12 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti (PL-x 187/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. Iniţiatorul? Domnul Stănescu Alexandru. Domnul Stănescu Alexandru.

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă se numeşte "Instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti". Aceasta va avea efect pozitiv, pe termen lung, asupra producătorilor agricoli, prin valorificarea propriilor produse către consumatori şi stimularea acestora pentru a produce calitativ şi cantitativ, pentru viitor. În acest moment, se evidenţiază o serie de disfuncţionalităţi, la nivel legislativ, în ceea ce priveşte promovarea produselor agroalimentare româneşti, aceasta generând o funcţionare ineficientă a relaţiei producător agricol - naţional, zonal sau local - cu furnizorii sau consumatorii finali. Prin acest act normativ, putem îmbunătăţi statutul producătorului român în parteneriatul direct cu supermarketurile şi putem încuraja consumul de produse agroalimentare autohtone şi produs adiţional. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Comisia?

Alexandru Stănescu În calitate de vicepreşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti, transmis prin adresa Pl-x 187 din 9 mai 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 2 mai 2017. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice şi punctul de vedere al Guvernului, prin care se susţine adoptarea prezentei legi. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. Membrii Comisiei pentru agricultură au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa din 30 mai 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti, cu amendamentele admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Doamnă profesoară, de sus de la balcon, la balcon... Vă rog, doamnă profesoară, aveţi grijă cu copiii aceia, cu balustrada aceea, joasă, aşa, că mă uit la ei de 3 minute şi erau 2 deja cu capul în jos... Uitaţi-vă şi voi... voi, la ce staţi acolo? Dezbateri generale? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru 100% românesc. Este normal să ne promovăm produsele, deci produse fabricate din materii prime din România, fabricate de producătorii români. Într-o lume în care se pune problema calităţii acestor produse, în care vedem că există un dublu standard, în ceea ce priveşte produsele alimentare, o astfel de iniţiativă legislativă este salutară. Şi le mulţumesc iniţiatorilor, pentru că odată şi odată, poate înţelegem că, fără astfel de măsuri, care se referă la ceea ce este bun, sigur şi de calitate, din România, fără astfel de măsuri, vom fi în continuare invadaţi de produse de calitate îndoielnică. Oare de ce le caută străinii? Oare de ce produsele noastre sunt căutate la export? Oare de ce vor alţii cu atâta interes ceea ce este tradiţional românesc, fabricat pe toate metodele corecte? Este un prim pas şi sper că această lege va fi urmată şi de altele, care vor consolida încă o dată valorile româneşti, inclusiv în agricultură şi în produsele alimentare. Le mulţumesc încă o dată iniţiatorilor. Şi voi vota oricând, cu două mâni, un astfel de proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ?

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, E ştiut că, în general, de ani de zile, a doua duminică din octombrie era marcată în pieţele româneşti ca fiind Ziua recoltei, uitată după 1990. Lăudabilă iniţiativa colegilor noştri care au propus acest proiect de lege! Am înţeles, Comisia pentru agricultură a votat, în unanimitate. Şi noi, Partidul Mişcarea Populară, vom susţine acest proiect, considerând că dăm o şansă celor care muncesc în agricultură, nu numai să-şi expună produsele, să fie văzute, să fie cunoscute, apreciate, ci şi achiziţionate. De asemenea, în treacăt fiind spus, când l-am văzut pe domnul doctor Ciuhodaru, mi-am dat seama că e produs 100% românesc. Mulţumesc. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan?

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Pare oarecum un patriotism forţat, dacă îl ducem şi în zona agricolă, dar nu este aşa deloc. Dacă vă amintiţi şi rememoraţi puţin câte pasiuni, câtă opoziţie, câte discuţii contradictorii, adeseori luări de poziţie vehemente au stârnit Legea cu 50% produse agricole româneşti la raft în marketuri şi cum astăzi România încă va continua, şi este ameninţată de proceduri de infringement pe această temă, veţi înţelege că într-un fel sau altul suntem într-o competiţie, nu doar europeană, ci mondială, şi în sectorul agricol, extrem de importantă, şi trebuie să ne îngrijim să ne protejăm propria producţie. Ca prefect de Mureş, să ştiţi, înainte să existe vreo lege, am generat o manifestare, un târg, în judeţul Mureş, care s-a numit "Produs în Mureş", şi unde am adus şi am pus în valoare produsele autohtone, nu doar în domeniul agricol, şi în alte domenii. Pentru că de noi depinde să ştim să ne valorificăm ceea ce e cu adevărat valoros şi reprezentativ pentru România. De aceea, vă recomand - îi felicit pe iniţiatori! - să votaţi acest proiect legislativ şi poate vă mai gândiţi şi la altele stimulative pentru producţia românească, pe această temă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.