri generale.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am cerut eu! Secretarul Comisiei pentru educaţie are o procedură. Domnul Turcescu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Am dat dispoziţie, gata! Părăsiţi sala, domnule senator!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu-i normal!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, părăsiţi sala, domnule senator!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Avem raportul la pct. 3. 3. Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş. Comisia?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bine. Mulţumesc. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Articolul 151 alin. (3) vorbeşte despre cu totul altceva! Spuneţi ce aveţi de spus!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Invocaţi-mi procedura! Procedura! Invocaţi-mi procedura! Păi, vă rog! Invocaţi-mi articolul procedural acum, la momentul acesta! (Vociferări.) Care spune ce? Spuneţi-mi dumneavoastră, că nu trebuie ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Membrul comisiei nu are dreptul la procedură în plen! Vă rog să mergeţi în bancă. Continuăm cu Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor... (Domnul deputat ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat. Mi-aţi spus de 5 ori. Înţeleg. Plenul este suveran, s-au luat decizii, s-au făcut propuneri. Mai mult de atât nu pot face. Vă mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile pe ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Plenul a decis deja. Nu mai pot, încă o dată. (Domnul deputat Robert-Nicolae Turcescu solicită să ia cuvântul.) Domnul Turcescu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Munteanu?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bine, domnule Paşcan. Domnul Roman.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Am strigat de trei ori la dumneavoastră, să mă ascultaţi puţin. (Vociferări.)

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Dacă-l aveţi, să mi-l aduceţi. Vot, vă rog. 126 de voturi pentru, un vot împotrivă. Aprobat. Domnul Paşcan? Domnul Dobre.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 124 de voturi pentru, un vot împotrivă. Aprobat. Domnul Paşcan.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă. Procedură. Mă scuzaţi... Domnul Munteanu.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cerere de retrimitere. Vă rog, vot. 44 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Respinsă. Sub rezerva primirii raportului, voi reveni la proiect. La punctul 4, la fel. La punctul 5, la ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci cereţi retrimiterea!

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi spus că mai aveţi o propunere. Până acum nu aţi făcut nimic.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. Respins. Vă informez că raportul este gata, semnat, îl aşteptăm de la redactare, şi când va veni, vom face dezbaterea pe punctul... Deci nu îl fac acum.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă Turcan, mi-aţi cerut şi retrimitere, şi mutare... Hotărâţi-vă, că nu pot să fac 10 voturi pe acelaşi subiect. Doamnă Turcan, mi-aţi cerut şi retrimitere, şi mutare... Faceţi o cerere, să ştiu ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Eu nu am încă raportul la acest punct, aşa că nu am cum să îl pun în discuţie. (Vociferări.) Nu am niciun raport, deci nu intră în discuţie! Doamna Lungu Tudoriţa? Din greşeală... Vă ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mă scuzaţi! Dar aţi început să strigaţi la mine şi nu înţelegeam ce am făcut. Puteţi să-mi arătaţi încă o dată? (Se adresează staffului tehnic.) 52 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, două ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm. Propunerea... Staţi un pic, că am... Dar nu înţeleg... dacă vorbiţi toţi cu mine! Veniţi... liderul până aici. Nu înţeleg ce vreţi. Domnule Roman aţi cerut cuvântul. Vă rog.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu ştiu că Biroul permanent a aprobat introducerea pe ordinea de zi, dar mă rog... Vă rog să vă pregătiţi cartelele! Vot.

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Care era propunerea, doamnă?

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală! Declar deschisă şedinţa de astăzi şi vă informez că s-au înregistrat 91 de colegi, până la acest moment. La primul punct, vă informez că au fost ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ora 21.00, domnule lider. E 20.43. Mai am. (Discuţii la prezidiu.) Intervenţii la Ministerul Comunicaţiilor, dacă sunt... Nu sunt. (Discuţii la prezidiu.) Vot pentru Anexa nr. 3/28. Vot pentru ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vine Crăciunul! 3/28, Ministerul Comunicaţiilor. Cinci minute. Nu sunt amendamente... Da. Nu există amendamente nici respinse, nici admise, niciun fel. Dacă vreaţi intervenţii...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 49. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu sunt. Respins. Mai susţineţi? Nu. Vă supun votului amendamentele respinse. Amendamentele respinse. Cine este pentru? 49. Împotrivă? 142. Abţineri? Nu. Vă ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi susţinut mai multe, domnule Rodeanu, sau doar unul? Unul, da? Pentru? 54 şi, cu mine, 55. Împotrivă? 137 Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnule Roman, amendament? A! O abţinere. Şi domnul ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 48..."728!"( Discuţii la prezidiu.) 62. Împotrivă? 130. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 48... 49. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Leoreanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Împotrivă? 139. Abţineri? Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 48... 49. De la prezidiu : 50... (Discuţii, râsete în sală.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Altcineva? Vă rog. Eva. (Discuţii la prezidiu.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuaţi. Intervenţii la amendamente respinse. Nu mai vreţi nimic? Vă supun în bloc, atunci, amendamentele respinse. Amendamentele respinse. (Discuţii la prezidiu.) Cine este pentru? ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul ministru să vorbească, nu mă pot opune.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Procedură?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule ministru.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 53. Împotrivă? 141. Abţineri? Nu. Respins. Domnule Simionca! Domnule Simionca!...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 57. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu. Respins. Domnule deputat! Veniţi puţin până la mine. Vino şi tu, Ionuţ! Discuţii la prezidiu.) Vă rog...Aţi întrerupt microfonul domnului deputat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 60 şi ...57. Împotrivă? 147. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnule vicepreşedinte Bădălău, vă rog să veniţi la prezidiu, pentru că sunt singur aici. Domnule Bădălău! Domnule Bădălău! Vă ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 53. Împotrivă. 141. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nouă. Cristina, cât ai? (Intervenţie neinteligibilă a doamnei deputat Cristina-Ionela Iurişniţi. Discuţii la prezidiu.) Doi. Vă rog, doamna Iurişniţi, vă rog. Nr. 2.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am procedură aici, domnule Movilă, nu am, oricât aş vrea. Ministerul Educaţiei - Anexa nr. 3/25. Amendament admis, 53 de amendamente respinse. Timp de dezbatere, 20 de minute. Dacă sunt iniţiatori ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 160. 10, 12 abţineri. Respinse. Vă supun votului Anexa nr. 3/24 împreună cu amendamentele admise. Cine este pentru? 174. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Adoptat. Ministerul Transporturilor, ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am încheiat. V-am dat la fiecare, în plus peste timp, câte un amendament. Mulţumesc frumos. Vă supun votului restul amendamentelor respinse în bloc. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Gata, mulţumesc, am încheiat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 70. N-aţi susţinut amendament nici dumneavoastră, domnule Pirtea? (Discuţii la prezidiu.) M-a ţinut domnul Neacşu de vorbă, ce să fac... Aţi avut amendament respins? Da, a avut. Vot ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Pirtea, şi am încheiat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Votaţi. Pentru amendamentul de la USR, vă rog, vot pentru. 66. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins. Mulţumesc.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu a avut amendament, numai a comentat puţin. Din sală : Votez.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, votaţi comentariul când..., după aia. Vă rog, la USR, mai aveţi un amendament? Da? Vă rog. Unu, atât.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot pentru? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Vot pentru amendament, aveţi amendament respins la... Nu? A fost doar un comentariu? (Discuţii în sală.) De la prezidiu : Dacă v-a plăcut ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, pentru? 70. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Deci timpul a expirat. Mai dau eu cuvântul de la mine lui domnul Băişanu şi la USR, un cuvânt. Vă rog. (Discuţii în sală.) Atât, îmi pare ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 66. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins. Vă rog, domnule deputat. Ultimul.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 66. Vă rog, 66, după care domnul Băişanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu am sărit, eu am întrebat, voi n-aţi fost atenţi? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Şi ce să fac, dacă nu sunteţi atenţi?! Nu pot. Vă rog, vă rog, vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai am... Vă rog frumos, mai sunt două minute şi mai sunt colegi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, aţi spus doar unul, domnule deputat! M-aţi rugat ceva şi doar un amendament. Mai am două...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 80. Împotrivă? 150. Abţineri? Nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mi-aţi spus, poziţia 56. Da.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cum? De la prezidiu : Să le mai citească?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 150 împotrivă. Abţineri?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 56, respins, vot. (Discuţii la prezidiu.) Au mai plecat. 80. Împotrivă?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să trageţi o concluzie, domnule deputat, că mai am ceva treabă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Ai mai încolo? 56? Hai.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Pentru? Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Continuăm. Domnul Drulă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 100, domnule primar! Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 93, 94, 95, 96...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Pentru?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 94. Împotrivă? 165. Abţineri?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Staţi, staţi, staţi! Stai să vedem cum iese, că poate iese ceva. Pentru?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Pentru?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Gata?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Gata. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi, domnule primar. (Discuţii în sală.) Vă rog, domnule primar.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cu asta m-am spălat cu toate păcatele. (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Corneliu Olar.) Din sală : La microfon, la microfon!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, pot acum? Încă nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ia convinge-i.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Vot pentru? Nea Cornele, vezi că aici n-ai voturi, uită-te un pic aici. Pentru?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Îi convingeţi cu chestia asta.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu zic că îi convingeţi dacă mai vorbiţi un pic. (Rumoare, discuţii în sală.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins. Domnul Olar. (Discuţii la prezidiu.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Au votat şi colegii de la Dolj la ăsta. Voia să spună domnul Manda, ca să ştiţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 80. Împotrivă? 170.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vârsta, domnule, am şi eu o etate. 83. Împotrivă? Şi scad acum. 167. Abţineri? Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, da, mă scuzaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Pentru? 80. Împotrivă?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 80. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Dobre.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 85. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 85. Împotrivă? 170. Abţineri? Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bica, Bica.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Respins, domnule Vela. 60. Vă rog, domnule Gudu. Am zis bine, nu?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins, da?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 40?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ce poziţie sunteţi, domnule senator, poziţia marginal. Cât?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 91. Împotrivă? 173. Abţineri? Domnule Munteanu, vă abţineţi? Nu. Respins. Vă rog. Până la 40. Domnul Bode.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? Numai tu? 91, că e numai Cseke. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. (Discuţii la prezidiu.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 104. Împotrivă? A venit domnul Goţiu şi... 165. Abţineri? Nu. Respins. Doamna Cherecheş.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 101. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 19. Vă rog. Vot pentru? (Discuţii la prezidiu.) 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Abţineri? 10. (Discuţii la prezidiu.) Nu, că n-a votat. Hunor n-a votat. 10. Respins. Continuăm până la 30. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia era? De la prezidiu : 19.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Domnule deputat, Eu nu am dreptul ăsta, dar vă recomand totuşi să vă respectaţi unii pe alţii, pentru că, dacă blocaţi cu o oră, celelalte grupuri care sunt mai la urmă cu ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, sigur îl vom vota. Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? 90. Împotrivă? 175. Abţineri? Respins. Vă rog. În continuare până la 20. 17.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 16.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, (Discuţii la prezidiu.) Da. Da. Da. Vot pentru? 96. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vă rog. Vă rog. Mai sunt? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Merg înainte, atunci, până unde sunt. ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot.( Discuţii la prezidiu.) 100. Împotrivă? 160. Abţineri? Nu sunt. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 13, vă rog, vot.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt băcăuanii, 8, da. (Discuţii la prezidiu.) 105. Împotrivă? 155. (Discuţii la prezidiu.) Abţineri? Consemnaţi că am votat şi eu, n-am ridicat mâna ca să nu duc sala în eroare. Am votat ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru? De la prezidiu : E acolo un snop de...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 12.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ce poziţie aveţi amendamentul, domnule deputat?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Poziţia 11, amendament respins. Cine este pentru? (Rumoare, discuţii în sală şi la prezidiu.) 100. Împotrivă? 160. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Palăr.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Voturi pentru? (Discuţii la prezidiu.) Stimaţi colegi, Am o rugăminte la dumneavoastră. Pentru că eu înţeleg moldovenii, dar nu-i vedem de aici. Deci vă rog, când spun "pentru amendamentul ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Respins. Vă supun votului... au mai rămas 1, 2 şi 3 respinse. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Respinse. Nu sunt amendamente admise. Supun ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 90. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, pentru? 90. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu sunt. Respins. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 177. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins la poziţia 4. Vot pentru? 90. Împotrivă? 177. Că a plecat doamna Andronescu din sală... 178 acum. Abţineri? Nu sunt. Respins, doamnă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, De la 7 încolo? Hai, stai un pic aici cu noi, cu Moşteanu. Nr. 4, da?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 6. Aveaţi înainte? Mă întorc. Amendament respins la 6. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, doamna... Mai aveţi?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 1, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Altcineva? Nu mai sunt. Vă supun votului... da? Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Anexa nr. 3/23 - Ministerul Mediului. Nu sunt amendamente admise, 9 respinse - 8 minute. Vă rog. Domnul Paşcan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 5 marginal, amendament respins. Vot pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Continuăm. Mai aveţi respinse? Vă supun votului celelalte amendamente respinse în bloc. Cine este pentru? ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 1, respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178 Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, domnule Paşcan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 2, amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, alte intervenţii. Nu mai sunt. Mai am două amendamente respinse, pe care vi le supun ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Vot pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Alte intervenţii, dacă mai sunt. Nu mai sunt. Vă supun în bloc restul de amendamente respinse. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 7?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 5, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Continuaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 4, amendament respins. Cine este pentru? 90. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ce număr este?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa-i, comisia? Păi, nu ştiu, verificaţi. Oricum, au fost respinse amândouă. Da, sunt două amendamente ale domnului Codreanu la fel: unul a fost respins în vot, unul respins în bloc. Anexa nr. 3/17 o ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog un pic liderii să veniţi până la mine. Să lămurim o nuanţă, ca să nu mai... că toţi m-aţi întrebat, colegii nu înţeleg în sală. Ca să fim clari. Timpul a expirat, da. (Discuţii la ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia nr. 4, amendament respins. Pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins. Domnul Codreanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Respins. O abţinere, domnul Pambuccian... două. Dacă vă abţineţi după ce am anunţat rezultatul... Vă rog, mai sunt intervenţii la ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 2.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 1. Vot pentru? 78. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu. Respins.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins de la poziţia...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins de la poziţia 5. Vă rog. Pentru? 75. Împotrivă? 140. Abţineri? Nu sunt. Respins. Mai susţineţi? Nu mai e timp. Am terminat cu timpul. Vă supun la vot Anexa nr. 3/16 - Ministerul ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi 5? Amendament respins de la poziţia 4. Cine este pentru? Pentru? 70. Împotrivă? 136. Abţineri? Nu. Respins. Continuaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 3, da? 3, da? Amendament respins. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 136... 140. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. Vă rog, domnule Balan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2 marginal, amendament respins. Cine este pentru? 70. Împotrivă? 136. Abţineri? Abţineri? Respins. Măcar liderul să ridice mâna, ca să-mi dau seama cum vă adaug. Nu, la UDMR. Nu aţi ridicat mâna de ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ce poziţie, domnule Şovăială?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă supun votului amendamentul respins. Cine este pentru? 80. Împotrivă? 130. Respins. Vă rog, continuaţi cu respinsele.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Este doamna secretar de stat prezentă parcă. Timp de dezbatere, 8 minute. Dacă iniţiatorii doresc să susţină amendamentele respinse. Vă rog, domnule Neagu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii. Secretari am? Un vicepreşedinte de la Senat! (Discuţii în sală şi la prezidiu.) Stimaţi colegi, Am rugămintea să luăm loc în bănci, ca să putem să facem o ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Închidem aici şedinţa. Birou permanent la Cameră, acum. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,11.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Închidem şedinţa. Biroul permanent... Ce e, o clarificare? Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sistăm. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Comisia pentru cultură şi Comisia juridică propun ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, un drept la replică scurt. Încheiem aici.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Băişanu. Drept la replică, domnul Dobre. Domnule Băişanu, o secundă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa. Informez grupurile că aveţi dreptul la un singur drept la replică.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, dar nu are legătură cu subiectul...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, nu are legătură cu subiectul...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă atenţionez, domnule Munteanu, aveţi doi înscrişi la explicarea votului. Stabiliţi doar unul. Domnul Roman.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Drulă....

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Korodi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, nu mă puneţi în situaţia să vă opresc microfonul...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu? Păi, n-am auzit să vă fi pronunţat numele. (Rumoare.) Nu merge. Vă rog... vă rog... vă rog... vă rog... vă rog, nu am acordat niciun drept la replică. Punctul 3. Vă rog, nu mai ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Nistor.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cristina Prună.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începem şedinţa de vot final. Vă rog să vă pregătiţi cartelele! Vom face un vot de control. Vă rog, vot. Mulţumesc. Suntem în cvorum. Începem. Capitolul I. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, nu trebuie să mă rugaţi. Sunt obligat să supun la vot. Votaţi! 140 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu optează. Retrimis comisiei, două săptămâni... sau cât? Două ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, (Domnul deputat Ioan Munteanu solicită să ia cuvântul pe procedură.) 45. Procedură?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu sunt. 44. Proiectul de Lege privind reglementarea activităţii de telemuncă. Vă rog, Comisia pentru muncă? Da... abandonăm... văd că de la Comisia pentru muncă nu este nimeni în ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bumb.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 43. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului geologic la nivel naţional. Domnul Iancu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot final. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului geologic. Comisia? A, mă scuzaţi, mai este o completare la raport. Vă rog, domnule deputat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Movilă, susţineţi şi dumneavoastră?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Dobre.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 42. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Comisii? Comisia pentru apărare.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Benga.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 41. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală. Comisia pentru administraţie? Domnul Călin.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa. Domnule Buicu, veniţi puţin până la prezidiu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comisii? Pentru sănătate, pentru apărare? Comisia pentru sănătate, domnul Buicu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La mine, aici! Termenul de dezbatere şi vot final depăşit.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 40. Proiectul de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 39. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 168 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. E tacită, da?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu? Domnul Leoreanu! Sunteţi înscris la cuvânt. Nu. Intervenţii? Nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 38. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Altcineva? Nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Leoreanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 37. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor la privilegiile şi imunităţile Autorităţii Internaţionale privind Spaţiile Submarine, adoptat la Kingston, la 27 martie 1998, ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Dacă mai sunt intervenţii? Nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunteţi nedrept, domnule deputat, cu lăsatul la microfon, în ceea ce vă priveşte. Domnul Benga.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Următorul e... Mai e o Canadă după aceea, da. După aceea! Deci la ăsta nu mai vreţi? Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul referitor... (Discuţii în sală.) PL-x 443! Ăsta e! Da. ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Gheorghe. (Vociferări.) PL-x 443, cu Canada, cu OIAC-ul.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 36. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Vot final.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 35. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga, la 6 ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu sunt. Vot final.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bumb.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 34. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri? Nu. Vot final.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bumb, dezbateri generale.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 33. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de aderare, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2016, la Acordul Comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. Vot final.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Da? Vă rog. Nu sunteţi aici, domnule Balan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 32. Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia. Doamna Şotcan. Microfonul la tribună!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 101 voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu optează. Aprobat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Reluăm. Vă rog. Poziţia 31. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Rog liderii să vină la prezidiu. Liderii, la prezidiu, vă rog. Domnule Ganţ, liderii la prezidiu. Pe dumneavoastră vă voiam. (Consultări.) Gata! Haideţi, vă ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Facem declaraţii politice. Domnul Bacalbaşa. Faceţi şi dumneavoastră o declaraţie politică.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Drulă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Socotar.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, A venit proiectul la Legea nr. 8, aprobat de plen pentru introducerea pe ordinea de zi. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu. Vot. (5 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri.) Am respins amendamentul admis iniţial. Pauză până la 11,15. Reglaţi tehnic site-uri, rapoarte şi altceva...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai spun o dată? Voci din sală : Nu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am admis un amendament respins. Am întrebat la microfon dacă nu cumva avem şi un amendament admis deja şi avem două texte admise acum. Mi s-a răspuns că nu. Între timp am constatat că am avut ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Éva-Andrea Csép. Mai bine mă lăsaţi pe mine să explic, că e mai simplu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt no comment! Atât. La articole dacă mai sunt intervenţii? Nu. Mulţumesc.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu. Bine. Mai avem intervenţii la articole? Procedură.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E în regulă. Amendamentul respins de la art. 18 alin. (5) lit. c). Vă rog, vot. 110 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Vă rog, doamnă Csép, să verificaţi din nou dacă nu modifică ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci vreţi să vă supun amendamentul respins la vot?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu îl am.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi eu îl am... Doamna deputat Éva-Andrea Csép propune reformularea textului, la art. 18 alin. (5), da?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate. Ce amendament? Aveţi un amendament respins?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Éva-Andrea Csép.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 30. Eram la dezbateri generale şi l-am întrerupt pe domnul Ciuhodaru.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuaţi. Deci eu v-am făcut linişte şi acum faceţi dumneavoastră gălăgie?!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule profesor, eu vorbesc cu... Vă rog, continuaţi.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule profesor, numai o secundă! (Discuţii în sală.) Domnule Pau şi cu grupul ăla de iniţiativă...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Oprea.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; PL-x ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Două săptămâni. Vot. Tot nu e bine! Oricum o dăm nu e... (Discuţii în sală.) Mă întorc la PL-x 481 acum. 120 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Aprobat.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Asta e altceva! PL-x 365... PL-x 365... (Discuţii în sală.) Nu, nu, şi eu sunt de acord, pentru că nu mi-a plăcut ce am auzit, ca şi deputat şi eu... PL-x 365 - la comisie. Cât?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cea dinainte sau asta?! Ia spuneţi PL-x-ul exact! (Discuţii în sală.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Care aia, domnule Munteanu?!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La acesta, la care suntem acum? (Discuţii în sală.) Fredi, ia vino tu încoace, ca să ţipăm noi toţi din sală la tine, să vezi dacă înţelegi ceva?!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La care?

