7 februarie 2017 – Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 (PL-x 7/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Declar deschisă şedinţa comună de astăzi a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi vă anunţ că, din totalul de 465 de deputaţi şi senatori, şi-au înregistrat prezenţa 240. Informez plenul că în acest moment Comisiile juridice reunite analizează solicitarea Preşedintelui României privind organizarea unui referendum. Reluăm discuţiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017. Începem dezbaterea Anexei 3/27 - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Nu avem amendamente admise, 35 de amendamente respinse, timp alocat - 31 de minute. Dacă există iniţiatori să susţină amendamentele respinse? Vă rog. De la poziţia nr. crt. 1 - nr. crt. 10. Vă rog, domnul Bode. (Doamna deputat Csép Éva-Andrea doreşte să ia cuvântul.)

Éva-Andrea Csép Bună ziua! Andrea Csép, deputat UDMR, Mureş. La poziţia 1, solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2017 a obiectivului "Restaurare tavan, integrare cromatică pereţi, Castelul Rhédey din Sângeorgiu de Pădure, judeţul Mureş". Acest castel este un monument istoric de categoria A, de interes naţional. Edificiul a fost construit în anul 1663, căpătându-şi forma actuală între anii 1807-1809. Este foarte important să ştiţi că în acest castel s-a născut şi a crescut contesa Claudia Rhédey, care este stră-străbunica Reginei Marii Britanii, Elisabeta a II-a. În prezent, aici funcţionează Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sângeorgiu de Pădure, găzduind câteva expoziţii permanente şi temporare: de pictură - Victor Datu, cea mai mare expoziţie de cruci din lume, Expoziţia memorială a satului inundat Bezidul Nou.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La ce număr eraţi, stimată doamnă? 1? Deci la nr. crt. 1. Vot pentru? 68. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. Împotrivă? 68. Abţineri? Nu. Adoptat. Vă rog, domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Marginal 3. Aveţi 2? Vă rog, domnule coleg.

Dănuţ Bica Dan Bica, deputat, Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş. Propunem suplimentarea cu suma de 8.525 de mii de lei la bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru achiziţionarea de către Ministerul Culturii a Vilei Florica din oraşul Ştefăneşti. Motivăm amendamentul prin necesitatea readucerii în proprietatea publică şi valorificarea turistică a conacului în care a trăit o parte din familia Brătianu, familie care a dat ţării trei prim-miniştri, dintre care doi - Ion C. Brătianu şi Ion I.C. Brătianu - au avut un rol covârşitor în desăvârşirea României Mari şi a României Moderne. Clădirea este construită în secolul al XIX-lea, este monument istoric de clasă A; în prezent funcţionează acolo Centrul de Cultură "Brătianu" şi aş dori să menţionez că anul trecut un grup de 26 de deputaţi şi senatori PSD au iniţiat un proiect de lege care a fost adoptat tacit la Senat şi se află la Comisia pentru cultură a Camerei Deputaţilor, cu termen de depunere a raportului 23.02.2017, aşa că nu văd de ce colegii din PSD s-ar opune unei astfel de iniţiative.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 68. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. 68... Abţineri? Nu. Adoptat. 3. Domnul Bode. Acuma nu mai are cum, nu mai e nicio posibilitate...

Lucian Nicolae Bode A treia oară e cu noroc. Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Pe 5 februarie 1953, în urmă cu 64 de ani, îşi găsea sfârşitul în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei, una dintre cele mai sinistre închisori ale României comuniste, marele om politic, făuritor de ţară, Iuliu Maniu. Iuliu Maniu, pentru cine nu ştie, a fost unul dintre artizanii Marii Uniri, creator al Statului Naţional Modern, parlamentar de Sălaj, de trei ori prim-ministru al Guvernului României. Casa memorială "Iuliu Maniu" de la Bădăcin este monument istoric memorial. În acest moment nu este funcţională, orice activitate fiind interzisă, din cauza faptului că prezintă pericol public. Clădirea s-a degradat continuu şi prezintă pericol de prăbuşire parţială în zona puternic afectată de infiltraţii majore de apă, acoperişul fiind în totalitate degradat. Salvarea de la distrugere a acestui important monument istoric înseamnă respectarea testamentului marelui om politic, care dorea ca în casa de la Bădăcin să se ocrotească şi să se instruiască tineri, dar în primul rând înseamnă respectarea memoriei înaintaşilor, respectarea valorilor pe care Sălajul le-a dat pe parcursul istoriei. Aş aminti aici pe marii bărbaţi de stat ai României, Simion Bărnuţiu, Gheorghe Pop de Băseşti sau Corneliu Coposu. Vă propun, stimaţi colegi, să fiţi de acord să suplimentăm suma prevăzută la Anexa 3/27, Capitolul 6701, cu suma de 1500 de mii de lei, pentru Proiectul de reabilitare, refuncţionalizare a Casei memoriale "Iuliu Maniu" de la Bădăcin, proiect demarat de Parohia Greco-Catolică Bădăcin, comuna Pericei, judeţul Sălaj. La 100 de ani de la Marea Unire avem cu toţii obligaţia să-i facem dreptate celui care a fost principalul artizan al făuririi României Mari, Iuliu Maniu. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 68. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 68. Abţineri? Nu sunt. Adoptat. Stimaţi colegi, Vă reamintesc că am votat ieri un minut de intervenţie pentru fiecare amendament şi un timp alocat fiecărei anexe. Deja suntem..., abia am început, timpul se scurge. Din respect pentru colegii dumneavoastră, vă rog să vă limitaţi intervenţiile la un minut, un minut şi ceva. Mulţumesc. Mai departe. Până la nr. crt. 10. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. De la nr. crt. 10 la nr. crt. 20. Dacă sunt intervenţii? Domnul Turcescu.

Robert-Nicolae Turcescu Bună dimineaţa! Am patru amendamente, dar nu vă voi reţine atenţia decât cu unul. Este vorba de Biblioteca Municipală din Mangalia, poziţia amendamentului este nr. 14. Este vorba de un fond de carte, zace în momentul de faţă în spaţii absolut improprii. E nevoie de extinderea acestei Biblioteci Municipale Mangalia. Suma necesară este 4.500 de mii de lei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Vot pentru? 68. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 176. 68. Adoptată. Până la poziţia 20. Dacă mai sunt intervenţii? Nu. De la nr. crt. 20 la nr. crt. 30, vă rog? Vă rog.

