7 martie 2017 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist (PL-x 244/2011). ( retrimis comisiei )

Petru Gabriel Vlase 20. Proiectul de Lege privind regimul juridic al drepturilor cuvenite victimelor regimului totalitar comunist. Iniţiatori? Comisia juridică?

Vasile Varga Vă mulţumesc. Comisia a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au avizat favorabil. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, precizează că nu susţine adoptarea. Comisia pentru buget, finanţe şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială de asemenea au dat un aviz negativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui regim juridic, distinct în ceea ce priveşte drepturile cuvenite victimelor regimului totalitar comunist, prin stabilirea principalelor categorii de drepturi de care beneficiază acestea, precum şi prin modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi a Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat. Cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei juridice au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestui proiect.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul... era domnul Bichineţ, nu mai este? Vă rog. Procedură?

Corneliu Bichineţ Vedeţi, stimaţi colegi, domnule preşedinte, cât de repede trece timpul. Din 1945 până acum au trecut nişte ani. Sunt destui oameni care au fost victime. Destinul lor a fost spulberat, şi-au pierdut sănătatea, tinereţea prin puşcării. Dacă ei au păţit ce au păţit, au ajutat într-un fel ca noi să fim aici. Acest proiect de lege l-am studiat. Nu este atât de bun, însă pentru toţi cei care au suferit în temniţele comunismului, noi ar trebui, pentru că nici nu mai sunt prea mulţi în viaţă, să fim mai atenţi, mai ales că peste 20 de ani, cred că şi alţii vor fi atenţi cu victimele politice din această perioadă. Cred. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Andrei, procedură.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Dat fiind faptul că acest proiect vizează drepturile foştilor deţinuţi politici şi ale persoanelor care au suferit din pricina represiunii comuniste, între 1945-1989, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal vă solicită retrimiterea la comisie a acestui proiect pentru un termen de două săptămâni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot. 142 voturi pentru, un vot împotrivă. Retrimitere la Comisie, două săptămâni, da?