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru. (Domnul deputat Ioan Munteanu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Procedură, domnul Munteanu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi la votul final veţi avea titlul amendat. Mulţumesc. Gata, m-am lămurit! La articole? Nu. A venit... Domnule Ştirbu, aveţi raportul? Dar staţi să văd care e... Unde e PL-x-ul...? N-am PL-x... Cât? ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai e până la votul final. Păi, asta voiam să zic, dacă mai mă lăsaţi şi pe mine să vorbesc din când în când. Încercaţi să... Domnule Stativă... domnule Stativă, bănuiesc că nu puteţi să ne lămuriţi ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Oprea, sunt în procedură de urgenţă, a vorbit doamna Mara-Daniela. Vă rog. Domnule profesor, dar de ce vă supăraţi pe mine că aplic regulamentul? Nu, sunt la generale. Sunt la generale. Nu ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Seidler.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Doamna Mara-Daniela Calista. E atât de frumos tot numele, încât nu mă pot abţine...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 29. Este vorba de Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; PL-x 365/2017; ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendamentul respins de la art. 68. Amendamentul respins de la poziţia 68. Vă supun votului amendamentul respins de la art. 68... Vot. Opriţi votul, că iar nu ne înţelegem. Am spus, domnule Dobre - ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole dacă vreţi să interveniţi? Da? Domnul Korodi Attila.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK. Vă rog, domnule Bacalbaşa.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan, drept la replică. Domnule Bacalbaşa, am avut un vorbitor de la PSD, suntem în procedură de urgenţă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Lăsaţi muşuroaiele şi legiferaţi cum credeţi că e mai bine. Domnul Marton Árpád. Domnule Paşcan, n-aţi vorbit? V-a jignit urât de tot, domnul... Poftiţi, dacă a fost... ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ştirbu.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Socotar.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Paşcan.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; în procedură ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Rumoare.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am o cerere din partea unui grup, trebuie să o supun votului. Amendamentul admis de la nr. crt. 4, vă rog, votaţi. (Vociferări.) Amendamentul admis, da! Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură, domnul Márton Árpád.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci nu mai supuneţi amendamente? Mulţumesc. Domnul Drulă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Stelian, "Acestora" nu pot să supun.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) La articole? Vă rog.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci pentru Adrian era chestia asta... Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Csoma Botond.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.) Au vorbit doi deputaţi de la PNL.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Andronache.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Stelian. Microfonul la tribună, vă rog. (Se adresează staffului tehnic.)

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 22. 24. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nu. Vot final.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cristina Prună.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Andronache.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm de la punctul 11. 12. Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; în ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Corect, aveţi dreptate, domnule Drulă!

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. Cu o abţinere, s-a aprobat. Domnul Drulă.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă! Deschidem şedinţa... continuăm şedinţa, de fapt, de dezbateri. Avem 102 colegi înregistraţi, până la această oră. Grupul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 73. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins. Două abţineri! Scuze! Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 75. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? Procedură? Sunt în vot, ce procedură?! Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 74. Împotrivă? 138. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 77. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 77. Împotrivă? 137. Abţineri?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa da! Deci am auzit bine! Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, sper că am auzit eu greşit! Mă bazez foarte mult că sunteţi om serios! Mai înainte aţi avut 522 şi acum 520!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 137. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 75. Împotrivă? 133. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 75. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru? 76. Împotrivă? 131. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Simionca! Acum conduc eu! Poate vă reevaluaţi poziţia! (Vociferări.) E dreptul lui! 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 63. Împotrivă?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? O voce din sală : Eşti fenomenal! Penibil!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog! Stimaţi colegi, Este dreptul dumnealui! (Vociferări.) Vă chem la ordin, domnule Suciu! Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? Voci din sală : Măgura are capelă!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 73. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? Voci din sală : Are capelă Lechinţa!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E dreptul omului, domnule deputat!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu. Respins.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voturi pentru? 72. Împotrivă? 134. Abţineri? Nu sunt. Respins. Domnul Ionuţ Simionca.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul... nu mai dau cuvântul nimănui. Nu mai dau cuvântul nimănui. Mergeţi în bancă. Supun votului dumneavoastră Anexa cu amendamentele respinse. Cine este pentru? 133 de voturi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, S-a prelungit programul, cu votul plenului, până la epuizarea timpului de dezbateri de la Anexa nr. 3. Supun... supun... care e... aproape două ore...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Programul de dezbateri?! Păi, asta a aprobat Biroul permanent reunit, domnule deputat. Vă rog, cine este pentru prelungirea programului de dezbateri la această anexă? Cine este pentru? 56 de voturi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, vă rog...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, cine este pentru? 132 de voturi pentru. Împotrivă? 57 de voturi împotrivă. Supun votului restul amendamentelor respinse, anexa cu restul amendamentelor respinse, în bloc. Cine... ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Vă mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, vă rog să luaţi loc în sală.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 1 de la respinse. Cine este pentru? Încă o dată, vă rog, să văd mâinile, grupurile... 80 de voturi pentru. Împotrivă? 159 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Respins. Continuaţi.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La ce poziţie? Mai spuneţi-mi nr. crt. o dată.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 8, amendament respins. Cine este pentru? 94 de voturi pentru. Împotrivă? 157 de voturi împotrivă. Abţineri? Abţineri? Domnule Seilder, votaţi şi pentru, şi împotrivă, şi abţineri, şi...? Nu ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cine este pentru? 96 de voturi pentru. Împotrivă? 157 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu. Respins. Vă rog, domnul Tomac. Domnule Tomac, am ajuns la 11. Trebuia să veniţi la 8, nu la 11. M-a rugat ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, De la poziţia 11, da?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendamentul respins de la poziţia 10. Cine este pentru? 91 de voturi pentru. Împotrivă? 163 de voturi împotrivă. Abţineri? Una. O abţinere. Respins. Continuaţi. Mai aveţi?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 9? Cu suplimentarea bugetului cu 20.000 mii... da? Amendament respins. Cine este pentru? 91 de voturi pentru. Voturi împotrivă? 162 de voturi împotrivă. Abţineri? Nu sunt. Dacă mai doreşte ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins... Vă rog să-mi spuneţi poziţia, nr. crt.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Cine este pentru? 36 de voturi pentru. Împotrivă? 143 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins. Abţineri? Abţineri? 37 de abţineri. 38, cu mine. Anexa nr. 3/07 a fost ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, suntem în continuarea dezbaterilor de ieri. Proiectul ordinii de zi a fost stabilit, pentru Legea bugetului, de Biroul permanent reunit, pentru toate şedinţele. Ieri am suspendat, ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur... Începem dezbaterea. (Rumoare.) Vă rog, stimaţi colegi. Avem program aprobat până la ora 21,00. Să încercăm să ne stabilim nervii cumva... Continuăm cu... începem dezbaterea de la Anexa nr. ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 122 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a picat. Domnule senator, nu avem nevoie de cvorum pentru dezbateri. (Domnul senator Remus Mihai Goţiu solicită să ia cuvântul pe procedură.) Păi, ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Plenul hotărăşte. Cine este pentru? 61 de voturi pentru. Împotrivă? Voci de la PNL : N-avem cvorum.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Trebuie să supun votului propunerea liderului...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Şi... secretar de la opoziţie... Domnul Vela... (Domnul senator Ion Ganea, secretar al Senatului, urcă la prezidiu.) Înainte de a începe ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 18. Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei, al cercetării, al formării ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Andronache?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm. Mai este cineva din Braşov? (Râsete.) De la Sfântu Gheorghe, atunci. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, de la UDMR.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Domnul Bichineţ?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim frumos. Domnul Stamatian.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Benga.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi noi vă mulţumim! Domnul Benga? Nu mai vreţi, domnule Benga. Doamna Mînzatu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Abuzaţi, domnule...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Abuzaţi, deja!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Remus-Adrian Borza solicită să ia cuvântul.) Domnule Borza, deputaţii neafiliaţi explică votul la finalul şedinţei de vot. Vă rog, daţi-i microfonul. (Se adresează ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Vă rog, un pic de atenţie, liderii, la mine, pentru că trebuie să fac o rectificare. Întrucât avem cutuma de a pune pe primele puncte ale ordinii de zi Proiectele de ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Oprea, a vorbit domnul Bumb, din partea Grupului. Îmi pare rău! Domnul Varujan Vosganian. Domnule Munteanu şi domnule Nicolicea, vă rog să veniţi până la prezidiu, cât explică domnul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Mînzatu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 12. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii să-şi invite colegii. Facem un vot de control în 20 de secunde. Vă rog, vot de control. Vot. 238 prezenţi. Suntem în cvorum. Începem. Capitolul I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu vrei? E-n regulă. La articole? Nu. Suspendăm şedinţa. 12,30 - vot final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Hai, Lucian! (I se adresează domnului deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.) Am încălcat pentru PNL, încalc şi pentru tine!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Oprea, încalc Regulamentul pentru dumneavoastră. Merge, nu?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan. Domnule Oprea şi domnule Stanciu, aţi avut vorbitor de la USR, suntem în procedură de urgenţă. De la PNL, mă scuzaţi.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Mînzatu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Prună, vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bica.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Altcineva la dezbateri generale? La articole? Nu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bode.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 27. Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, ca urmare ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sistăm aici. Continuăm cu...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Benga, la fel. Am înţeles unde a fost ofensa. Sunt curios la dumneavoastră.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vorbiţi cu plenul, că eu aud microfonul.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu vorbiţi cu mine, nu-mi explicaţi mie, doamnă...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Borza. Doamnă Săftoiu şi Domnule Benga, mi-aţi cerut drept la replică. Vreau doar să citesc art. 151 alin. (4), pentru plen, din respect şi pentru dumneavoastră, care spune aşa: ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Borza. Nu vi s-a pronunţat numele...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate. Doamna Săftoiu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, subiectul este Proiectul de Hotărâre... PHCD 51...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, subiectul este proiectul...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La subiect, domnule deputat.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi cerut retrimitere? Vă rog, vot. 48 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă. Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnul Benga.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Da? Hotărâţi-vă! Domnul Stanciu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Vă rog, raportul. Domnul Nicolicea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai sunt intervenţii aici, la dezbateri? Nu. La articole? Nu. Mă întorc la punctul 25. Avem comisia, în sfârşit.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Andrei... Domnul Oprea. Mă scuzaţi... vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Stanciu. Procedură... vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole? Nu. Proiectul de Hotărâre privind... La 19 nu aveţi raport, la 20 la fel, 21, 22 la fel... Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Mînzatu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Ba da. Domnul Pirtea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 20. Reexaminarea dispoziţiilor art. I 1 , art. I 2 şi art. IV din Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mai doreşte cineva? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final. 19. Propunerea legislativă... nu avem raport, da? Nu...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnule primar.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Fădor.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege privind abrogarea art. 35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole dacă sunt intervenţii? Nu. Vot final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Seres Dénes.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Roman.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Iancu? Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi, bineînţeles, domnul Bode. O dispută interesantă, mereu de ascultat, Iancu-Bode. Vă rog să nu-i creaţi un drept la replică domnului Iancu, domnule Bode!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul preşedinte al comisiei.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bumb.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 15. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare, obţinute ca urmare a ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Fără amendamente; legea merge la votul final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Andronache.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri, domnul Drăghici.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Comisia juridică?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu sunt. La articole? Nu sunt.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. La 11, venisem cu un proiect în faţă, nu?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Roman.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi modificarea şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Oros. Dacă nu, domnul Oros, domnul Giugea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003. Comisia?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. 14 voturi pentru, 123 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Respins. Mai susţineţi, domnule Benga? Nu. Mai susţine altcineva la respinse? Nu. Vă rog, liderii de grup, să veniţi o secundă până ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. Doar 17 voturi pentru, domnule Benga. 120 de voturi împotrivă, o abţinere. Mai aveţi vreo intervenţie la articole? Vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 1 de la respinse, da?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Precizaţi-l!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnule Benga, vreţi la articole... La dezbateri generale dacă mai este cineva care nu a vorbit din partea grupurilor? Nu. La articole, vă rog, domnule Benga.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri nu mai sunt. La articole? (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia cuvântul.) Domnule Paşcan, au fost doi vorbitori de la PMP. Vă rog să mergeţi în bancă. Raportul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ sau domnul Paşcan? Domnul Bichineţ.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tomac... Sunteţi 3 înscrişi de la PMP... Domnul Tomac.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Anton.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Mînzatu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Andronache. Domnul Benga.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Andronache.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Nu am spus, doar am explicat, să înţelegem această dublă nuanţă cu votatul amendamentelor sau a eliminării lor. Dezbateri generale la PL-x 476? Domnul Chiriac Viorel, dezbateri ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu... aveţi dreptate, da...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu-mi mai atrageţi dumneavoastră atenţia! O să-mi atrageţi atenţia când o să fiţi în locul meu! (Aplauze.) Mai este până acolo. Până acolo mai este! Vă rog, daţi-i cuvântul! (Se adresează staffului ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, dacă mai sunt intervenţii? La articole dacă sunt? Nu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat... Aveţi dreptate, domnule Bichineţ... Vă rog. Domnul Anton, ALDE, dezbateri generale la lege.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Gălăgie.) (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Giugea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, judeţul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mergeţi la loc. (I se întrerupe microfonul.) (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Continuăm.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, N-aţi fost în nicio situaţie similară! Era o situaţie... liderii au fost de acord.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, haideţi să lămurim, o dată pentru totdeauna, dacă îmi daţi voie... dacă este nevoie cobor la tribună, dar nu este nevoie. (Vociferări.) Noi votăm legi şi amendamente. Nu contează ce ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. Este eliminarea amendamentului admis, care avea dublă reglementare, după admiterea respinsă... (Rumoare.) Stimaţi colegi, Deci, am admis un amendament respins, şi atunci amendamentul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Revenim la PL-x 471? Da. Întrucât am votat, acum a constatat comisia că am admis un amendament respins şi aveam un amendament admis care trebuia eliminat. Vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E problema voastră cum votaţi... Da, art. 18 alin. (1). Cine este pentru? Votaţi, vă rog. Mă scuzaţi... 120 de voturi pentru, 13 abţineri, un coleg care nu optează. Amendamentul a fost admis. Alte ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Domnul Păle. La dezbateri generale sau la...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnule Csaba, vă rog.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Numai un pic... Domnul Sebastyén Csaba...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Oros.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Năsui.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Numai puţin, domnule Năsui. Mai are o precizare. Vă rog, domnule preşedinte.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Năsui, dezbateri generale.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisii? Domnul Stănescu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nici la articole. Vot final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Păle.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Oros.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 127 de voturi pentru, un coleg care nu optează. Aprobat.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 4, vă rog. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Aţi îmbătrânit amândoi...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Spun votului amendamentul de la art. 17 alin. (1). Cine este pentru? Votaţi cu cartela, domnilor! 108 voturi pentru, 10 abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul a fost admis. Alte ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu este nevoie. Voci din sală : Citiţi-l!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bun.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci acesta este respins, da?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, L-am găsit.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Care este?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole? Vot final. (Domnul deputat Dănuţ Păle solicită să ia cuvântul.) Am întrebat... la articole...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Simionca.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Gudu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Vă rog, comisia?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Giugea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 11, vă rog, cine este pentru? Vot. Mă scuzaţi. 96 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Aprobat. Continuăm.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Acum unde este? La ce poziţie este acum?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vedeţi, de asta a plecat butonul de acolo! Declar deschisă şedinţa de astăzi. La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Declar deschisă şedinţa... (Domnul deputat Emil-Marius Paşcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog, domnule Paşcan, vreau şi eu să încep şedinţa. Văd că avem declaraţii politice!

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că sunt prezenţi 109 colegi. 110... a venit şi ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă informez că, în conformitate cu prevederile art.15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Împotrivă? Păi, dacă aţi ridicat doar voi doi mâna... 82. Abţineri? Nu sunt. Anexa nr. 3 a fost adoptată cu majoritate. Închidem şedinţa. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Poftim? 3/13. Am spus. ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Gata! Reluăm. Vă rog. Doamna senator! Vă rog. (Discuţii la prezidiu.) Continuăm, stimaţi colegi, cu amendamentele respinse de la nr. 1... (Discuţii la prezidiu.) Domnule Vela, vă rog! De la nr. crt. ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pauză, cinci minute. PAUZĂ

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, aveţi dreptate.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci vă susţineţi amendamentele de la poziţia 16 până la 23, respinse, înţeleg eu, da? E în regulă. Şi domnul Barna avea la nr. 1. A, e aici. (Discuţii la prezidiu şi în sală.) Vă rog, deschideţi ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Staţi, staţi, staţi. Am deja..., sunt la marginal 1, cu propunerea domnului Barna.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Până se lămuresc ceilalţi, la marginal 25, amendament respins. Vă rog. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 167. Abţineri? Nu. A rămas aşa. (Discuţii în sală.) Nu vă aud.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci vă susţineţi amendamentul respins înţeleg, da?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă scuz. Vă rog, doamna Calista Mara.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul preşedinte Viorel Ştefan.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu, dar nu mă lasă regulamentul.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am cum. Nu am cum!

