28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice (PL-x 110/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 27. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Iniţiatori? Comisii? Administraţie, juridică, tehnologie? Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, În conformitate cu prevederile art. 95, Comisia pentru tehnologia informaţiei, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate pentru dezbaterea, în fond, cu acest Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 154/2012. Senatul a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din data de 22 martie. Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă, iar Guvernul nu susţine proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea acestei legi, în sensul instituirii obligativităţii amplasării reţelelor de comunicaţii electronice la o distanţă de minimum 500 de metri, faţă de unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, centrele de plasament şi căminele de bătrâni. Membrii celor trei comisii au dezbătut această iniţiativă legislativă în şedinţe diferite şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea proiectului de lege care face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este un proiect legislativ cât se poate de curajos, necesar. Astăzi, în România, practic încălcându-se normative urbanistice estetice, vedem antene de retransmisie pentru comunicările electronice, de telefonie, aproape oriunde: pe şcoli, pe grădiniţe, pe unităţi spitaliceşti, pe blocuri de locuinţe, fără nicio noimă, fără niciun fel de normativ care să le reglementeze într-un fel sau altul. Iar despre nivelul de radiaţii pe care le generează acestea, suntem cât se poate de îngăduitori. Să ştiţi că am studiat acest fenomen şi m-am documentat, normativele României sunt mult peste cele ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte admisibilitatea acestor poluări de natură electromagnetică. Nu văd niciun fel de problemă dacă România le-ar impune acestor operatori de telefonie şi celor care comunică în acest fel de pe antene amplasate pe clădiri, instituţii publice, să le mute în afara oraşelor. Nu presupune decât o investiţie pentru a amplasa stâlpi şi, sigur, un pic din profiturile lor să le diminueze. Dar, să ştiţi, am încercat acest lucru la nivelul municipiului Târgu Mureş, prin consiliul local, promovând o hotărâre în acest sens, şi nu vă spun că numai Papa de la Roma n-a sunat pe acest subiect, ca, într-un fel sau altul, să blocheze această hotărâre de consiliu. De altfel, mai apoi a fost invalidat în instanţa de contencios administrativ. Adică, este pur şi simplu o mobilizare de forţe teribile şi de resurse pentru a bloca astfel de acte normative. Şi nu se spune, astăzi, într-un mod realist, onest cât ne afectează sănătatea aceste radiaţii electromagnetice amplasate chiar în capul nostru, al copiilor noştri, al unităţilor spitaliceşti. De aceea, Grupul PMP va vota pentru acest proiect legislativ, chiar dacă v-am spus că există acest impediment al împotrivirii, al potrivniciei în tot ce este legat de acest domeniu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Socotar.

Gheorghe-Dinu Socotar Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, După cum a spus şi raportorul, şi colegul, antevorbitorul meu, legea ar veni să iniţieze o distanţă, o limită de amplasare a reţelelor de telecomunicaţii faţă de anumite instituţii, şcoli, aziluri de bătrâni şi aşa mai departe. Sigur că preocuparea pentru sănătatea acestor categorii defavorizate - copii, oameni în vârstă, oameni bolnavi - este una corectă şi reală. În schimb, eu cred că proiectul de iniţiativă pe care îl dezbatem rezolvă prea brutal această problemă, impunând o distanţă de 500 de metri faţă de reţelele de telecomunicaţii, la modul general, fără să specifice mai exact dacă se referă, de exemplu, numai la antenele de telefonie mobilă sau la alte antene care sunt astăzi folosite în transmiterea semnalelor de Internet sau de alte asemenea servicii pe care le furnizează reţelele de telecomunicaţii. De aceea, cred că în forma în care este prezentată astăzi această propunere, nu poate fi acceptată şi recomand colegilor din Grupul parlamentar al PSD să voteze pentru respingerea ei. Sigur că o dezbatere mai amplă pe modul în care se amplasează asemenea echipamente tehnice, în zonele locuite şi în zonele din apropierea instituţiilor care sunt menţionate în această propunere legislativă, poate fi dezbătută în viitor. Dar în această formă credem că propunerea nu poate fi acceptată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Problema amplasării acestor reţele de comunicaţii electronice rămâne o problemă de sănătate publică. Vă reamintesc că problema rămâne chiar dacă proiectul acesta de lege va fi respins, şi vă reamintesc că este respins pentru că intervine asupra unei legi care nu mai există, a fost abrogată. Dar vă invit să ţineţi seama şi poate Comisia pentru tehnologia informaţiilor va veni cu o soluţie legislativă care să reglementeze, ca şi în alte ţări europene, că aceste reţele de comunicaţii electronice nu pot fi plasate pe spitale, pe şcoli, pe căminele de bătrâni sau pe centrele de plasament. În această formă legea nu poate fi votată, dar trebuie să existe soluţii legislative în aşa fel încât această problemă de sănătate publică să fie rezolvată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul USR va vota împotriva acestui proiect de lege. S-au expus deja mai multe considerente aici privind limitările drastice. Eu vreau doar să vă atrag atenţia asupra uneia de natură tehnică: cu cât antenele sunt mai departe de telefonul mobil, acesta emite cu putere mai mare. Deci prin scoaterea antenelor la o distanţă foarte mare de zonele locuite, telefoanele vor emite permanent cu puterea maximă; ele au o putere variabilă de emisie. Deci implicit...

Varujan Pambuccian Dacă nu există antene, nu există radiaţie deloc!

Cătălin Drulă Da. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Au fost doi de la PSD, domnule deputat, îmi pare rău. Nu mai sunt alte intervenţii. Vot final.