21 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune (PL-x 576/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 15. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. Comisia juridică? Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte, pentru amabilitate. Într-adevăr, comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. De asemenea, Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ, iar cele două Comisii pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil această iniţiativă, care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul instituirii unei noi atribuţii a Direcţiei Naţionale de Probaţiune, referitoare la elaborarea şi sprijinirea desfăşurării de programe de reintegrare socială pe piaţa muncii a persoanelor care deja au executat pedepse privative de libertate. Totodată, se are în vedere reglementarea atribuţiei consilierului de probaţiune şi obligaţia acestuia de a întocmi un raport care va conţine o recomandare în vederea angajării persoanei care a executat o pedeapsă privativă de libertate. În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, dar mai ales a avizului consultativ al Consiliului Legislativ, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Această lege este o îmbunătăţire necesară, merge pe acea filosofie că persoanele care au greşit trebuie să fie reintegrate în societate. Poate prin aceste modificări vom merge, într-adevăr, spre acea cale. Însă problema de bază nu va putea fi rezolvată până când acest sistem de probaţiune nu va avea finanţarea necesară, până când nu va avea personal necesar şi sumele necesare pentru o funcţionare efectiv bună. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Astăzi este ziua în care văd că sunt în acord cu colegii de la UDMR; aceeaşi problemă voiam să o ridic. Problema de fond a serviciilor de probaţiune este că funcţionează în nişte spaţii inadecvate, majoritatea serviciilor de probaţiune înseamnă săli cu o suprafaţă de 10-15 metri pătraţi, în care avem 5 sau 6 consilieri de probaţiune. Potrivit legii, cei care urmează să se reintegreze ar trebui să beneficieze de intimitatea discuţiilor cu aceşti consilieri de probaţiune. Cine a avut curiozitatea să meargă la un serviciu de probaţiune de pe lângă un tribunal, ar vedea că acolo e coadă ca la pâine, ca pe vremea lui Ceauşescu. Ministerul Justiţiei trebuie să se aplece foarte serios asupra acestei probleme şi să găsească soluţia pentru a asigura spaţii şi personal corespunzător pentru funcţionarea serviciilor de probaţiune. Dacă acest lucru nu poate fi rezolvat, fie prin contracte de închiriere, fie prin punerea le dispoziţie a unor săli de desfăşurare a lucrărilor adecvate, cu siguranţă problema de fond nu va fi rezolvată în niciun fel. Este un prim pas, dar total insuficient pentru a rezolva problema de fond.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. La articole? Nu. Vot final.