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, la acelaşi articol, domnul Pambuccian.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 97, că a plecat Roman. Şi domnul Meleşcanu. Abţineri? Nu sunt. Aprobat. Şi 3/13 - Secretariatul General al Guvernului. Cu un amendament admis şi 37 de amendamente respinse la anexa nr. 2. Timp de ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 21. Anexa nr. 3/02 - Senatul României. Nu sunt amendamente admise. Avem un amendament respins la anexa nr. 5. La fel, 6 minute. Dacă iniţiatorul amendamentului respins vrea să-l susţină. Nu. Dacă ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă întorc. 62 cu alin. (1) şi (2), integral, vot. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Aprobat. La 63, amendament respins la poziţia 67. Vă rog. Cine este ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 61 integral. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Amendament admis, poziţia 11, la 59 1 , îndreptarea erorii materiale. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Adoptat. Poziţia 12, domnule Drulă, ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La poziţia 63, art. 56 alin. (1 1 ), nou introdus, respins. Cine este pentru? 98. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Şi la poziţia 64, art. 56 alin. (6), tot nou ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul senator, îmi cer scuze! Amendamentul a fost respins. (Intervenţie neinteligibilă din sală.) O secundă. La ăsta vreţi? Vă rog, 30 de secunde.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, A, nu mai este, da, era introducere, da. Capitolul III. La titlu, vă rog. Cine este pentru? 168. Împotrivă? 98. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 55 cu alin. (1) şi (2), integral. Cine este ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu, doamna deputat. 54 1 , la poziţia 61, amendament respins. Cine este pentru? Pentru. 97. Împotrivă? 168. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. 54 1 integral, vot. Mai aveam o ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 98, că a venit domnul Roman. Rectificaţi votul, că a venit domnul Roman în sală. Vă rog. Procedură. Doamna Turcan.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Luaţi hotărârea BPR-ului, vedeţi ce s-a decis acolo şi, după aia, contestaţi-mă. 54. Poziţia 60 de la art. 54, amendament respins. Cine este pentru? 97. Împotrivă? ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Art. 50 integral. Cine este pentru? Mulţumesc, domnule deputat. Continuăm dezbaterile...Votul. Pentru. Pentru 50 integral. 168. (Discuţii la prezidiu.) Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate, domnule deputat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule deputat, aţi avut timp de dezbateri. După dezbateri, ca şi la Regulamentul Camerei supun votului amendament cu amendament. Ok. Avem opinii diferite. Reclamaţi. Domnule Bichineţ, procedură.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles a doua procedură. Art. 39. Art. 39 integral. Cine este pentru?170. Împotrivă. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. La art. 40 cu alin. (1), (2) şi 3, amendament ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Art. 38. Art. 38. (Discuţii la prezidiu.) Art. 38 în integralitatea sa. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează. Adoptat. Procedură despre ce spunea mama ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles procedura.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Intervenţii neinteligibile din sală.) Am înţeles procedura dumneavoastră. Art. 36. Amendament admis. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 96. Abţineri? Împreună, cu mâna în buzunar, ce ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Art. 35 în integralitatea sa. Cine este pentru? 176. Împotrivă? Împotrivă?. Presupun că votaţi împotrivă. 96 Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Adoptat. Art. 36. Amendament admis. ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Tot la 34. Amendament respins. Cine este pentru? 96. Împotrivă? 163. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu sunt. Art. 34 în integralitatea sa. Cine este pentru? 163. Împotrivă? 94. Abţineri? ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Discuţii la prezidiu.) Vă rog. Cine este pentru? 96. Împotrivă? 164. (Discuţii la prezidiu.) Abţineri? Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Nu optează. Da. Am înţeles...2. Domnul ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 103. Abţineri? Nu. Da? Domnul Nelu, domnul Nelu! Colegi care nu optează? Adoptat. 34, vă rog. Doamna Turcan.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Citiţi regulamentul, că sunteţi vechi în Cameră, aici. Vechi, vechişor. 33. Intervenţii? Nu. Art. 33 în integralitatea sa. Cine este pentru? Pentru? (Discuţii la prezidiu.) Am nevoie măcar de un ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc pentru.... Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă rog, este din timpul de dezbateri, nu am nicio problemă, oricum.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm cu art. 32. Dacă mai sunt intervenţii. Nu. Vă rog, liderii, domnule Munteanu. Art. 32 în integralitatea lui. Cine este pentru? 175. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Colegi care nu ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Repet, înainte de a fi ora..., este ultima dată când mai spun, înainte de a fi ora 15.00, se poate verifica pe stenogramă, liderul..., un lider de la USR ne-a atenţionat acest lucru ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură. Domnul Roman.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vă rog. Cine este pentru? Pentru? 105. Împotrivă? 185. Abţineri? Nu sunt. Colegi care nu optează? Nu.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, "Domnul stafful"! Din sală : Daţi-i cuvântul.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, face poze. Fără abţineri. Colegi care nu optează? Adoptat. La 32, vă rog. Vă rog. Domnul Cîţu. Vă rog! Domnul Cîţu. Acordaţi-i microfonul domnului Cîţu. Domnul..., stafful!

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. De acord cu dumneavoastră. La 29 mai sunt intervenţii? Nu. 29 în integralitatea sa, cine este pentru? 178. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Art. 29, aprobat. La ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură, domnul Vela. (Domnul senator Ion Marcel Vela, secretar al Senatului, se deplasează la microfonul central pentru a lua cuvântul.)

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 178. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Respins.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 104. Împotrivă?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 29 7 , poziţia 46, amendament respins. Cine este pentru?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 29 7 , ultimul.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 178. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Vă rog, la 29, dacă mai sunt intervenţii. Din sală : 29 7 .

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci art. 29 6 , nou introdus, poziţia 45. Cine este pentru? (Discuţii la prezidiu.) 108. Împotrivă?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 29 6 , da, sau cu 5? Domnule Neagu? 29 cu...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Problema lor. La 29, dacă mai sunt intervenţii. Domnul Neagu.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 178. Abţineri? Nu sunt.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 29 4 , la 43, amendament respins. Cine este pentru? 103. Împotrivă?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 178. Abţineri? Colegi care nu optează? Nu. La 29, dacă mai sunt. Vă rog, domnule Vîlceanu.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ba da, votează.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci 29 4 , la poziţia 43, amendament respins. Cine este pentru? 108. Împotrivă?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, la art. 29.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am cum să supun la vot reluarea unui vot de la... acum trei ore. Se poate contesta... (Intervenţie neinteligibilă a domnului senator Remus Mihai Goţiu.) Domnule senator, nu fac lecţii de ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule senator, eu am supus la vot propunerea dumneavoastră, plenul a hotărât, plenul reunit a hotărât continuarea lucrărilor. Mulţumesc. Vă mulţumesc.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu am supus la vot propunerea dumneavoastră, domnule senator.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... sau domnul Goţiu a cerut. Plenul comun a hotărât acest lucru. Continuăm dezbaterile. Vă rog, domnule Goţiu.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci la ora 15.00 fără un minut, dacă nu mă înşel, chiar liderul dumneavoastră de grup a cerut prelungirea programului...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat, doamna deputat! (Discuţii în sală.) Nu e vina mea că nu sunteţi atenţi. Întrebaţi la stenogramă, am pronunţat exact: vot împotrivă, pentru, abţineri, colegi care nu ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, doamna Turcan. (Discuţii în sală.)

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 108. Împotrivă? (Discuţii la prezidiu.) 166. Abţineri? Colegi care nu optează. Respins. Continuăm la 29. Domnul Neagu... (Intervenţie neinteligibilă a doamnei deputat Raluca Turcan.)

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 42 marginal, da? De la respinse, amendament respins. Cine este pentru?

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să-mi precizaţi numărul curent de la respinse, dacă îl ştiţi.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. S-a pronunţat plenul o dată. Întreb din nou dacă la art. 29 mai sunt intervenţii. Nu mai sunt. Articolul... (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Da? Vă rog.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mulţumesc.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Bine. Domnul Gheorghe.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, N-am nicio problemă, în loc să dezbatem bugetul, facem declaraţii politice.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat, faceţi declaraţii politice pe timpul de dezbateri! Nu ne putem întoarce la art. 6, suntem la 29. Am solicitat o dată apel nominal. Am sistat aici dezbaterile.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamna deputat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm. Art. 29. Procedură. (Discuţii la prezidiu şi în sală.)

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu mi-aţi spus, domnule deputat... 15, da? Alin. (1) - a), b), c), de la 6, da? Despre ăsta e vorba, respins, da? Am înţeles. Mulţumesc. Cine este pentru? 104. Împotrivă? 118. Amendamentul a rămas ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. La art. 6 dacă mai sunt intervenţii. Domnul Năsui.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am explicaţia votului aici. Deci avem o propunere de apel nominal. Vă rog... vă rog, domnule deputat. Avem o propunere din partea Grupului PNL pentru apel nominal. Vă rog, cine este pentru? ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Nu a fost nicio greşeală. Eu comunic rezultatul pe care mi-l spun secretarii. Domnul, din câte am reţinut eu, domnul senator, domnul Vosganian, s-a abţinut la amendament şi a votat ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am o cerere din partea unui grup, o supun votului.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar nu-mi trebuie argumente, domnule deputat.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă. Epuizaţi timpul de dezbateri pe proceduri inutile. Eu am o propunere de la Grupul PNL, voiam s-o supun votului plenului, pentru apel nominal. Nu am nicio problemă. Faceţi ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bine, mulţumesc. Deci procedură.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, s-a încheiat această discuţie.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, aţi solicitat-o. Domnul Nicolae Neagu: E în regulă. Acum, eu aş vrea să revin asupra unei discuţii pe care s-o cunoaşteţi cu toţii. Comisia de buget, finanţe a avut un vot pentru amendamentul ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Când termin procedurile astea care sunt invocate, o să vă dau cuvântul, că nu am ajuns la art. 6 în integralitatea lui.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur, când termin...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am citit exact, art. 6... nu am ajuns la art. 6 în integralitatea lui.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, S-a încheiat votul. Da, domnule Neagu. Vă rog, domnule Neagu.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunteţi vicelider, domnule... vicelider? Stai un pic, că am o procedură aici.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci amendamentul admis de la nr. crt. 2, art. 6... Nu, mulţumesc, domnule Borza, am încheiat dezbaterile. Amendamentul admis de la art. 6 alin. (1) îl supun votului. Cine este pentru? ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. La acelaşi articol. Vă rog.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman. Hotărâţi-vă. Doi înscrişi la aceeaşi chestiune.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci aveţi amendament admis pe care îl supuneţi votului, da? (Domnul senator Tánczos Barna solicită cuvântul.) Nu înţeleg. Doriţi să interveniţi la acelaşi articol? Vă rog. Păi, nu înţelegeam.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Art. 5 alin. (1), amendament respins. Cine este pentru? 43. Împotrivă? 116. Abţineri? Nu. Respins. Continuăm la art. 5. Nu. Art. 5 în integralitatea sa. Vă rog, cine este pentru? ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendament respins la art. 5 alin. (1) - i). Vă rog, cine este pentru? 41. Împotrivă? 112... 115. Au venit trei doamne în sală. Abţineri? Nu. Adoptat. Alte intervenţii la art. 5? Vă rog.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Amendament respins la art. 4, introducerea literei f. Cine este pentru? 41. Împotrivă? 112. Abţineri? Adoptat. Mai sunt intervenţii la art. 4? Nu. Articolul 4 în integralitatea sa. Cine ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu-i problemă, că în loc să dezbatem bugetul stăm în proceduri. Mie îmi convine. La art. 4 mai sunt intervenţii? Vă rog.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vorbiţi cu ei.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La a)? Am înţeles. Amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 42. Împotrivă? Împotrivă? Vă rog să ridicaţi mâna, pentru că nu ne dăm seama. Mulţi. 110. Amendamentul a fost respins. La art. 4...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna deputat, vă rog să-mi precizaţi, că eu nu-l găsesc. Art. 4. Ce literă? Unde-l aveţi în anexă? Nici nu vă găsesc. Aici găsesc, văd numai grupul... Din sală : La a).

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci art. 4, amendament respins. Cine este pentru? 41. Împotrivă? 111. Amendamentul a rămas respins. Dacă mai sunt intervenţii la art. 4. Nu. Da? Vă rog.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci amendamentul respins de la anexa nr. 5, la art. 2 alin. (2). Cine este pentru? Cine este pentru? 41. Împotrivă? 112. Amendamentul a fost respins. Dacă la art. 2 mai sunt intervenţii. ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, art. 2 pe lege, da. Suntem la lege.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Şi un coleg secretar de la opoziţie să vină la prezidiu. Domnul Vela. Domnul Moşteanu, că nu-i nimeni. Ai reuşit? Doamnelor şi domnilor ...

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aprobat cu..., deci dezbatem inclusiv cele patru anexe propuse, după care oprim.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? O abţinere. Colegi care nu optează? Nu. De la prezidiu : Unanimitate.

