27 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 474/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Am întrebat mai înainte dacă vrea cineva de la Guvern... Comisiile? Comisia pentru politică economică sau Comisia juridică? Raport.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Cele două comisii au fost sesizate, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond cu proiectul pe care l-aţi enunţat. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat. Consiliul Legislativ, de asemenea, a dat un aviz favorabil. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil, în forma prezentată de Guvern. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat, de asemenea, favorabil, iniţiativa legislativă. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Modificarea legislativă vizează instituirea posibilităţii ca Autoritatea Publică Tutelară să poată numi prin decizie sau ordin administratori provizorii, în cazul în care procedura privind desemnarea membrilor consiliului de administraţie al regiei autonome nu se finalizează cu selecţia unui număr suficient de administratori. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate, să supună spre dezbatere în fond aprobarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu amendamentele admise.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, vă rog? Domnul Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Dat fiind faptul că prevederile propuse spre a fi adoptate prin această ordonanţă de Guvern şi-au găsit rezolvare prin Legea nr. 111/2016, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal consideră, drept consecinţă, că această propunere făcută de comisie, cu privire la adoptarea respingerii acestei ordonanţe, este cea mai potrivită la acest moment. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. Deci proiectul de lege rămâne la votul final, cu propunere de respingere a ordonanţei.