Éva-Andrea Csép Andrea Csép, deputat de Mureş. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un castel pe Valea Gurghiului, care este dezvoltat şi construit de familia Bornemisza, în anul 1730. Acest castel are elemente ale faţadelor conacului princiar de la mijlocul secolului al XVII-lea, fiind astfel unul dintre edificiile reprezentative ale arhitecturii renascentiste târzii, cu elemente baroce. Castelul dispune totodată de clădiri adiacente şi de un parc istoric foarte bine conservat. Solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2017 a obiectivului "Restaurare şi refuncţionalizare Castelul Bornemisza, comuna Gurghiu, judeţul Mureş" 18.988 mii lei.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, doamnă deputat. Voturi pentru? 74. Împotrivă? 172. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 172. 74 împotrivă. Adoptată. Până la nr. crt. 30. Dacă mai sunt intervenţii? Nu sunt. 31? 32? 33? 34? 35? Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/27, în integralitatea ei. Cine este pentru? 176. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/27, adoptată cu majoritate. Mulţumesc. 3/28 - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Nu există amendamente admise sau respinse. Timp de dezbatere - 5 minute. Intervenţii în timpul alocat, vă rog? Nu. Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/28. Cine este pentru? 176. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu. Anexa 3/28, adoptată. 3/29 - Ministerul Public. Nu există amendamente admise sau respinse. Timp de dezbatere alocat - 5 minute. Intervenţii - 5 minute? Nu. Supun votului Anexa 3/29. Cine este pentru? 176. Împotrivă? 70. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/30 - Agenţia Naţională de Integritate. Nu există amendamente admise sau respinse. Timp de dezbatere alocat - 5 minute. Intervenţii? Nu. Supun votului dumneavoastră anexa, în integralitatea ei. Cine este pentru? 176. Împotrivă? 70. (Rumoare.) Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/30 a fost adoptată. Anexa 3/31 - Serviciul Român de Informaţii. Nu există amendamente admise sau respinse. Timp de dezbatere alocat - 5 minute. Intervenţii? Nu. Supun... (Rumoare.) Vă rog.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Am o rugăminte. N-am numărat puterea, dar am numărat opoziţia. Suntem cel puţin 95-96 mereu în sală. Nu spuneţi că suntem 70 sau 60 şi ceva. Asta înseamnă că nu-i număraţi pe cei care ridică mâna împotrivă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnule Tinel, La ultimele cinci voturi, după numărare eraţi 70-71, a intrat unul, a ieşit altul. Facem numărarea din nou la votul acesta. Vot pentru Anexa 3/31? 178. Împotrivă? Număraţi, vă rog. 88. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/32 - Serviciul de Informaţii Externe. Nu există amendamente admise sau respinse, timpul de dezbatere - 5 minute. Intervenţii, vă rog? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/32. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 88. Abţineri? Nu. Anexa 3/32, adoptată. Anexa 3/33 - Serviciul de Protecţie şi Pază. Nu există amendamente admise sau respinse. 5 minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 88. Abţineri? Nu. Anexa 3/33, adoptată. Anexa 3/34 - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Nu sunt amendamente admise sau respinse. 5 minute. Intervenţii? Vot pentru? 180. Împotrivă? 88. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/34, adoptată. Anexa 3/35 - Ministerul Economiei. Nu există amendamente admise, 3 amendamente respinse. 8 minute. Dacă sunt iniţiatori care doresc să susţină? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/35 - Ministerul Economiei. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 88. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/36 - Ministerul Energiei. Nu există amendamente admise, 3 amendamente respinse, timp alocat - 8 minute. Iniţiatorii? Vă rog.

Virgil-Daniel Popescu Virgil Popescu, deputat, Circumscripţia nr. 27 Mehedinţi. Dragi colegi, După cum ştiţi, în Drobeta Turnu-Severin funcţionează de foarte mult timp Regia de Activităţi Nucleare, regie care a produs până anul trecut apa grea a unităţilor de la Cernavodă. A intrat în faliment. În custodia Regiei de Activităţi Nucleare se află stocul de apă grea al Rezervelor Statului, stocul de apă grea al României, în momentul de faţă aflându-se practic în custodia unei entităţi care nu are personalitate juridică. Acest amendament practic solicită 15 milioane de lei pentru înfiinţarea unei entităţi de management a apei grele, la Drobeta Turnu-Severin. Ca să vă fac puţin... pe scurt, în noiembrie, anul trecut, împreună cu Ministerul Energiei s-a iniţiat un memorandum semnat de ministrul energiei, ministrul de interne, ministrul justiţiei şi preşedintele Rezervelor Statului, prin care Ministerul Energiei îşi asuma această înfiinţare a unităţii de management. Nu a mai intrat în Guvern şi nu a mai putut să-şi continue practic drumul. În 17 ianuarie am înaintat o scrisoare din partea Comisiei pentru industrii, al cărei vicepreşedinte sunt, domnului prim-ministru, cu privire la această unitate de management, în care solicitam acest lucru, iar în Legea bugetului, pe care o discutăm astăzi, la Anexa 3, a Ministerului Energiei, printre obiectivele prioritare ale Ministerului Energiei se află această unitate de management, această entitate de management, dar nu este finanţată. Vă rog... la Comisiile pentru buget, finanţe, domnul secretar de stat Tudorache, care văd că astăzi nu este prezent, a enunţat ca prioritate zero pentru Ministerul Energiei înfiinţarea acestei entităţi, dar, din păcate, amendamentul a fost respins. Solicit colegilor de la PSD Mehedinţi să se alăture demersului meu şi împreună să votăm acest lucru. De asemenea, solicit şi senatorului ALDE Ionuţ Sibinescu, care nu ştiu dacă este în sală, să se alăture acestui demers, pentru că este vitală pentru Drobeta Turnu-Severin, pentru economia României, înfiinţarea acestei unităţi de management, chiar dacă domnul senator, aseară, pe un post de televiziune, a spus că i s-a aprobat un amendament pe care, sincer să fiu, eu nu-l văd, pentru că nu l-a depus, cu privire la această înfiinţare. Domnilor de la PSD, vă rog frumos, votaţi acest amendament. Mulţumesc. (Vociferări.) Uşurel, domnule coleg, uşurel...