  18 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Munteanu.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Închidem şedinţa. Noapte bună! Şedinţa s-a încheiat la ora 21,04.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc în bănci!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc în bănci! (Vociferări.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc în bănci!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, aduceţi, domnule, microfonul înapoi! (Gălăgie.) Domnule deputat, aduceţi, domnule, microfonul înapoi! Ce înseamnă gestul acesta? Vă rog, stafful tehnic, recuperaţi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începeţi cu lista de la început! Domnule Drulă...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, începeţi cu lista de la început!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna secretar... Mergeţi în bancă! Reluăm. (Voci suprapuse.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să luaţi loc în bănci!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, linişte! Începem al doilea apel, la PL-x 317.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ioana, las-o, frate, să explice un minut! (Gălăgie.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, să luăm loc în bănci! Începem al doilea apel.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Număraţi! Vă rog să luaţi loc în bănci! Avem rezultatul votului şi continuăm cu al doilea apel.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începeţi cu lista... cum începeţi normal apelul! Vă rog, stimaţi colegi! Dacă nu facem linişte, stăm aici şi facem de zece ori, n-am nicio problemă!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. E clar acum, da? Mergem cu votul înainte. Cine este pentru? 152. Împotrivă? 110. Abţineri? Adoptat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Comisia pentru ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog! Vă rog! (Gălăgie.) Domnul Dénes nu este atât de acut! Un pic de linişte!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog! Domnule deputat, ... Domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog! Vă rog! Stimaţi colegi,... (Gălăgie.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, Grupul PMP.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Năsui.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA; lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea. Cine este pentru? ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Suntem de acord. Aparatele nu s-au repara şi sunt convins că plenul va fi de acord pentru prima dată în viaţa lui cu propunerea dumneavoastră. (Râsete.) Supun votului propunerea doamnei lider Raluca ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Invit liderii să-şi invite colegii în sală şi în bănci. Începem sesiunea de vot final. Vă rog, doamnă Turcan, procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? (Vociferări.) Păi, n-am apucat, pentru că mi-au cerut procedură! Deci a fost eliminat acel amendament admis şi acum votăm textul fără acel amendament. Cine este ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci aveţi un amendament admis pe care îl supuneţi votului pentru respingere, înţeleg?! Art. III? Art. III alin. (2), da? Deci art. III alin. (2), da? Poftim? L-am găsit. Acesta: "Începând cu ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bun. Deci la dezbateri generale, intervenţii? Nu. La articole? Vă rog, domnule Munteanu, la articole.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci ce aţi propus? Aţi propus ceva?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Dezbateri generale? Nu. Da? Calista? Da, te rog. Vă rog. La dezbateri generale voiaţi să vorbiţi, nu?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bun. Ultimul proiect de pe ordinea de zi de astăzi, la dezbateri.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Şi după aceea sistăm, da? Oprim programul, da?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt de acord, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu înţeleg nimic! Liderii, vă rog, veniţi încoace! Vă rog, liderii, la prezidiu! (Consultări.) Vă rog. Anexa nr. 1, nr. crt. 1 - text nemodificat. Cine este pentru? 121. Împotrivă? ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 25 de la admise spuneţi?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, De la ce poziţie, la admise, aţi spus, domnule Márton Árpád?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc. Deci 92 marginal, alin. (2) art. 65, da? Da, domnule Cupşa? Amendament respins. Cine este pentru? 62 de voturi pentru. Împotrivă? 122 de voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La respinse?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 85 marginal, da? Alin. (6), amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 122 de voturi. Abţineri? 43 de voturi. Amendamentul a rămas respins. Timpul de dezbatere a ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... 83 marginal, alin. (4), amendament respins. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 44 de voturi. Colegi care nu optează? Nu. Respins. Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 82 marginal, alin. (3) art. 55, amendament respins. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 42 de voturi. Colegi care nu optează? Respins. Continuăm.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 81 marginal, alin. (2) art. 55, da? Amendament respins. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? 121 de voturi. Abţineri? 42 de voturi. Respins. Continuăm de la 81 marginal.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă iertaţi, domnule deputat, mai spuneţi o dată unde eraţi, pentru că nu am fost atent. Îmi cer scuze!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii, aici? Nu. Poziţia 79 de la amendamente respinse, art. 55, amendament respins. Cine este pentru? 17 voturi pentru. Împotrivă? 115 voturi. Abţineri? 41 de voturi. Colegi care nu ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád, tot aici? Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 79 marginal la respinse, da?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii aici? Nu. Nr. crt. 43, art. 35, amendament respins. Vă rog, cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? 109 voturi. Abţineri? 36. Colegi care nu optează? ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. 43... 35... Vă rog, domnule Iordache!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nrt. crt. 32, alin. (6) art. 29, amendament respins. Cine este pentru? 50 de voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Nu. Respins. Continuaţi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 31, art. 29 alin. (5), amendament respins. Cine este pentru? 50 de voturi pentru. Împotrivă? 106 voturi. Abţineri? Nu. Colegi care nu optează? Adoptat. Vă rog, continuăm, domnule Stelian.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci aveţi două amendamente respinse, pentru care cereţi vot, domnule deputat, da? E-n regulă. Vă rog, amendament respins la nr. crt. 29, alin. (2) al art. 27, amendament respins. Cine este pentru? ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La care vă referiţi?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai sunt intervenţii aici? Nu. Deci la Anexa nr.1, nr. crt. 47, art. 24 alin. (2) şi alin. (5), deci tot ce este la nr. crt. 47, amendament admis. Cine este pentru? 101 voturi pentru. Împotrivă? 49 ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 47?!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii aici? Dacă nu, supun votului nr. crt. 6, alin. (2) al art. 7, amendament respins. Cine este pentru? 46. Împotrivă? 98. Abţineri? Una. Colegi care nu optează? Respins. Vă ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii la acest articol? Da? La nr. 4, alin. (1), amendament respins, la art. 7. Interveniţi? Aştept... Nu. Suntem la "respinse", la nr. crt. 4 alin. (1), al doilea alin. (1) al ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cinci minute, vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Propunerea Comitetului liderilor este: dezbateri generale - câte 5 minute pentru fiecare grup; două minute la deputaţii neafiliaţi; dezbateri pe articole şi amendamente - 30 de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La subiect, domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat. Fiecare cu înţelegerea lui! Vă rog, raportul comisiei, domnule preşedinte. Nu mai desemnaţi aiurea, aşa, cum vreţi dumneavoastră!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Total de acord cu dumneavoastră. Domnule preşedinte Florin Iordache, vă rog să... Procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doar o săptămână. Vă rog, votaţi. Cine este pentru? Mă scuzaţi. Pentru? 70, cu indulgenţă. (Râsete.) Împotrivă? 120, că nu sunt indulgent! Abţineri? Nu. Respins. Vă rog. (Vociferări.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, O supun la vot. Mulţumesc. Retrimitere la comisie... Cât timp aţi vrea?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat! Vă mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Abia îmi reparasem imaginea în faţa dumneavoastră! (Rumoare.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedura, domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, suntem cum suntem! Procedura!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedura, domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, N-aud nimic din ce spuneţi!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii; Pl-x 419/2017; în procedură de urgenţă. Vă ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendamente admise şi articole... Pct. 37, art. 45. Cine este pentru? A încercat şi el... 157 de voturi pentru. Împotrivă? 79 de voturi împotrivă. Abţineri? O abţinere. Colegi care nu ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, am spus: "colegi care nu optează". Ştiu, sunt colegi în sală care nu ridică mâna la nicio formă. Tocmai am fost certat de domnul Roman că nu am... nu spun exact cum e. Nr. crt. 11, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Îmi recunosc incapacitatea mea de simplu inginer, că nu pot să mă pricep la toate domeniile şi să-l opresc pe acel coleg care vorbeşte. Îmi recunosc asta. Dar voiam să îmi refac puţin ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK, îmi cer scuze.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă întrerup puţin, pentru că eu nu mă pricep la chestiunile acestea juridice, sunteţi la subiect?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Márton Árpád. Şi sistăm dezbaterile.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzii, vă rog...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Cupşa.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnule deputat. După aceea, domnul Árpád, Márton Árpád.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuaţi...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să-mi spuneţi... Domnule deputat, să-mi spuneţi şi mie, ca să ştiu unde să mă uit.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule... domnule profesor, dacă domnul Munteanu n-a înţeles, vă întâlniţi la Târgu Neamţ, la mijlocul distanţei, şi îi mai explicaţi o dată... Poziţia 40 din amendamente respinse. E art. 62 alin. ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Domnul Oprea. Am mai greşit iar ceva, cu vreo exprimare, domnule profesor.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă la acest articol mai sunt intervenţii? Domnul Iordache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dacă mai sunt intervenţii aici? Nu. La poziţia 32, amendament respins, la art. 53. Cine este pentru? 180 de voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 56. Colegi care nu optează? Nu. Amendamentul respins a ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, dacă mai sunt intervenţii la acest articol? Nu mai sunt. Articolul... deci poziţia 29, la respinse, art. 41 alin. (2). Cine este pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 158 de voturi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 29...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la acest articol şi amendament? Nu mai sunt. Amendament respins, la nr. crt. 28, art. 38 alin. (2). Vă rog. Cine este pentru? 25 de voturi pentru. Împotrivă? 160 de voturi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Dacă la acest articol mai sunt intervenţii? Nu mai sunt. Vă rog, domnul Iordache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci marginal 28, art. ... Intervenţii la articol? Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cât?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Deci la art. 32 1 , marginal 22 din respinse. Supun votului. Cine este pentru? 25. Împotrivă? 164. Abţineri? ...64. Colegi care nu optează? Niciunul. Amendamentul a rămas respins. Eram... am ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, suntem în dezbateri. După ce se încheie perioada de dezbateri, voi relua, aşa cum prevede Regulamentul modificat, şi cel vechi prevedea la fel - aproape - votul pe toate ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu vă aud. Vă rog, stimaţi colegi, înţelegeţi...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Corect. La care partid? Deci am terminat cu intervenţiile. Vă rog... Stimaţi colegi, Vă informez că eu aud foarte greu ce vorbeşte vorbitorul şi aud foarte tare ce vorbiţi dumneavoastră în bănci. ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Asta am făcut, domnule!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman. Domnul Márton Árpád. Nu ştiu ordinea, că nu v-am văzut când aţi ridicat mâna. Domnul Márton Árpád.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cupşa.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La...? Tot aici, da? Pe rând. Toţi trei. Toţi trei. Patru.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La admise...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci nr. crt. 8, art. 6 1 , amendament respins. Cine este pentru? 84 de voturi pentru. Împotrivă? 139. Abţineri? Colegi care nu optează? Amendamentul a rămas respins. Continuăm. Până la ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Solicitaţi vot, da? Amendament... (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Tot la 6? Am înţeles. Tot la 6. Dacă nu era 6... E acelaşi articol, acelaşi amendament.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... 8 marginal...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... o secundă, ca să lămurim ce facem... La Anexa nr. 2, respinse, da?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci art. ... Domnule deputat...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La 6... Vă rog, 6.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... dacă greşim, ne întoarcem... Deci suntem de la art. 15 la art. 20 sau de la art. 10 la art. 15. Unde aţi... unde aţi pierdut? La...?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK. Nu e problemă, dacă...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... Vă rog să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă. Liderii grupurilor parlamentare... îi invit la prezidiu. (Consultări.) Vă rog... Stimaţi colegi, Liderii de grup să vă invitaţi colegii în ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Deci la Anexa nr. 2 - amendamente respinse, nr. crt. 4, art. 4, amendament respins. Vă rog. Trebuie să îl supun votului. Aţi cerut vot, nu? Domnul Stelian? Vot. (Rumoare.) Mulţumim, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Predoiu, tot la art. 4? Respinsul acesta? Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, domnule Nicolicea.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La nr. crt. 4...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu, vă aud rău. Se aude răguşit. (Rumoare.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu merge.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnule Stelian, aţi avut intervenţii. Mai doriţi altceva? OK. Intrăm în dezbaterea pe articole şi vă propun, pentru rigoare, fiindcă avem timpul de 30 de minute, să întreb - ca să ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, concluzii, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Probleme tehnice.) M-auziţi? Nu merge? Domnul Sitterli.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat... Cred că s-a întâmplat ceva la microfon şi la mine... (S-au înlocuit microfoanele şi la tribună şi la prezidiu.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu, la dezbateri generale, că nu l-am văzut. Şi după aceea, domnul Sitterli.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Nu mai sunt intervenţii la dezbateri generale. Intrăm la dezbaterea pe articole şi amendamente. Procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) A vorbit domnul Predoiu... Replică? Domnul Predoiu a vorbit din partea grupului, domnule deputat. Domnul Márton Árpád.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule Stelian. Domnul Iordache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Încercaţi să concluzionaţi, pentru că aţi depăşit timpul.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... domnule deputat? Vă rog, stimaţi colegi! Nu dialogaţi cu sala, susţineţi-vă punctul de vedere.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, nu dialogaţi cu sala!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Domnul Stelian.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzia, domnule deputat, vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă apropiaţi de o concluzie, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă abţin să cobor la tribună să spun ce am propus eu ieri, grupurilor, înainte de Comitetul liderilor. Intrăm în dezbateri generale. Vă rog, intervenţii? Domnul Predoiu. Dezbateri generale.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles, domnule deputat. Aceasta este punctul de vedere al preşedintelui comisiei. Am încheiat dezbaterea. Comitetul liderilor a hotărât următorii timpi de dezbatere pentru această ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul preşedinte al comisiei, am înţeles că vreţi să luaţi cuvântul.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna era raportor. Toate rapoartele sunt citite de vicepreşedinţi sau membri din Biroul comisiei, domnule deputat. Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură, domnul Andronache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule deputat, cu amendamentul că nu a fost cerută pauză de consultări. A fost cerută doar o pauză. Dacă mi se cerea pauză de consultări, stabileam eu un timp ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot pentru retrimitere la comisie. 69 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Voicu.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Supun votului propunerea şi va pica. Eu zic să faceţi o propunere constructivă. (Vociferări.) Vot, vă rog. 68 de voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, două abţineri. Respinsă. Continuăm cu ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară; în procedură de urgenţă Comisia? Procedură, domnul Gheorghe.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. La articole? Nu sunt intervenţii. Proiectul de lege merge la votul final.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea... Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale (Pl-x 363/2017). Domnule Iordache, veniţi puţin până la prezidiu? Propunerea ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă la articole sunt intervenţii? Nu. Vot final.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Cîtea, de la PSD.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Szabó Ödön, de la UDMR. Domnule Cîtea, am precizat de la început - un singur vorbitor de grup. (Domnul deputat Vasile Cîtea solicită să ia cuvântul în calitate de iniţiator.) A, scuze.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu, Partidul Mişcarea Populară.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Grupul USR, doamna Iurişniţi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Intrăm la dezbateri generale. Vă informez, stimaţi colegi, că - aşa văd aici, sunteţi foarte mulţi înscrişi la cuvânt - suntem în procedură de urgenţă, un coleg de grup. Deci domnul Moldovan de la ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Comisia pentru ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci aveţi amendamentul respins de la nr. crt. 1 - cu titlul, da? Vă supun votului amendamentul respins de la nr. crt. 1. Vot. 91 de voturi pentru, 105 voturi împotrivă, o abţinere. Amendamentul a ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci amendament admis cu propunere de respingere. Vă rog să votaţi. Amendamentul admis a fost respins. Vă supun votului textul iniţial de la Senat. Vot, vă rog. 114 voturi pentru, 82 de voturi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci a fost amendament admis, da? Propuneţi respingerea amendamentului admis, da? Vă rog, vot. (Discuţii în sală.) Reluăm, atenţie, vă rog... vă rog... vă rog... vă rog... vă rog... Avem vot pe un ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Aş avea câteva contraargumente, dar vi le voi spune în privat. În privat, domnule deputat, nu ţin timpul plenului pentru chestiuni personale. Intervenţiile la dezbateri ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Borza.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Huţucă, de la PNL.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnul Todoran.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale. Domnul Năsui.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA Comisia pentru buget?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aţi avut un discurs foarte frumos şi sunt de acord cu el... nu ştiu dacă m-aţi auzit pe mine ţipând sau fluierând, dar... în fine... Propunerile dumneavoastră au mai fost făcute, plenul ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe, procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog! Continuaţi!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi domnul... la dezbateri? Vă rog, domnul Vosganian.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Sunt obligat să respect Regulamentul, mi-a cerut cuvântul pe o chestiune de ordin personal şi i-am acordat cuvântul. Dezbateri generale, domnul Bota. (Domnul deputat Andrei Daniel ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ, dezbateri generale.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog... Domnule Bacalbaşa... vă rog eu...! Domnul Huţucă.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat... Lăsaţi-o pe doamna să-şi exprime dreptul la replică. (Gălăgie.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale, domnul Huţucă. (Deputaţi membri ai Partidului Uniunea Salvaţi România solicită acordarea dreptului la replică doamnei deputat Cosette-Paula Chichirău.) Vă rog, domnule... Lăsaţi-o ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul... numai un pic... Dezbateri generale... (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.) Domnul deputat... intervenţie personală, un minut.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La dezbateri generale, vă rog? Doamna Cosma, vreţi să interveniţi la dezbateri generale? Nu. Domnul Năsui?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018; în procedură de urgenţă Vă rog, Comisia pentru buget, raportul.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Gălăgie. Vociferări.) 5 secunde de linişte. Continuăm dezbaterile, stimaţi colegi. Revenim la şedinţa de dezbateri, cu punctul 4 al ordinii de zi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi domnul Nicolicea, din partea Grupului PSD.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Simionca, Grupul PMP. Explicarea votului, un minut.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da... Sigur... atât timp cât avem vot electronic, şi vom avea clar imaginea votului, scris, printat, nu e cazul... Dar voi supune votului propunerea liderului Grupului PNL, pentru apelul nominal. Vă ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sala de şedinţă, pentru sesiunea de vot final. Vă rog să vă verificaţi cartelele, pentru că într-un minut vom avea un vot de control. Suntem ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii la articole, am încheiat... Aveţi intervenţii la articol? (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) A vorbit domnul Andronache la ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru amendament admis. Vă rog, vot. 164 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă şi un coleg care nu optează. Amendamentul a rămas în forma din raport. Admis. Domnule Turcescu, tot la acest ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Andronache, la nr. crt. 4, intervenţie pe articol.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La articole, domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Dacă sunt intervenţii la nr. crt. 4? Domnul Adronache. Domnule Stelian, doriţi tot la acest articol? Vă rog. Domnul Stelian, că era înainte.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK. Am înţeles. Am vrut doar să fiu sigur de ceea ce doriţi. Deci amendamentul admis este la vot. Amendamentul admis... domnule deputat! A cerut vot pe amendament admis. Vot. 166 de voturi pentru, 83 ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendamentul admis - îmi cereţi dumneavoastră vot pe el?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pe care amendament să-l supun votului?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Cu toate că era deja aprobat programul, dar... Reiau la articole. La nr. crt. 2, intervenţii? La nr. crt. 3? Domnul Andronache. Art. 46 alin. (8), da? La acesta ne referim... Păi, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Întotdeauna, când suntem în mijlocul dezbaterilor unui proiect de lege şi se sfârşeşte programul, am terminat proiectul respectiv, după care am respectat programul. Vă rog, luaţi loc. (Doamna deputat ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Munteanu. Procedură? Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da... trebuia să votaţi la comisie...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci la nr. crt.1 dacă sunt intervenţii?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, A mers domnul preşedinte mai înainte...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, aţi greşit, domnule preşedinte... (I se adresează domnului deputat Eugen Nicolicea.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Asta era la nr. crt.1? Da, vă rog. Dacă la articole mai sunt intervenţii? (Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.) La articole? Domnul Stanciu.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog, mergeţi în bancă! (Domnul deputat Florin-Claudin Roman vorbeşte de la tribună, fără microfon.) Acest gen de discurs, cu alte grupuri, faceţi-l la presă! Domnule deputat, ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat aici dezbaterile generale. Vă rog, la articole! (Vociferări. )

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Ultima intervenţie, domnul Szabó Ödön. Cu rugămintea, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, să nu creaţi un nou drept la replică!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! A spus şi domnul Viziteu, am înţeles poziţia grupului dumneavoastră! Domnule Prişcă, un minut suplimentar, pentru că nu mai am cum mai mult! Dezbateri generale.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eram obligat!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, am să fac un abuz acum, aşa cum sunt acuzat, i-aţi jignit un minut destul pe colegii, pe toată lumea, vă mulţumesc, mergeţi în bancă! La dezbateri generale dacă mai sunt ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Chiar am voie!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Avem voie... Doamnă, nu putem să ne jignim aici unii pe alţii încontinuu!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mulţumesc!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Aici doar vreau să vă completez eu art. 108 alin. (1), pentru că aţi citit numai până unde v-a convenit: "...amendamentele depuse la comisii, admise şi respinse". Da? Continuăm... La ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, S-a făcut votul acesta o dată! Continuaţi!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Stanciu-Viziteu, procedură, şi încheiem aici. Şi dezbateri? Atunci aveţi cinci minute, conform Regulamentului, şi faceţi...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul ... Procedură sau dezbateri? Dezbateri generale. Vă rog. Domnul Andronache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, procedură sau dezbateri?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vot pentru retrimitere la comisie. 80 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Rog dezbateri generale. Domnul Turcescu. (Domnul deputat Lucian-Daniel ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 70/2017. Comisia?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog, vot. 149 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă, o abţinere. Retrimis la comisie.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Când ajung la pct. 3, aveţi dreptul să vă exprimaţi opinia. Aveţi dreptate cu propunerea. N-am fost eu atent! Vă rog, domnule Munteanu.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, eu sunt un moderator aici!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Când ajung la el, aveţi dreptul să cereţi orice chestiune...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Aveţi dreptate!

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Retrimitere la comisie două săptămâni. Vot, vă rog. (Vociferări.) Am auzit, nu mai... Am o propunere de la preşedintele comisiei, trebuie să o supun votului! 146 de voturi pentru, 72 de voturi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Termen?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La PHCD 104 suntem, domnule preşedinte! Solicitaţi retrimiterea?

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 104/2017. Vă rog, comisia.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat. Niciodată. Să ştiţi că luni am avut două voturi finale! Începem ordinea de zi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Plenul este suveran. Şi tocmai de aceea vă spun, a decis o dată acest lucru. Mulţumesc. Domnul Stanciu... Domnul Stanciu, vă rog.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bun. Propunere de mutare a poziţiei 5. Dar a fost votat de plen, doamnă. Nu mai pot face încă o dată vot. (Vociferări.) Păi, a votat plenul o dată. (Vociferări.) Ştiu, dar am votat o dată chestiunea ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă dau dreptate. Am încercat să fiu înţelegător cu toată lumea, am dat cuvântul la grupuri, de două-trei ori, fără a fi invocate proceduri. Săptămâna trecută, un coleg de-al meu, deputat, pe care ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnul Bichineţ. Îmi pare rău... Vă rog, domnule Bichineţ.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, luaţi cuvântul pe procedură.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Domnul Ghinea? Stimaţi colegi, Vă informez că aţi luat câte trei cuvântul de la fiecare grup, pe procedură, am înţeles toate procedurile. Voi sista la un moment dat această chestiune. Vă ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Plenul a decis. Plenul este suveran. În ceea ce priveşte invocarea art. 68, domnule Nicolicea, domnule preşedinte al Comisiei, într-un minut, dacă puteţi să explicaţi ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Căutaţi la Biroul permanent reunit, a fost aprobat acolo. Domnul Andronache.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Plenul s-a pronunţat deja asupra ordinii de zi, domnule deputat. N-aş vrea să reamintesc aici de câte ori aţi cerut dumneavoastră introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte de lege, sub ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, O s-o aveţi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La mine apare că e deschis.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Gheorghe. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe semnalează faptul că nu funcţionează microfonul.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră propunerea de... (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.) Sunt în vot, domnule deputat... Sunt în vot, după aceea vă dau ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Verificăm stenograma. Mi-aţi cerut să le supun pe amândouă votului. M-am supus cerinţei dumneavoastră. Nu mai vorbiţi cu mine din sală. Domnule Munteanu. 75 de voturi pentru, 144 de voturi împotrivă. ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La prima procedură. O voi supune votului, dar daţi-mi voie să vă corectez. Art. 151 alin. (5) spune că un deputat care are o problemă de ordin personal... Înţeleg că aveţi o problemă de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Munteanu, procedură. Îmi pare rău, doamnă, v-am dat cuvântul pe procedură, aţi avut cu totul alte discuţii la microfon. Domnul Munteanu, procedură. (Vociferări.) Data ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... procedura, doamnă deputat. (Vociferări.)

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, vă rog...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, un minut. (Se păstrează un moment de reculegere.) Mulţumesc. Continuaţi.

