13 februarie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PL-x 540/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase La 10 n-avem raport, da? 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare; în procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii? Domnul Stancu.

Florinel Stancu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996, în scopul transpunerii unor dispoziţii ale Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului, din 5 decembrie 2013, de stabilire a normelor de securitate de bază, privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641 Euratom, 96/29 Euratom, 97/43 Euratom şi 2003/122/Euratom. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 6 februarie 2018. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996, cu amendamentele admise prevăzute în anexă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege vizează transpunerea unei directive europene, termenul de transpunere fiind chiar 6 februarie 2018. În legislaţia naţională, o parte dintre prevederile Directivei 59 au fost deja preluate. Acum este o preluare a ceea ce nu exista în legislaţie. Sigur, proiectul de lege, pe care credem că este bine să-l votăm astăzi, prevede şi câteva alocări de resurse suplimentare către CNCAN, care dobândeşte, prin proiectul de lege, şi atribuţii suplimentare, în vederea implementării prevederilor Directivei Europene nr. 59. Şi, având în vedere responsabilitatea României de a transpune de urgenţă prevederile în legislaţia naţională, susţinem adoptarea acestui proiect de lege, astăzi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Popescu.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Partidul Naţional Liberal va vota pentru aprobarea acestui Proiect de Lege privind modificarea Legii nr. 111 din 1996. Este un proiect de lege bun, dar, pe lângă faptul că transpune o directivă în legislaţia internă, ţin totuşi să atrag atenţia, cum am atras atenţia şi în Comisia pentru industrii şi servicii - şi profit de faptul că domnul preşedinte Traicu este aici, să mai atrag încă o dată atenţia - faptul că CNCAN doreşte să aibă structură în fiecare judeţ mi se pare totuşi mult prea mult. Iar acea organigramă de 170 de posturi mi se pare foarte mare pentru structura actuală a CNCAN-ului. Repet, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu mai sunt. La articole, dacă aveţi intervenţii? Nu. Vot final.