Petru Gabriel Vlase Nu-i problemă, aveaţi un minut, aţi vorbit 3... Vot pentru? 88. Împotrivă? 180. Abţineri? Vot pentru forma iniţială? 180. 88 împotrivă. Adoptată. Alte intervenţii la această anexă? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Marginal 2. Doamnelor şi domnilor colegi, Securitatea energetică a României, categoric, este un element important de securitate naţională. De asigurarea securităţii energetice a României depind atât dezvoltarea economică a României, cât şi bunăstarea cetăţenilor. Sistemul energetic naţional are nevoie de un document programatic asumat prin lege, în Parlament, şi respectat de toate guvernele. România are nevoie de o nouă strategie energetică, 2017-2030, cu perspectivă pentru anul 2050. Guvernul Cioloş a finalizat în luna decembrie 2016, în urma unor ample consultări a sute de specialişti şi instituţii din sectorul energetic naţional, Strategia Energetică a României, la 10 ani de la adoptarea ultimei variante de strategie energetică, mai exact în 2007. Pentru a aduce în Parlament acest document este nevoie ca Ministerul Energiei să obţină evaluarea de mediu, necesară şi în această situaţie. În consecinţă, propun alocarea suplimentară a sumei de 200.000 de lei la bugetul Ministerului Energiei, în vederea finalizării Strategiei Energetice a României 2017-2030. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 92. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 92. Adoptat. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa 3/36 în integralitatea ei. Vot pentru? 180. Împotrivă? 92. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa 3/37 - Academia Română. Nu există amendamente admise, trei amendamente respinse. Opt minute. Dacă sunt iniţiatori care doresc să susţină? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/37 în integralitatea ei. Vot pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 93. Adoptată. Anexa 3/38 - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Nu există amendamente admise sau respinse. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu. Anexa 3/38 adoptată. Anexa 3/39 - Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989. Un amendament admis, cinci respinse; zece minute dezbateri. Iniţiatorii, dacă doresc? Nu. Alte intervenţii? Nu. Supun votului Anexa 3/39, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/39 a fost adoptată. Anexa 3/40 - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Nu sunt amendamente. Cinci minute. Intervenţii, dacă sunt? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa 3/41 - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. Nu sunt amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Supun votului Anexa 3/41 în integralitatea ei. Vot pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/41 adoptată. Anexa 3/42 - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Nu sunt amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Supun votului anexa. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/42 adoptată. Anexa 3/43 - Agenţia Naţională de Presă AGERPRES. Un amendament admis, trei respinse, timp nouă minute. Iniţiatori? Nu. Supun votului Anexa 3/43, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 93. Abţineri? Facem votul din nou. Pentru? Asta facem, ne jucăm de-a votul aici! 180. Împotrivă? 70. Abţineri? 24. Anexa 3/43 a fost adoptată. Anexa 3/44 - Institutul Cultural Român. Nu există amendamente admise, cinci amendamente respinse, timp de dezbatere nouă minute. Dacă sunt iniţiatori care doresc să susţină? Nu.

Petru Gabriel Vlase Voturi... Da? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Dacă mai sunt intervenţii la Institutul Cultural Român? Vă rog, domnule Badea.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La ce număr sunteţi, domnule senator? Domnule senator, numărul care e?

Petru Gabriel Vlase Unu, da?! Voturi pentru? 105. (Aplauze.) Împotrivă? Voce din sală : Băsescu vede dublu!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, domnule senator! 187.

Petru Gabriel Vlase Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 187. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu. Adoptată. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 105. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 105. Adoptată.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 104. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 104. Adoptat.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 104. Împotrivă?

Petru Gabriel Vlase 188. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 188. Împotrivă? 104. Adoptat. Supun votului dumneavoastră Anexa 4/44. Poftim?

Petru Movilă Amendamentul următor din partea Grupului PMP şi Eugen Tomac.

Petru Gabriel Vlase Am întrebat, domnule deputat. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, avem noroc că aveţi doar un singur monitor acolo! Stimaţi colegi, Grupul PMP şi colegul nostru Eugen Tomac propun, la Anexa 3/44 - Institutul Cultural Român... Se propune la Anexa 3/44/02 Capitolul 6701 "Cultură, recreere şi religie", Titlul 20 - "Bunuri şi servicii", art. 30 - "Alte cheltuieli", alin. (30) - "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii", suplimentarea cu suma de 500 mii lei în anul 2017. În mod corespunzător se modifică şi celelalte anexe la bugetul pe anul 2017 al Institutului Cultural Român, după caz. Motivaţia amendamentului: conform Legii nr. 356 din 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cheltuielile cu programele şi proiectele culturale aferente institutelor culturale româneşti din străinătate sunt finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Institutului Cultural Român, pentru a acoperi cheltuielile cu programele şi proiectele culturale aferente Institutului Cultural Român de la Skopje, Republica Macedonia, inclusiv a unor institute a căror organizare şi funcţionare este în întârziere, precum filiala de la Cernăuţi a Institutului Cultural Român de la Kiev, Ucraina, este necesară suplimentarea creditului bugetar. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Vă rog. Vot pentru? 105. Împotrivă? 188. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 188. 105 împotrivă. Adoptat. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/44 în integralitatea ei. Cine este pentru? Vot pentru? 188. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu. Anexa 3/44, adoptată. Anexa 3/45 - Societatea Română de Radiodifuziune. Nu există amendamente admise. Trei amendamente respinse. Timp de dezbatere opt minute. Dacă sunt iniţiatori care doresc să susţină? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/45 în integralitatea ei. Cine este pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/45, adoptată. Anexa 3/46 - Societatea Română de Televiziune. Nu există amendamente admise, un amendament respins. Şase minute timp de intervenţii. Vă rog? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/46. Vot pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/46, adoptată. Anexa 3/47 - Consiliul Superior al Magistraturii. Nu există amendamente admise sau respinse. Cinci minute intervenţii. Vot pentru anexă? 187. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/47 adoptată. Anexa 3/48 - Autoritatea Electorală Permanentă. Nu există amendamente admise sau respinse. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/48 a fost adoptată. Anexa 3/49 - Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social. Nu există amendamente admise, un amendament respins. Şase minute. Intervenţii? Nu. Supun anexa în integralitatea ei. Cine este pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Mulţumesc. Anexa 3/49 adoptată. Anexa 3/50 - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Nu există amendamente admise sau respinse. Cinci minute timp alocat. Intervenţii? Nu. Supun votului anexa. Cine este pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu. Anexa 3/50 a fost adoptată. Anexa 3/51 - Consiliul Economic şi Social. Nu sunt amendamente. Cinci minute intervenţii. Vot pentru? 188. Împotrivă? 104. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/51 a fost adoptată. Anexa 3/52 - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Nu sunt amendamente. Cinci minute. Intervenţii, vă rog? Nu sunt. Supun votului Anexa 3/52. Vot pentru?