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei şi anunţ că, din totalul celor 328 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 231 de deputaţi. La primul punct al ordinii de zi. În conformitate cu ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Vă rog. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 9. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Seidler.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Seidler? (Vociferări.) Aţi avut un minut, v-am lăsat două. Mulţumesc. Aţi avut un minut... Doamnă, acesta este Regulamentul, nu pot să-l încalc. (Doamna deputat Raluca Turcan ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vă rog, domnule secretar Buican. Vot de control într-un minut, din acest moment. Vă rog, vot de control. 228 de deputaţi. Suntem în ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, Plenul s-a pronunţat asupra programului deja. Verificarea asupra cvorumului se va face la primul vot test, în momentul începerii şedinţei de vot final. Dacă nu vom fi în cvorum, ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. 149 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă. Aprobat. Sistăm dezbaterile. Vot final - la şi jumătate. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Vă rog, procedură, doamnă ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Vot final. Domnul Munteanu.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale, dacă mai sunt? (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Păi, aţi vorbit, domnule Roman. Nu, a avut dreptul la doi. Vă rog. Vă ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi 5 minute la dispoziţie, domnule deputat.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Varga? Dezbateri? Păi, am trecut de iniţiatori, domnule Varga. Haideţi, vorbiţi la dezbateri generale, că este acelaşi lucru.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisii? Domnul Roman, Comisia pentru administraţie.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comentarii? Nu. La articole? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi cine a greşit, domnule profesor? Eu? Off, Doamne... Discuţii, comentarii de ordin general? Nu. La articole, la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Avram Constantin? Aşa văd... v-aţi înscris la cuvânt. Domnul Oprea.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Propunerea liderului Grupului PSD, retrimitere la comisie, două săptămâni, vă rog să votaţi. 149 de voturi pentru, 61 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu optează. Retrimis ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, doamnă deputat. Mulţumim.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog... Aveam o propunere... să o supun votului întâi...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; în procedură de urgenţă Vă ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Gudu.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Comisii? Comisia pentru mediu sau Comisia juridică? Comisia juridică. Domnul Dunava.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. La articole? Nu sunt. Mulţumesc. Vot final.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Roman? Vă rog.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. A fost o propunere votată de plen, şi, aşa, pentru colegii care nu citesc Regulamentul, art. 146 alin. (3) se ocupă cu verificarea cvorumului. (Aplauze.) Alte intervenţii la dezbateri ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţes!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Doamnă Turcan, dezbateri?

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Domnul Stanciu.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raportul? Comisia pentru apărare.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La punctul 5, avem Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 - este în acord tacit, este ultima zi. Propunerea a fost dezbătută în şedinţa de luni şi rămâne direct ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Retrimitere, pentru o zi, la comisie. Vot. 230 de voturi pentru, 9 voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Aprobat.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Rog Comisia pentru buget - raportul. Domnul Munteanu. Raport - Comisia pentru buget? ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am sărit punctul 3, pentru că trebuie să vină raportul şi încă nu este gata. Şi trec la punctul 4.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am ajuns la el, domnule deputat!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! Amendament respins, vă rog, vot. 96 de voturi pentru, 170 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a rămas respins. Dacă mai sunt alte intervenţii la articole? Nu mai ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Amendament respins, vot pentru art. IV. Vot, vă rog. 47 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, 54 de abţineri, zero colegi care nu optează. A rămas respins. Şi vot pentru, la fel, ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci art. IV - solicitaţi eliminarea lui, da? Domnule deputat, art. IV şi VII, da? Două solicitări, două amendamente respinse.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, am înţeles. Domnule deputat, susţineţi respinsele dumneavoastră? Da? Vă rog. Păi, am întrebat, dar nu v-aţi înscris la cuvânt.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci dumneavoastră aveţi la...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, avem... O secundă. Calm. Domnule deputat, din păcate, art. 4 pe care îl invocaţi dumneavoastră nu face această precizare, decât... Alin. (4), da. Şi votul se contestă imediat după vot, nu după o ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Altcineva la dezbateri generale. Domnul Roman, procedură.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Dezbateri generale la Legea abilitării.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Domnule deputat, suntem la dezbateri generale privind abilitarea Guvernului! Văd că dumneavoastră faceţi declaraţii politice. Vă ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mulţumesc!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, dar nu am auzit nimic despre lege.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, vă rog, la subiect! Abilitarea Guvernului!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunteţi la dezbateri generale, domnule deputat!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule deputat!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de urgenţă, domnule Andronache! Nu, nu... ba da, suntem în procedură ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale. Îmi pare rău, doamnă! V-am spus să-mi invocaţi o procedură neregulamentară pe care o încalc eu în momentul acesta. (Vociferări.) Vă rog.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Cupşa. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Dezbateri generale, doamnă! Nu mi-aţi invocat nicio procedură! Vă rog, domnule Cupşa, ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe - PL-x 543/2017; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi - raportul. (Rumoare.)

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sistăm aici sesiunea de drept la replică la replică şi intrăm în sesiunea de vot. Facem un vot de control, întâi. Vot. (Vociferări. Gălăgie.) Vă rog, reluaţi. Reluaţi votul de control! 209 ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Turcescu şi încheiem aici cu replicile. (Deputaţi membri ai Partidului Naţional Liberal solicită dreptul la replică.) Nu există drept la replică la replică. (Vociferări.) Vă rog. Şi ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Nu reuşiţi aşa...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Seidler, procedură, înţeleg, da? Şi ultima din partea Grupului dumneavoastră.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog... Domnul Paşcan, drept la replică. Un minut. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.) Domnule Paşcan? Domnule deputat, vă rog să mergeţi în ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnule Paşcan...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Da. Ultimul drept la replică, domnul Roman. Un minut.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Domnul Barna, drept la replică. Un minut, vă rog.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. (I se întrerupe microfonul.) Drept la replică, domnul Barna, dar nu v-a jignit cu nimic. Vă rog. Domnule Barna, vă rog. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (I se întrerupe microfonul.) Dacă mai sunt alte intervenţii? (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Nu mi-aţi spus nicio procedură până acum. Deci art. 151 alin. (1) şi ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Potrivit programului de lucru aprobat de Comitetul liderilor, începem şedinţa de astăzi cu exprimarea votului final asupra a două iniţiative legislative - Pl-x 482/2017 şi Pl-x 418/2017. Vă rog, ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă! Vom face un vot de control într-un minut. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă deputat. Mai arătaţi-mi rezultatul votului o dată, că eram în... citeam votul... (Rumoare.) 139 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă şi două abţineri. Programul de lucru a ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamnă deputat, eram... vorbeam şi eu ceva aici... Vă rog să mă lăsaţi să termin ce aveam de spus... Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat... (Rumoare.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. (Vociferări.) Mulţumesc. Vot pentru... vot pentru prelungirea programului până la epuizarea acestei legi. (Vociferări. Rumoare.) Cu 139 de voturi pentru...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.) Vă reamintesc... vă reamintesc că am supus votului plenului propunerea Comitetului liderilor, de 5 minute pentru dezbateri generale şi până la ora 12,00, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Propunerea liderului PSD a fost de prelungire a programului de dezbateri, la... ce v-aţi înţeles la Comitetul liderilor. Vă rog, domnule Drulă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan? Procedură?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu, procedură? Nu? Nu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... dacă nu mai aveţi proceduri. Dacă nu mai aveţi proceduri... Vă rog să mă lăsaţi să intru în dezbateri, că mai sunt vreo câteva minute...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, acum intrăm... dacă...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu, s-a încheiat timpul de dezbateri, nu timpul de şedinţă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar nu putem să spunem toţi acelaşi lucru...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... s-a mai vorbit despre acest subiect. Au mai fost colegii dumneavoastră. Au spus de trei ori chestiunea asta...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă Prună, aveţi procedură? Vă rog. (Vociferări.) Păi, mi-a cerut cuvântul, ce să fac? Nu, nu, nu s-a încheiat programul, s-a încheiat programul de dezbateri. Programul de dezbateri s-a ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Drept la replică? Domnul Andronache, drept la replică, un minut.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Nu, doamna Tănăsescu. Doamna Tănăsescu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi cinci minute. Vă rog să concluzionaţi.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vorbiţi, domnule deputat, că vă spun eu când e timpul...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Cupşa. Vă rog, domnule Cupşa. (Vociferări. Rumoare.) Vă rog, domnule Cupşa. (Doamna deputat Cosette-Paula Chichirău încearcă să vorbească la microfon.) Doamnă deputat... vă ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale dacă mai sunt? Nu mai sunt. (Rumoare.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, aşa este legea, e în procedură de urgenţă...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Doamnă Chichirău, procedură? Suntem în dezbateri generale şi aveţi dreptul doar la un singur vorbitor, fiind în procedură de urgenţă. (Discuţii în ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Vă mulţumesc frumos. Dezbateri generale? Vă rog. Domnul Stelian? Aţi rămas sau interveniţi la dezbateri generale? Dezbateri generale. Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, OK!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mă ascultaţi puţin?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! Am avut o propunere de la Comitetul liderilor, am supus-o plenului, s-a votat, decizia e luată, nu depinde de mine. Mulţumesc frumos. Dacă mai e vreo intervenţie pe procedură? Domnul Năsui.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, A... Comitetul liderilor, nu ştiu cine!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Stelian ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am luat-o eu! Comitetul liderilor!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Invocaţi-mi procedura, cereţi-mi ceva şi eu mă supun atenţiei dumneavoastră! Vă rog!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi dar n-am înţeles procedura pe care o invocaţi! Îmi povestiţi iar aceeaşi situaţie care nu vă convine! Aveţi dreptul să vă exprimaţi prin vot.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, mulţumesc!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Doamnă Tănăsescu, sunteţi pe procedură sau pe dezbateri? Dacă mai e cineva pe vreo procedură? Domnul Stelian.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos! Sigur aşa voi face, nu voi ieşi din cuvântul dumneavoastră! (Aplauze.) Alte intervenţii?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa voi face!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Vă mulţumesc. S-a cerut la BP. Votul a fost pentru BP, nu pentru comisie! Domnul... Dacă mai sunt proceduri, să începem dezbaterile? Domnul Drulă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La BP s-a cerut!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu, la BP!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, dacă-mi permiteţi? S-a mai cerut o dată asta, s-a votat şi...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură? Domnul Seidler. (Vociferări.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, am înţeles! Supun votului dumneavoastră modificarea programului, aşa cum a cerut doamna lider. 79 de voturi pentru, 143 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu şi-a exprimat ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ...cam cât v-am interzis eu la început intervenţia pe modificarea programului, cam vreo 50 de legi au fost!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Citiţi stenograma, să vedeţi...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Orice modificare se face la începutul programului!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog! Deci nu putem aşa! Dar nu putem aşa! Nu putem aşa!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, dumneavoastră vreţi să ne ridicăm toţi din sală, să rămâneţi doar dumneavoastră la microfon? Voci din sală : Daaa! (Rumoare.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Această propunere trebuia făcută la începutul şedinţei!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumesc! Deci programul de lucru şi ordinea de zi au fost votate. Orice modificare se face la începutul şedinţei. Am încheiat acest subiect, din moment ce suntem deja în desfăşurarea ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, S-a votat programul de lucru, s-a votat ordinea de zi. Punct!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, am înţeles propunerea dumneavoastră! S-a votat o dată retrimiterea, s-a votat tot! Vă rog, lăsaţi un pic să ascult dacă mai e altă propunere! Vă rog, doamnă deputat, dacă mai aveţi altă ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am înţeles propunerea dumneavoastră procedurală!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, mulţumesc!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Măi, dar opriţi microfonul acela!...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să aveţi intervenţia pe procedură!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Este în procedură de urgenţă!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat... Aşa!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi ocazia...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă! Mulţumesc. Dacă nu aveţi o intervenţie procedurală...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, îmi cereţi cuvântul pe procedură...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, procedura, doamnă!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 139 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Acest program a fost aprobat. Procedură. Doamna Turcan.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Vot pentru retrimitere la comisie. 80 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu a votat. Conform discuţiilor din Comitetul liderilor, s-au luat ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Propunerea procedurală!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, propunerea, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Trebuia să discutaţi la comisie asta! Vă rog, propunerea!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pe procedură nu pot să stau să discutaţi toată legea acum!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, dar puteţi discuta la dezbateri generale...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, deci care este propunerea procedurală?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, A mai votat o dată plenul această propunere. Am o chestiune procedurală eu... Vă rog, liderii, un minut, să stabilim împreună, să nu ne mai certăm la microfon. (Consultări.) Mulţumesc frumos, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură... Da, doamnă! Vă rog, domnule Andronache, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; în procedură de urgenţă. Raportul comisiei speciale, vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Votul final va fi stabilit în următoarea şedinţă de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 22,50.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu. Vă rog, domnule lider, propuneţi cu votul final, că a cerut domnul Drulă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, O să aflaţi la final. Vă rog, luăm loc, dacă doriţi. Şi scoatem cartelele, le introducem din nou. Vot test, vă rog. Mulţumesc. Continuăm de la poziţia 400 din Anexa nr. 2, alin. (9), amendament ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am înţeles. Poziţia 294 alin. (12) de la art. 96, amendament admis. Vot, vă rog. 92 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, două abţineri, 9 colegi care nu optează. Amendamentul admis, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Vociferări. Rumoare.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stop... Stop, vot. Textul iniţial al propunerii, da. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.) Imediat, că o luăm până dimineaţa... 100 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 6 colegi care nu au ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. 284 - nr. crt., alin. (3) al art. 96, amendament admis. Vot. 107 voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 9 colegi care nu optează. Nr. crt. 285, alin. (4) al art. 96, amendament admis. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, I-am dat eu voie. Două voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu optează. Respins. Alin. (8), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 119 voturi împotrivă, două abţineri, 8 ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Anexa nr. 1, nr. crt. 233, art. 64, amendament admis. Vot, vă rog. 89 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, două abţineri, 6 colegi care nu optează. Adoptat. Poziţia 234, amendament admis. Vot, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Continuăm. Art. 54, Anexa nr. 1, poziţia 181, amendament admis. Vot. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul pe procedură.) Îmi pare rău, nu mai dau cuvântul pe nicio ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Eşti băiat corect, Cătălin. Domnul Márton Árpád.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La poziţia 250... mergem cu toate... 128 de voturi împotrivă, un vot pentru. Respins. Alin. (13), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 128 de voturi împotrivă, o abţinere. Respins. Alin. (14), ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Tocmai am vorbit cu dânşii şi nu vor. (Vociferări. Rumoare.) Nu vor. Insistă. Rezistă. Continuăm. Rezistă... Poziţia 239, amendament respins. Vot. Un vot pentru, 142 de voturi împotrivă, două ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă rog, domnule senator. Domnul... hai, ca să fac şi eu o pauză de minut, domnul Stanciu. Vă rog, domnule senator, nu dialogaţi cu sala.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu suntem în dezbateri, suntem în procedură de vot.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E ultima oară când mă mai păcăliţi. (Rumoare.) Anexa nr. 2. Poziţia 224, art. 53, amendament respins. Vot. 7 voturi pentru, 130 de voturi împotrivă, o abţinere, 10 colegi care nu votează. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă lăsaţi un pic să termin eu, că am o chestie aici! Numai un pic, dacă aveţi răbdare? Adoptat. Poziţia 179, amendament admis. Vot. 107 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa solicită să ia cuvântul.) Domnule Bacalbaşa, nu v-am dat cuvântul! (Vociferări.) Nu v-am dat cuvântul, îmi pare rău! Nu! Nu v-am dat cuvântul! ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Poziţia 200... (Vociferări.)) Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat! (Aplauze.) Articolul 51. Vot în integralitatea sa. 125 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, mulţumesc! Nu era nicio procedură la Cameră... Adresaţi-vă Senatului, cui doriţi dumneavoastră! Continuăm. Nr. crt. 148, alin. (4), amendament admis. Vot. 121 de voturi pentru, 26 de voturi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumim.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Am înţeles! E problema la Senat, nu la noi! Aveţi senatori... Mă rog. (Vociferări.) Poziţia 180, alin. (9), amendament respins. Vot. Un vot pentru, 150 de voturi împotrivă, 6 colegi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Noi suntem în Cameră aici, camera serioasă... Alineatul (3), de la poziţia 174, amendament respins. Vot. Două voturi pentru, 154 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 10 colegi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Poziţia 130 din Anexa nr. 1, alin. (9), amendament admis. Vot. 127 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, două abţineri, 8 colegi care nu votează. Adoptat. Poziţia 131, amendament ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul pe procedură.) Mai încolo un pic. (Vociferări.) Mai făceam ceva şi mai făceam după aceea o pauză...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Sincer, aş fi mers la domnul Giugea, la o bere, dar... Poziţia 130, alin. (9)... Domnul profesor... (Discuţii în sală.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi... optat, corect. Art. 46 3 alin. (3), amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 7 colegi care nu au optat. Aprobat. Trecem la Anexa nr. 2, cu art. 46, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu vă doresc multă sănătate, domnule Giugea. Atâta pot, din calitatea asta, de moderator... Anexa nr. 1, nr. crt. 106, alin. (3) al art. 41, amendament admis. Vot. 125 de voturi pentru, 33 de voturi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Faceţi economie în seara asta...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, nu, nu... nu a precizat care Nicolae. Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă; secretarii, la prezidiu. Reluăm. Secretarii, la prezidiu! Unul e aici. Anexa nr. 1, nr. crt. 75, art. 28 alin. (1), amendament admis. Vot, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 27, pardon! Poziţia 96, alin. (2) al art. 27, amendament respins. Vot. 4 voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Respins. Nr. crt. 97, amendament respins. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nici nu mai supun la vot! Dacă vreţi, faceţi cum spun eu. Facem art. 28, să-l terminăm, şi luăm 10 minute pauză.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Un vot pentru, 156 de voturi împotrivă, o abţinere, 8 colegi care nu optează. Vă rog, propuneţi.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Gheorghe, numai o secundă! Eram şi eu într-o chestie, aici! Să citesc votul şi după aceea...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Articolul 26? Continuăm cu Anexa nr. 2, pentru că nu am văzut amendamentele respinse de la art. 25, şi după aceea ne întoarcem la art. 26 - vot integral. Nr. crt. 87, art. 25 alin. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aveţi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedura de vot final, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Suntem la dezbateri, domnule deputat, nu avem nevoie de cvorum! (Vociferări.) Dezbateri! Doar la procedura de vot final... Suntem la dezbateri!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule Viziteu!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu! Aveţi încredere că urmăresc cu atenţie subiectul acesta! Nr. crt. 67, art. 26 alin. (1), amendament admis. Vot. 129 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă, două abţineri, 12 colegi care nu ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pot accepta că fiecare are un anumit grad de înţelegere, eu mai puţin ca dumneavoastră, de aceea mă şi comport ca atare...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Solicitare de eliminare, da? Solicitare de eliminare de text. Vot. 5 voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, două abţineri, 10 colegi care nu optează. Nr. crt. 76, respins. Vot. 4 voturi pentru, 160 ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog... vă rog... Mulţumesc. Nr. crt. 46... Vă rog din suflet, un pic de linişte în sală. Domnule Cătălin, te rog eu... personal... (Se adresează domnului deputat Cătălin Drulă.) Nr. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Art. 18 alin. (2) - amendament admis. Vot, vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion vorbeşte la portavoce.) 135 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 5 colegi care nu ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles procedura... vă rog... Am înţeles...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă. Continuăm.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, mulţumesc frumos.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedura!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat. Procedura!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Am suspus votului plenului, de vreo două ori, sistarea şi plenul a hotărât altceva. Îmi pare rău. (Vociferări.) Continuăm. Nr. crt. 41 - alin. (8) al art. 18, amendament ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am mai supus asta de vreo câteva ori. Art. 17, la Anexa nr. 2, nr. crt. 44, amendament respins. Vot, vă rog. 5 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, 3 colegi care nu optează. Nr. crt. 45 - alin. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... Avem o propunere din partea Grupului PNL, vot. (Gălăgie. Vociferări.) 50 de voturi pentru, 133 de voturi împotrivă, un coleg care nu a optat. Continuăm. Punctul 33. Închideţi microfonul ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, În situaţia în care suntem, sunt nevoit să continuăm şedinţa... Asta fac... (Vociferări.) Atâta minte avem... Asta au făcut în Parlament... domnii colegi de la USR... Continuăm ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup, veniţi până la prezidiu! (Gălăgie.) Domnule Munteanu! Domnule Seidler! (Şedinţa a fost întreruptă, deoarece deputaţi, membri ai Grupului parlamentar al USR, s-au adunat în ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să opriţi microfonul! (Gălăgie şi vociferări.)

