27 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2016 pentru modificarea art.5 1 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei (PL-x 22/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2016 pentru modificarea art. 5 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisii? Industrie sau administraţie? Comisia pentru industrii.

Iulian Iancu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisiile - pentru industrii şi servicii, administraţie publică şi amenajarea teritoriului - au fost sesizate, în procedură de urgenţă, cu dezbaterea pe fond a proiectului de lege menţionat. Vreau să vă spun, stimaţi colegi, că Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect de lege, care modifică art. 5 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, completată cu Legea nr. 483/2006, în sensul că instituie un mecanism prin care sumele alocate din bugetele locale, în scopul acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei să ajungă la furnizorul de combustibil, astfel încât să se asigure continuitatea funcţionării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică a populaţiei. Toate aceste prevederi au fost valabile pentru sezonul iernii pe care tocmai am trecut-o, respectiv 2016-2017, adică a produs deja efecte. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, cele două comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog. Domnul Popescu.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru aprobarea acestei Legi de aprobare a Ordonanţei nr. 67/2016 a Guvernului, pentru că practic modificarea art. 5 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 37 a permis eliminarea oricărui blocaj de natură financiară în achiziţia pe timpul iernii a combustibilului necesar funcţionării centralelor termice pentru populaţie şi astfel cred că România a trecut cu bine de această iarnă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.