Petru Gabriel Vlase Da, domnule preşedinte! La Roberta ieşise jumătate de sală, de aceea se vedea mai bine! Vot pentru Anexa 3/52? 188. Împotrivă? 103. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/52 adoptată. Anexa 3/53 - Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului. Nu sunt amendamente admise sau respinse. Cinci minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru anexă? Cine este pentru? 188. Împotrivă? 103. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa 3/55 - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. Un amendament admis. Şase minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru anexă? Domnilor lideri de la PSD... 188. Împotrivă? 103. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/55 a fost adoptată. Anexa 3/56 - Academia Oamenilor de Ştiinţă din România. Un amendament admis. Nu sunt amendamente respinse. Şase minute. Intervenţii, vă rog? Nu. Vot pentru? 186. Împotrivă? 103. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/56 a fost adoptată. Anexa 3/58 - Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei. Nu există amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Vot pentru anexă? 187. Împotrivă? 102. Abţineri? Nu. Anexa 3/58 adoptată. Anexa 3/59 - Ministerul Turismului. Nu sunt amendamente admise, opt amendamente respinse, 12 minute timp de dezbatere. Iniţiatori care doresc să susţină? Vă rog.

Sándor Bende Mă numesc Bende Sándor, deputat judeţul Harghita. Aş avea, numărul curent 1: majorarea cu 381.000 lei a sumei prevăzute în lista Proiecte Infrastructură Turism în derulare/finalizare fază funcţională în 2017, derulate de Ministerul Turismului pentru Obiectivul "Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement, staţiunea Borsec, centru balneoclimateric, finalizare contract".

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. Împotrivă? 110. Adoptat. Alte intervenţii?

Corneliu Olar Corneliu Olar, Circumscripţia nr. 1 Alba. Domnilor parlamentari, poate ieri v-am cerut prea mult. Doamnă Olguţa, ieri n-aţi votat, aţi greşit. Nu uita că ai fost primar! Era cândva un slogan şi suna foarte bine: "Sunt mândru că sunt român!". Ştiţi cine-l avea? Nu vreau să jignesc pe nimeni, însă am un antonim... "Munţii noştri aur poartă, noi cerşim din poartă-n poartă!". Domnilor parlamentari,...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, ...

Corneliu Olar ... ne aflăm într-o situaţie...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat... domnule primar?!

Corneliu Olar Da!

Petru Gabriel Vlase Văd că la primar m-aţi auzit! Vă rog, susţineţi...

Corneliu Olar Primarii aud mai bine, domnule preşedinte!

Petru Gabriel Vlase Ştiu! Dar susţineţi amendamentul!

Corneliu Olar Am un amendament aici vizavi de o investiţie, pe turism. Vreau să-l văd şi pe domnul ministru al turismului, nu-l cunosc.... (Priveşte spre loja rezervată miniştrilor.)

Mircea-Titus Dobre Vă salut!

Corneliu Olar Cred că ne prindeţi în anexa bugetului cu suma de 53.200 mii lei, pentru finalizarea unei investiţii, exact cum ziceaţi dumneavoastră când s-a înfiinţat ministerul, că veţi promova investiţiile în curs şi este o investiţie care deja este realizată în procent de 40% şi doresc acest amendament, această sumă de bani pentru că este necesară în promovarea turismului în Apuseni. După cum v-am spus, zona de munte este defavorizată prin multe şi multe, pe care le-am făcut noi, politicienii. Mineritul l-au dus străinii, pădurile le-au dus străinii, lemnul de foc...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mulţumesc, domnule deputat.

Corneliu Olar ... cu toţii ştim ce s-a întâmplat...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Corneliu Olar Vă rog să votaţi şi cu sufletul, nu numai cu partidul. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 105. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 105 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Angelica Fădor Bună ziua, domnule ministru. Stimaţi colegi, Mă numesc Fădor Angelica, sunt deputat PNL de Suceava. Numărul curent al amendamentului - 6, iar prin acest amendament vă propun, dragi colegi, suplimentarea cu suma de 14.000 mii lei pentru realizarea Obiectivului de investiţie Pârtia de schi Rarăul, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. 4.000 de lei sunt necesari pentru finalizarea primului tronson, iar 10.000 de lei pentru începerea lucrărilor la tronsonul 2. Pârtia de schi din staţiunea turistică de interes naţional Câmpulung Moldovenesc se află în prezent într-un stadiu avansat de finalizare, lucrările fiind realizate în proporţie de 88%, iar finalizarea acestei investiţii va contribui la dezvoltarea turismului în zonă, prin extinderea domeniului schiabil al judeţului Suceava, la atragerea de investitori şi implicit la crearea unor noi locuri de muncă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 105. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 180. 105 împotrivă. Adoptată. Alte intervenţii? Nu. Mulţumesc. Supun votului Anexa 3/59, în integralitatea ei. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/59 a fost adoptată. Anexa 3/60 - Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Nu sunt amendamente admise, un amendament respins. Şase minute. Iniţiatorul? Nu. Alte intervenţii? Nu. Vot pentru anexă. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/60 a fost adoptată. Anexa 3/61 - Ministerul Cercetării şi Inovării. Nu sunt amendamente. Cinci minute. Intervenţii? Vot pentru anexă? 180. Împotrivă? 105. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/61 a fost adoptată. Anexa 3/62 - Ministerul Apelor şi Pădurilor. Nu sunt amendamente admise, 22 de amendamente respinse. Vă rog. 22 de minute timp alocat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 100. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 182. Împotrivă? 100. Adoptată. Alte intervenţii, de la 1 la 10?