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să opriţi microfonul de la tribună!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă rog să mergeţi în bancă! Rezultatul votului: 130 de voturi pentru, 56...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să mergeţi în bancă!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să mergeţi în bancă, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, suntem în procedură de vot, dezbaterile s-au epuizat, timpul de dezbateri, vă rog să înţelegeţi şi să mergeţi în bancă, pentru că ce faceţi acum nu este regulamentar!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vreau să văd...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule deputat! Vă rog să mergeţi în bancă!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu luaţi cuvântul când doriţi dumneavoastră! Vă rog frumos să mergeţi în bancă!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, suntem în procedură de vot, domnule!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Nr. crt. 30, la Anexa nr. 1, art. 16 alin. (3), amendament admis. Vot, vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Barna.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Roman.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! A fost dezbătută această chestiune, votată de plen... Domnul Márton Árpád.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu avem procedură, domnule Stelian!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, vă rog, reluăm şedinţa. Continuăm cu marginal 30.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Discutăm după plen, nu la microfon, în timpul plenului! Mulţumesc. Am încheiat cu Anexa nr. 1. Vă rog, stimaţi colegi... La Anexa nr. 2 a art. 15, amendamente respinse. Alineatul 3, nr. crt. 25, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu, am supus un text. Nu era un amendament, era un text.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Suntem în procedură de vot, doamnă! Nu, suntem în procedură de vot! Mulţumesc. 206 voturi pentru, un vot împotrivă, 17 abţineri, 3 colegi care...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Te pup! Articolul 7, Anexa nr. 1, la admise. Alineatul 1, amendament admis. Vot, vă rog. 189 de voturi pentru, 28 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 3 colegi care nu optează. Nr. crt. 11, la Anexa nr. ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu trebuie supus la vot! Haideţi să mai citim din Regulament, domnule Drulă! "...supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond şi fiecare articol amendat".

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Te rog! Articolul 2 în integralitatea lui, cu amendamentele admise şi respinse pe care le-am votat. Articolul 2 în integralitatea lui. Vot. Mulţumesc. Articolul 3, Anexa nr. 1, amendamente ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu am promis aşa ceva! Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă. Nu am nicio obligaţie să citesc eu textul amendamentului!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule profesor!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, aşa au apăsat. Asta a fost opţiunea dumnealor. (Rumoare.) Mai facem încă... Vă rog. Hai ca să facem aşa. Facem încă o dată vot pentru. Apăsaţi "prezent". Vot cu prezent. Bineînţeles că mai sunt ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Încercăm încă o dată. Vă rog, vot. Mulţumesc. Domnul Seidler.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Pauză de consultări, 3 minute. Aici în sală, da. 3 minute. Vă rog... Mi-a cerut viceliderul, am aprobat-o. Vă rog, domnule Gheorghe. Nu vă mai consultaţi? (Consultări.) Pauza de consultări a luat ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Voi citi aşa cum mi-a propus domnul vicelider Drulă, cu nr. crt., ca să fiţi... să puteţi urmări. Procedură, domnul Daniel Gheorghe.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci... într-adevăr... art. 38 pct. b) cu propunerea facultativă. A fost propunerea pe care a votat-o plenul, nu eu... nu am stabilit-o eu. Plenul a stabilit până la 13,10, da? Dumneavoastră veniţi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci... reiau. Plenul a votat dezbateri până la ora 13,10. Programul de dezbateri, din cauza intervenţiilor pe procedură, s-a epuizat. Programul de lucru a fost prelungit, la propunerea liderului ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Întrucât am depăşit programul de dezbateri, voi intra direct în vot. (Vociferări.) (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Tocmai dumneavoastră aţi spus că am depăşit programul de ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gabi!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am scăpat, domnule Benga! Mai încercăm o dată, poate tura viitoare!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Supun la vot art. 1, care a rămas nemodificat. Vot. 131 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, două abţineri. Articolul 25, cu amendamentul admis. Vot. 128 de voturi pentru, 70 de voturi ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Acestea au fost articole, cele cinci pe care le-am votat, nu mai sunt altele.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot pentru amendament admis. 123 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, două abţineri. Vot pentru forma iniţială. 127 de voturi pentru, 68 de voturi împotrivă, o abţinere. Legea merge ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru forma iniţială, domnule Drulă. 124 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care n-a votat. Marginal 5. Domnul Drulă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi a rămas în forma... N-a fost respins!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marginal 4, art. 25, amendament admis. Vot. 131 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 4 abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Şi ultimul.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, marginal 3 alin. (2), amendament admis. Vot. 132 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Marginal 4. Domnul Stelian?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Deci marginal 2, art. 1, cu alineatele respective - amendament admis. Vot. 124 de voturi pentru, 76 voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a rămas în forma din raport. Marginal ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 1 - este vorba de amendamentul admis de la nr. crt. 1. Vă rog. Amendament admis. Vă rog, vot. 112 voturi pentru, 67 împotrivă şi 10 abţineri. La marginal 2?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu v-aţi înscris la cuvânt, domnule Drulă! Acum da!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles! Reiau, încet şi... Ar dori cineva să intervină pe articole? Doamna Gilia? Vă rog. La marginal 1? Începem cu admise. Dacă doreşte cineva? Domnul Drulă? Doriţi, domnule Drulă?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am întrebat! Ia verificaţi stenograma! Că am întrebat ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Drulă, am întrebat, am vorbit, a rămas pe stenogramă! Eu n-am văzut! (Vociferări.) O să stau câte o oră să aştept până... Vă rog, la articole...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole, dacă vrea cineva? Nu. Legea merge la votul final. Punctul 3...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Vedeţi că şi la PSD au fost mai mulţi! Domnul Benga, USR, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Precizaţi, domnule Seidler! Eu eram ferm convins că nu e vorba de dumneavoastră!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu se referea la dumneavoastră, nu ştiu de ce... Vă rog. Mulţumesc. Domnul Benga, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 67 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 12 abţineri. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Roman. A vorbit domnul Predoiu ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu ştiu! Interesaţi-vă dumneavoastră, că nu ştiu pe de rost! Mulţumesc frumos. Domnul Seidler.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, După ultimul Regulament votat de plen!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 3!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La sfârşitul şedinţei!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi o chestiune de ordin personal?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur! Doi!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa, am înţeles! Doi!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, ştiu Regulamentul... Îmi asum eu responsabilitatea pentru acţiunile mele. Vă rog să treceţi la a doua propunere.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Sunt trei colegi de la USR înscrişi la cuvânt pe procedură, da? Vă rog. Domnul Viziteu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, domnule deputat!

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate. Vă mulţumesc frumos. Domnul Stelian? Dezbateri generale, domnule Stelian? Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar cum?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar v-am promis că o să am o discuţie cu domnul Bacalbaşa...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ghinea.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, retrimitere la Biroul permanent. Vot. 76 de voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Continuăm, dezbateri generale. Domnul Predoiu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Seidler.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Începem cu punctul 2. 2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu vă forţează nimeni, domnule deputat. Puteţi să ieşiţi din sală, dacă nu vă convine. Vă rog, cine mai era? Nimeni. Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat. Vă mulţumesc frumos.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Aşa voi face. Domnul Benga, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Ghinea...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ghinea, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, nu...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită dreptul la replică.) Am o solicitare de la un grup. Supun votului ordinea de zi şi programul de lucru, care au fost distribuite, cu aprobarea, votul trecut, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ... liderii la prezidiu... Liderii la prezidiu, s-a cerut consultare. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită dreptul la replică.) Domnule Cupşa, am o solicitare a domnului deputat Drulă, care este ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot pentru prelungirea programului şi sistarea discuţiilor. 136 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, trei abţineri, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Domnul Drulă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. Vot. 70 de voturi pentru, 132 de voturi împotrivă, doi colegi care nu şi-au exprimat opţiunea. Respinsă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, E în regulă...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dar nu facem dialog aici pe neclarităţile Regulamentului...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuaţi cu procedura...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Faceţi propuneri la Comisia pentru regulament... Continuaţi cu procedura.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, procedură, domnule deputat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 79 de voturi pentru, 136 de voturi împotrivă. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Stanciu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog... Domnule Bacalbaşa...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog... Vă rog... vă rog... vă rog... vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 78 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, două abţineri. Prima solicitare a fost respinsă. Al doilea vot, pentru a doua solicitare. 77 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, două ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Cosma.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 80 de voturi pentru, 138 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Domnul Bichineţ.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, doamnă deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, nu... nu... Mulţumesc. Aţi terminat.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, propuneţi, doamnă deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă deputat, vă rog, procedură...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 78 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Doamna Turcan, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 76 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, un coleg care nu votează. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Bichineţ. Mulţumesc. Domnul Bichineţ, vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, procedură...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi o procedură, domnule Barna?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Deci moţiunea simplă a ajuns la Biroul permanent. Asta înseamnă că nu preşedintele Camerei nu a luat-o în considerare. Biroul permanent a făcut acelaşi lucru - nu că nu a luat-o în ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot şi pentru a doua propunere. 73 de voturi pentru, 139 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. Respinsă. Vă rog, domnul Cupşa.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 73 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă, două abţineri. Respinsă solicitarea dumneavoastră. Domnul Cupşa. Voci de la Grupul parlamentar al USR : Erau două solicitări...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 76 de voturi pentru, 135 de voturi împotrivă. Respinsă. Domnul Chiriac, PSD. Domnule Chiriac Viorel, v-aţi înscris la cuvânt? Nu. Doamna Chichirău.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 79 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă. Respinsă. Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiu, mă iertaţi că am întrebat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. Acelaşi 73, constant, de voturi pentru, 135 de voturi împotrivă şi aceiaşi doi colegi care nu-şi exprimă votul. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul... Domnule Seidler, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 186? Eu am spus că Biroul permanent nu a aprobat înscrierea pe ordinea de zi. (Vociferări.) Mulţumesc. Da, consideraţi ce vreţi dumneavoastră. Domnul Ghinea. Vă răspund şi la 186, în câteva minute.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Art. 86 alin. (2)... Hai să facem şedinţe de regulament în plen. Art. 86 alin. (2), da? Pe care l-aţi invocat, domnule Andronache?

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu pot, nu am prevederi regulamentare. Domnul Andronache.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Următoarea propunere...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Următoarea propunere, doamnă deputat...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Din câte ştiu eu, moţiunea simplă nu a fost aprobată de Biroul permanent. Doi. Articolul 186 spune doar că moţiunea simplă poate fi iniţiată de 50 de deputaţi, iar alin. (2), pe care l-aţi invocat, ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu am să fac vot, dar să ştiţi că art. 91 alin. (3) nu îmi cere lucrul acesta, ca să rămână pe stenogramă. Dar ca să fim corecţi, facem votul acesta. Nu cere art. 91 alin. (3) să scoatem de pe ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. 67 de voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, 2 colegi care nu şi-au exprimat votul. Solicitarea dumneavoastră a fost respinsă. Continuăm cu domnul Pambuccian sau domnul Seidler? Nu mai ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, procedură.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii la momentul acesta? Nu.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Cucşa.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tomac.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian. Vă rog.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da? Domnul Benga.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm şedinţa, stimaţi colegi. Doamnă Turcan, vă rog. Domnule Ştirbu, vă rog.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Avem cartelele pregătite. Vot. 126 de voturi pentru, două abţineri. Mai prelungim doar pentru pct. 15, din motive de trecere tacită şi suntem nevoiţi să facem chestiunea aceasta.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Încheiem aici dezbaterile. Proiectul de hotărâre merge la votul final. Am depăşit un pic. Vă rog, domnule Munteanu, avem o problemă de procedură.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog! Domnule Solomon! (Vociferări.) Domnule Rădulescu! Vă rog! Vorbeşte domnul Márton Árpád.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Márton Árpád, mai aveaţi o precizare? Vă rog.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Solomon.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Stanciu-Viziteu. Mai au un minut.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cătălin Predoiu.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, Regulamentul!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La subiect, domnule deputat!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat! Vă rog, stimaţi colegi! Vă rog să rămâneţi la subiect, domnule deputat!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog! (Vociferări.)

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Seidler?

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa. Dezbateri generale.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Seidler, sunteţi iniţiator? Nu, la dezbateri. Domnul Márton Árpád - comisia.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa sunt eu, mai grijuliu cu dumneavoastră!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi, doamnă!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Comisia? Vă rog. Am întrebat!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia? Domnul Márton Árpád. Comisia sau iniţiator? Comisia.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Comentarii de ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final. Salutăm prezenţa doamnelor de la Dâmboviţa! (Aplauze.) N-am greşit, nu?!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Leoreanu.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European: În continuarea planului de ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ciuhodaru? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? La fel. La articolul unic? La fel.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa, ca să fie complet.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Dobrovie, mulţumesc.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovie.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe Andrei.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Leoreanu.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor şi a falsificării mijloacelor de ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Da? Vă rog. Domnul Leoreanu. Domnule Munteanu, veniţi un pic la prezidiu. Domnule Munteanu!

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European şi ...

  4 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi. Declar deschisă şedinţa de astăzi. Suntem 185 înregistraţi până în acest moment. La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, O scurtă informare pe care trebuie s-o fac plenului. Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Încă un chestor, vă rog. A venit. Mulţumesc. (Discuţii în sală.)

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheindu-se dezbaterile, urmează să ne exprimăm votul asupra moţiunii de cenzură. Vă reamintesc că, potrivit art. 113 din Constituţie, moţiunea de cenzură se adoptă cu votul majorităţii ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Vă rog, domnule prim-ministru.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Munteanu.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai discutaţi în privat cu dumnealui.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi, domnule senator.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, domnule deputat.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, E? Vă rog, vă rog, vă rog. Nu v-am văzut. Vă rog.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Cîţu. Domnul Cîţu mai e? Nu mai e. Din sală : E, măi, e!

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, domnule preşedinte.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Domnul Kelemen Hunor. (Intervenţii neinteligibile din sală.)

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Eu zic mai bine să le luaţi. (Discuţii în sală.) Din sală (mai multe voci) : Nu le lăsa, că le fură! Lasă doar palinca!

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Atunci, lăsaţi-le, că vrea domnul preşedinte.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule deputat, am rugămintea să luaţi de acolo produsele agroalimentare, din respect pentru următorul care va fi la cuvânt. Domnul preşedinte Traian Băsescu.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul senator Florin Cîţu. Nu? Domnul Roman. (Rumoare, râsete în sală. Domnul deputat Florin-Claudiu Roman aduce la tribuna centrală diverse produse agroalimentare.)

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dan Barna.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul senator Iulian Dumitrescu. Tot de la Grupul PNL, pentru... Vă rog, domnule senator.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule prim-ministru. Începem dezbaterile. Dau cuvântul doamnei deputat Raluca Turcan. (Aplauze, rumoare. Grupul parlamentar al PSD părăseşte sala.)

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Invit la tribună pe domnul prim-ministru Mihai Tudose, pentru prezentarea poziţiei Guvernului cu privire la moţiunea de cenzură. Aveţi cuvântul, domnule ministru.

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Pe ordinea de zi... deci avem astăzi dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură, iniţiate de 148 de senatori şi deputaţi, în conformitate cu prevederile art. 113 din Constituţie şi ale art. 92 ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ...274 de colegi. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru şedinţa comună, stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, stimaţi colegi, să luăm loc în bănci să începem şedinţa. (Discuţii la prezidiu.) Vă rog, liderii de grup... vă invitaţi colegii în bănci. Luaţi loc .(Discuţii la prezidiu.) Vă rog. Domnule ...

  23 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. PAUZĂ

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem şedinţa. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,04.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Vasilescu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Preda.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Comisiile - juridică şi pentru ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog!

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Năsui.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Vasilescu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mara...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot pentru retrimitere la comisie o săptămână. 175 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Legi ordinare. Respingeri. 18. Proiectul de Lege pentru ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 14. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Dobre.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Explicaţi votul ăsta!

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Explicaţi votul! Domnule deputat, vă rog să explicaţi...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Benga.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Tomac, explicarea votului.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi dreptate, domnule profesor! Eu, fiind inginer, am citit ce scrie aici - "nu votez". Deci schimbaţi aici formularea! 12. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Kelemen Hunor, aveţi drept la replică. (Râsete.) Insist! Continuăm. 7. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Bichineţ. La legea anterioară ne-aţi invitat la Alba Iulia, domnule Pambuccian. La asta unde ne invitaţi să sărbătorim? La Ierusalim! Vă rog.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Domnule Pambuccian?

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 6. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 279 de voturi pentru, 4 ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 5. Proiectul de Lege privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Vă rog să votaţi. O abţinere ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Pambuccian.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Vosganian.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Codreanu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule Olar, aţi avut deja un reprezentant al grupului. Îi dau cuvântul domnului Vosganian, să vă hotărâţi la PMP, pentru că sunteţi doi! Vă rog, domnule Vosganian. Domnul Daniel ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Începem şedinţa de vot final? Vă rog, vom face un vot de control. Vă rog, votaţi. Mulţumesc. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Până vă pregătiţi cartelele de vot, vă informez că în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Confirm pozitiv. Alte intervenţii? Nu. Pauză. Sperăm că la 12,00 începem. Dar nu cred. La şi un sfert. La şi un sfert.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 31 de voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, o abţinere, doi colegi care nu votează. A rămas respins. Vă rog... Deci, domnule Márton, nu mai susţineţi niciunul de aici, da? Nu. Domnul... Alte ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, La art. (2), domnul Márton Árpád.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. 137 de voturi pentru. Aprobat. Vă rog, mai departe. Luaţi-o cumva de la început, domnule Cupşa.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Pentru mine contează să merg într-o ordine. Dacă dumneavoastră, şi ca avocat, nu vreţi să mergem din faţă în spate... Deci ce aţi propus? Încă o dată.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Staţi un pic, că aţi sărit, v-aţi dus tocmai la capăt...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, la articole, dacă mai sunt intervenţii? Nu. Legea merge la votul final. Suspendăm şedinţa. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.) Păi, am întrebat: "La articole aveţi ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule Ungureanu. Mulţumesc. Continuăm dezbaterile. Vă rog, la articole. Dacă sunt intervenţii? La articole? Domnul Vosganian? La dezbateri generale, domnule Vosganian?

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Ungureanu, am o rugăminte la dumneavoastră. Când intervin eu, nu intervin cu răutate, ci vreau să vă explic ceva. Nu încercaţi să mă acoperiţi, că nu reuşiţi cu vocea mai mare, mai sus. Nu ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Ungureanu...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Ungureanu, sunt nevoit să vă întrerup. Nu are nicio legătură cu... (Voci suprapuse.)

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Ungureanu... (Rumoare.)

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Ungureanu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Erdei.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu. Doriţi, doamnă Gavrilă, şi la legea aceasta?

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Continuăm cu Proiectul Legii prevenirii. Ne-am întors la punctul 10. Vă rog, Comisia juridică. Domnul Varga.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Cristian Seidler.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Andronache.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Vă rog, comisii? Domnul Varga.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 23. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură de urgenţă. A vorbit domnul Giugea.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnul Bichineţ.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Giugea.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 22. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu sunt.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 21. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile; în procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate? Domnul Buicu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai sunt intervenţii?

