25 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x 530/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Iniţiatori? Comisia pentru administraţie? (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe doreşte să ia cuvântul, în calitate de iniţiator.) Iniţiator? Păi, asta mă uitam să văd, că sunt din mandatul trecut. Da, sunteţi, vă rog. Aţi rămas singurul...

Andrei Daniel Gheorghe Tocmai cu aceasta voiam să încep. Doream să spun că acest proiect de lege, iniţiat de PNL, avea o largă susţinere în legislatura precedentă. Mulţi iniţiatori am fost, puţini am mai rămas în Parlament, dintre cei care am contribuit la această lege. Chestiunea este în felul următor. Noi am venit cu acest proiect în perioada crizei migranţilor şi considerăm că fluxurile de cetăţeni se pot reglementa mai uşor în cazul în care paşaportul este echivalat ca act de identitate, alături de cartea de identitate. De asemenea, această iniţiativă vine să ajute cetăţenii care, la un moment dat, au indisponibilizat, dintr-un motiv sau altul, dintr-o cauză obiectivă ori subiectivă, actul de identitate, respectiv, cartea de identitate, şi îl pot înlocui cu paşaportul. Este o practică care există în numeroase ţări europene şi este un ajutor în plus pentru cetăţeanul român care, la un moment dat, pur şi simplu merge undeva, oriunde, să spunem, la bancă, să zicem, şi nu-şi poate folosi buletinul de identitate. De asemenea, ne-am luat în calcul şi posibilele probleme de siguranţă naţională care apar pe fondul crizei migranţilor şi pe fondul apariţiei unui flux mare de cetăţeni străini la frontierele României. Ca atare, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal vă propune retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni, a acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 49 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă, o abţinere. Staţi amândoi în bancă, să vă auziţi mai bine. (Se referă la dialogul dintre domnul deputat Ioan Munteanu şi domnul deputat Gheorghe-Eugen Nicolăescu.) Mormăim, domnule deputat, să nu trezim oamenii prea de dimineaţă. Comisia? Vă rog.

Simona Bucura-Oprescu În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Camera Deputaţilor este decizională. Senatul a respins proiectul de lege. Se au în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, punctul de vedere negativ al Guvernului. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005. Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au examinat propunerea legislativă, în şedinţa din 14 februarie 2017. În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a Proiectului de Lege privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, întrucât eliberarea actelor de identitate este obligatorie pentru orice cetăţean român, însă acest lucru nu este valabil şi pentru paşapoarte, eliberarea documentelor de călătorie depinzând strict de opţiunea fiecărei persoane care îndeplineşte condiţiile legale. Dacă paşaportul ar fi transformat în act de identitate, acesta ar echivala cu impunerea unei obligaţii absolut disproporţionate şi nejustificate în sarcina minorilor, respectiv, aceea de a solicita să li se elibereze un document de călătorie, la vârsta de 14 ani. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim, doamnă deputat. Dezbateri generale? Nu sunt. Vot final.