Petru Gabriel Vlase La ce număr sunteţi, domnule senator? 5? Voturi pentru? 100. Împotrivă? 182. Abţineri? Nu. Vot pentru forma iniţială? 182. 100. Adoptată. Vă rog. Intervenţii până la punctul 10?

Ion Ştefan Bună ziua! Mă numesc Ion Ştefan, sunt deputat de Vrancea, Circumscripţia nr. 41. Vă solicit, dragi colegi, să suplimentăm cu suma de 42.170 mii lei la bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru derularea unui proiect privind amenajarea râului Milcov, pe sectorul Goleşti, confluenţă cu râul Putna, judeţul Vrancea, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 549 din 25 mai 2011, în valoare de 51 milioane 754 de mii 319 lei. Se vor executa apărări de mal, în lungime de 10.790 metri liniari, diguri în lungime de 3.800 de metri liniari. În perioada 2005-2016, în bazinul hidrografic al râului Milcov au avut loc precipitaţii de importanţă deosebită. În urma acestor debite s-au format viituri care au pus în pericol case, gospodării, precum şi căi de acces către celelalte activităţi riverane. Vă solicit, dragi colegi, un vot pentru această comună, pentru a nu ajunge în situaţii dificile, după cum vedeţi că sunt în ţară astăzi diferite localităţi inundate. Acest vot nu este pentru un deputat PNL. Acest vot este pentru comuna Milcovul, râul Milcov, o localitate a judeţului Vrancea, pe care dorim să o ajutăm. Să nu o aducem în situaţii deosebite în următoarea perioadă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 96. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 96. Adoptat. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 96. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. Împotrivă? 96. Adoptată. Vă rog. Doamna Tudoriţa Lungu.

Tudoriţa Lungu Dau citire amendamentului 8. Se propune suplimentarea sumei de 100.000 mii lei pentru amenajare râu Trotuş şi afluenţi, pe tronsonul Ghimeş - Urecheşti. Ştiţi cu toţii că în anul 2005 - 2006 au fost inundaţii mari pe râul Trotuş. Acolo era Guvernul, preşedintele, am uitat cu toţii momentele acelea. Nu au fost executate decât 26% din lucrările necesare, vorbim de recalibrări de albie şi apărări de mal. Vă solicit votul dumneavoastră pentru că, la vară, s-ar putea să regretăm un vot negativ.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 95. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială: 176. 95. Adoptată. Vă rog, domnul Cozmanciuc.

Corneliu-Mugurel Cozmanciuc Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Anexa 3/62/02 şi propun la capitolul 7001, la subcapitol 05 alocarea unei sume de 500 de mii de lei pentru modernizare, de colmatare şi regularizare a râului Bistriţa. Râul Bistriţa traversează mai multe comune, mai multe localităţi. Borca până la Poiana Teiului, este o situaţie care necesită ajutor în momentul de faţă, chiar în perioada următoare s-ar putea să fie un risc de inundaţii şi de aceea cred că această sumă pe care o solicităm este infimă în comparaţie cu pericolul care s-ar putea crea. Indiferent de culoarea politică, pentru că aşa trebuie să gândim, cred că acest amendament ar trebui susţinut şi de aceea, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, domnule ministru, doamnă ministru, vă rog să luaţi act şi să facem amendament la buget. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 94. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 94. Adoptată. Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Alte intervenţii dacă mai sunt la această anexă? Nu sunt. Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/62 în integralitatea ei. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu sunt. Mulţumesc. Anexa 3/63 - Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul. Nu există amendamente admise sau respinse. Timpul de dezbatere alocat pentru această anexă - 5 minute. Intervenţii? Nu sunt. Supun votului anexa în integralitatea ei. Cine este pentru? 170. Împotrivă? 90. Abţineri? Nu sunt. Adoptată. Anexa 3/64 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Nu sunt amendamente admise. 16 amendamente respinse. Timpul de dezbatere: 16 minute. Vă rog, dacă iniţiatorii doresc să susţină. Domnul Badea, vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. Împotrivă: 90. Adoptată. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc şi eu. Alte intervenţii la 3/64. Vă rog.

Doru-Petrişor Coliu Bună ziua. Sunt Doru Coliu, deputat de Diaspora. Introducerea în Anexa 3/64/02 a obiectivului detaşare profesori de limba română, geografie şi istorie în şcolile din ţările Europei unde învaţă copii români, cu suma de 200 mii lei. Motivaţia amendamentului: se propune admiterea amendamentului întrucât nu sunt susţinute ore în limba română, iar copiii românilor din Diaspora nu sunt educaţi în limba maternă. Sursa de finanţare se asigură prin diminuarea creditelor bugetare aferente obiectivului de investiţii prevăzute în Anexa 3/64/02, cod obiectiv 51012006.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Doru-Petrişor Coliu Introducerea în Anexa 3/64/02 a obiectivului editare şi distribuire în şcolile din ţările Europei unde învaţă copii români, de manuale în limba română, care să cuprindă informaţii despre geografia şi istoria României şi limba şi literatura română, cu suma de 500 mii lei. Se propune admiterea amendamentului întrucât, în prezent, nu sunt susţinute ore de limba română, iar copiii din Diaspora nu sunt educaţi cu privire la istoria şi geografia României. Suma se asigură prin diminuarea creditelor bugetare aferente obiectivului prevăzut în Anexa 3/64/02, cod obiectiv 5101200601.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 90. Împotrivă? 170. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 170. 90 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Doru-Petrişor Coliu Introducerea în Anexa 3/64/02 a obiectivului înfiinţarea a doisprezece centre comunitare în marile comunităţi de români din Spania, Italia, Franţa, Marea Britanie şi Germania, cu suma de 200 mii lei. Se propune admiterea amendamentului întrucât în prezent comunităţile de români nu dispun de spaţii unde să poată desfăşura diferite activităţi social-culturale. Sursa de finanţare se asigură prin diminuarea creditelor bugetare aferente obiectivului prevăzut în Anexa 3/64/02, cod obiectiv 5101710102.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată.