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu sunt. La articole? Doamna Trăilă.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Dobrovie.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 20. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? Nu. Continuăm, de la 20, cu...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Lupescu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Movilă.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Dobre.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)"; PL-x 481/2017; ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Ne întoarcem la punctul 11.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tabugan.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Olar.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 19. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 764 din 14 decembrie ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Altcineva dacă mai doreşte? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Am sărit 15, pentru că n-am raport, da? Şi 16. Eu zic să mă urmăriţi, că s-ar putea să... Vă rog, domnule deputat.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; procedură de ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci amendamentul respins este alin. (2) al art. (2), da? Vă rog, vot. 44 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi care nu votează. A rămas aşa. Mai e un articol. Dacă e cineva? ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? La articole? Nu. 18. Proiectul de Lege privind... (Domnul deputat Dumitru Oprea solicită cuvântul.) Da, domnule Oprea. Nu era aici. Vă rog, calm.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, E un parlamentar foarte activ şi de aceea am...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole. (Domnul deputat Petru Movilă solicită cuvântul.) Domnule Movilă, a vorbit domnul Simionca, îmi cer scuze. Nu la asta? Am încercat... (Râde.)

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Cristian Seidler.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Oprea?

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Altcineva dacă mai doreşte? Nu. La articole? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Ionuţ Simionca.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Ştiam!

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi la dezbateri!

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 14. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Domnul Nechifor.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Dezbateţi!

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; procedură de urgenţă. Comisia pentru transporturi? Domnul Bode.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole? Nu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Neagu, dezbateri.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază; în procedură de ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole dacă susţine cineva? Nu. Punctul 11. Proiectul de Lege pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol". Nu avem raport. Aşteptăm.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Ionuţ Simionca.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Giugea.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Începem cu PL-x 315/2017. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. Vă rog, comisii? ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, PL-x 435? Păi nu e 32. La 35, nu la 32! Vot, vă rog. Adoptat.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Continuăm lucrările de astăzi. Sunt 103 colegi înregistraţi până în acest moment. Programul de lucru: până la 11,30 ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi avem solicitarea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită, cu prelungirea termenului constituţional, de la 45 la 60 de ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur dăm vot final, că e aprobat de Biroul permanent, domnule primar. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. Am deja un vot, n-am ce... trebuie să o fac şi pe aceea... Vot final.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnul Olar.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tudor Ciuhodaru.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Márton Árpád.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Comisia? Domnul Ibram.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România. Iniţiatorii? Domnul Ganţ.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Dezbateri? Mulţumesc. La articole? A, raportul, mă scuzaţi.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate. Domnul Vexler?

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Mai este vreo intervenţie de la vreun grup? Nu. La articole? Nu. Vot final.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Barna.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dîrzu.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ Ovidiu.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Roman.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Îmi pare rău! Vorbiţi la dezbateri generale. Comisia?

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu sunteţi iniţiator, domnule deputat.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Fiţi atent la şedinţă, domnule Gheorghe! Domnule Gheorghe...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia Dacă din partea iniţiatorilor este cineva? Nu. Comisia pentru buget? (Domnul Andrei Daniel ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor Dezbateri? La ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Rezilienţă, prevenire şi apărare: construirea unei securităţi cibernetice ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Dezbateri la titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Proiectul de hotărâre merge la votul final.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de recomandare a Consiliului privind un Cadru european pentru programe de ucenicie de calitate şi eficace - PHCD ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci, asta voiam să fac eu... să vă propun eu. Deci până la Proiectul Legii Prevenirii, exclusiv, da? Care este cu raport mâine. Bun, dacă mergem repede şi suntem în programul aprobat de Biroul ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru aducerea mai în faţă, pe ordinea de zi. Unanimitate. Retrimitere la comisie, două săptămâni - vot. O abţinere. Aprobată. Vă propun eu... Domnule Munteanu, mai aveţi ceva? Vă rog.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 20, Pl-x 256/2017, da? Din sală : Da.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. Vot... (Rumoare.) Un coleg este împotrivă, restul sunt de acord. Aprobat. Domnul Seidler?

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Următorul, după Centenar. Vot, vă rog. Vă rog.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci PL-x 384, poziţia 35, da?

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, deci de la poziţia 11 la poziţia 4. Vot, vă rog. Unanimitate. Mulţumesc. Alte intervenţii? Domnul Zisopol.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot pentru mutarea de pe poziţia 34 pe poziţia 3. Vă rog, vot. Unanimitate. Mulţumesc. Vot pentru retrimitere la comisie, două săptămâni. Vot, vă rog. Unanimitate. Mulţumesc. Domnul Dobre.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, De asemenea, avem şi o informare din partea domnului Cristian Seidler, liderul Grupului parlamentar al USR, care ne aduce la cunoştinţă că doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral nu mai face parte ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Suntem prezenţi 170 de deputaţi. În conformitate cu prevederile art. 94 ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Membrii Birourilor permanente, la terminarea votului, merg în sală la numărat.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna secretar... membrii Birourilor permanente...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna secretar... membrii Birourilor permanente...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă reamintesc, membrii Birourilor permanente...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, chestorii de la Cameră, începeţi la Cameră.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Vela, vă rog, cu demnitarii întâi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu mai sunt alte intervenţii. Am încheiat dezbaterile. Aşa cum am hotărât, facem votul simultan. Veţi primi două buletine de vot. Pentru numire, înseamnă lăsat ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dacă sunt comentarii aici, de ordin general, din partea grupurilor. Doamna Turcan.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Numirea va fi cu votul cum am stabilit, după..., după proiectul de hotărâre, raportul comun şi consilierii de conturi la Curtea de Conturi. Vă rog, raportul. Domnul Cocoş.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Îl invit pe secretarul Senatului Marcel Vela pentru prezentarea proceselor-verbale referitoare la rezultatul voturilor de astăzi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile generale.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Vă rog, domnul Ponta. Drept la replică sau dezbateri generale?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Bichineţ, v-aţi înscris la cuvânt? Poftiţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Domnul Ponta. (Intervenţie neinteligibilă a domnului deputat Victor-Viorel Ponta.) Aţi renunţat. Am înţeles. Domnul Viziteu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri. Domnul Dinu. Domnule Dinu, doriţi să interveniţi la dezbateri generale? (Intervenţie neinteligibilă din sală.) Nu doriţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, având în vedere că avem numiri în funcţie şi avem vot secret cu buletin de vot, v-aş propune să facem separat cele două puncte de pe ordinea de zi: numirea în funcţia ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale ... Ce am făcut aici? Pentru... Proiectul de hotărâre pentru modificarea ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Patru.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Colegi care nu vor să voteze? Doi, trei.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 233 la 104 împotrivă. Abţineri? Nu. Adoptat.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, asta şi făceam, fără să mă rugaţi. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot pe hotărâre în ansamblul ei. Cine este pentru? Număraţi. Împotrivă? Şi era ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Procedură, domnul Nicolicea.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Domnule Preda, drept la replică.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Pleşoianu, vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnul Preda. ( Discuţii la prezidiu.) Nu. Păi, n-am...Ce raport? E modificare de hotărâre.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 4, Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 39/2017 pentru constituirea Comisiei speciale de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri. Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Articolul 1? Adoptat. Articolul 2? Adoptat. Articolul 3? Adoptat. Vot pe proiectul de hotărâre. Cine este ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 3. Avem solicitarea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne la Coaliţia Internaţională anti-ISIL/Daesh, ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 104. Abţineri? Nu. Adoptat.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 237 pentru. Împotrivă?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 68/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de hotărâre, dacă aveţi intervenţii. Mulţumesc. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articol unic? Adoptat. Vă supun votului proiectul ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Revenim la primul punct al ordinii de zi, raportul comun al ... şi proiectul de hotărâre. Domnul Drulă sau domnul Zamfir. Domnul Zamfir.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, La primul punct al ordinii de zi avem Proiectul de hotărâre privind declararea vacantă a funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă rog. Vă invit să luăm loc în bănci. Declar deschisă şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul de 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Un coleg, vicepreşedinte de la Senat, dacă doreşte să urce la prezidiu. PAUZĂ

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, La ora 13,00 plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,34.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vot, vă rog. 170 de voturi ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Am o slăbiciune acolo!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Domnul Bacalbaşa. (Vociferări.) Mă obligă Regulamentul, domnule lider!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă mulţumim, domnule Vosganian!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Vosganian.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tomac.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vă rog!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să încheiaţi!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi apăsat, înseamnă, din greşeală! 11. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. Comisiile - juridică, pentru buget şi pentru transporturi - ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Vass Levente.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, dar nu văd eu, nu apare aici! Nu ştiu de ce! Vă rog. Abia acum văd! Doamna Prună.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu văd!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare. Comisia pentru ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Buicu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Stamatian.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut facem vot de control. Vă rog să votaţi. Stimaţi colegi, Am anunţat, ora 12,00 - vot final, şi cu un minut înainte v-am anunţat că facem ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Suspendăm şedinţa; pauză. 12,00 fix, vot final.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 22. Propunerea legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România. Comisia? Comisia pentru transporturi? Da? Vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Csoma Botond.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bacalbaşa.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Romanescu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr. 200 din 2004 privind ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Domnul Bichineţ.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 20. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 17 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă? Doamna Violeta Răduţ.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Nu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular. Comisia pentru apărare? Domnul ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. La articole? Nu. Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 17. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Comisii? Comisia juridică, Comisia pentru administraţie, Comisia pentru buget, ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 127 de voturi pentru, 7 abţineri. Admis. Era cineva înscris, dar nu văd. Domnul Radu? Luaţi astea de aici, să văd şi eu ceva aici.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot. 125 de voturi pentru, un vot împotrivă, patru abţineri. Mai aveţi vreuna?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci nr. crt. 3, art. 2 alin. (1)...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu mai citiţi, că îl ştim...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog plenul să se exprime prin vot pentru propunerea de reluare a acestei discuţii, pentru eliminarea erorilor de acolo. Vot. 121 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, (Discuţii la prezidiu cu domnul deputat Ioan Cupşa şi cu domnul deputat Ioan Munteanu.) Procedură, domnul Cupşa. Procedură, vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, asta... Amendament respins. Vot. Nu s-a... N-am votat, eu n-am votat, n-a fost... e votul dinainte. Vă rog, resetaţi. Vot. 149 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere, un coleg care nu ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Amendament respins. Amendament respins. Vot. (Discuţii în sală.) Este amendament respins, nu, domnule Stelian?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci aveţi amendament respins la poziţia 6, art. 11, pentru eliminarea alineatelor de la 9, da? Aceasta e propunerea. Vă rog, vot. 68 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, o abţinere. A rămas ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, continuaţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ... îl supunem la vot. Vă rog, vot. (Discuţii în sală.)

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bun. Deci... ca să lămuresc clar. Am votat 8 admis, care ne ducea în situaţia în care aveam două amendamente admise, cu două termene diferite. Şi, atunci, amendamentul admis iniţial din comisie, din ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Conform indicaţiilor mele...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Un minut, veniţi până la prezidiu. (Consultări.) Vă rog, cereţi respingerea amendamentului admis iniţial, din raport, un lider.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ... un minut, veniţi sus.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi două amendamente aprobate cu două termene, domnilor colegi? Păi... Ia... pauză de consultări...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci art. 8 alin. (2), alin. (2 1 ) şi alin. (2 2 ) - amendament respins. Vot. Şi cum faceţi cu admisele de la 10?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Spuneţi-mi, vă rog, numărul...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Domnul Márton Árpád. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicităsă ia cuvântul.) Domnule Stelian, doriţi ceva? Da? OK.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Art. 2 alin. (3) lit. e), amendament respins. Vot, vă rog. 50 de voturi pentru, 81 de voturi împotrivă, 7 abţineri. Respins. Continuaţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Articolul 2, vot, vă rog... respins. 49 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, 10 abţineri. A rămas aşa.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles. Vot, vă rog. 117 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 10 abţineri, un coleg care n-a votat. Amendamentul dumneavoastră a fost admis.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Staţi, staţi, domnule Cupşa... Deci art. 1, da? Respins, la art. 1, da? Da, domnule Cupşa?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, am înţeles, la amendamente...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, E în regulă...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ... şi mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. M-am întors înapoi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, asta am făcut. V-am dat cuvântul pe amendamente...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ... mi-aţi spus că vreţi la dezbateri generale. Acum, îmi spuneţi... Păi, spuneţi-mi, că nu înţeleg ce vreţi!

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule Cupşa...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Un pic mai tare şi spuneţi-mi ce articol.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole. La admise dacă vrea cineva? Nu. La respinse, atunci, domnul Márton Árpád... La punctul... Domnul Cupşa.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog. Domnul Márton Árpád.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Popescu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Csoma Botond.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Vă rog, domnule Nicuşor Dan.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Avem raportul la punctul 15. 15. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Nu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Moşteanu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovici.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Năsui.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Poftiţi, domnule deputat. Dezbateţi.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final. Cu rugămintea la liderii de grup să sărim peste 15, pentru că raportul e în plin proces de distribuţie şi revenim.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Szabó Ödön.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Romanescu.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Paşcan.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 14. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia? Doamna Gavrilă.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Pe articole? Nu. Mulţumesc. Vot final.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Rovana Plumb.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu sunt. La articole? Da? Domnul Neagu. Doamnă preşedinte, apăsaţi pe... Domnule Neagu, vreţi să interveniţi la dezbateri? Domnule Neagu? Nu vreţi? Vă rog.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot, vă rog. 69 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg care nu votează. Aprobat. Începem... Dacă mai sunt intervenţii la ordinea de zi?

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Continuăm lucrările din ziua de marţi, 7 noiembrie. Programul - până la 11,30 dezbateri; pauză până la 12,00; vot final la 12,00. La 13,00 - şedinţa comună a Camerei ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, la acest proiect de lege, şi la şedinţa de astăzi, dedicată dezbaterilor. Urmează şedinţa răspunsurilor orale la interpelările adresate membrilor Guvernului.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, În încheiere, preşedintele comisiei, doamna Gavrilă. Un minut, precizări.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovici.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Oprea.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bota. Domnule Munteanu, aveţi trei înscrişi de la grup. Vă rog să-i informaţi că mai e doar unul. Decideţi cine ia cuvântul, a doua oară. Vă rog, domnule Bota.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Domnul Turcescu.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Cosma.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Da? Doamna Cherecheş.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (2 1 ) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. Comisia? Doamna Gavrilă. Pl-x 181/2017.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Munteanu.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă, vă rog să concluzionaţi...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Turcan, dezbateri generale.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. Comisia pentru învăţământ?

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bichineţ? Nu. Ţineam plenul după dumneavoastră... Nefiind amendamente, proiectul merge la votul final.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi (ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Am înţeles, domnule Tinel Gheorghe. Eu vă promit că, în primul Birou permanent, voi cere eu, personal, o clarificare asupra acestor repartizări, ca să învăţ şi eu Regulamentul acesta.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Munteanu.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Popescu Virgil.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Bran, dezbateri generale.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare; în procedură de urgenţă. Comisia ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Domnul Solomon.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Oprea.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Csép.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu. Vot final.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative; în ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia juridică.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Urmează votul asupra acestei solicitări. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Să înceapă votul. (Vociferări.) Prelungirea termenului. 102 voturi pentru, 13 voturi ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Obiecţii, comentarii? Nu. La articole? La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? La fel.

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 3, Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, La punctul 2 al ordinii de zi avem solicitarea Comisiei pentru industrii şi servicii de prelungire a termenului de depunere a raportului suplimentar cu două săptămâni pentru Proiectul de Lege privind ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Declar deschisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că şi-au înregistrat prezenţa 114 colegi. La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu ...

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Potrivit rezultatului, Proiectul de Hotărâre privind cererea de urmărire penală nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. Ordinea de zi, epuizată. Mulţumesc. Închidem ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul deputat Cătălin Rădulescu... Reluăm lucrările. Vă rog să prezentaţi procesul-verbal privind rezultatul votului.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Gata? Vă rog. Aţi terminat? Comisia pentru numărare, vă rog, şi cu cei doi secretari, la Sala Biroului permanent. Şi cu urnele. După pauză

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, vot pentru membrii din Comisia de numărare. Unanimitate. Aprobat. În ceea ce priveşte votul secret cu bile, vă reamintesc că potrivit art. 126 din Regulament, bila albă în urna albă şi bila ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, ALDE?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, PMP? Domnul Movilă?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, PMP? Minorităţi? Domnul Pambuccian.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, UDMR?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, USR?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. PNL? Grupul PNL? Comisia de numărare...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Luăm loc. Pregătim votul de control, într-un minut. Stimaţi colegi, Facem vot de control. Vă rog. Vă rog să votaţi. 228 de colegi au ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vot. 151 de voturi pentru, două voturi împotrivă, o abţinere. Mulţumesc.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Procedură. Vă rog. Doamna Oprescu.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri la articole. La titlu. Obiecţii? Adoptat. La preambul. Obiecţii? Adoptat. La articolul unic? Obiecţii? Adoptat. Dezbaterile sunt încheiate. Vot secret cu bile asupra proiectului ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bine, vă rog, replicaţi!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Aşa scrie în Regulament, domnule preşedinte!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Acum ar trebui să vă corectez eu pe dumneavoastră, care sunteţi doctor în Regulament. Nu generaţi un nou drept la replică!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Acum!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În finalul dezbaterilor, câteva lămuriri din partea domnului preşedinte al Comisiei juridice, Eugen Nicolicea.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog să concluzionaţi!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Alexandru Bălănescu, de la PSD.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă Turcan, un minut, drept la replică.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Vosganian.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Ghinea.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi, doamnă deputat.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Din partea grupurilor? Doamna Turcan.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dau cuvântul doamnei deputat Rovana Plumb.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Aţi încheiat?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Revenim la punctul 3. La punctul 3 avem Solicitarea nr. 2315/C/2017 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la formularea cererii de ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. Vot final.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri generale? Doamna Calista. Domnul Zisopol? Nu. Domnule Turcescu, sunteţi şi la aceasta, da? Nu.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 3. Solicitarea Procurorului General... Doamna Rovana Plumb e în sală? Invitaţi-o, dacă e, în sală... Mai merg... una... până vine şi doamna deputat... 8. Proiectul de Lege pentru ratificarea ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Robert Turcescu.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Iurişniţi.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Moldovan, dezbateri.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. Unanimitate. Aprobat.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Termen?

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. Procedură. Domnul ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile, dacă alte intervenţii nu mai sunt. Proiectul de lege merge la votul final.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Oricum nu contează cum votaţi dumneavoastră... Domnul Tomac. Lăsaţi adeziunea la USR, ca să puteţi vorbi cinci minute. (I se adresează domnului deputat Remus-Adrian Borza.)

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dumneavoastră nu vă ajung nici 200 de minute, dar...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Borza.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Seres Dénes.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Anton.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Cristina Prună.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi la mulţi ani, domnule deputat! Dezbateri? Fără dezbateri. Domnul Ghilea.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă sunt? Nu. Vot final.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Lungu.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, La punctul 3, stimaţi colegi, avem Solicitarea nr. 2.315/C/2017 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitoare la formularea cererii de efectuare a ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Aveţi cartelele de vot pregătite, stimaţi colegi? Vă rog, vot. 87 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează.

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Sunt 113 colegi înregistraţi până la acest moment. Programul de lucru: până la 11,30 - dezbateri; pauză până la ora ...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Închidem şedinţa. Ne vedem mâine dimineaţă, la declaraţii politice. La ora 10,00 - plenul. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,05.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă ministru, am încheiat dezbaterile. Vă rog, aveţi cinci minute, pentru explicaţii.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Pop.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Încheiaţi, domnule deputat!

