18 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 361/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Continuăm. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia? Vă rog.

Marius-Ionel Iancu Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, trimis cu adresa PL-x 361/2017 din 17 octombrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 10 octombrie 2017. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare acordarea de scutiri de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pe terenul aferent acesteia, precum şi a impozitului pentru un singur mijloc de transport, pentru reprezentanţii legali ai adulţilor cu handicap grav sau accentuat, doar pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate. În urma examinării şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Budăi.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos. Această iniţiativă legislativă a fost iniţiată şi promovată şi susţinută de Partidul Social Democrat. Ne propunem să modificăm Codul fiscal, prin acordarea unui suport minim pentru persoanele care aleg să îngrijească şi să aibă grijă în general de persoanele... de adulţii şi de minorii cu grad de handicap. Aceste persoane suferă din cauza acestor dizabilităţi şi sunt practic... li se interzice accesul la o viaţă şi la o integrare normală în comunitate. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Vom susţine acest proiect de lege pentru că e o poveste care apasă multe familii în România. Şi vă spun, ca unul dintre cei care au în casă de întreţinut o persoană cu handicap grav permanent. Şi nu neapărat că nu mi-aş putea permite, dar, din câte ştiu, din discuţiile cu asociaţiile care se ocupă sau au în vedere astfel de persoane, sunt peste 100.000 de cazuri în România, de accident grav permanent - nu discut de cele care sunt prinse în act medical - şi accentuat. Şi atunci, pentru cele mai multe din aceste familii care trebuie să se ocupe de ei, indiferent de vârstă - şi situaţiile sunt extrem, extrem de complexe şi de complicate -, a găsi soluţia scutirii de impozit este cel mai normal. De ce? Pentru că, altfel, tentaţia celor care au deţinători sau trebuie să se ocupe de astfel de persoane era să treacă proprietăţile pe numele persoanelor care au, din păcate, această infirmitate. Or, a trece proprietatea pe numele lor, a trece autoturismul pe numele lor, era o soluţie legală, pentru că ar fi fost exoneraţi, potrivit Codului fiscal, de plata impozitelor pe clădiri, teren şi autoturisme. Dar gândiţi-vă câte alte necazuri pot decurge, ţinând cont şi de fenomenele pe care ei le au, având o astfel de infirmitate. Deci soluţia corectă este cea preconizată de acest act normativ. Grupul Partidului Naţional Liberal îl va susţine.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu. La articole? Nu. Vot final.