Doru-Petrişor Coliu Introducerea în Anexa 3/64/02, a obiectivului susţinerea jurnaliştilor români şi ziarelor româneşti din Diaspora, cu suma de 20 mii lei. Se propune admiterea amendamentului întrucât, în prezent, jurnaliştii români din comunităţile de români întâmpină dificultăţi de ordin financiar în culegerea şi distribuirea de informaţii referitoare la România şi cetăţenii români din afara graniţelor ţării. Suma se asigură prin diminuarea creditelor bugetare aferente obiectivului prevăzut la Anexa 3/64/02, cod obiectiv 5101100113.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Doru-Petrişor Coliu Introducerea în Anexa 3/64/02 a obiectivului înfiinţarea de cimitire ortodoxe în marile comunităţi de români din Spania, Italia, Franţa, Germania şi Marea Britanie, cu suma de 300 mii lei. Se propune admiterea amendamentului, întrucât, în prezent, românii ortodocşi din Diaspora întâmpină mari dificultăţi în a-şi îngropa rudele sau persoanele dragi decedate din cauza lipsei acestor cimitire. Mai mult decât atât, mulţi români decedaţi în străinătate, aflaţi în morgi, sunt îngropaţi cu dificultate din cauza lipsei de cimitire ortodoxe sau a lipsei de fonduri pentru repatrierea acestora. Suma se asigură prin diminuarea creditelor bugetare aferente la cod obiectiv 5101100113.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 92. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 92 împotrivă. Adoptată.

Doru-Petrişor Coliu Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la 3/64. Vă rog, domnul deputat sau senator.

Matei-Adrian Dobrovie Bună ziua. Matei Dobrovie, deputat USR, Circumscripţia 42 Bucureşti. Se propune alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrări de construcţii la biserica românească din Lubniţa, Valea Timocului, Serbia. După cum ştiţi, Biserica Ortodoxă românească nu este recunoscută în Valea Timocului şi este nevoie de sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din ţări unde minoritatea română este discriminată ca religie şi ca limbă. Ca urmare, propun alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrări de construcţie la Biserica românească din Lubniţa, Valea Timocului, Serbia.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 93. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 93 împotrivă. Adoptată.

Matei-Adrian Dobrovie Un alt amendament pe care-l propun, este legat de alocarea sumei de 115 mii lei pentru lucrări de construcţie la Biserica românească din Svilainat, Valea Moravei, Serbia. Este vorba de acelaşi principiu al sprijinirii aşezămintelor religioase româneşti din ţări unde minoritatea română este discriminată ca religie şi ca limbă. Reamintesc că românii din Valea Timocului nu sunt recunoscuţi ca minoritatea naţională, iar Biserica ortodoxă nu este recunoscută. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 93. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 93 împotrivă. Adoptată.

Matei-Adrian Dobrovie Mai am un amendament legat de majorarea sumei pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora cu suma de 280 mii lei, obţinuţi prin diminuarea unor cheltuieli de la capitolul 5101, grupa 20, titlul II - Bunuri şi servicii. Sprijinirea românilor se motivează prin sprijinirea românilor din ţările care nu aplică principiile reciprocităţii în respectarea drepturilor minorităţii române.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 94. Împotrivă? 174. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 174. 94 împotrivă. Adoptată.

Matei-Adrian Dobrovie Văd că nu există interes nici pentru biserici, nici pentru drumuri. Alte întrebări, ce vă interesează? Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nimic. Mulţumesc. V-aţi susţinut amendamentele. Alte intervenţii. Vă rog.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Constantin Codreanu - Diaspora - Partidul Mişcarea Populară. O să fiu cred că primul şi ultimul reprezentant al opoziţiei care vine cu un cuvânt bun la adresa actualului Guvern, şi anume, mă bucură faptul că a fost ascultată o doleanţă pe care am avut-o în ultimii ani, noi, cei care facem parte din Mişcarea Unionistă de pe ambele maluri ale Prutului, şi românii de pretutindeni şi tot ceea ce înseamnă acest domeniu are parte acum de un minister separat. Din păcate, ministerul respectiv nu are şi un buget pe măsură, dacă este să comparăm actualul buget cu bugetul pe care l-a avut Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, asistăm la o creştere cu doar o treime. Amendamentul meu este unul extrem de nevinovat şi limitat ca şi impact financiar, dar este un instrument extrem de util atunci când vorbim de ceea ce înseamnă soft-power şi în condiţiile în care nu ne putem compara cu alte state care-şi permit reţele de propagandă, (vezi Federaţia Rusă cu Russia Today sau Sputnik ), cred că democraţia culturală este cel mai bun instrument pentru România. Vorbesc despre alocarea sumei de 10 mii de lei pentru sprijinirea programelor culturale dedicate românilor din afara graniţelor ţării, respectiv spre sprijinirea turneului european al celor mai prestigioase orchestre din România. Şi vreau să închei, dragi colegi, îndemnându-vă să dăm un semnal pozitiv inclusiv celor care urmăresc activitatea actualului Parlament şi cum spunea foarte frumos ieri un reprezentant al Coaliţiei de guvernare de la ALDE, haideţi să demonstrăm printr-un vot aprobând acest amendament că Guvernul Grindeanu, într-adevăr, nu este doar un guvern de partid, ci este un guvern al tuturor românilor, care apără interesele românilor atât în interiorul ţării, cât şi în afara acesteia. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? A fost o declaraţie politică sau un amendament? Vot pentru? Păi votaţi ca să pot număra. Unanimitate. (Aplauze.) Alte intervenţii, vă rog. Nu sunt. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/64. Cine este pentru? Vot pentru anexă, vă rog. 176. Împotrivă? 92 Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/64 a fost adoptată. Anexa 3/65. Ministerul Finanţelor Publice - acţiuni generale, două amendamente admise, un amendament respins, opt minute. Dacă iniţiatorul îşi susţine amendamentul respins? Nu. Supun votului dumneavoastră Anexa 3/65 împreună cu amendamentele admise. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 93. Abţineri? Nu sunt. Anexa 3/65 adoptată. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020. Nu există amendamente admise. Patru amendamente respinse. Timp de dezbatere şase minute. Vă rog, dacă sunt iniţiatori care îşi susţin. Nu sunt. Supun votului Anexa 4. Vot pentru? 176. Împotrivă? 94. Abţineri? Nu sunt. Anexa 4 adoptată. Anexa 5 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020. Nu sunt amendamente admise. Două amendamente respinse. Cinci minute. Vă rog, dacă sunt iniţiatori care îşi susţin. Nu. Supun votului Anexa 5. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 97. Abţineri? Nu sunt. Anexa 5 adoptată. Anexa 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020. Un amendament admis. Cincisprezece respinse. Zece minute dezbatere. Vă rog, domnul Preda.