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Borza. Domnule Borza, mă scuzaţi. Vă rog, haideţi, să nu vă întorc... vă rog. Minorităţile nu au...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Paşcan.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tinel. Scurt. O intervenţie scurtă, pentru a face concesii tuturor, astăzi, cu timpul.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Grupul ALDE, domnul deputat Surgent Marius-Gheorghe. Domnule Bota, dacă cumva doriţi să luaţi cuvântul, vă rog să vă înţelegeţi cu liderul grupului, pentru că este altcineva înscris din partea ...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Grupul USR, domnul Năsui.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Vă rog, Grupul parlamentar al PNL, cinci minute. Domnul Roman Florin-Claudiu.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă ministru, Sunt nevoit să vă întrerup un pic, ca să concluzionaţi, întrucât opoziţia reclamă că aţi depăşit cu foarte mult timpul alocat; aveţi cinci minute deja, de la PSD, pe care nu le-au ...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnă ministru, vă rog.

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În continuare, potrivit art. 205 din Regulament şi a programului de lucru, în şedinţa de astăzi, între orele 16,00-17,00, în cadrul "Orei Guvernului" avem organizate dezbateri politice, la ...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulament, voi da citire unei informări din partea domnului deputat Sitterli Ovidiu-Ioan, Circumscripţia electorală nr. 34 Sibiu. Domnul deputat ne aduce ...

  16 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, bună ziua. Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Declar deschisă şedinţa de astăzi şi anunţ că sunt prezenţi, până în acest moment, înregistraţi, 207 ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. (Rumoare.) 10. Ultimul punct al ordinii de vot final, ordinii de zi a sesiunii de vot final este moţiunea simplă iniţiată de 102 deputaţi. Vă rog să votaţi. 97 de voturi pentru, 149 de ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc şi eu, domnule Stelian. Vă rog. Domnul Bichineţ.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Deci, vă rog să explicaţi votul. În aceste circumstanţe, nu vă voi mai da cuvântul, dacă nu explicaţi votul. 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul... domnul Turcescu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul... domnul Gerea.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Bucura-Oprescu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Stanciu-Viziteu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Facem un vot de control? Vă rog, vot. 225, prezenţi. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. Verificaţi stenograma. Am întrebat dacă mai sunt alte intervenţii la dezbateri. Continuăm. Dezbateri generale la PL-x 295? Nu. Nu sunt amendamente. Legea merge la votul final. 11,30 ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Îl dădeam, nu trebuia să mă rugaţi dumneavoastră! Vă rog, domnule Stelian, procedură.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii la dezbateri generale? Domnule Stelian, sunteţi înscris în continuare la cuvânt? Suntem la dezbateri generale. Vreţi procedură la dezbateri generale? (Vociferări.) Domnule Drulă, ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, intervenţii? Dezbateri generale? Domnul Neagu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului, din 4 iulie 2012, privind ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului Uniunii... (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită dezbaterea pe articole.) Domnule Stelian, Este a nu ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Nu mai sunt... Vă rog.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Paşcan.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Daţi-mi reexaminările! 8. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 13. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile şi la Protocolul la Convenţia privind garanţiile internaţionale în ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Nu sunt dezbateri generale. Legea merge la votul final.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 12. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei pentru reprimarea actelor de intervenţie ilicită îndreptate împotriva aviaţiei civile internaţionale, adoptată la Beijing, la 10 septembrie 2010, ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mă scuzaţi... Vreţi să vorbiţi, domnule Gheorghe? Nu? Am înţeles. Nu mai sunt intervenţii. Vot final.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobrovie.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Continuăm cu 11, da? 11. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Atunci, hai să facem, să rămânem pe... mă urmăriţi? Facem 9, 10, 11, aşa cum am votat deja, că nu mai pot întoarce votul plenului, fac reexaminările 6, 7, 8, cum erau, în ordine, şi dacă mai avem ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Plenul trebuie să fie de acord, domnule lider. Deci dumneavoastră propuneţi să revenim cu un nou... Domnule Buican... aducem 9, 10, 11, continuăm cu 9, 10, 11 şi finalizăm la 11, asta e propunerea? ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 8. Reexaminarea Legii pentru modificarea... Procedură.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. La articole, dacă sunt intervenţii? Nu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Anton.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Doamna Cherecheş.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; în ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Vot final.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 6. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii? La articole? Nu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Oprea.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. La articole? A, domnul Movilă!

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Solicitarea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită şi, în consecinţă, prelungirea termenului constituţional ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mai doreşte cineva? Mulţumesc.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Moşteanu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ Ovidiu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ganţ. Domnul Paşcan, îmi cer scuze! Era cu negru la mine, aici... Aşa arată, îmi cer scuze!

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă mulţumesc din suflet!

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Gheorghe Andrei.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Bucura-Oprescu.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Bica.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Gata, începem? Punctul 3. Proiectul de Lege privind achiziţionarea imobilului Ansamblul conacului Brătianu - Florica ("Vila Florica"), situat în localitatea Ştefăneşti, judeţul Argeş, de către ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. Aveţi un vot împotrivă, ceilalţi au fost de acord. Două săptămâni, la comisie.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Alte intervenţii? Domnul Szabó.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vot, vă rog. Unanimitate. Aprobat.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi două? Două solicitări? Una. 14 cu 3, da? Aceea era evidentă, că 3 devine 4. Şi 4 devine 5, nu? Da. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vă rog, vot. Trei colegi care nu votează. Aprobat. Vă rog, ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă rog, secretarii de şedinţă, la prezidiu. Liderii, să vă invitaţi colegii în sală. Continuăm lucrările de astăzi şi vă anunţ că sunt înregistraţi 125 de colegi, până ...

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbaterile au fost finalizate. Votul, mâine, la vot final. Declar închisă şedinţa de astăzi. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,38.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule ministru, vă rog.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Niţă.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumim. Domnul Vass Levente, UDMR.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. USR solicită... completarea celor 30 de secunde. Vă rog, domnule Viziteu. Aveţi un bonus de 10% de la mine!

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Movilă. V-aţi luat unul după altul... Vorbim aşa...

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Pop Rareş

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Conform rugăminţii dumneavoastră - mai sunt 46 de secunde - vă rog, doamnă Turcan.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Buicu, PSD.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule ministru. Dezbateri? Doamna Ioniţă Antoneta, de la PNL.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Domnule ministru, vă rog.

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, vă rog să vorbiţi plenului!

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În continuare, potrivit ordinii de zi, avem dezbaterea moţiunii simple iniţiate de 102 deputaţi. Întreb, în temeiul art. 190, dacă îşi retrage cineva adeziunea la moţiune? Nu. Pentru dezbaterea ...

  10 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă! Secretarii de şedinţă, vă rog, la prezidiu! Haideţi, domnule Buican! Un secretar de la majoritate? Declar deschisă şedinţa de astăzi a ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Potrivit rezultatelor voturilor, Parlamentul a hotărât numirea domnului Severin Georgică în funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comentarii de ordin general? Nu. La punctul 9 am citit avizul, domnule preşedinte? L-am citit la pct. 9, cu CNA-ul? L-am citit. Bun. Atunci avem avizele citite. Conform art. 98, facem vot ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Normal! Supun votului propunerea mea. Cine este pentru propunerea mea de vot simultan? În continuare, vă rog, comisia, domnule Preda, avizul pentru numirea preşedintelui Consiliului de administraţie ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Avem în continuare cele două numiri în funcţie. Facem un vot secret cu bile şi un vot secret cu buletine de vot. Vă propun să facem ambele voturi în acelaşi timp. Dacă sunteţi de acord?

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Aveţi proiectul de hotărâre? Eu nu-l am. Nu, nu, domnule, îl vreau eu! Ştiu şi eu ce fac aici! Mulţumesc. Pentru că nu avem nici în Regulament, nici în Legea nr. 41, modalitate de vot pentru această ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, liderii de grup, să vă invitaţi colegii în sală. Aşa cum am stabilit, dezbatem numirea candidatului propus director general interimar la Televiziune, numirea candidatului propus de Consiliul ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În acelaşi răspuns vă spun că îl vom face imediat, la votul cu bile. La votul cu bile... Fac imediat... imediat, după ce termin asta, vă fac apel, la votul cu bile. Vă rog, vot asupra Proiectului de ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 11. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 10. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie. Dezbateri? La titlu? Adoptat. La ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Sigur. Vom face apel nominal în momentul votului cu bile. Continuăm. Dezbateri generale la punctul 9? Nu sunt. La titlul Proiectului de Hotărâre? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 9. Proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 10/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei Permanente a Parlamentului ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, doamnă secretar, prezentaţi procesul-verbal.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, membrii Biroului permanent, la sala de şedinţe a Biroului Camerei Deputaţilor, pentru procesul-verbal, acum. După o scurtă pauză

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi o să facem votul cu buletinele în acelaşi timp cu votul cu bile.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 8, cu CNA-ul. Aşteptăm să vină Comisia, ca să facem votul împreună. Aveţi? Aveţi avizul? Atunci, citim... facem... dezbatem... citim avizul şi facem votul împreună, odată cu SRR-ul. Da? Ca să ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 7. Informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, cu privire la aprobarea participării suplimentare la Operaţia SEA GUARDIAN, în semestrul al II-lea al anului 2017. Îi dau ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu. Comisia propune adoptarea, fără modificări. Vă rog, supun votului propunerea dumneavoastră, de adoptare. Cine este pentru? 241. Împotrivă? Nu. Abţineri? Nu. Colegi care nu votează? Nu. ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 6. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 38, art. 41 şi art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Vă rog, raport. Comisia? Domnul Mocioalcă, ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Bădulescu. E în regulă. Cu această propunere făcută în plen şi cu cele depuse la secretariat, în scris, vă supun votului Proiectul de Hotărâre, în ansamblul său. Cine este pentru? 167 de voturi ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Cum? Încă o dată. Dorin...?

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. Art. 1? Art. 2? Art. 3? Art. 4? Art. 5? Art. 6? Art. 7? Intervenţii? Nu. Adoptate. La componenţă, ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Márton Árpád. Vă rog, stafful, să vă uitaţi puţin în calculatorul acela, că eu îl văd pe domnul Olar vorbind aici, de vreo 30 de minute. Şi nu mai înţeleg cine vorbeşte şi cum ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci ne întoarcem la 5. 5. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Am încheiat cu procedura de depunere a jurământului. Văd că deja noii membri ai Consiliului de administraţiei s-au retras pentru recomandarea unui membru titular pentru funcţia de ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Puşcaş? Nu e. Doamna Gheorghe. Vă rog.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Balaci.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Vancu? Nu. Doamna Romanszki? Nu e? Doamna Ilie Camelia.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Popp. Doamna Popp este? Nu. Domnul Chiorean? Este? Domnul Ichim Laurenţiu. Vă rog.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Zărescu. Se pregăteşte domnul Horăscu Ioan Laurenţiu. Domnul Zărescu? Nu e. Domnul Horăscu Ioan Laurenţiu. Domnul Horăscu? Este? Vă rog.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Florea. Vă rog. Se pregăteşte domnul Zărescu Cristian.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Manyura. Se pregăteşte doamna Florea.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Basarabescu. Se pregăteşte domnul Manyura Milan Miroslav.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Moise Adrian. Se pregăteşte domnul Bassarabescu Gabriel George.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Ţoghină. Se pregăteşte domnul Moise Adrian Valentin.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Pătlăgeanu. Se pregăteşte doamna Ţoghină.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Demeter. Se pregăteşte domnul Pătlăgeanu.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Mitchievici. Se pregăteşte domnul Demeter.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Feldman Radu Alexandru.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Muraru.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Teodorescu Cristian George.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bogdan Niculescu Duvăz.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Săraru Ruxandra.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, stafful, pregătiţi... Începem cu domnul Georgică Severin.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La art. 1? Adoptat. La art. 2? Adoptat. La art. 3? Adoptat. La art. 4? Adoptat. La art. 5? Adoptat. La art. 6? ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 4. Proiectul de Hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Intrăm pe articole şi pe anexă. Dacă la titlul Proiectului de Hotărâre sunt obiecţii? Nu. La preambul? Adoptat. La art. 1? Adoptat. La art. 2? Adoptat. La ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Goţiu.

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Noi continuăm. Punctul 3. Vă rog, stimaţi colegi, vă rog să... Domnule Manda, domnule vicepreşedinte, continuăm şedinţa. Unde sunt secretarii de şedinţă? Domnilor chestori, mergeţi în bancă, întrucât ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Avem procesul-verbal de la votul pentru SRR. Voi da citire procesului-verbal, ca să fim eficienţi; după care membrii vor depune jurământul, după care se retrag să-şi aleagă preşedintele şi ...

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Invit membrii Birourilor permanente să meargă la sala de şedinţă, la BP, la Camera Deputaţilor, pentru constatarea rezultatului votării, încheierea şi semnarea procesului-verbal.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule deputat. Să ştiţi că au fost doar două voturi împotrivă, în cazul în care PNL-ul a votat împotrivă! Legi organice. Adoptări. 20. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 12. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. Comisia pentru buget ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Continuăm. Legi ordinare. Respingeri. 6. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014... (Vociferări.) Am intrat în procedura de vot, doamnă, nu ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Márton Árpád.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Domnul Seidler.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Paşcan.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul preşedinte Liviu Dragnea.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Intrăm în sesiunea de vot final. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Vă rog. Facem vot de control. Vă rog să votaţi. Mai facem o dată. Avem mai mulţi colegi înregistraţi decât a ieşit votul. Vă rog să votaţi ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Vot pentru retrimiterea la comisie - o săptămână. Vă rog să votaţi. În unanimitate, aprobată. Suspendăm şedinţa. La 12,00, vot final.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 334/2006, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 446/23.06.2015; Pl-x 359/2016. Ultimul punct al ordinii de zi. Domnul Munteanu. Pl-x ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat, au vorbit doi colegi de la dumneavoastră, nu eu decid cine ia cuvântul din partea grupurilor parlamentare! Ultimul punct. Nu putem aşa, doamnă... El are o problemă cu mine, nu are o ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii, dacă mai sunt? Domnul Olar e al treilea de la PNL, nu mai pot. De la alte grupuri? Nu mai sunt. Vot final. Ultimul punct al ordinii de zi. Sunteţi al treilea vorbitor de ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Tinel Gheorghe.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamna Lungu.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 26. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia? Comisia pentru buget.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Nu mai sunt dezbateri. Vot final.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 24. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Vă rog, Comisia.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 23. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare. Comisia? Domnul Lazăr.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 21. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 9... 22, pardon. 22. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) şi (11) din Legea nr. ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri generale? Nu. Vot final.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Continuăm cu punctul 21. 21. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în sănătate. Comisia pentru sănătate? Vă rog.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să i se dea cuvântul.) Întrucât m-aţi mai păcălit de vreo câteva ori, vă rog să invocaţi procedura, când începeţi să vorbiţi. Îmi pare rău, invocaţi, dacă nu, ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Aprobat, cu rectificarea sesizată de mine. Art. 11. Obiecţii? Nu. Componenţa nominală, în anexă. PSD: domnul deputat Călin, doamna Bucura-Oprescu Simona, domnul Chiriac Viorel, domnul Floroiu Ionel, ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mă scuzaţi, dar eu n-am înţeles nimic. Păi, nu putem face amendamente în plen. Şi art. 3, la care am întrebat dacă sunt intervenţii, spune altceva. Deci, reiau. La art. 3 mai sunt intervenţii? Nu. ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbaterile generale s-au încheiat. La articole. La titlu? Aprobat. La preambul? La art. 1? Adoptat. La art. 2? Adoptat. La art. 3? Domnul Márton Árpád.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnul Seidler.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Zisopol.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Voi considera această intervenţie ca intervenţie la dezbateri, domnule deputat. Sigur. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri? Domnul Márton Árpád, domnul Zisopol, domnul Seidler.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, ... am o rugăminte la dumneavoastră. Sunteţi pentru prezentarea Proiectului de Hotărâre. Ieşiţi din zona de declaraţii. Vă rog, prezentaţi Proiectul de Hotărâre. Pentru asta v-am invitat la cuvânt.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Revenim la Comisia pentru anchetă. Proiectul de Hotărâre... la punctul 3. 3. Proiectul de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de anchetă a Camerei Deputaţilor privind situaţia creată de ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Încheiem aici dezbaterile. Legea merge la votul final.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule doctor, ultima intervenţie, vă rog. Regulamentar, domnule deputat, n-am cum.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Vass Levente. Înţeleg că e o lege foarte importantă, avem o jumătate de oră de când discutăm.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Gavrilă.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Iurişniţi. Doamnă Iurişniţi...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. (Rumoare.) Manifestaţi înţelegere, cred că e prima dată când doamna deputat citeşte raportul de la comisie. Doamna Cherecheş.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi puţin, doamnă, vă rog...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 20. Propunerea legislativă privind acordarea gratuită de produse de igienă orală preşcolarilor şi şcolarilor din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat; Pl-x 174/2016. Comisia? Comisia ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Sunt intervenţii? Nu. Vot final.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Roman.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Korodi Attila.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Daniel Gheorghe.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Domnul Neagu?

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 19. Propunerea legislativă privind stabilirea nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor. Comisia pentru buget.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mai durează.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. V-aţi lămurit cu comisia? Domnule Munteanu, v-aţi lămurit cu punctul 3? V-aţi lămurit cu comisia?

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Bichineţ.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Cherecheş.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Doamna Gavrilă.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Punctul 18 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind siguranţa în unităţile de învăţământ; Pl-x 258/2015. Comisia pentru administraţie. Domnul Călin.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, OK, e în regulă. Vot pentru prima propunere. Introducerea pe ordinea de zi a Pl-x 359. Vă rog să votaţi. 102 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Aprobat. Sar ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Acelaşi lucru l-am spus şi eu la consultarea de aici, dar n-aţi fost de acord. Trebuia să vină domnul Munteanu. Pe ce loc, domnule Munteanu, doriţi introducerea pe ordinea de zi a finanţării ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, stimaţi colegi! Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă. Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaţilor şi vă anunţ că sunt înregistraţi 129 de colegi. Programul ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. Continuăm. 21. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisia pentru administraţie propune respingerea. Vot, vă ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Turcescu.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă deputat.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Concluzionaţi!

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. Doamna Turcan, explicarea votului.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu. 6. Propunerea legislativă privind diferenţierea substanţelor toxice de cele comestibile pentru a reduce riscurile de otrăvire. Comisia pentru industrii propune respingerea propunerii ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Reluăm votul. Vă rog, stimaţi colegi, să luaţi loc în bănci, pregătim votul de control. Vă rog, vot de control. 235. Vă mulţumesc. Capitolul I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Liderii de grup să-şi invite colegii în sală. Într-un minut facem vot de control. Vot de control. Vă rog să votaţi. Din sală : Nu merge! Din sală : Nu merge!

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Punem punct, aici, şedinţei de dezbateri. La 12,00 fix - vot final.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Movilă.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Ciuhodaru.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamna Ioniţă, dezbateri.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 31. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 12 din Legea farmaciei nr.266/2008. Domnul Buicu?

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Nu.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 30. Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Dezbateri? Fără dezbateri.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 29. Proiectul de Lege privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vot. 31 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Alte intervenţii?

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnul Dobre.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 27 e 28, domnule lider. ... pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri. Comisia... La ce? La agricultură? Vă rog.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Heiuş.

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, 27. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia?