14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Legea concediului paternal nr.210/1999 (PL-x 132/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 65. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 din Legea concediului paternal nr. 210/1999. Iniţiatorii? Nu. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Obiectul de reglementare este modificarea art. 4 din Legea concediului paternal nr. 210/1999, în sensul majorării duratei suplimentului de concediu paternal care se acordă tatălui care a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură la 15 zile, faţă de 10 zile, cât este în prezent. Proiectul a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 29.03.2016. Comisia pentru muncă din Camera Deputaţilor propune plenului respingerea iniţiativei. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. Respingere, vot final.