Cezar-Florin Preda Punctul 11. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi estimări pentru anii 2018 - 2020, Dâmboviţa cu suma de 7.500 mii lei pentru finanţarea lucrărilor de modernizarea a DJ 714.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 95. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 95. Adoptată. Vă rog doamnă deputat, numărul şi poziţia să-mi spuneţi.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 97. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 97. Adoptată. Alte intervenţii la Anexa 6? Vă rog.

Constantin Şovăială Bună ziua. Constantin Şovăială, Circumscripţia 34 Sibiu. Punctul numărul 16. Propun alocarea sumei de 110.000 mii lei pentru finanţarea şi modernizarea drumurilor judeţene. Aici este vorba de drumul DJ 106, care leagă Mărginimea Sibiului de Transalpina, un drum deosebit de important din punct de vedere turistic şi care se află într-o stare avansată de degradare.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 97. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 97 împotrivă. Adoptată.

Constantin Şovăială Numărul curent 17 la aceeaşi anexă. Propun alocarea sumei de 150.000 mii lei pentru finanţarea modernizării drumului turistic Transfăgărăşan. Acum, aşa cum bine ştiţi, acest drum este unul din cele mai celebre drumuri turistice din România, este un drum care leagă două zone turistice şi, de asemenea, starea lui este foarte avansată din punct de vedere a stării drumului.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru ? 102. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. 102. Adoptat. Vă rog, domnule Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ultimul amendament pe care îl voi susţine la acest buget care, sigur, sau la care, sigur, prin votul tuturor, a trecut un amendament şi, ca principiu, se poate însă ca şi conţinut, în raport cu foarte multe amendamente serioase, va face imaginea Parlamentului. Anexa 6 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 şi estimări 2018-2020. "Se suplimentează bugetul pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2017 cu o sumă de 10.262 de mii de lei pentru judeţul Iaşi, sursa de finanţare POR 2016, 66.1/2, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi fonduri bugetare". Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Vă rog, vot pentru? 102. Împotrivă? 178. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 178. Împotrivă? 102. Adoptată. Mulţumesc. Anexa 6, alte intervenţii? Nu mai sunt. Supun votului dumneavoastră, împreună cu amendamentul admis. Cine este pentru? 178. Împotrivă? 102. Abţineri? Nu. Anexa 6, adoptată. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020. Nu există amendamente admise. 16 amendamente respinse. Timp dezbatere: 10 minute. Dacă sunt iniţiatori care doresc să susţină. Vă rog, domnule István.

István Erdei Dolóczki Domnule preşedinte de şedinţă, Ca o consecinţă a aprobării amendamentului de la art. 4 alin. (1), litera d3) apare această necesitate, să mai amendăm şi Anexa 7, cu textul următor: "Suma prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d1) devine 2.432 de milioane de lei. În mod corespunzător, se modifică repartizarea pe judeţe pe anul 2007 din Anexa 7".

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? Nu sunt. Unanimitate. Împotrivă? Unanimitate. Mulţumesc. Altă intervenţie? Domnul deputat Dumitrescu.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Numărul curent 22 are acest amendament. Prin acest amendament venim în faţa dumneavoastră pentru a vă propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa 7, la numărul curent 8, judeţul Braşov, cu suma de 9.000 mii de lei, cu următoarea motivare regulamentară prevăzută de articolul 99 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. În paranteză fie spus, este de tot râsul motivarea respingerii acestui amendament de Comisiile pentru buget-finanţe. Şi anume: "pentru întocmirea documentaţiei tehnice şi execuţie cale de rulare alfa şi platformă îmbarcare - debarcare pentru aeroportul Braşov". Cu ajutorul colegilor din legislatura trecută, am reuşit să clarificăm situaţia juridică a terenului pentru acest aeroport. De aceea, vă rugăm acum să fiţi de acord cu alocarea unei sume de bani pentru judeţul Braşov, urmând ca, cu această sumă de bani Consiliul Judeţean Braşov să continue realizarea acestei investiţii, alături de sumele de bani pe care le va prevedea în bugetul propriu. Vă rugăm să ne sprijiniţi şi aştept votul tuturor parlamentarilor de Braşov pentru acest amendament. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 110 împotrivă. Adoptat. Alte intervenţii? Vă rog.

Sorin-Dan Moldovan Sorin Moldovan - deputat, Circumscripţia electorală nr.13 Cluj. Numărul 27 marginal. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 7, număr curent 13, Cluj, cu suma de 540.000 de mii de lei pentru proiectul Pistă de decolare - aterizare de 3.500 de metri la Aeroportul internaţional Cluj-Napoca. În acest moment este finalizată construcţia primei părţi a pistei, 2.100 de metri, şi este necesară continuarea lucrărilor până la lungimea totală de 3.500 de metri, astfel încât aeroportul să poată deservi toate tipurile de aeronave.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru? 110. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 180. 110. Adoptată. Vă rog, doamna deputat Roberta Anastase.

