7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (PL-x 630/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Comisii? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, respectiv Comisia pentru transporturi şi infrastructură, au fost sesizate în fond cu dezbaterea şi avizarea acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 28 septembrie 2015. Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pentru evitarea declanşării unei posibile acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de stat membru, care revin României în cadrul procesului de post-aderare. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii, prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii privind respingerea Ordonanţei nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu un amendament admis. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Poftiţi, domnule deputat. Dezbateţi.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc. Stimaţi colegi, Procedura de restituire a taxelor de poluare a fost suspendată la începutul acestui an de Guvern, ca urmare a eliminării timbrului de mediu, anulând totodată şi cadrul legal existent la 1 februarie 2017 privind restituirea pe cale administrativă a diferitelor taxe auto încasate ilegal de stat. Au trecut opt luni până când Guvernul a fost capabil să emită o nouă ordonanţă, prin care să se stabilească mecanismul şi perioadele în care românii îşi pot recupera sumele încasate de către stat, abuziv şi ilegal, conform deciziei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Până acum avem două ordonanţe pe acest subiect, emise la interval de o lună - Ordonanţa nr. 52, respectiv Ordonanţa nr. 68/2017 - şi încă mai aşteptăm - subliniez - încă mai aşteptăm normele metodologice de aplicare a acestor ordonanţe, norme care ar fi trebuit să fie aprobate la începutul lunii octombrie. Vreau să atrag atenţia asupra acestor lucruri. Doresc să atrag atenţia - şi pe această cale - asupra faptului că lovitura de graţie va veni în momentul în care se va hotărî, doamna ministru a mediului, împreună cu colegii Domniei Sale din Guvern, dacă anunţata formulă de taxare a poluării va fi taxă sau impozit. Oricât aţi încerca să negaţi că va fi o taxă sau impozit, nu cred că sunt prea multe variante. Degeaba încercaţi să-i luaţi pe ocolite pe români şi să inventaţi termeni care nu există, în domeniul fiscal! Fostul ministru Daniel Constantin vorbea de stickere. Doamna Gavrilescu a făcut o afirmaţie - citez - "Cu siguranţă, nu va fi o taxă sau un impozit! Va fi o metodă prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circulă pe drumurile patriei şi care poluează, care au o normă inferioară de poluare, Euro 2, 3 sau 4, să fie taxate în funcţie de emisiile pe care le dau". Subliniez încă o dată faptul că Guvernul are obligaţia să restituie cei peste 6 miliarde de lei, încasaţi abuziv de stat, aceasta înainte de a veni cu o nouă taxă, sticker sau impozit, cum se va chema. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota acest act normativ de respingere a Ordonanţei Guvernului nr. 40. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Această taxă este o taxă care datează din 2007 şi a fost instituită de domnul Tăriceanu, actualul preşedinte al Senatului, şi care nu a făcut decât probleme şi pagube României. Dânsul, pentru că în momentul în care a instituit această taxă reprezenta un importator de maşini, a pus o taxă care să favorizeze maşinile pe care le-a important dânsul, în detrimentul celorlalte. Din cauza acestei taxe, care şi-a schimbat numele, de nu mai puţin de patru ori în 10 ani, care a fost sistematic clasată ca fiind ilegală de Curtea de Justiţie Europeană, România are acum probleme şi trebuie să plătim înapoi banii românilor care au fost taxaţi ilegal. Este un exemplu, printre multele, de ce se întâmplă când faceţi o "ţopăială" fiscală şi cum o greşeală de acum 10 ani poate să aibă repercusiuni chiar în 2017. Exact cum faceţi şi în momentul actual, când greşelile pe care le faceţi, în momentele acestea, vor avea repercusiuni probabil până în 2027. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobrovici.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Sigur că, din motive politicianiste, putem lansa în spaţiul public termenul mârlănesc de "ţopăială", pe care se lăfăie o serie de indivizi iresponsabili care nu înţeleg că poluarea reprezintă, de fapt, dreptul nostru la viaţă, care este agresat şi că, într-o formă sau în alta, trebuie să reprimăm automobilele cu norme 2, 3, 4 şi să stimulăm circulaţia auto nonpoluantă.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Eu vreau să spun că sunt de acord cu domnul Bacalbaşa şi l-aş ruga să pună problema exact în acelaşi mod şi la partid. Pentru că, dacă în momentul acesta avem o creştere cu 60% a maşinilor vechi, intrate în România, din ianuarie până acum, asta se întâmplă pentru că partidul dumneavoastră a decis să nu înlocuiască, să renunţe la vechea taxă şi să nu înlocuiască în niciun fel taxarea poluatorului! Şi pentru asta vă rog să faceţi ceva şi la partid, nu doar aici! Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? La articole? Nu.