Roberta Alma Anastase Mulţumesc, domnule preşedinte. Amendamentul meu are numărul 29. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 7, numărul 31, Prahova, cu suma de 32.236 de mii de lei pentru finanţarea obiectivului de investiţii Spitalul Municipal Ploieşti. Situaţia dificilă în care se află în prezent cele două unităţi sanitare aflate în subordinea Consiliului Local, respectiv Spitalul de Pediatrie Ploieşti şi Spitalul Municipal Ploieşti, fac imposibilă orice investiţie în infrastructura acestor două clădiri. Obiectivul principal al investiţiei este acela de a crea o unitate medicală nouă, realizată la standarde europene, dotată cu aparatură nouă şi modernă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot pentru?

Roberta Alma Anastase Doamna Andreea Cosma, nu votaţi?

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 114. Împotrivă? 176. Abţineri? Nu sunt. Vot pentru forma iniţială? 176. 114 împotrivă. Adoptată. Alte intervenţii? Vă rog. Numărul curent, vă rog.

Romeo Florin Nicoară Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 30 la Anexa 7. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa 7, număr curent, Satu Mare, cu suma de 695 de mii de lei pentru "finalizarea investiţiei Reţea canalizare menajeră staţie de epurare comuna Acîş, sat Mihăeni, aparţinător comunei Acîş, judeţul Satu Mare". Această sumă este necesară pentru evitarea demarării procedurii de insolvenţă în care se află comuna, cât şi pentru continuarea acestui proiect. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Voturi pentru ? 108. Împotrivă? 180. Abţineri? Nu sunt. Voturi pentru forma iniţială? 180. 108 împotrivă. Adoptată. Vă rog.

Romeo Florin Nicoară Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. Alte intervenţii? Nu sunt. Supun votului Anexa 7. Cine este pentru ? 180. Împotrivă? 108. Abţineri? Nu sunt. Anexa 7, adoptată. Anexa 8 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020. Nu există amendamente. 5 minute dezbateri. Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 107. Abţineri? Nu sunt. Anexa 8 a fost adoptată. Anexa 9 - Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018 - 2020. Un amendament admis. 12 respinse. 9 minute dezbateri. Susţineri? Nu. Supun votului Anexa 9, împreună cu amendamentul admis. 180 Împotrivă? 108. Abţineri? Nu. Anexa 9, adoptată. Anexa 10 - Categorii de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2017. Nu sunt amendamente admise. 2 amendamente respinse. 5 minute intervenţii. Vă rog. Nu. Supun votului Anexa 10. Vot pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu. Anexa 10, adoptată. Anexa 11/01 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri pe anii 2015 - 2020. Nu sunt amendamente. 5 minute. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu. Anexa 11, adoptată. Anexa 11/02 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015 - 2020. Sume alocate din Bugetul fondului unic de asigurări sociale de sănătate. Nu sunt amendamente. Intervenţii? Nu. Voturi pentru Anexa 11.02? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa 11/03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2015 - 2020. Sume alocate din fonduri externe nerambursabile. Nu sunt amendamente. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu. Adoptată. 11/04 - Programul de investiţii publice. Nu sunt amendamente. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu. Adoptată. Anexa 11/05 - Fişa Obiectivului/Proiectului/Categorii de investiţii, dotări independente. Nu sunt amendamente. Intervenţii? Nu. Vot pentru? 180. Împotrivă? 110. Adoptată. Mulţumesc. Vă reamintesc că... nu mai am timp. Vă rog, domnule ministru.

Viorel Ştefan Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Vreau întâi să vă mulţumesc pentru modul impecabil în care au decurs discuţiile în legătură cu adoptarea bugetului şi să vă rog, domnule preşedinte, să supuneţi votului plenului o propunere de autorizare a Ministerului de Finanţe în sensul de a opera modificările care se impun pe cale de consecinţă, urmare adoptării unor amendamente. Şi, pe de altă parte, probabil că vor trebui identificate şi surse de finanţare, ceea ce nu s-a rezolvat prin votul dumneavoastră dar, dacă dumneavoastră aprobaţi, Ministerul de Finanţe va rezolva această chestiune tehnică şi vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Voturi pentru? (Rumoare.) Vă rog, vă rog, domnule ministru.

Viorel Ştefan Mai spun o dată. Îmi cer scuze că nu am reuşit să fiu explicit. Deci, s-au adoptat unele amendamente, da? Pe de altă parte, ele generează modificări în structura anexelor şi trebuie operate. Sunt consecinţa amendamentelor. Şi, de asemenea, nu sunt identificate surse de finanţare. Şi atunci, Ministerul de Finanţe vă roagă să aprobaţi ca să opereze aceste chestiuni. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot pentru? 290. Împotrivă? Nu sunt. Mulţumesc. Abţineri? Una, două, trei. Trei. Mulţumesc. Vă reamintesc că votul asupra articolelor Proiectului de lege şi sintezelor de la anexele numărul 1 şi 2 a fost exprimat în principiu, urmând ca, după definitivarea cifrelor rezultate din dezbaterea şi votul asupra celorlalte anexe, să trecem la votul final asupra anexelor numărul 1 şi numărul 2. Vă rog, supun votului Anexa nr. 1, cu cifrele rezultate din dezbateri. Cine este pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu sunt. Cu majoritate, Anexa nr. 1 a fost adoptată. Supun votului Anexa nr. 2, cu cifrele rezultate din dezbateri. Voturi pentru? 180. Împotrivă? 110. Abţineri? Nu sunt. Cu majoritate, Anexa nr. 2 a fost votată. Dezbaterile fiind încheiate, Proiectul de lege rămâne la votul final, stimaţi colegi, care va avea loc după dezbaterea Proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat. Întrucât la ora 12,00 avem mesajul Preşedintelui în plen, vom suspenda şedinţa un sfert de oră pentru pregătirea protocolului în sală. Începem la ora 12,00, după care continuăm cu dezbaterea bugetului asigurărilor sociale şi vot final. Mulţumesc.